В якому місті в 1955 році було відкрито перший тематичний парк Діснейленд?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В якому місті в 1955 році було відкрито перший тематичний парк Діснейленд?1. Марн-ла-Вале

2. Орландо

3. Анахайм

4. Омаха

Скансен – це

1. заклад харчування з національною кухнею

2. місцевість з національним колоритом

3. музей під відкритим небом

4. поселення зі збереженими національними традиціями

До якого типу тематичних парків відноситься Universal Studios?

1. історичний парк

2. скансен

3. технопарк

4. шоу-парк

В якій європейській країні немає тематичного парку Legoland?

1. Італія

2. Данія

3. Великобританія

4. Німеччина

Найвідоміші світові карнавали в Італії та Бразилії проходять

1. в лютому

2. восени

3. у грудні

4. три літні місяці

Відповідно до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор до азартних ігор відносять

1. гру в кеглі (боулінг)

2. більярд

3. бінго

4. гру в тоталізатор

Експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка, фінал – це складові

1. фабули

2. сюжету

3. композиції

4. жанру

У чому полягає значення туристської анімації?

1. у підвищенні якості, різноманітності та привабливості турпродукту; збільшення кількості постійних клієнтів; підвищенні прибутковості та рентабельності турдіяльності

2. в оздоровчому ефекті та лікувальному впливі на здоров’я людини

3. у покращенні психосоматичного здоров’я людини під час та після відпочинку

4. в збільшенні кількості унікальних анімаційних програм

 

 

«Туроперейтинг»

Дисципліна «Туроперейтинг» є дисципліною фахового спрямування підготовки спеціалістів в сфері туризму. Дисципліна передбачає набуття студентами сучасних теоретичних знань та практичних навичок зі створення дієвої системи взаємодії між всіма суб’єктами туристичного ринку: туроператорами, турагентами, підприємствами-виробниками туристичних послуг з метою створення та реалізації програм туристичного обслуговування.

Метою вивчення дисципліни є набуття знань та системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу, праксеологічні навички взаємодії суб’єктів туристичного ринку з метою створення якісного турпакету, схеми його просування та реалізації; оволодіння правилами формування програм туристичного обслуговування, документального забезпечення процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації обслуговування туристів.

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1. Класифікація та основні функції туроператорів

2. Класифікація та основні функції турагентів

3. Основні етапи туроперейтингу

4. Рецептивний, ініціативний, консолідований туроперейтинг

7. Інноваційні технології сучасного туроперейтингу

8. Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтингу

9. Стратегії створення та різновиди агентських мереж.

10. Канали просування турпродукту до споживача

11. Основні схеми організації турів туроператором

12. Організація та контроль якості туристичного обслуговування туроператором

 

Приклади тестових завдань

За спеціалізацією туроператор може бути

1. туроператором масового ринку

2. туроператором зовнішнього ринку

3. спеціалізованим туроператором

4. флайтером

За місцем діяльності туроператори можуть бути

1. виїзні

2. нон-флайтери

3. місцеві (внутрішні)

4. спеціалізовані

3. Туроператори, які відправляють туристів за кордон або в інші регіони своєї країни за домовленістю із приймаючими операторами або безпосередньо з виробниками туристичних послуг, називаються

1. рецептивними

2. відправляючими

3. внутрішніми

4. ініціативними

4. Залежно від форм співпраці із зарубіжними курортами … туроператорів можна поділити на презентативних і репрезентативних

1. ініціативних

2. рецептивних

3. спеціалізованих

4. внутрішніх

Презентативна форма ініціативного туроперейтингу характеризується

1. дорученням «наземного обслуговування» своїх туристів іноземному партнерові, так званій meet-компанії

2. формуванням турів в місця масового туризму

3. наявністю у туроператора власного представництва на курорті

4. активним фрахтуванням літаків, що належать місцевим компаніям

До основних функцій туроператора можна віднести

1. політичну

2. новаторську

3. соціальну

4. бюджетоутворюючу

Залежно від напряму роботи, профіль роботи туроператора може бути

1. децентралізованим

2. розсіяним

3. концентрованим

4. централізованим

За ступенем залежності від туроператора агентства можна поділити на

1. багатопрофільні

2. безризикові

3. частково залежні

4. роздрібні

Виділяють наступні стратегії створення мережі агенств

1. класична

2. ексклюзивна

3. інтенсивна

4. мішана

10. До факторів … можна віднести споживачів (туристів), постачальників турпослуг, конкурентів, дилерів (агентів), туристичні ресурси

1. макросередовища туроперейтинга

2. мікросередовища туроперейтинга

3. внутрішнього середовища туроперейтинга

4. зовнышнього середовища туроперейтинга

Екзогенні фактори туроперейтинга можна поділити на

1. статичні

2. динамічні

3. структурні

4. внутрішні

12. Цикл робіт туроператора включає … етапів

1. 4

2. 5

3. 6

4. 7

Третій етап туроперейтинга

1. просування туру

2. тур-проектування

3. збут турпродукту

4. тур-планування

Етап туроперейтинга, що ґрунтується на специфіці взаємин оператора та постачальників туристичних послуг, називається

1. просуванням туру

2. тур-проектуванням

3. тур-плануванням

4. реалізацією туру

Дії з розробки пропозицій туроператора та його іміджу, направлені на те, щоб зайняти відособлене сприятливе положення в свідомості фокус-групи споживачів, називаються

1. позиціонуванням

2. диференціацією

3. сегментуванням

4. поділ

Визначення найменування, юридичної й фактичної адреси, телефонів, адреси електронної пошти, відповідальної особи та первинне формування власної думки про імідж суб’єкта туристичного ринку, називається

1. диференціацією

2. ідентифікацією

3. локалізацією

4. позиціонуванням

Вид туроперейтингу, що передбачає розробку, просування та реалізацію виїзних міжнародних турів, тобто подорожей громадян своєї країни за її межі, називається

1. ініціативним

2. внутрішнім

3. рецептивним

4. зовнішнім

До нетрадиційних форм збуту туристичного продукту належать

1. продаж турів через глобальні комп’ютерні системи бронювання та резервування

2. продаж турів турагенствами

3. продаж турів корпоративним клієнтам

4. продаж турів безпосередньо туроператорами

Найбільш поширеною формою роботи туроператора та готелю є

1. робота на умовах безвідкличного бронювання

2. купівля блоку місць на умовах елотменту

3. купівля блоку місць на умовах комітменту

4. робота на умовах пріоритетного бронювання

20. При …. блоці туроператор купує|придбаває| кімнати конкретної категорії або місткості без зазначення їх номера

1. жорсткому

2. м’якому

3. строго фіксованому

4. вільно фіксованому

 

«Організація екскурсійної діяльності»

Освітньо-професійною програмою підготовки фахівців професійного спрямування «Туризм» передбачається вивчення блоку професійно-орієнтованих дисциплін, до якого належить дисципліна «Організація екскурсійної діяльності».

У курсі розглядаються основні напрями екскурсійного обслуговування в туристичній індустрії, розвиток екскурсійної справи, сутність, класифікація екскурсій, методика підготовки та проведення екскурсії, професійна майстерність екскурсовода та інші питання. Метою вивчення дисципліни викладання курсу є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування

 

Орієнтовний зміст теоретичних питань

1.Організація екскурсійного обслуговування: сутність та види екскурсій

2. Методика підготовки та техніка проведення екскурсії

3. Технологічна карта як основа планування екскурсії

4. Правила розробки та наповнення «портфеля екскурсовода»

5. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування

6. Організація екскурсійного обслуговування

7. Управління екскурсійною справою

 

Приклади тестових завданьПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.185.78 (0.039 с.)