Яка наука вивчає закономірні зв’язки між почерком і характером індивіда 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка наука вивчає закономірні зв’язки між почерком і характером індивіда1.фізіогноміка

2.френологія

3.графологія

4.дерматогліфіка

За конституційною типологією Е.Кречмера людина, яка є відвертою, товаристською, тяжіє до спілкування та душевного комфорту, відноситься до наступного типу особистості

1. астенік

2. пікнік

3.атлетик

4. дипластик

За типологією, в основу якої покладено активність і емоційну чуйність людини, виділяють такі типи клаєнтів туристичного підприємства

1.заглиблений у себе шукач насолод, активна особистість, ділова особистість, “сині комірці”, традиційний домосід

2. аналітик, ентузіаст, активіст, добряк

3. астенік, пікнік, атлетик, дипластик

4. немає правильної відповіді

Виклад інформації і шляхів розв’язання різних окремих практичних питань життя і діяльності певного колективу, організації – це

1.наукова доповідь

2. ділова доповідь

3. промова

4. виступ

Що не відноситься до етапів підготовки публічного виступу

1.складання плану виступу

2. складання тез виступу

3. підбір невербальних засобів передачи матеріалу виступу

4. підготовка цікавих фактів, афоризмів, цитат для виступу

Які невербальні засоби спілкування включають дотик, потиск руки, поцілунок

1.оптичні

2.кінетичні

3.ольфакторні

4. акустичні

Готуючись до виступу, слід мати на увазі, що читання однієї сторінки займає приблизно

1.1 хвилину

2.1,5 хвилини

3. 2 хвилини

4. 3 хвилини

Система невербальних засобів, що стосуються голосу та його вокалізацій, – це

1.такесика

2. праксодика

3. проксеміка

4. кінетика

Система організації простору і часу спілкування - це

1.такесика

2. праксодика

3. проксеміка

4. кінетика

Що не відноситься до перешкод ефективної міжкультурної комунікації

1.упередження та стереотипи

2. мовні відмінності

3. допущення подібностей

4. уникнення оцінювання

20. До якого типу культури відносяться культури, в яких прийнято планувати своє життя, організовувати діяльність у певній послідовності, займатися тільки однією справою у кожний конкретний момент

1.моноактивного

2. поліактивного

3. реактивного

4. неактивного

 

 

«Маркетинг»

Досвід діяльності на ринку послуг у розвинутих країнах, де має місце жорстка конкуренція, доводить, що найбільшого успіху досягають підприємства, які прийняли маркетинг як філософію сучасного бізнесу. У зв’язку з цим сучасні студенти повинні набути вмінь та навичок щодо виявлення потреб споживачів з метою задоволення їх у ефективніший, ніж у конкурентів, спосіб, що і є сутністю дисципліни «Маркетинг».

Отже, дисципліна «Маркетинг», разом з іншими дисциплінами, буде формувати у студентів систему економічних знань, необхідних у майбутній діяльності.

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1. Концепції маркетингу в туризмі

2. Критерії та ознаки сегментації туристичного ринку

3. Технологія маркетингових досліджень у туризмі

4. Маркетингові дослідження в туристичних підприємствах та організаціях

5. Маркетингова продуктова політика

6. Маркетингова цінова політика

7. Маркетингова політика збуту туристичного продукту

8. Політика маркетингових комунікацій туристичних підприємств і організацій

Приклади тестових завдань

Маркетингове внутрішнє середовище - це

1. постачальники, персонал готелю, рівень інфляції

2. ресурси готелю, споживачі, конкуренти

3. виробництво, конкуренти, контактні аудиторії, споживачі

4. персонал, організація управління, культура, фінанси, маркетинг туристського підприємства

Маркетингове зовнішнє середовище – це

1. сукупність суспільних та природних факторів

2. політична та економічна ситуація

3. постачальники, споживачі, конкуренти

4. все разом

Основними контактними аудиторіями підприємства туризму є

1. фінансові кола, засоби масової інформації, громадськість, власний персонал

2.виробники послуг, конкуренти, органи державної влади й управління

3.споживачі, заклади громадського харчування, транспортні організації

4.торгівельні підприємства, засоби масової інформації

Цільовий ринок туристського підприємства - це

1. ринок, що має рекламні можливості для росту обсягу продажів

2. ринок, на якому забезпечується продаж деякого обсягу туристської послуги

3. ринок, на якому підприємство реалізує або збирається реалізувати свої цілі

4. ринок, на якому комерційні операції відрізняються нестабільністю

Місткість ринку - це

1. число туристських фірм, що працюють на ринку

2. співвідношення попиту та пропозиції туристської послуги

3. комерційні умови реалізації туристської послуги

4. обсяг реалізованих на ринку турпослуг протягом певного проміжку часу

Кон’юнктура ринку – це

1. діяльність конкурентів

2. економічна ситуація на ринку в певний момент часу

3. позиція туристської фірми на ринку

4. обсяг продажів турпослуг

7. До кількісної інформації про конкурентів відноситься

1. прихильність клієнтів до послуг конкурента

2. реакція конкурентів на змінність ринкової ситуації

3. репутація конкурента

4. доля ринку, яку займає конкурент

Комплекс маркетингу – це

1. співробітники відділу маркетингу туристського підприємства

2. комунікації

3. сукупність засобів впливу на цільовий ринок

4. організація збуту туристської послуги

Основними елементами комплексу маркетингу підприємства туризму є

1. реклама, конкуренти, засоби масової інформації, органи державної влади та управління

2. туристська послуга, ціна, збут, комунікації

3. ринок, споживачі, конкуренти, постачальники турпослуг

4. страхові компанії, банки, союзи споживачів, інвестиційні фонди

Сегментацією ринку називається

1. виділення цільових груп споживачів, що характеризуються од­норідністю вимог до пропонованих на ринок послуг

2. виділення частки ринку фірм-конкурентів

3. виділення готельних підприємств, що користуються найбільше високим попитом на ринку

4. визначення місткості ринку

Ознака сегментації ринку - це

1. характеристика поводження конкурентів

2. спосіб виділення сегмента на ринку

3. особливості кон'юнктури ринку

4. критерій місткості ринку

Потенціал сегмента ринку характеризується

1. місткістю

2. доступністю

3. істотністю

4. стабільністю

Аналіз можливостей освоєння сегмента ринку припускає

1. прогнозування можливого обсягу продажів і прибутку

2. виявлення позицій основних конкурентів

3. оцінку ризику

4. все разом

Стратегія диференційованого маркетингу припускає

1. обслуговування одного - єдиного сегмента ринку

2. обслуговування всього ринку

3. обслуговування нових клієнтів

4. бслуговування декількох сегментів ринку, для кожного з яких розробляється відповідний комплекс маркетингу

Стратегія концентрованого маркетингу - це

1. орієнтація на обслуговування всього ринку

2. орієнтація на обслуговування нових споживачів

3. захоплення нових сегментів ринку

4. орієнтація на обслуговування одного сегмента ринку

Одним з важливих завдань готелю є проблема створення нових послуг. Першими етапами створення нової послуги є

1. аналіз маркетингових можливостей, відбір ідей

2. відбір ідей, розробка стратегії маркетингу

3. розробка стратегії маркетингу, випробування послуги в ринкових умовах

4. пошук ідей, відбір ідей

До числа найважливіших зовнішніх факторів, прийнятих до уваги при розробці цінової стратегії, належать

1. рівень і динаміка конкуруючих цін

2. співвідношення попиту та пропозиції

3. споживачі

4. всі перераховані

Основними елементами маркетингових комунікацій є

1. реклама й стимулювання збуту

2. реклама, пропаганда, особистий продаж, стимулювання збуту

3. стимулювання збуту й пропаганда

4. особистий продаж і пропаганда

Структура комплексу маркетингових комунікацій представляє собою

1. використання реклами й стимулювання збуту

2. використання стимулювання збуту й пропаганду

3. участь у виставках

4. сполучення окремих елементів комунікацій

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)