ТОП 10:

Алгоритм практичної навички № 99"Підготовка медсестри до проведення ін'єкції"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, одноразовий шприц, пінцет у дезінфекційному розчині; бікс із ватними кульками, 96° етиловий спирт, 70 % розчин етилового спирту, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, ліки, терпуг, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну Види антисептиків: • йодобак • бактолін базік • бактолан • стериліум • стериліум віругард
Підготовка пацієнта Провести бесіду з пацієнтом. З'ясувати само­почуття пацієнта. Пояснити пацієнту хід про­цедури. Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотри­мання прав пацієнта на інформацію
З'ясувати, чи пацієнт колись одержував ці ліки Запобігання алергійній реакції
Оглянути місце ін'єкції Запобігання усклад­ненню ін'єкції
Запросити пацієнта в маніпуляційний кабінет. Якщо пацієнт перебуває на суворому ліжково­му режимі, необхідно всіх сторонніх попроси­ти звільнити палату або відгородити пацієнта ширмою і зробити ін'єкцію в палаті Забезпечення ком­форту пацієнта
Положення пацієнта лежачи Запобігання виник- ненню ускладнень
Підготовка медичної сестри до роботи Перевірити наявність індивідуальних пред­метів захисту (одноразова шапочка, окуляри, щит або багатошарова маска, цератовий фартух, 2 пари гумових рукавичок) та укомлектування аптечки на випадок контакту з ВІЛ-інфі- кованим чи хворим на СПІД пацієнтом. Склад аптечки: • напальники • липкий пластир • ножиці • перманганат калію • 70 % розчин етилового спирту • тюбик-крапельниця з ЗО % розчином альбуциду • 5 % спиртовий розчин йоду • 3 % розчин водню пероксиду • рукавички гумові • наважки дезінфекційних засобів — 30,0 • посудина для розведення дезінфекційних засобів на 1 л  
Техніка процедури Прочитати листок призначення  
Уважно прочитати напис на упаковці з ліками, визначити термін їх придатності і уточнити спосіб уведення. Прочитати вголос напис на ампулі Запобігання помилковому введенню ліків. Запобігання пірогенній реакції
Помити руки рідким милом з дозатором, висушити одноразовим рушником Забезпечення інфекційної безпеки
Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення інфекційної безпеки
Надягнути маску  
Прочитати напис на етикетці, прикріпленій до стерильного стола, вияснити термін стериль­ності стола  
Відкрити стерильний стіл і взяти стерильним пінцетом лоток, покласти його на робочий стіл, закрити стерильний стіл  
Прочитати бірку па біксі, визначити термін його стерильності. Відкрити стерильний бікс кришкою до себе і взяти стерильним пінцетом 5—6 ватних кульок, покласти їх на лоток, за­крити бікс Забезпечення сте­рильності бікса
Прочитати термін придатності на пакеті сте­рильного одноразового шприца, визначити його герметичність Забезпечення стерильності шприца і голки
Розірвати пакет і зібрати в пакеті шприц з голкою, покласти його на лоток  
Забрати ліки з ампули  
Надягнути гумові рукавички, обробити їх 2 ватними кульками, змоченими у 70 % роз­чині етилового спирту Забезпечення інфек­ційної безпеки. Для запобігання поранен­ням після використан­ня шприців голки з них не знімають
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезінфекцій­них розчинів  
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц у дезінфекційний розчин па 60 хв. Якщо в шприці є кров або біологічні речови­ни, потрібно в окремому посуді з дезінфекцій­ним розчином промити шприц з голкою, туди ж кинути ватну кульку, забруднену кров'ю чи біологічною речовиною. Потім занурити розібраний шприц в іншу посудину з дезін­фекційним розчином на 60 хв  
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у контейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку та утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 100 "Набирання ліків з ампули"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 1 лотки, шприц із голками, пінцет, ватні кульки, серветки; 70 % розчин етилового спирту, пилочка, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички  
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис на упаковці з ліками, визначити термін їх придатності, дозу, уточнити метод уведення. Прочитати вголос напис на ампулі. Не можна використовувати ампули з нечітким написом Запобігання помилковому введенню ліків. Запобігання пірогенній реакції
Помити руки милом, висушити рушником. Обробити їх спиртовим антисептиком. Надяг­нути гумові рукавички, обробити їх двома ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Забезпечення інфекційної безпеки
Зібрати шприц з голкою  
Техніка процедури Протерти шийку ампули ватною кулькою, змоченою в спирті Забезпечення дезін­фекції ампули
Надпилити шийку ампули і ватною кулькою відломити її, нахиливши ампулу від себе. Не відламувати шийку ампули зволоженою спир­том ватною кулькою тому, що при потраплян­ні в ампулу спирту можна спричинити реак­цію з препаратом  
Узяти ампулу в ліву руку між вказівним і се­реднім пальцями біля дна, а правою рукою ввести голку в просвіт ампули, не торкаючись країв ампули Необхідна умова ефективного прове­дення процедури
Перекласти шприц у праву руку, притримую­чи циліндр великим, безіменним пальцями і мізинцем лівої руки  
Правою рукою повільно відтягнути поршень і набрати потрібну дозу ліків  

 

Надягнути ковпачок легко на голку і випусти­ти повітря в ковпачок так, щоб ліки не потра­пили на зовнішню поверхню голки Запобігання пекучому болю при проколю­ванні шкіри
Перевірити дозу ліків у шприці Забезпечення точ­ності дозування ліків
Надягнути на голку ковпачок  
На стерильній лоток покласти шприц з ліка­ми, 3 ватні кульки, змочені спиртом  

Алгоритм практичної навички № 101 "Набирання ліків у шприц із флакона"

 

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, шприц потрібної місткості, шприц Жане, голки, пінцет, ватні кульки, серветки; 70 % розчин етилового спирту, флакони з ліками, рідке мило, одно­разовий рушник, гумові рукавички  
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис па флаконі з ліками, визначити термін їх придатності, дозу, візу­ально встановити придатність ліків Запобігання помил­ковому введенню ліків та пірогснній реакції
Помити руки милом, висушити одноразовим рушником. Обробити їх спиртовим антисепти­ком Забезпечення інфек­ційної безпеки
Зібрати шприц з голкою  
Техніка процедури Ватною кулькою, змоченою спиртом, оброби­ти середню частину металевого ковпачка Забезпечення інфек­ційної безпеки
За допомогою нестерильного пінцета або пи­лочки зняти металеву кришку  
Стерильною ватною кулькою, змоченою спир­том, обробити гумовий корок флакона Забезпечення інфек­ційної безпеки
Шприцом увести голку у флакон  
Узяти флакон зі шприцом у ліву руку, а пра­вою відтягнути поршень шприца, поки не набереться потрібна кількість розчину  
Витягнути голку з флакона. Зняти її зі шпри­ца середньою частиною пінцета  
Насадити на конус шприца стерильну голку, надягнути ковпачок  
Випустити повітря зі шприца в ковпачок Запобігання виник­ненню повітряної емболії
Якщо флакон із розчином використовувається протягом доби, то на етикетці необхідно чи значити дату, час розгерметизації флакони і поставити свій підпис Забезпечення точ­ності дозування
Набирання ліків у шприц Жане При набиранні ліків у шприц Жане із герметично закритого флакона після контролю ети­кетки зняти корок рукою і покласти його сте­рильною поверхнею догори  
Із флакона відлити декілька мілілітрів розчину в нестерильний посуд, зробити стерильну доріжку і налити розчин у підставлений циліндр шприца на відстані 1 см, прикривши вихід його конуса стерильною серветкою або насадженою голкою Запобігання розстерилізуванню стериль­ного розчину
Увести поршень у циліндр, випустити повітря  
Флакон із розчином закрити стерильним кор­ком. За потреби частого набирання у шприц стерильного розчину із флакона доцільно ввести довгу повітряну голку у флакон. У пе­ріод, коли розчин не набирають у шприц, муфту голки прикрити зверху стерильною серветкою, змоченою спиртом  

Алгоритм практичної навички № 102 "Техніка внутрішньошкірної ін'єкції"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 1 лотки, шприц місткістю 1—2 мл, голки завдовжки 15 мм (№ 0415), пінцет, ват­ні кульки, серветки; ліки, 70 % розчин етило­вого спирту, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Місце ін'єкції Внутрішня (долонна) поверхня передпліччя  
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис на упаковці з ліка­ми, визначити термін їх придатності, уточнити метод введення, дозу. Прочитати вголос напис на ампулі Запобігання пірогенній реакції і помил­ковому введенню ліків
Помити руки милом, висушити рушником. Надягнути гумові рукавички, обробити їх дво­ма ватними кульками, змоченими 70 % розчи­ном етилового спирту Забезпечення інфек­ційної безпеки
Зібрати шприц із голкою і набрати ліки  
Випустити повітря зі шприца в стерильну ват­ну кульку, яку після використання занурити в один із дезінфекційних розчинів Запобігання інфіку­ванню біологічно ак­тивними речовинами
Перевірити відповідність набраної дози ліків призначеній, надягнути на голку ковпачок Забезпечення точ­ності дозування
Покласти на стерильний лоток шприц з ліка­ми, 3 ватні кульки, змочені спиртом. При внутрішньошкірних ін'єкціях уводять від 0,1 до 1 мл розчину  
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнта про хід процедури. Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотри­мання прав пацієнта на інформацію
Провести психологічну підготовку пацієнта  
Положення пацієнта лежачи або сидячи у напрямку до джерела світла Запобігання виник­ненню ускладнень
Техніка процедури Місце ін'єкції протерти 2 ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Забезпечення інфек­ційної безпеки
Після висихання шкіри лівою рукою охопити передпліччя пацієнта знизу і розтягнути шкіру Полегшення введен­ня голки внутрішньошкірно
Правою рукою тримати шприц з голкою зрі­зом догори і під кутом 30° зробити прокол шкіри на глибину зрізу Запобігання травму­ванню шкіри
Увести голку паралельно шкірі на 0,5 см  
Великим пальцем лівої руки натиснути па поршень і ввести ліки Забезпечення фіксації голки
Швидким рухом витягнути голку  
Прикласти нижче від місця ін'єкції стерильну ватну кульку, змочену спиртом, і злегка, щоб не випустити рідину, протерти місце ін'єкції Запобігання витис­ненню розчину з місця ін'єкції
Попередити пацієнта, щоб не мочив місця ін'єкції і в призначений чає прийшов для ви­значення результатів проби Результат проби ви­значають через 72 год
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезінфекцій­них розчинів Забезпечення інфекційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц у дезінфекційний розчин па 60 хв. Якщо в шприці є кров або біологічні речови­ни, потрібно в окремому посуді з дезінфекцій­ним розчином промити шприц з голкою, гуди ж кинути ватну кульку, забруднену кров'ю чи біологічною речовиною. Потім занурити розібраний шприц в іншу посудину з дезін­фекційним розчином на 60 хв  
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у кон­тейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 103 "Техніка підшкірної ін'єкції"

 

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, шприци місткістю 1; 2; 5 мл, 2 голки завдовжки 50 мм, ЗО мм, діаметром 0,4 мм (№ 0420), пінцет, ватні кульки, серветки; ліки, 70 % розчин етилового спирту, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну    
Місця ін'єкції Зовнішня поверхня плеча, підлопатко­ва ділянка, передньозовнішня поверх­ня стегна, бічні частини передньої черевної стінки    
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис на упаковці з ліками, визначити термін їх придат­ності, уточнити метод уведення і дозу. Прочитати вголос напис на ампулі   Запобігання помилковому введенню ліків та пірогенній реакції  
Помити руки милом, витерти рушни­ком. Нанести 5 мл спиртового анти­септика на руки і втирати до висихан­ня. Надягнути гумові рукавички. Об­робити їх двома ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту   Забезпечення інфекційної безпеки  
Зібрати шприц із голкою і набрати ліки   Забезпечення точності дозу­вання  
Надягнути ковпачок, випустити повітря зі шприца  
Перевірити відповідність набраної дози ліків призначеній  
Покласти на стерильний лоток шприц із ліками, 3 ватні кульки, змочені спиртом  
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта па інформацію
Техніка процедури Положення пацієнта сидячи або лежачи у напрямку до джерела світла Необхідна умова ефективного проведення процедури. Запобігання виникненню ускладнені, під час процедури
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дез­інфекційних розчинів Забезпечення інфекційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц з голкою в дезін­фекційний розчин на 60 хв. Якщо в шприці є кров або біологічні речовини, потрібно в окремому посуді з де­зінфекційним розчином промити шприц з голкою, туди ж кинути ватну кульку, забруднену кров'ю чи біоло­гічною речовиною. Потім занурити розібраний шприц в іншу посудину з дезінфекційним розчином на 60 хв  
Промити проточною водою. Зібрати складники медичних виробів у кон­тейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 104 "Уведення інсуліну"

 

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, інсулінові шприци місткістю 40 МО, 100 МО, голки, пінцет, ватні кульки, серветки; 70 % розчин ети­лового спирту, інсулін (мал. 74, 75), рідке мило, одноразовий рушник, гумові рука­вички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну При концентрації інсуліну 100 МО — шприц на 1 мл з поділками до 100 МО. При концентрації інсуліну 40 М О — шприц на 1 мл з поділками 40 МО. Довжина голки для дітей 5 мм, для підлітків і дорослих з нормальною масою тіла — 8 мм, для дорослих з надмірною масою — 12,7 мм
Місця введення Зовнішня поверхня плеча, передньо-зовнішня поверхня стегна, бокові стінки живота  
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис на флаконі з ліками, визначити термін їх придатності Недотримання дозування інсуліну небезпечне для пацієнта
Помити руки милом, висушити рушни­ком. Нанести 5 мл спиртового антисеп­тика на руки і втирати до висихання  
Зібрати інсуліновий шприц  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Про­вести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Положення пацієнта сидячи або лежачи Запобігання ускладненням під час процедури
Техніка процедури За 1 гол перед ін'єкцією потрібно витяг­нути з холодильника флакон, щоб розчин нагрівся до кімнатної температури  
Обережно потерти флакон з інсуліном між долонями. Набирати розчин сухою голкою і сухим шприцом. Інсулін уводять за 20—30 хв до споживання їжі Забезпечення рівномірно­го розподілу інсуліну у флаконі і розігрівання до температури тіла людини
Обробити ватною кулькою, змоченою спиртом (не дуже вологою), металеву кришку флакона. Зняти її нестерильним пінцетом або терпугом Спирт знижує активність інсуліну, тому не можна припускати потрапляння навіть невеликих доз спирту в розчин інсуліну
Обробити гумовий корок ватною кулі, кою, змоченою спиртом Забезпечення інфекційної безпеки
Набрати у шприц повітря, кількість якого відповідає дозі ліків. Проколоти голкою корок флакона і ввести повітря Забезпечення точності дозування
Перевернути флакон дном догори, набрати відповідну дозу інсуліну  
Надягнути ковпачок, перевірити відсутність повітря і відповідність набраної дози інсуліну призначеній Забезпечення інфекційної безпеки
На стерильний лоток покласти шприц п ліками, 2 ватні кульки, змочені спиртом, і 1 суху  
Надягнути гумові рукавички, обробити їх 2 ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Забезпечення інфекційної безпеки
Обробити шкіру пацієнта у визначеному місці 2 ватними кульками, змоченими спиртом  
Лівою рукою захопити шкіру в складку трикутної форми основою донизу  
У праву руку взяти шприц і швидким рухом увести голку в основу трикутника під кутом 45° на глибину 0,5~-1 см Інсулін можна вводити в шкірну складку і без складки під кутом 45°, 90°
Відпустити складку шкіри, повільно на­тиснути лівим великим пальцем на пор­шень шприца і ввести повільно розчин протягом 5 с, після введення розчину шприц з голкою потримати 10 с  
Лівою рукою прикласти до місця проколу суху ватну кульку і швидким рухом ви­тягнути голку Забезпечення точності дозування і запобігання витіканню інсуліну
Зробити легкий масаж  
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезін­фекційних розчинів Забезпечення інфекційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібра­ний шприц з голкою в дезінфекційний розчин на 60 хв  
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у контейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 105 "Уведення олійного розчину"

 

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, шприц, голки завдовж­ки 60 мм і діаметром 0,8 мм (№ 0860), пінцет, ватні кульки, серветки; 70 % роз­чин етилового спирту, ліки, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну, водяна баня    
Техніка введення: підшкірне (див. алгоритм "Техніка під­шкірної ін'єкції"); • внутрішньошкірно (див. алгоритм "Техні­ка внутрішньошкірної ін'єкції")  
Підготовка медичної сестри до роботи Ампулу з олійним розчином підігріти на водяній бані до температури 37 °С Тепла вода розріджує олійний розчин
Помити руки милом, висушити рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Зібрати шприц із голкою  
Набрати ліки у шприц (див. алгоритм "На­бирання ліків з ампули")  
На стерильний лоток покласти шприц із ліками, 3 ватні кульки, змочені спиртом. Накрити все стерильною серветкою  
Підготовка пацієнта  
Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Положення пацієнта лежачи або сидячи Запобігання ускладнен­ням під час процедури
Техніка введення олійного розчину підшкірна Надягнути гумові рукавички, протерти їх двома ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Обробити шкіру пацієнта 2 ватними куль­ками, змоченими спиртом Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Ще раз перевірити відсутність повітря в шприці і набрану дозу розчину Запобігання ускладнен­ням під час процедури
Лівою рукою захопити шкіру у складку, щоб утворився трикутник, увести голку під кутом 45° в основу трикутника Полегшення введення голки
Підтягнути поршень шприца на себе Перевіряють наявність крові в шприці
Якщо кров у шприці відсутня, повільно ввести ліки. За наявності крові в шприці відтягнути трошки голку до себе і, не вий­маючи ЇЇ, увести під іншим кутом. Знову перевірити, чи не розташована голка в просвіті судини  
Третю ватну кульку, змочену спиртом, при­класти до місця ін'єкції, витягнути голку Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Зробити масаж місця ін'єкції, накласти зігрівальний компрес або грілку (див. алго­ритми "Накладання зігрівального компре­су", "Застосування грілки") Забезпечення кращого розсмоктування олійних розчинів
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезін­фекційних розчинів Забезпечення інфекційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц з голкою в дезінфекційний розчин на 60 хв  
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  
Зібрати складники медичних виробів у контейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 106 "Розведення антибіотиків"

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.34 (0.007 с.)