ТОП 10:

Алгоритм практичної навички № 7 «Визначення обводу грудної клітки» 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Сантиметрова стрічка, 0,2 % розчин дезактину або 0,2 % розчин хлорантоїну  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду пацієнта на її прове­дення   Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав па­цієнта на інформацію  
Попросити пацієнта зняти верхній одяг   Необхідна умова ефективного проведення процедури  
Техніка процедури Сантиметрову стрічку обгорнути нав­коло грудної клітки так, щоб ззаду вона розташовувалася під нижніми кугами лопаток, а спереду — на рівні прикріплення IV ребра до груднини (необхідна умова для жінок і дівчат пре- і пубертатного віку). У чоловіків — можливо на рівні сосків Необхідна умова ефективного проведення процедури  
Вимірювання здійснювати під час видиху, на висоті максимального вди­ху, а також у стані спокійного дихан­ня, тобто під час бесіди з пацієнтом Забезпечення вірогідності результату
Дані занести до медичної картки ста­ціонарного хворого Забезпечення послідовності медсестринського догляду
Дезінфекція Серветками, змоченими в одному із дезінфекційних розчинів, протерти сантиметрову стрічку двічі з інтерва­лом у 15 хв Забезпечення інфекційної безпеки

Алгоритм практичної навички № 8 "Транспортування пацієнтів"

 

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Крісло-каталка, каталка-ноші, ковдра, простирадло, подушка  
Транспортування пацієнта на кріслі-каталці Нахилити крісло-каталку вперед, насту­пивши при цьому на підставку для ніг. Допомогти пацієнту сісти в крісло. Опустити крісло-каталку у висхідне положення Забезпечення безпечного се­редовища пацієнта
Транспортування пацієнта на ношах, каталці-ношах Ноші застелити ковдрою, потім про­стирадлом, покласти подушку Забезпечення комфорту па­цієнту
Покласти пацієнта на ноші і накрити його  
Нести пацієнта вдвох або вчотирьох головним кінцем уперед Запобігання охолодженню пацієнта
Ідучи сходами вгору, пацієнта нести на ношах головою вперед, причому особи, які ідуть попереду, тримають ручки нош на опущених руках, а осо­би, які йдуть позаду, дещо піднімають ноші Необхідна умова ефективного проведення процедури
  При опусканні по сходах нести па­цієнта на ношах ногами вперед і тро­хи підняти ножний кінець нош Забезпечення безпечного се­редовища пацієнта
  Перекладання тяжкохворих із каталки-ноші на ліжко  
  Перший спосіб Каталку-ноші розмістити перпендику­лярно до ліжка так, щоб її головний кінець розташувався біля ножного кінця ліжка Необхідна умова ефективного проведення процедури
  Одна людина підводить руки під шию і лопатки, друга — під поперек і стег­на, третя — під гомілки  
  Одночасно підняти пацієнта, разом із ним розвернутися на 90° обличчям до ліжка  
  Обережно покласти пацієнта на ліжко Забезпечення безпечного се­редовища пацієнта
  Укрити пацієнта ковдрою. При малих розмірах палати ноші роз­мішують близько до ліжка так, щоб їх головний кінець був біля головного кінця ліжка Запобігання охолодженню пацієнта
  Другий спосіб Підтягнути пацієнта до краю нош разом із простирадлом. Злегка підняти його. Перекласти на ліжко. Укрити пацієнта Забезпечення безпечного се­редовища пацієнта. Запобігання охолодженню пацієнта
  Цей спосіб вимагає певних зусиль від пацієнта, тому не завжди може бути застосований  

Алгоритм практичної навички № 9 "Приготування розчинів хлорантоїну"

Методика і умови приготування робочих розчинів.Розчини готують у промаркованій тарі з будь-яких матеріалів, за винятком оцинко­ваного заліза, шляхом розчинення у воді при перемішуванні протягом 1—2 хв. Для приготування використовують воду питну згідно з ГОСТом 2874—82. При виготовленні робочих розчинів 0,5—2,5 % концентрації доцільно спочатку приготувати суспен­зію засобу в невеликій кількості води, а потім довести її водою до розрахованого об'єму. Допускається використовувати гарячу воду за температури (60+5) °С для приготування 0,5—2,5 % роз­чинів засобу з мстою прискорення його розчинення у воді.

Розрахунки для приготування робочих розчинів.Для виготовлення ро­бочих розчинів хлорантоїну відповідної концентрації виходять із таких розрахунків:

Концентрація за препаратом (%) 1 дм3 розчину 10 дм3 розчину
  Кількість хлорантоїну (г) Об'єм води (см1) Кількість хло­рантоїну (г) Об'єм води (см3)
0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0
0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0
0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0
0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0
1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0
2,5 25,0 975,0 250,0 9750,0

Термін і умови зберігання робочого розчину.Робочі розчини хлоран­тоїну готують безпосередньо перед використанням. Допускаєть­ся зберігати невикористаний робочий розчин протягом 24 год після виготовлення у тарі зі щільно закритою кришкою. Допус­кається застосовувати невикористаний робочий розчин з метою передстерилізаційного очищення виробів медичного призначен­ня протягом 14 днів з моменту виготовлення. Робочі розчини хлорантоїну використовують з метою дезінфекції одноразово

Алгоритм практичної навички № 10 "Приготування розчинів дезактину"

Робочий розчин дезактину (далі розчин) готують у промарко­ваній тарі з будь-яких матеріалів, за винятком оцинкованого за­ліза, шляхом розчинення у воді при інтенсивному перемішуван­ні протягом 1—2 хв. При виготовленні розчинів 0,5—2,5 % кон­центрації доцільно спочатку приготувати суспензію засобу в невеликій кількості води, а потім довести водою до розраховано­го об'єму. Допускається використовувати гарячу воду температу­рою (60+5) °С для приготування розчинів 0,5—2,5 % з метою прискорення розчинення засобу.

Для виготовлення розчину відповідної концентрації виходять з таких розрахунків:

Концентрація за препаратом (%) 1 л розчину 10 л розчину
  Кількість дезактину (г) Кількість води (мл) Кількість дезактину (г) Кількість води (мл)
0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0
0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0
0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0
0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0
1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0
2,5 25,0 975,0 250,0 9750,0

Розчин готують безпосередньо перед використанням. Допус­кається зберігати невикористаний розчин протягом 24 год після виготовлення у тарі зі щільно закритою кришкою. Допускається застосовувати невикористаний протягом 24 год розчин з метою псредстерилізаційного очищення виробів медичного призначен­ня протягом 14 днів.

Розчин використовують з мстою дезінфекції одноразово

Алгоритм практичної навички № 11 "Дезінфекція предметів догляду"

 

 

Об'єкт дезінфекції Концентрація розчину за препаратом (%) Експози­ція (хв) Спосіб дезінфекції
Інструменти і вузли приладів і апаратів зі скла, гуми, корозійно­стійких металів, полі­мерних матеріалів, які не стикаються безпосередньо з пацієнтом 0,2 0,5 Занурення в розчин або дворазове з інтервалом 15 хв, протирання ганчір­кою, яка змочена розчином, з подальшим дотриманням експозиції
Інструменти та інші вироби медичного призначення зі скла, корозійностійких металів, полімерних матеріалів та гуми 0,2 0,5 Занурення в розчин  
Гумові грілки, міхури для льоду, гумові труб­ки приладів та апаратів 0,2 0,5 Занурення в розчин
Гумові рукавички 0,2 Занурення в розчин
0,5
Медичні прилади, апа­рати, устаткування з лакофарбовим, гальванічним І полімерним покриттям 0,2 0,5 Дворазове з інтер­валом 15 хв проти­рання ганчіркою, яка змочена розчи­ном, з подальшим дотриманням експозиції
   
     
Термометри медичні 0,2 Занурення в розчин
  0,5 ЗО  
Церати з кушеток для огляду хворих, фарту­хи, мішки, чохли для матраців із церати або полімерні мішки 0,2 0,5 Промивання розчи­ном з подальшим дотриманням екс­позиції
   
Гази емальовані для використаного перев'язного матеріалу, підкладних церат, паперу тощо 0,2 0,5 Промивання розчином з подальшим отриманням експозиції
Подушки для кисню, манжетки для вимірювання артеріального тиску 0,2 0,5 Дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчином, з подальшим отриманням експозиції
Кувези. 0,2 Дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчином, з подальшим отриманням експозиції, і протиран- ня ганчіркою, яка змочена водопровідною водою та опромінена бактерицидною лампою протягом ЗО хв
Сітки для градуйованих пляшок 0,2 0,5 Дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчином, з подальшим дотриманням експозиції
Холодильники, охолоджувальні камери, рефрижератори (внутрішні поверхні) 0,2 0,5 Дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчином, з подальшим дотриманням експозиції
Підкладні церати 0,2 0,5 Занурення в розчин
Підкладні судна, се­чоприймачі тощо 0,2 0,5 Занурення в розчин після звільнення від вмісту
Посуд без залишків їжі 0,2 0,5 Занурення в розчин
Посуд із залишками їжі 0,2 0,5 Занурення в розчин
Ганчірки, щітки для миття посуду і повер­хонь обідніх столів 0,2 0,5 Занурення в розчин
Піжами, халати, білиз­на 0,2 0,5 Замочування в роз­чині
Гумові килимки 0,2 Зрошення розчином або дворазове з інтер­валом 15 хв проти­рання ганчіркою, яка змочена розчином, з подальшим дотри­манням експозиції
Іграшки 0,2 Занурення в розчин
Поверхні в приміщен­нях (підлога, стіни, двері), тверді меблі тощо 0,2 0,5 Зрошення розчи­ном або дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчір­кою, яка змочена розчином, з подаль­шим дотриманням експозиції
Санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази, раковини тощо) 0,2 0,5 Дворазове з інтерва­лом 15 хв протиран­ня ганчіркою, яка змочена розчином, з подальшим дотри­манням експозиції
Транспортні засоби 0,2 0,5 Зрошення розчином або дворазове з інтервалом 15 хв протирання ганчіркою, яка змочена розчином
Прибиральний інвентар 0,2 0,5 Занурення в розчин

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.005 с.)