ТОП 10:

РОЗДІЛ І. САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМАлгоритм практичної навички № 1

"Санітарне оброблення пацієнта

у приймальному відділенні стаціонару"

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Ножиці в асептичному розчині, чистий мішок для одягу, індивідуальний пакет для санітарного оброблення (мило, губ­ка, рушник), ростомір, ваги, ноші, про­стирадла, ковдри, медична карта стаціо­нарного хворого Ф.ООЗ/У, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки, висушити рушником Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта до санітарного оброблення Пояснити пацієнту необхідність сані­тарного оброблення, його виконання. Одержати згоду пацієнта на проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Порядок санітарного оброблення Оглянути тіло і волосяні покриви пацієнта з метою виявлення інфекційного захворю­вання (короста, педикульоз) і здійснити відповідний запис на титульному листку медичної картки. За відсутності педикульозу запис здійснюється так: П (— ) Запобігання поширенню внутрішньолікарняної ін­фекції
Вирішити з лікарем питання про спосіб проведення санітарного оброблення. У разі потреби допомогти пацієнту роз­дягнутися Спосіб оброблення зале­жить від стану пацієнта
Послідовність дій Обґрунтування
Одяг скласти у спеціально виділений чистий мішок. Скласти список одягу в двох примірниках із точним описом назви і кількості речей. Список підпи­сують медична сестра і пацієнт. Один примірник вкласти в мішок, другий — вклеїти в медичну картку Забезпечення правильного зберігання одягу пацієнта
Для миття пацієнта виділити індивідуальні: рушник, мило, губку Забезпечення інфекційної безпеки
Здійснити гігієнічну ванну, душ або обтирання залежно від стану пацієнта (див. алгоритми "Обтирання тяжкохво­рого у приймальному відділенні", "Проведення гігієнічної ванни") Забезпечення гігієнічного утримання пацієнта
Під час миття спостерігати за загальним станом пацієнта Запобігання виникненню ускладнень під час прове­дення процедури
Підрізати нігті на руках і ногах Забезпечення гігієнічних вимог
Провести зважування і вимірювання зросту. Занести дані до медичної картки (див. алгоритми "Зважування пацієнта", "Визначення зросту пацієнта") Необхідна умова для отри­мання інформації про па­цієнта
3 приймального відділення транспор­тувати пацієнта у відповідне відділення стаціонару. Вид транспортування зале­жить від стану пацієнта Забезпечення безпечного середовища пацієнта
Дезінфекція церати Протерти церату серветками, змочени­ми одним із дезінфекційних розчинів, двічі з інтервалом 15 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Дезинфекція ванни Випустити воду з ванни. Помити ванну щіткою з милом. Прополоскати проточною водою. Дворазове, з інтервалом 15 хв, протерти ванну серветками, змоченими одним із дезінфекційних розчинів. Прополоскати ванну проточною водою Забезпечення інфекційної безпеки  

Алгоритм практичної навички № 2

"Санітарне оброблення пацієнта з педикульозом" (згідно з наказом МОЗ України № 38)

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Ножиці, бритва, машинка для підстри­гання волосся, густий гребінець, препа­рат для оброблення, розчини педиліну, нітилону, лонциду, 1 % розчин перметрину, 10 % розчин оцтової кислоти, церата, хустинка бавовняна і поліетиле­нова, мішок для одягу, гумові рукавички, маска, халат для персоналу, настільна лампа, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Надягнути додатковий халат, шапочку. Зав'язати маску. Надягнути гумові рука­вички. Приготувати препарат для про­ведення оброблення пацієнта Забезпечення індивідуаль­ної безпеки
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Отримати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Застелити цератою тапчан або крісло і підлогу Дотримання правил інфек­ційної безпеки
Посадити пацієнта. Накрити тулуб поліетиленовою цератою  
Техніка процедури Довге волосся підстригти. Дітям і чолові­кам можна поголити голову за допомо­гою машинки для підстригання волосся Забезпечення ефективності проведення процедури
Обробити волосся одним із препаратів. Вагітним, дітям до 5 років і особам із ушкодженням шкіри можна використо­вувати 5 % борну мазь, 0,25 % емульсію декрезилу, 0,5 % розчин метилацетофосу в однакових кількостях з 10 % розчи­ном оцтової кислоти   Ці розчини згубно діють на воші
Покрити волосся бавовняною, а потім поліетиленовою хустинкою, залишити на ЗО хв   Необхідна умова ефектив­ного проведення процедури  
Промити волосся теплою водою   Запобігання подразненню шкіри пацієнта  
Прополоскати волосся теплим 6 % роз­чином оцту   Полегшення вичісування гнид  
Вичесати волосся густим гребінцем над цератою протягом 10—15 хв    
Для знищення гнид під час оброблення волосся цими розчинами потрібно до­датково змочити волосся 10 % розчи­ном оцту, підігрітим до температури 27 °С, накрити хустинкою на 20 хв. Після цього промити теплою водою і вичесати густим гребінцем. Через 10 днів додатково оглянути пацієнта. Су­часні протипедикульозні засоби: шам­пунь "Педикулін", нітифор, пітилонг, лосьйон "Ланцид". Використовувати їх згідно з інструкцією    
Дезінфекція Приміщення обробити одним із дезін­фекційних розчинів. Халат, хустинку, маску і одяг пацієнта скласти в цератовий мішок і відправити у дезінфекційну камеру. Волосся зібрати у спеціальне відро, спалити або залити окропом. Машинку, бритву, ножиці занурити у 70 % розчин етилового спирту на 45 хв. Промити проточною водою і висушити   Забезпечення безпечного інфекційного середовища  
Оформлення документації На титульному листку медичної картки стаціонарного хворого (Ф. ООЗ-о) зро­бити позначку "Педикульоз (головний, платтяний, лобковий), дата проведення санітарного оброблення і підпис медич­ної сестри" Забезпечення правдивості інформації про пацієнта  

 

Заповнити "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання" (Ф. 56-0). Відправити повідомлення у санітарну протиепідемічну станцію за місцем про­живання пацієнта Забезпечення інфекційної безпеки оточення

 

Алгоритм практичної навички № З "Проведення гігієнічної ванни"

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Індивідуальний пакет (рушник, мило, губка), 0,2 % розчин дезактину або 0,2 % розчин хлорантоїну, термометр водяний, щітка  
Підготовка пацієнта до процедури Пояснити пацієнту хід процедури. Отримати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав па­цієнта на інформацію
Техніка процедури Закрити корком отвір ванни  
Наповнити ванну до половини об'єму теплою водою температурою 36— 37 °С. За відсутності змішувача спо­чатку у ванну налити холодну воду, а потім — гарячу на 2/3 об'єму Запобігання утворенню пари
Допомогти пацієнту роздягнутися і сісти у ванну Забезпечення безпеки пацієн­та
Якщо пацієнт не може митися сам, допомогти йому вимити голову, тулуб, руки, ноги Забезпечення ефективності проведення процедури
Під час миття спостерігати за станом пацієнта: кольором шкіри, диханням, пульсом. Не залишати пацієнта само­го до кінця процедури Запобігання погіршенню ста­ну пацієнта
  Після митгя допомогти пацієнту ви­терти шкіру рушником, одягнутися в лікарняну білизну   Запобігання переохолоджен­ню тіла пацієнта
Позначити в температурному листку про проведене санітарне оброблення Забезпечення послідовності медсестринського догляду
Дезінфекція Випустити воду з ванни. Помити ванну щіткою з милом. Прополоскати проточною водою. Дворазове, з інтервалом 15 хв, протер­ти ванну серветками, змоченими од­ним із дезінфекційних розчинів. Про­полоскати ванну проточною водою Забезпечення інфекційної безпеки
     

 

Алгоритм практичної навички № 4 "Обтирання тяжкохворого у приймальному

Відділенні

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Церата, губка, мило, рушник, серветки, посуд із теплою водою, натільна білиз­на, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїиу  
Підготовка медичної сестри до роботи Підготувати воду температурою 37— 38 °С Тепла вода налаштовує на приємні відчуття
Вимити руки з милом, висушити руш­ником Забезпечення інфекційної безпеки
Тапчан накрити цератою Запобігання забрудненню постільної білизни
Підготовка пацієнта Попередити пацієнта про хід проведен­ня санітарного оброблення. Одержати згоду на його проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Покласти пацієнта на тапчан  
Техніка процедури Звільнити тулуб пацієнта від одягу. Намочити губку в теплій воді, намили­ти милом   Починають оброблення з тулуба  
Повернути пацієнта на бік, обтерти губ­кою спину і поперек, промити теплою водою і висушити рушником . Повернути пацієнта на спину і так само обтерти груди, живіт і руки   Полегшення проведення санітарного оброблення  
Верхню частину тіла висушити рушни­ком, накрити ковдрою. Звільнити від одягу нижню частину тіла, обробити її, висушити рушником   Запобігання охолодженню тіла пацієнта  
Допомогти пацієнту надягнути лікарня­ну білизну    
Зробити позначку в медичній картці про проведене санітарне оброблення   Забезпечення послідовності медсестринського догляду  
Дезінфекція Церату протерти серветками, змочени­ми в одному із дезінфекційних роз­чинів двічі з інтервалом 15 хв. Губку кип'ятити протягом 15 хв у дис­тильованій воді. Злити воду і зберігати у посудині з покришкою з написом "Чисті губки"   Забезпечення інфекційної безпеки  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.004 с.)