ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наведені в Національному стандарті України вимоги до кожної категорії готелів є1. максимальні, їх потрібно виконувати у повному обсязі

2. мінімальні, їх можна дотримуватися у повному обсязі

3. мінімальні, їх потрібно виконувати в повному обсязі

4. максимальні, їх можна дотримуватися у повному обсязі

Споруда готелю має мати індивідуальний проект, архітектуру

1. 1- 2 зіркових

2. 3- 4 зіркових

3. 4- 5 зіркових

4. всі, вище зазначені

Визначте фактори, що впливають на враження гостя від обслуговування

1. поведінка обслуговуючого персоналу і час обслуговування

2. умови, сталість, повнота обслуговування

3. почуття захищенності перебування

4. всі, вище зазначені

Визначте джерело інформації для системи оцінки задоволеності клієнта

1. спостереження

2. анкетування

3. скарги

4. все, вище зазначене

Визначте, як необхідно поводитися при роботі з незадоволеним клієнтом

1. погоджуватися з усіма претензіями

2. відразу ж признати провину готелю

3. подякувати клієнтові за те, що він звернув увагу на проблему

4. якщо клієнт скаржиться на працівника готелю, негайно розібратися з ним в присутності цього клієнта

Класифікацію готелів України за «зірками» визначає

1. ДСТУ 4269:2003

2. ДСТУ ISO 9004-2-96

3. ДСТУ 4268:2003

4. ДСТУ 4527:2006

14.«Правила користування готелями й аналогічними засобами...»

1. єдині і обов’язкові для всіх готелів

2. керівник затверджує відповідно до них «Правила» свого готелю

3. наявність «Правил» - добра воля керівника

4. добровфльний вибір керівника підприємства

Порядок відшкодування за незадовільні послуги регулює

1. Закон України «Про туризм»

2. Закон України «Про захист прав споживачів»

3. Закон України «Про підприємництво»

4. Податковий Кодекс

В якій країні остаточно сформувалась типологічна схема готелю

1. Україні

2. Франції

3. Швейцарії

4. Індія

Які готелі будуть найбільш поширеними у перспективі?

1. високого рівня обслуговування

2. середнього класу

3. фешенебельні готелі

4. надзвичайні готелі

Готелем є засіб розміщення , що має мінімум

1. 7 номерів

2. 10 номерів

3. 5 номерів

4. 20 номера

19. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури готельного підприємства

1. призначення готелю і його розташування

2. місткість готелю

3. рівень комфорту

4. усі вище зазначені

У посадовій інструкції перелічуються

1. загальні вимоги до кваліфікації, знань і умінь

2. загальні вимоги до кваліфікаці. ї, знань, умінь та навичок

3. специфічні вимоги до кваліфікації, знань і умінь

4. специфічні вимоги до кваліфікації, знань, умінь і навичок


«Організація ресторанного господарства»

Головною метою вивчення дисципліни є формування у студентів навичок виконання планувальних, організаційних та управлінських функцій в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; набуття навичок у визначенні завдань діяльності закладів ресторанного господарства з організації виробництва продукції та обслуговування, раціональної організації праці; набуття навичок з розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах ресторанного господарства; набуття навичок розв’язання проблемних ситуацій в процесі обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства, організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1. Формування інфраструктури закладів ресторанного господарства, класифікація, загальні вимоги

2. Характеристика виробничо-торгівельної структури закладів ресторанного господарства

3. Меню та прейскурант як основні організаційно-технологічні документи закладу ресторанного господарства

4. Нормативно-правове забезпечення процесу виробництва кулінарної продукції ресторанного господарства

5. Організація постачання та складського господарства закладів ресторанного господарства

6. Загальні правила організації виробництва кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства

7. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів та класів

8. Технологічний процес підготовки до обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства

9. Організація та моделювання процесу обслуговування споживачів у загальнодоступних закладах ресторанного господарства

10. Організація обслуговування споживачів поза межами закладу ресторанного господарства

11. Проектування та моделювання послуг харчування для туристів

12. Характеристика ресторанного господарства як структурного підрозділу готельного комплексу

13. Особливості організації сніданків для проживаючих у готельному комплексі

14. Організація ресторанних послуг учасникам конгресних заходів

15. Організація обслуговування офіційно-ділових прийомів

Приклади тестових завдань

Укажіть сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу ресторанного господарства, що визначають тип закладу

1. асортимент кулінарної продукції та закупних товарів

2. асортимент кулінарної продукції, ступінь комфорту

3. асортимент кулінарної продукції та закупних товарів, форми організації обслуговування споживачів

4. асортимент кулінарної продукції, контингент споживачів, форми організації їх обслуговування

2. Визначте поняття – клас закладу ресторанного господарства

1. ступінь комфорту, асортимент кулінарної продукції та закупних товарів

2. рівень вимог до продукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів

3. ступінь наданих споживачам зручностей, рівень та умови продажу їжі, призначеної для споживання на місці

4. широкий асортимент кулінарної продукції та закупних товарів

Укажіть визначення – якість кулінарної продукції

1. сукупність властивостей, що обумовлюють придатність для вживання в їжу, безпеку для здоров’я споживача, стабільність складу та споживчих властивостей

2. комплекс властивостей, які не піддають ризику життя і здоров’я споживача

3. сукупність характеристик, що визначають здатність задовольнити потреби споживача

4. компоненти, що обумовлюють придатність для вживання в їжу

Укажіть чи підлягають реєстрації технологічні карти на кулінарні вироби

1. підлягають реєстрації у державному комітеті стандартизації

2. не підлягають реєстрації у державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації україни

3. підлягають реєстрації у державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації україни

4. вірно разом з 1 і 2

5. Харчування туристів за американським планом у Європі

1. напівпансіон

2. повний пансіон

3. повний «американський» сніданок

4. денний раціон харчування

Виявіть, які технологічні документи виступають організаторами торгово-виробничої діяльності закладів ресторанного господарства

1. технологічні та калькуляційні карти

2. меню та прейскурант

3. сертифікати якості та сертифікати відповідності

4. технологічні карти

7. Поясніть ким повинні бути підписані меню та прейскурант

1. керівником за погодженням з територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби

2. керівником закладу, бухгалтером (калькулятором) і матеріально- відповідальною особою

3. керівником закладу та бухгалтером

4. бухгалтером

Правилами роботи закладів ресторанного господарства визначено, що заклади ресторанного господарства поряд з основною діяльністю надають додаткові послуги, перелік і вартість яких указується

1. в технологічний документації

2. у виробничій програмі

3. в меню та прейскуранті

4. в прейскуранті послуг

9. Визначте харчування туристів за Європейським планом

1. харчування повного пансіону включено до вартості проживання

2. забезпечується трьохразове харчування

3. харчування не включене до вартості проживання

4. харчування за меню денного раціону

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.011 с.)