Туристські категорії бізнес-послуг включаютьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Туристські категорії бізнес-послуг включають1. інсентів-тур, конгрес-тур, бізнес-тур

2. навчальний тур, конгрес-тур, бізнес-тур

3. інсентів-тур, конгрес-тур, бізнес-тур, навчальний тур

4. конгрес-тури

Екскурсанти – це

1. тимчасові відвідувачі

2. тимчасові відвідувачі, що знаходяться на об’єкті більше 24 годин

3. учасники екскурсії

4. тимчасові відвідувачі, що знаходяться на об’єкті менше 24 годин

Туристський ринок - це

1. сукупність підприємств туристської індустрії

2. структура, що базується на попиті та пропозиції

3. потреби туристів,що мають чітко виражений сезонний характер

4. жодної правильної відповіді немає

Національний туризм охоплює

1. іноземний та зарубіжний туризм

2. внутрішній та іноземний туризм

3. внутрішній та виїзний туризм

4. внутрішній та в’їзний туризм

Туристська діяльність(tour occupation) – це

1. дії, результатом яких є виробництво або споживання туристського продукту

2. діяльність з просування та реалізації туристського продукту

3. дії, що направлені на формування, просування, реалізацію та споживання туристського продукту

4. результат діяльності туристського підприємства

Туристська послуга(tour service) - це

1. результат діяльності сфери послуг, що забезпечує задоволення потреб туристів

2. комплекс послуг з розробки і надання спеціальних програм проведення вільного часу

3. план заходів, які намічені для виконання мети туристської подорожі

4. відвідання(прогулянка)з метою візуального пізнання навколишнього світу на обраному тематичному маршруті, на термін менше 24 годин

Тур - це

1. подорож за визначеним маршрутом,на певний термін, з певним комплексом послуг

2. туристська подорож з певним комплексом послуг в певний період часу

3. комплекс послуг з розміщення,транспортування та харчування туристів, а також додаткові послуги

4. перелік послуг, що передбачені програмою перебування

Туристський продукт - це

1. туристський товар і туристська послуга

2. туристський товар і туристські ресурси

3. туристський товар і туристська послуга та туристські ресурси

4. усі відповіді вірні

Туристський маршрут (a route tour) - це

1. план заходів, які намічені для виконання мети туристської подорожі

2. шлях проходження, траса пересування туристів, що визначена метою туристської подорожі і програмою перебування

3. траса пересування туристів

4. план заходів, які намічені для виконання мети туристської подорожі

До додаткових туристських послуг відносяться

1. послуги засобів розміщення, підприємств харчування, транспортних та страхових компаній

2. послуги лікування, спортивні, побутові, торговельні та індустрії розваг

3. послуги тур агентств, тур операторів, туристичних бюро, екскурсійних бюро, бюро подорожей та екскурсій

4. транспортні послуги

Туроператор(package tour operator)- це

1. туристське підприємство(організація), що формує,просуває туристський продукт для оптової реалізації через мережу різноманітних тур агентів

2. спеціаліст туристського підприємства

3. туристське підприємство по просуванню і роздрібній реалізації туристського продукту клієнтам

4. туристське підприємство(організація),що формує туристський продукт

До економічної функції туризму не відноситься

1. туризм сприяє відновленню здоров’я людини

2. туризм сприяє розвитку бізнесу

3. туризм сприяє раціональному використанню вільного часу людини

4. туризм сприяє притоку в країну значних обсягів іноземної валюти

До основних туристських послуг відносяться

1. послуги засобів розміщення,підприємств харчування, транспортних та страхових компаній

2. послуги лікування, спортивні, побутові, торговельні та індустрії розваг

3. послуги тур агенств, тур операторів, туристичних бюро,екскурсійних бюро, бюро подорожей та екскурсій

4. послуги засобів розміщення

До критеріїв класифікації туристського продукту не належить

1. типи туризму

2. категорії споживачів

3. види туристського ринку

4. форми туризму

До форм організації туризму відносяться

1. елітний, комерційний, соціальний

2. організований, неорганізований, самодіяльний

3. в’їзний, виїзний, внутрішній

4. тривалий, літній, зимовий

Визначте основні критерії класифікації туризму

1. мета подорожі; функціональність; цінова політика

2. форми організації туризму; види туризму; типи туризму за метою подорожі; типи туристських маршрутів за способом пересування

3. види туризму; принципи оплати; інтенсивність тур потоку

4. типи туристських маршрутів за способом пересування; мета подорожі; засоби розміщення

До класів туристського обслуговування відносяться

1. VIP, перший клас, другий клас, третій клас

2. VIP, люкс-апартамент, шкільний клас, туристський клас, другий клас

3. VIP, люкс-апартамент, люкс,перший клас, туристський клас, шкільний клас

4. Шведський стіл, повний пансіон, напівпансіон

Визначте види міжнародних туристських організацій

1. спеціалізовані організації в системі ООН

2. організації в системі ООН,що займаються питаннями міжнародного туризму епізодично

3. неурядові спеціалізовані організації з міжнародного туризму, регіональні та національні організації з туризму

4. усі вище перераховані

Яка міжнародна організація в наш час координує розвиток туризму у світі

1. Організація Об’єднаних Націй (ООН)

2. Всесвітня туристична організація (ВТО)

3. Всесвітня федерація асоціацій туристичних агенцій (УФТАА)

4. Міжнародний союз офіційних туристичних організацій (МСОТО)

«Рекреаційні комплекси світу»

 

 

Дисципліна «Рекреаційні комплекси світу» викладається на факультеті ресторанно-готельного та туристичного бізнесу для студентів професійного спрямування «Туризм» денної та заочної форм навчання згідно з кваліфікаційною характеристикою та навчальним планом.

Рекреаційна діяльність перетворилася на сучасному етапі розвитку суспільства в один з найважливіших соціально-економічних факторів. Забезпечення різноманітних рекреацій­них потреб населення стає можливим завдяки формуванню та розвитку певної сфери сус­пільно-організованої праці - рекреаційної галузі,- що включає санаторно-курортне обслугову­вання, масовий відпочинок та дозвілля, туризм. Тому дисципліна «Рекреаційні комплекси світу» відображає їх суттєвість та структуру, проблеми конкуренції та атрактивності на світовому та національному рівнях, розкриває функціональну і територіальну диференціацію рекреаційних потоків. Значну увагу приділено рекреаційному районуванню та аналізу регіональних умов і проблем розвитку рекреаційних комплексів в Україні, конкурентоспро­можності їх на світовому рівні та подальшому розвитку рекреаційно-туристського обміну.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь наукового пізнання

2. Рекреаційні потреби і рекреаційний попит

3. Рекреаційно-ресурсний потенціал – основа формування рекреаційних комплексів

4. Рекреаційне районування світу й України

5. Європа – провідний рекреаційний регіон світу

6. Розвиток рекреаційних комплексів американського континенту

7. Рекреаційні комплекси країн Африки

8. Специфіка формування і розвитку рекреаційних комплексів і центрів туризму в Азії

9. Рекреаційні комплекси Австралії та Океанії

10. Формування та регіональні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України

11. Рекреаційне природокористування й охорона природи у рекреаційних комплексах

 

Приклади тестових завдань

Являє собою систему заходів, пов’язаних із використанням вільного часу для оздоровчої та культурно-пізновальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, розташованих поза межами їх постійного проживання

1. рекреаційна діяльність

2. рекреалогія

3. рекреаційне освоєння

4. рекреаційне проектування

2.Складна соціально керована (частково самокерована) система, центральною підсистемою якої є суб’єкти туризму, а цільовою функцією – найбільш повне задоволення їх рекреаційних потреб

1. рекреаційний об’єкт

2. рекреаційний комплекс

3. рекреаційна система

4. рекреаційна територіяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.021 с.)