ТОП 10:

Алгоритм практичної навички № 126"Беззондовий метод дослідження секреторної функції шлунка за допомогою адидотесту"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання 2 посудини, 2 таблетки, які містять по 0,2 г кофеїну, 3 драже з барвником-індикатором  
Підготовка медичної сестри до роботи Підготувати етикетки: на одній зазначити "Контрольна порція", на другій — "До­слідна порція" Запобігання можливості помилки
Наклеїти їх на посудину  
Написати направлення в лабораторію Забезпечення вірогід­ності даних пацієнта
Підготовка пацієнта Напередодні і в день дослідження пацієнт не повинен вживати ліки і продукти, що змінюють колір сечі Необхідна умова прове­дення процедури
Дослідження проводити натще  
Техніка процедури Запропонувати пацієнту спорожнити сечо­вий міхур і вилити сечу  
Дати пацієнту випити 2 таблетки кофеїну з невеликою кількістю води Подразнюють ш лу н кову секрецію
Попросити пацієнта спорожнити сечовий міхур у посудину "Контрольна порція"  
Дати пацієнту випити драже з барвни-ком-індикатором з невеликою кількістю води  
Через 1 — 1,5 год попросити пацієнта спо­рожнити сечовий міхур у посудину з ети­кеткою "Дослідна порція"  
Відправити обидві порції сечі до лабора­торії в спеціальному ящику з направлен­ням Забезпечення вірогід­ності даних пацієнта. Запобігання можливості помилки

 

Алгоритм практичної навички № 127 "Дуоденальне зондування"

 

Показання:захворювання печінки, жовчного міхура, жовчних проток.

 

Протипоказання: гострий холецистит, загострення виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, звуження стравоходу, спричинене пухлиною або рубцями, варикозне розширення вен стравоходу

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: лоток; пінцет; дуоденальний зонд із позначками: "1" — (40—50 см) відстань від оли­ви зонда до входу в шлунок, "2" — (70 см) — до воротаря шлунка, "3" — (90 см) — до дванадця­типалої кишки; шприц місткістю 20 мл, 50 мл теплого 33 % розчину магнію сульфату, грілка, валик, штатив із пробірками, 2 цератові фарту­хи, рушник, затискач, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, бікс, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хло-рантоїну (мал. 95, а)  
Підготовка медичної сестри до роботи Промаркувати пробірки, написати направлення до лабораторії Запобігання виник­ненню помилки
Помити руки милом, висушити рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення ін­фекційної безпеки
Надягнути цератовий фартух, гумові рукавички. Обробити рукавички двома ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту  
На стерильний лоток пінцетом викласти зонд, шприц Дотримання правил асептики
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці
Протягом 3 днів до зондування всередину або підшкірне ввести 1 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату (за призначенням лікаря) Усунення спазму жовчовивідних шля­хів
Напередодні — легка вечеря о 19°°  
На ніч покласти пацієнту теплу грілку на ділянку правого підребер'я Усунення спазму жовчовивідних шля­хів
Зондування проводити натще   Необхідна умова ефективного прове­дення процедури
Посадити пацієнта, надягнути цератовий фартух, накрити рушником грудну клітку, в руки дати лоток зі стерильним зондом Забезпечення чистоти білизни
Техніка процедури На корінь язика покласти зволожену водою оливу зонда і попросити пацієнта зробити кіль­ка ковтальних рухів, глибоко дихати, одночасно просувати зонд у глотку Забезпечення пра­вильного проход­ження зонда, за­побігання виник­ненню блювотного рефлексу
Зонд ковтати дуже повільно Запобігання скрученню зонда
При появі позивів до блювання пацієнт припи­няє ковтання, губами затискає зонд і глибоко дихає через ніс  
Коли зонд дійде до позначки "1" (40—45 см), покласти пацієнта па кушетку (без подушки) на правий бік, під таз покласти подушку або ва­лик, під праве підребер'я — грілку У такому положенні полегшується про­сування зонда до воротаря шлунка
Пацієнт продовжує ковтати зонд до позначки "3" (80-90 см;)  
Кінець зонда опустити в пробірку, що розташо­вана у штативі на низькому стільці Забезпечення кра­щого відходження дуоденального вміс­ту
Через 20—30 хв у пробірку надходить порція "А" жовтого кольору, що складається із жовчі, секрету підшлункової залози, кишкового соку (вміст дванадцятипалої кишки;)  
Якщо зонд перебуває в дванадцятипалій кишці, а жовч не виділяється, необхідно ввести в зонд 1 мл 0,1 % розчину атропіну сульфату (за при­значенням лікаря). При появі крові в дуоденальному вмісті припи­нити зондування і повідомити лікаря  
Для отримання порції "В" ввести через зонд 40—50 мл теплого 33 % розчину магнію сульфа­ту за допомогою шприца, перетиснути зонд затискачем на 10 хв (розчин магнію сульфату спричинює рефлекторне скорочення жовчного міхура з одночасним розслабленням м'яза — замикача спільної жовчної протоки, унаслідок чого концентрована жовч надходить у дванад­цятипалу кишку із жовчного міхура Забезпечення відходження жовчі. Забезпечення біль­шої ефективності подразника
Зняти із зонда затискач і опустити його кінець у 2-гу пробірку, через кілька хвилин почне виділятися порція "В" — густа тсмно-оливко-вого кольору міхурова жовч Забезпечення послі­довності процедури
Після припинення виділення міхурової жовчі опустити кінець зонда в 3-тю пробірку, через 20—30 хв почне виділятися порція "С" — • золотисто-жовтого кольору (жовч із внутрішньо-печінкових ходів;)  
Витягнути зонд за допомогою рушника Забезпечення ін­фекційної безпеки
Дати пацієнту прополоскати ротову порожнину водою Забезпечення ком­фортного стану пацієнта
Відправити пробірки з направленням в біксі до лабораторії Запобігання можли­вості помилки
За відсутності можливості відправити порції жовчі до лабораторії додати в кожну пробірку 5—8 крапель 10 % розчину формаліну, то при­пиняє дію ферментів  
Дезінфекція Після використання зонд занурити в один із дезінфекційних розчинів. За допомогою шпри­ца промити канал зонда Забезпечення ін­фекційної безпеки
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  

Алгоритм практичної навички № 128 "П'ятифазне дуоденальне зондування"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, дуоденальний зонд, пінцет, шприц місткістю 20 мл, 50 мл 33 % розчину магнію сульфату; штатив із пробірками, мір­ний посуд, 2 цератові фартухи, рушник, грілка, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рука­вички, стілець, процедурний годинник, бікс, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїпу, дистильована вода  
Підготовка медичної сестри до роботи Пронумерувати пробірки Запобігання можли­вості помилки
Помити руки милом, витерти рушником. На­нести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення інфек­ційної безпеки
Надягнути цератовий фартух, гумові рукавич­ка. Обробити рукавички двома ватними куль­ками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Дотримання правил асептики
На стерильний лоток покласти пінцетом зонд, шприц  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту мету дослідження, правила підготовки до дослідження та хід процедури. Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотри­мання прав пацієнта па інформацію
За 2—3 дні потрібно виключити продукти, які сприяють метеоризму (капуста, молоко, кар­топля, чорний хліб) Необхідна умова ефективного прове­дення процедури
Напередодні — легка вечеря о 19°° Усунення спазму жовчовивідних шляхів
На ніч покласти пацієнту теплу грілку на ді­лянку правого підребер'я  
За призначенням лікаря напередодні ввечері і вранці за годину до дослідження дати пацієнту 10 крапель 0,1 % розчину атропіну сульфату або ввести його підшкірне у кількості 1 мл  
Дослідження проводити натще  
Визначити відстань, на яку треба ввести зонд: у положенні стоячи виміряти у пацієнта відстань від пупка до різців (позначка "1"), від різців до вушної часточки (позначка "2") Забезпечення точного розташування зонда
Посадити пацієнта на тапчан, надягнути па нього цератовий фартух, груди накрити рушником Забезпечення інфекційної безпеки. Запобігання забруд­ненню одягу
Техніка процедури Сугь цього методу у графічному і хрономет­ричному відображенні всіх етапів  
Увести зонд до позначки "1"  
Покласти пацієнта на тапчан без подушки, на правий бік під таз підкласти валик, під праве підребер'я — гарячу Ірілку. Пацієнт продов­жує ковтати зонд до II, III позначок "2", "3" У такому положенні полегшується ковтан­ня зонда і проход­ження його до воро­таря шлунка
Кінець зонда опустити в пробірку, включити процедурний годинник  
І фаза (холедохус) — печінково-піднілункова ампула (сфінктер Одці) розслаблена, із загаль­ної жовчної протоки витікає невелика кіль­кість жовчі (15—20 мл). Тривалість — 15 20 хв Забезпечення кращо­го відходжснпя дуо­денального вмісту
Зафіксувати кількість жовчі і тривалість І фази  
II фаза (закритого сфінктера Одді) - відбу­вається в момент уведення подразника — 50 мл теплого розчину магнію сульфату. Три­валість — 3 — 5 хв. Зафіксувати час і кількість вмісту Забезпечення спо­рожнення жовчного міхура
III фаза (надходження порції "А") триває 3— 4 хв, виділяється 3—5 мл вмісту дванадцятипа­лої кишки. Зафіксувати тривалість і кількість вмісту Хронометричний порядок процедури
IV фаза (надходження порції "В") — розслаб­лення сфінктера Люткенса і спорожнення жовчного міхура. Тривалість — 20—30 хв, виділяється 25—45 мл жовчі. Зафіксувати три­валість фази і кількість жовчі Хронометричний порядок процедури
V фаза (надходження порції "С") триває 10 — 20 хв, виділяється 10—30 мл світло-жовтої рідини. Зафіксувати тривалість фази і кіль­кість вмісту  
За допомогою рушника витягнути зонд Забезпечення інфек­ційної безпеки
Пробірки з порціями жовчі і дані про три­валість фаз і кількість виділеної жовчі відпра­вити до лабораторії в біксі з направленням Забезпечення вірогід­ності даних пацієнта. Запобігання можли­вості помилки
Дезінфекція Провести дезінфекцію зонда (див. алгоритм "Дуоденальне зондування") Забезпечення інфек­ційної безпеки
Провести дезінфекцію гумових рукавичок (див. алгоритм "Стерилізація щипців, голок, інструментарію і гумових рукавичок")  

 

 

Алгоритм практичної навички № 129 "Відсмоктування шлункового вмісту"

 

Показання: з діагностичною мстою; перед рентгенологічним до­слідженням при надлишку слизу і шлункового соку (за призна­ченням лікаря).

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: товстий зонд, лоток, шприц Жапе, пінцет; 2 фартухи, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, рушник, миска  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки милом, висушити рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Надягнути цератовий фартух, гумові рука­вички. Обробити рукавички 2 ватними кульками, змоченими 70 % розчином ети­лового спирту  
За допомогою пінцета викласти зонд на стерильний лоток Дотримання правил асептики
Підготовка пацієнта Провести психологічну підготовку пацієн­та, пояснити мету і порядок проведення процедури. Одержати згоду на її проведен­ня Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інфор­мацію
Пояснити, як пацієнт має себе вести під час ковтання зонда. При позивах на блю­вання слід затиснути зонд Іубами і глибоко дихати через ніс Мотивація пацієнта до співпраці
Процедуру проводити натще Забезпечення вільного проходження зонда, за­побігання забиванню його їжею
Узяти зонд у руки і виміряти у пацієнта відстань, на яку потрібно ввести зонд від пупка до різців Забезпечення точного введення зонда в шлу­нок
Посадити пацієнта на стілець так, щоб він сперся на його спинку Забезпечення кращого проходження зонда
Надягнути на пацієнта фартух і накрити рушником груди. Руки пацієнта зафіксува­ти в такому положенні, щоб вони не зава­жали виконувати процедуру Запобігання забруднен­ню білизни
Між ногами поставити миску  
Техніка процедури Узяти вологий зонд на відстані 15 см від заокругленого кінця  
Попросити пацієнта відкрити рот і сказати "а-а". Покласти зонд на корінь язика, по­просити пацієнта ковтнути і в цей момент зонд провести по стравоходу. Якщо не­можливо ввести товстий зонд, можна за­стосувати тонкий зонд і шприц на 20 мл Необхідна умова введен­ня зонда
Приєднати до зонда скляний персхідник, гумову трубку і шприц Жане  
Запропонувати пацієнту глибоко дихати через ніс, при цьому ковтати зонд до по­трібної позначки Запобігання виникнен­ню блювотного рефлексу
Відтягнути шлунковий вміст за допомогою шприца Жане  
Вилити в миску шлунковий вміст  
Рушником витягнути зонд Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Дати пацієнту прополоскати ротову порож­нину перевареною водою Забезпечення комфорт­ного стану пацієнта
Дезінфекція Провести дезінфекцію зонда (див. алго­ритм "Промивання шлунка") Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Провести дезінфекцію шприца Жане (див. алгоритм "Передстерилізаційне очищення інструментарію " )  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.008 с.)