ТОП 10:

Алгоритм практичної навички № 139"Плевральна пункція"

 

Показання: ексудативний плеврит; травматичний гемоторакс; пневмоторакс.

 

Протипоказання: підвищена кровоточивість судин; ураження шкіри в ділянці проведення процедури (оперізувальний лишай, піодермія).

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, голка завдовжки 10 см, гу­мова трубка, затискач, шприц Жане (або апарат Боброва, електровідсмоктувач, сфігмоманометр, фонендоскоп), шприци місткістю 5, 10 і 20 мл з голками, ватні кульки, марлеві серветки; пе­люшка, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, пінцет, 0,5 % розчин новокаїну, 0,5 % спиртовий розчин хлоргексидину біглюко­нату, йодонат, кордіамін, 70 % розчин етилового спирту, посуд для плевральної рідини, штатив із пробірками, липкий пластир, рентгенограма грудної клітки, каталка, посуд з одним із дезін­фекційних розчинів: 0,2 % розчин хлорантоїну; 0,2 % розчин дезактину, дистильована вода  
Місце пункції Залежить від розташування випоту в плевраль­ній порожнині, що контролюється даними фізикальних і рентгенологічних досліджень  
Підготовка медичної сестри до роботи Написати направлення до лабораторії Забезпечення віро­гідності даних па­цієнта
Помити руки милом, висушити рушником. На­дягнути стерильні гумові рукавички Дотримання правил асептики
Набрати в один шприц 10 мл 0,5 % розчину новокаїну, в інший — 2 мл розчину кордіаміну. На стерильний лоток покласти пінцетом голку для пункції, гумову трубку з канюлею, затискач, шприц Жане. На другий лоток покласти мар­леві серветки, ватні кульки, шприци з ліками  
На робочий стіл викласти 70 % розчин етилово­го спирту, йодонат, 0,5 % спиртовий розчин хлоргексидину біглюкопату, липкий пластир, шта­тив із пробірками  
Обов'язки медичної сестри Підготувати все необхідне для проведення про­цедури Забезпечення ефек­тивного проведення процедури
Асистувати лікарю під час проведення процеду­ри Запобігання виник­ненню ускладнень
Спостерігати за станом пацієнта під час проце­дури і після неї  
Провести дезінфекцію і стерилізацію викорис­таного інструментарію Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці. До­тримання прав па­цієнта на інформа­цію
Попросити пацієнта спорожнити сечовий міхур Необхідна умова ефективного проведення процедури
Положення пацієнта залежить від місця пункції: сидячи у кріслі або лежачи на хворому боці, при пневмотораксі — на здоровому Положення пацієнта залежить від його стану
Техніка процедури Процедуру проводить лікар у процедурному кабінеті. Знезаражує руки, надягає стерильні гумові рукавички Дотримання правил асептики
Ділянку шкіри площею 10x10 см обробити роз­чином йодопату і 0,5 % спиртовим розчином хлоргексидину біглюконату і висушити шкіру стерильною серветкою Дотримання правил асептики
Прокол проводити по верхньому краю ребра (по нижньому пролягають судини), змістивши шкіру лівою рукою донизу, а правою, за допо­могою шприца з 0,5 % розчином новокаїну, провести інфільтраційну анестезію Необхідна умова проведення проце­дури
Після проникнення голки в плевральну порож­нину від'єднати шприц і приєднати до голки гумову трубку з канюлею і затискачем Послідовність про­ведення процедури
До вільного кіпця трубки приєднати шприц Жане для відтягування плевральної рідини. Проводити відтягування рідини повільно. Якщо потрібно відтягувати рідину кілька разів, то перед від'єднанням шприца від трубки накласти на неї затискач, щоб повітря не потрапило до плевральної порожнини Запобігання виник­ненню пневмото­раксу
У кінці процедури за призначенням лікаря з лікувальною метою ввести ліки в плевральну порожнину Забезпечення ліку­вального процесу
Прикласти до місця проколу ватну кульку, змо­чену 70 % розчином етилового спирту, витягну­ти голку і накласти асептичну пов'язку Забезпечення ін­фекційної безпеки
Транспортувати пацієнта на каталці в палату Забезпечення безпе­ки пацієнта
Спостерігати за загальним станом пацієнта, пульсом, артеріальним тиском, станом пов'язки. Протягом доби пацієнт повинен до­тримуватись суворого ліжкового режиму для запобігання ускладненням Дає можливість своєчасно реагувати на погіршення ста­ну пацієнта
Дезінфекція Провести дезінфекцію інструментарію відповід­но до алгоритму "Передстерилізаційне очищен­ня інструментарію" Забезпечення ін­фекційної безпеки

Алгоритм практичної навички № 140 "Абдомінальна пункція"

 

Показання: для отримання асцитичної рідини з метою діагности­ки і лікування.

 

Протипоказання: спайки у черевній порожнині.

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, троакар зі стилетом, голов­частий зонд, скальпель, шкірна голка, шовк, голкоутримувач, пінцет, ножиці, затискач, дренажна гумова трубка завдовжки 1 м, шприци на 5 і 10 мл; рідке мило, одноразовий рушник, Іумові рука­вички, ватні кульки, марлеві серветки, пелюшка, 0,5 % розчин новокаїну, 0,5 % розчин хлоргексидину біглюконату, 1,0 мл 1 % розчину промедолу, 0,5 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату, йодонат, 70 % розчин етилового спирту, пробірка, церата, посудина для збирання асцитичної рідини, лип­кий пластир, простирадло, крісло, міхур з льо­дом, каталка, посуд з одним із дезінфекційних розчинів: 0,2 % розчин хлорантоїну; 0,2 % розчин дезактину  
Місце пункції По середній лінії живота, на однаковій відстані між пупком і лобковою кісткою  
Підготовка медичної сестри до роботи Написати направлення до лабораторії Забезпечення вірогідності даних пацієнта
Помити руки, висушити рушником. Надягнути стерильні гумові рукавички, протерти їх ватною кулькою, змоченою спиртом Дотримання пра­вил асептики
На стерильний столик покласти пінцетом троа­кар зі стилетом, головчастий зонд, дренажну трубку, пінцет, ножиці, затискач Дотримання пра­вил асептики
Набрати в шприц розчин промедолу з атропіном, в інший - розчин новокаїну Забезпечення зне­болювання
На інший лоток покласти шприци з ліками, мар­леві серветки, ватні кульки, голкоутримувач, шкірні голки, шовк  
На робочий стіл викласти 70 % розчин етилового спирту, йодонат, 0,5 % розчин хлоргексидину біглюконату, липкий пластир, штатив із пробір­ками, простирадло  
Обов'язки медичної сестри Підготувати все необхідне для проведення проце­дури Необхідна умова проведення проце­дури
Асистувати лікарю під час проведення процедури  
Спостерігати за станом пацієнта під час процеду­ри і після неї Запобігання уск­ладненням
Відправити асцитичну рідину до лабораторії  
Провести дезінфекцію і стерилізацію використаного іпструметарію Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту мсту і хід процедури. Одержа­ти згоду на її проведення. Пронести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієн­та до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Увечері провести пацієнту очисну клізму Необхідна умова ефективного про­ведення процеду­ри
Процедуру проводять натще. Перед процедурою попросити пацієнта спорожнити сечовий міхур  
За 20 хв до початку пункції провести премедикацію — 1,0 мл 1 % розчину промедолу, 0,5 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату Забезпечення знеболювання
Положення пацієнта сидячи у кріслі, між ногами таз. При тяжкому стані — лежачи на правому боці Положення залежить від стану пацієнта
Техніка процедури Процедуру проводить лікар у процедурному кабі­неті. Знезаражує руки, надягає стерильні гумові рукавички Дотримання пра­вил асептики
Шкіру передньої черевної стінки обробляє розчи­ном йодонату і 0,5 % розчином хлоргсксидину біглюконату, висушує сухою стерильною сер­веткою Дотримання пра­вил асептики
Проводить інфільтраційну анестезію передньої черевної стінки. Зміщує шкіру вниз лівою рукою, а правою вво­дить троакар. Після проникнення його в очере­вину витягує стилет. Асцитична рідина починає повільно витікати Послідовність проведення про­цедури
Па троакар надягає гумову трубку, кінець якої опускає в таз і повільно (1 л протягом 5 хв) ви­пускає рідину. На гумову трубку періодично на­кладає затискач Запобігання ви­никненню колап­су
Для максимального видалення асцитичної рідини живіт потрібно стискати простирадлом, складе­ним по діагоналі й обведеним навколо живота Покращення відходження асци­тичної рідини
Після відходження рідини лікар витягує троакар, на місце пункції за потреби накладає шви, оброб­ляє місце проколу, накладає асептичну пов'язку Дотримання пра­вил асептики
Пацієнта транспортувати в палату на каталці Забезпечення без­пеки пацієнта
На живіт покласти міхур з льодом Запобігання ви­никненню кровотеч
Спостерігати за дотриманням пацієнтом суворого ліжкового режиму, його загальним станом, пуль­сом, артеріальним тиском, больовими відчуттями, станом пов'язки Запобігання ви­никненню усклад­нень
Дезінфекція Дезінфекцію інструментарію провести відповідно до алгоритму "Передстерилізаційне очищення інструментарію" Забезпечення ін­фекційної безпеки

 

Алгоритм практичної навички № 141 "Люмбальна пункція"

 

Показання: черепно-мозкові травми; запальні процеси; пухлини головного і спинного мозку; гостре порушення мозкового крово­обігу; визначення лікворного тиску у центральному каналі спин­ного мозку; цитологічне і біохімічне дослідження спинномозкової рідини; менінгіт, субарахноїдальний крововилив; епілептич­ний статус; нормалізація тиску спинномозкової рідини.

 

Протипоказання: вклинювання мозочка у великий потиличний отвір; кома; шок; колапс; пролежні і гноячкові ураження шкіри в поперековій ділянці.

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, голка Біра з мандреном, пін­цет, шприци, голки, затискач, серветки, ватні кульки, пелюшка, пробірки, рідке мило, однора­зовий рушник, гумові рукавички, маска; розчин йодонату, 0,5 % розчин новокаїну, 0,5 % спирто­вий розчин хлоргексидину біглюконату, 70 % роз­чин етилового спирту, липкий пластир, мано­метр, валик, каталка, посуд з одним із дезінфек­ційних розчинів: 0,2 % розчин хлорантоїну; 0,2 % розчин дезактину  
Місце пункції Між остистими відростками НІ, IV або IV і V поперекових хребців  
Підготовка медичної сестри до роботи Написати направлення до лабораторії Забезпечення вірогідності даних пацієнта
Помити руки, висушити рушником. Надягнути гумові рукавички, протерти їх ватною кулькою, змоченою спиртом, зав'язати маску Забезпечення ін­фекційної безпеки
Зібрати шприц з голкою  
Набрати 10 мл 0,5 % розчину новокаїну  
На стерильний лоток покласти пінцетом голку Біра з мандреном, серветки, ватні кульки, шприц з новокаїном Дотримання пра­вил асептики
На робочий стіл викласти 70 % розчин етилового спирту, 0,5 % розчин хлоргексидину біглюконату, липкий пластир, штатив із пробірками Необхідна умова ефективного про­ведення процеду­ри
Обов'язки медичної сестри Підготувати все необхідне для проведення проце­дури Необхідна умова проведення процедури
Асистувати лікарю під час процедури  
Спостерігати за станом пацієнта під час процеду­ри і після неї Запобігання ускладненнням
Провести дезінфекцію і стерилізацію використа­ного інструментарію Забезпечення нфскційної безпеки
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту мету і хід процедури. Одержа­ти згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієн­та до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Транспортувати пацієнта в процедурний кабінет Запобігання погір­шенню стану па­цієнта
Положення пацієнта — лежачи на боці із зігнути­ми в колінах і підведеними до живота ногами, голова нахилена до грудей Необхідна умова ефективного про­ведення процеду­ри
Під поперек підкласти валик  
Техніка процедури Процедуру проводить лікар в асептичних умовах. Надягає маску. Знезаражує руки, надягає сте­рильні гумові рукавички Дотримання пра­вил асептики
Обробляє шкіру поперекової ділянки розчином йодонату, потім — 0,5 % спиртовим розчином хлоргсксидину біглюконату. Висушує шкіру сте­рильною серветкою Дотримання пра­вил асептики
Підкладає стерильну пелюшку під поперек па­цієнта  
Проводить знеболювальну інфільтрацію 0,5 % розчином новокаїну Забезпечення зне­болювання
Голку Біра з мандреном бере стерильною сервет­кою і вводить між остистими відростками попе­рекових хребців, витягує мандрен Послідовність проведення про­цедури
Підставляє пробірку, куди надходить краплями спинномозкова рідина (у нормі прозора і безбарв­на), а при запаленні мозкових оболон мутна, при крововиливах має домішки крові). Для дослід­ження лікар бере 4 мл рідини  
Видаляє голку, місце проколу обробляє 0,5 % розчином хлоргексидину біглюкопату і накладає асептичну пов'язку Дотримання правил асептики
Транспортувати пацієнта на каталці в палату Забезпечення безпеки пацієнта
Після пункції протягом 2 год пацієнт лежить без подушки на животі Запобігання виникненню ускладнень
До пробірки з рідиною прикріпити направлення і відправити до лабораторії в біксі Забезпечення вірогідності даних пацієнта
Спостерігати за загальним станом пацієнта, пульсом, артеріальним тиском, станом пов'язки. Протягом доби пацієнт повинен дотримуватися суворого ліжкового режиму для запобігання ускладненням (колапсу, кровотечі, корінцевого головного болю). У разі виникнення ускладнення негайно повідомити лікаря Запобігання виникненню ускладнень
Дезінфекція Використаний інструментарій продезінфікувати відповідно до алгоритму "Передстерилізаційне очищення інструментарію" Забезпечення ін­фекційної безпеки

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.005 с.)