ТОП 10:

АЛГОРИТМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОКАЛГОРИТМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 

РОЗДІЛ І. САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ

Алгоритм практичної навички № 1

"Санітарне оброблення пацієнта

у приймальному відділенні стаціонару"

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Ножиці в асептичному розчині, чистий мішок для одягу, індивідуальний пакет для санітарного оброблення (мило, губ­ка, рушник), ростомір, ваги, ноші, про­стирадла, ковдри, медична карта стаціо­нарного хворого Ф.ООЗ/У, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки, висушити рушником Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта до санітарного оброблення Пояснити пацієнту необхідність сані­тарного оброблення, його виконання. Одержати згоду пацієнта на проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Порядок санітарного оброблення Оглянути тіло і волосяні покриви пацієнта з метою виявлення інфекційного захворю­вання (короста, педикульоз) і здійснити відповідний запис на титульному листку медичної картки. За відсутності педикульозу запис здійснюється так: П (— ) Запобігання поширенню внутрішньолікарняної ін­фекції
Вирішити з лікарем питання про спосіб проведення санітарного оброблення. У разі потреби допомогти пацієнту роз­дягнутися Спосіб оброблення зале­жить від стану пацієнта
Послідовність дій Обґрунтування
Одяг скласти у спеціально виділений чистий мішок. Скласти список одягу в двох примірниках із точним описом назви і кількості речей. Список підпи­сують медична сестра і пацієнт. Один примірник вкласти в мішок, другий — вклеїти в медичну картку Забезпечення правильного зберігання одягу пацієнта
Для миття пацієнта виділити індивідуальні: рушник, мило, губку Забезпечення інфекційної безпеки
Здійснити гігієнічну ванну, душ або обтирання залежно від стану пацієнта (див. алгоритми "Обтирання тяжкохво­рого у приймальному відділенні", "Проведення гігієнічної ванни") Забезпечення гігієнічного утримання пацієнта
Під час миття спостерігати за загальним станом пацієнта Запобігання виникненню ускладнень під час прове­дення процедури
Підрізати нігті на руках і ногах Забезпечення гігієнічних вимог
Провести зважування і вимірювання зросту. Занести дані до медичної картки (див. алгоритми "Зважування пацієнта", "Визначення зросту пацієнта") Необхідна умова для отри­мання інформації про па­цієнта
3 приймального відділення транспор­тувати пацієнта у відповідне відділення стаціонару. Вид транспортування зале­жить від стану пацієнта Забезпечення безпечного середовища пацієнта
Дезінфекція церати Протерти церату серветками, змочени­ми одним із дезінфекційних розчинів, двічі з інтервалом 15 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Дезинфекція ванни Випустити воду з ванни. Помити ванну щіткою з милом. Прополоскати проточною водою. Дворазове, з інтервалом 15 хв, протерти ванну серветками, змоченими одним із дезінфекційних розчинів. Прополоскати ванну проточною водою Забезпечення інфекційної безпеки  

Відділенні

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Церата, губка, мило, рушник, серветки, посуд із теплою водою, натільна білиз­на, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїиу  
Підготовка медичної сестри до роботи Підготувати воду температурою 37— 38 °С Тепла вода налаштовує на приємні відчуття
Вимити руки з милом, висушити руш­ником Забезпечення інфекційної безпеки
Тапчан накрити цератою Запобігання забрудненню постільної білизни
Підготовка пацієнта Попередити пацієнта про хід проведен­ня санітарного оброблення. Одержати згоду на його проведення Мотивація пацієнта до спів­праці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Покласти пацієнта на тапчан  
Техніка процедури Звільнити тулуб пацієнта від одягу. Намочити губку в теплій воді, намили­ти милом   Починають оброблення з тулуба  
Повернути пацієнта на бік, обтерти губ­кою спину і поперек, промити теплою водою і висушити рушником . Повернути пацієнта на спину і так само обтерти груди, живіт і руки   Полегшення проведення санітарного оброблення  
Верхню частину тіла висушити рушни­ком, накрити ковдрою. Звільнити від одягу нижню частину тіла, обробити її, висушити рушником   Запобігання охолодженню тіла пацієнта  
Допомогти пацієнту надягнути лікарня­ну білизну    
Зробити позначку в медичній картці про проведене санітарне оброблення   Забезпечення послідовності медсестринського догляду  
Дезінфекція Церату протерти серветками, змочени­ми в одному із дезінфекційних роз­чинів двічі з інтервалом 15 хв. Губку кип'ятити протягом 15 хв у дис­тильованій воді. Злити воду і зберігати у посудині з покришкою з написом "Чисті губки"   Забезпечення інфекційної безпеки  

 

 

Алгоритм практичної навички № 12

"Передстерилізаційне очищення інструментарію" (згідно з галузевим стандартом 42—21—285)

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Інструментарій, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну, йоржики, кювети, гумові рукавички, маска-респіратор, дерев'яна паличка  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки милом, висушити одноразовим рушником. Надягнути маску, гумові рукавички Забезпечення індивіду­альної безпеки
Змішати їх і закрити посуд. Зберігати за тем­ператури 4 °С в холодильнику протягом 2 міс. У темному місці за кімнатної температу­ри — протягом 1 міс Запобігання розпаду реактиву
Приготування робочого розчину У підготовлений посуд відміряти рівні части­ни початкового розчину азопіраму і 3 % розчину водню пероксиду  
Робочий розчин приготовляють перед прове­денням проби Забезпечення найвищої активності реактиву
Проведення азопірамової проби Набрати реактив у піпетку або змочити ним серветку при обстеженні великої поверхні  
На обстежуваний інструментарій нанести піпеткою або серветкою реактив. Якщо ви­ріб порожнистий (шприц), то реактив зака­пати всередину Кількість реактиву залежить від величини виробу
Контролю підлягає 3—5 одиниць виробів із партії  
Покласти виріб на марлеву серветку на ЗО с Перевіряють точність проведення проби
По закінченні часу інструменти промокнути серветкою. За відсутності крові колір реактиву не змінюється. За наявності крові реактив спочатку забарвлюється у фіолетовий колір, а потім протягом кількох секунд набуває рожево-бузкового або буруватого забарвлення. У такому випадку медичні вироби підляга­ють повторному очищенню Результат спостеріга­ють у визначений час, тому що пізніше колір реактиву змінюється
Самоконтроль у лікувальному закладі прово­дять 1 раз па тиждень  
Після перевірки медичного інструментарію незалежно від результатів проби промити їх проточною водою Забезпечення вимиван­ню реактиву з поверхні інструментів
Проведення фенолфталеїнової проби на наявність мийного розчину Набрати в піпетку 1 % спиртовий розчин фенолфталеїну  
Нанести 2—3 краплі на інструмент або вне­сти всередину шприца   Кількість реактиву залежить від величини виробу  
Покласти на серветку на ЗО с   Визначають час дії реактиву  
Вилити розчин на серветку або протерти досліджуваний інструмент марлеіюю сервет­кою. За наявності мийного розчину реактин забарвлюється в рожевий колір    
Після перевірки незалежно від результатів проби вироби промити проточною водою   Забезпечення вимиван­ня реактиву з поверхні інструментів  

 

Алгоритм практичної навички № 19

Надягання гумових рукавичок

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Гумові рукавички  
Техніка маніпуляції Пальцями правої руки в рукавичці зробіть відворіт на лівій рукавичці, тор­каючись лише її зовнішнього боку Запобігання забрудненню шкіри передпліччя або ру­кавів халата, якщо рукавич­ки покривають нижню їх частину
Пальцями лівої руки зробити відворіт на правій рукавичці, також торкаючись тільки зовнішнього боку Запобігання забрудненню шкіри передпліччя або рукавів халата, якщо рукавички по­кривають нижню їх частину
Зняти рукавичку з лівої руки, вивернувши її навиворіт, і тримати за відворіт правою рукою Запобігання забрудненню довкілля і рук медичного персоналу
Тримати рукавичку в праній руці Запобігання забрудненню довкілля
Лівою рукою взяти рукавичку на правій руці за відворіт із внутрішнього боку і зняти рукавичку з правої руки, виверта­ючи ЇЇ навиворіт Запобігання забруднення біологічними рідинами шкі­ри правої руки медичного персоналу
Помістити рукавички в дезінфекційний розчин (якщо вони багаторазового ви­користання) або викинути їх у водоне­проникний мішок Запобігання забрудненню довкілля

Алгоритм практичної навички № 20 "Знімання халата"

Знімання гумових рукавичок

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Халат  
Техніка маніпуляції Зняти халат спочатку з однієї руки, торкаючись лише нижньої частини ру­кавів Запобігання забрудненню рук, оскільки нижня части­на рукавів була захищена гумовими рукавичками
Зняти халат з другої руки, торкаючись до нього ізсередини, і вивернути нави­воріт Запобігання контакту із забрудненою поверхнею халата
Одноразовий халат помістити в посудину з дезінфекційним розчином і потім викинути, а з тканини — у водо­непроникний мішок або посудину з кришкою Запобігання забрудненню довкілля

 

Алгоритм практичної навички № 21 "Знімання маски"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Маска  
Техніка маніпуляції Розв'язати нижні кінці маски Запобігання забрудненню рук
Розв'язати верхні кінці маски  
Зняти маску, торкаючись тільки до зав'язок  
Маску одноразового використання по­містити в дезінфекційний розчин, а потім викинути. Маску багаторазового використання покласти у водонепроникний мішок або посудину з кришкою Запобігання забрудненню довкілля, інфекційна без­пека

Послідовність дій

Обґрунтування

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, очна ванночка, 10—15 ватних кульок; 0,02 % розчин фурациліну або 2 % розчин борної кислоти, 70 % розчин етилового спирту, лоток для ви­користаних ватних кульок, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % роз­чином хлорантоїну    
Підготовка медичної сестри до роботи Підігріти розчин фурациліну до темпера­тури 37 °С Запобігання неприємним відчуттям пацієнта
Вимити руки, висушити рушником, про­терти кінчики пальців ватною кулькою, змоченою спиртом Забезпечення інфекційної безпеки
На стерильний лоток покласти з одного боку ватні кульки, змочені розчином фурациліну, з другого — сухі  
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту хід процедури Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформа­цію
Положення пацієнта лежачи або сидячи, закинувши голову назад Необхідна умова ефектив­ного проведення процеду­ри
Техніка процедури Промивання очей за допомогою ватних кульок: • легко відчавити ватну кульку і протерти нею повіку від зовнішнього кута ока до внутрішнього. За недостатнього оброблення повторити протирання повік, кожний раз змінюючи кульки; • просушити око сухою ватною кулькою в тому самому напрямку За потреби процедуру повторити на дру­гому оці Забезпечення очищення повік. Забезпечення гігієнічного комфорту пацієнта
Промивання очей за допомогою очної ванночки: • у стерильну ванночку налити 2/3 об'єму підігрітого розчину фурациліну; Запобігання виникненню неприємних відчуттів у пацієнта
• попросити пацієнта взяти ванночку за ніжку, нахилитися над нею так, щоб повіки були у ванночці, і притиснути її до шкіри. Підняти голову, притримуючи ванночку рукою. Рідина при цьому не повинна витікати з ванночки; Забезпечення очищення повік
• попросити пацієнта часто покліпати протягом хвилини, потім, нахилившись уперед, поставити ванночку на стіл;  
• висушити око сухою ватною кулькою. За потреби процедуру повторити на дру­гому оці Забезпечення гігієнічного комфорту пацієнта
Дезінфекція Використане обладнання занурити в один з дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Промити проточною водою. Стерилізувати кип'ятінням у дистильо­ваній воді протягом ЗО хв  

Алгоритм практичної навички № 34 "Догляд за носом"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, ватні турунди, вазеліно­ве масло; нестерильний лоток  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки з милом, висушити рушни­ком Забезпечення інфекційної безпеки
На лоток покласти декілька сухих і змо­чених вазеліновим маслом ватних турунд  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Положення пацієнта лежачи або сидячи до джерела світла  
Попросити пацієнта закинути голову назад Необхідна умова ефектив­ного проведення процедури
Техніка процедури Вказівним пальцем лівої руки підняти кінчик носа, тримаючи ватну турунду, змочену вазеліновим маслом, у правій руці, ввести в один носовий хід коловими рухами. Другу ватну турунду ввести в протилежний носовий хід Забезпечення очищення носових ходів від слизу і кірочок
Таким самим чином через 1—2 хв увести сухі ватні турунди і очистити носові ходи від кірочок і слизу  

Алгоритм практичної навички № 35 "Догляд за ротовою порожниною"

Показання: ранковий туалет тяжкохворих, запальні процеси сли­зової оболонки ротової порожнини (стоматит), запалення ясен (гінгівіт).

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання  
Стерильні: пінцет, шпатель, ватні кульки, марлеві серветки, лотки (2 шт.), гумовий балон або шприц; 2 % розчин натрію гідрокарбонату, пелюшка, посудина із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчи­ном хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Вимити руки з милом, висушити рушни­ком Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Підігріти 2 % розчин натрію гідрокарбона­ту до температури 37 °С. Набрати розчин у гумовий балон Запобігання виникнен­ню неприємних відчуттів у пацієнта
Послідовність дій Обґрунтування
-Іа стерильний лоток покласти: шпатель, пінцет, ватні кульки, марлеві серветки, гумовий балон  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержа­ти згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання грав пацієнта на інфор­мацію
Положення залежить від стану пацієнта — лежачи, напівсидячи, сидячи до джерела світла; Необхідна умова ефек­тивного проведення про­цедури
• при положенні сидячи: — накрити груди пелюшкою; — дати пацієнту тримати лоток біля рото­вої порожнини; Запобігання забрудненню білизни пацієнта
• при положенні лежачи: — прибрати подушку; — під голову підстелити пелюшку, складе­ну в декілька шарів; — голову пацієнта повернути набік; — під кути рота підставити ниркоподібний лоток Запобігання забрудненню білизни пацієнта
Техніка процедури Дати пацієнту прополоскати ротову порож­нину антисептичним розчином. Для цього можна використати такі розчини: підсоле­на вода, слабкий розчин калію перманга­нату, 2 % розчин борної кислоти. Відвести шпателем щоку Забезпечення зволожен­ня ротової порожнини
Ватною кулькою, змоченою в антисептич­ному розчині, за допомогою пінцета обро­бити зуби зверху вниз із зовнішнього і за можливості — із внутрішнього боку Запобігання інфікуванню слинних проток. Необ­хідна умова послідовності проведення процедури
При протиранні верхніх корінних зубів шпателем відтягнути щоку  
Зняти наліт із язика за допомогою ватної кульки, змоченої у 2 % розчині натрію гідрокарбонату, затиснувши її пінцетом Запобігання інфікуван­ню вивідних проток привушних слинних залоз
Дати пацієнту прополоскати ротову порож­нину антисептичним розчином або ввести рідину за допомогою гумового балона Натрію гідрокарбонат справляє антисептичну дію
При пересиханні в ротовій порожнині сли­зову оболонку і язик обробити звіробійною або обліпиховою олією, змочивши ватну кульку Вимиває патологічну мікрофлору ротової по­рожнини
Просушити присінок ротової порожнини і губи сухим ватним тампоном Забезпечення гігієнічно­го комфорту пацієнту
Дезінфекція Використане обладнання занурити в один із дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфекцій­ної безпеки
Прополоскати проточною водою 3 хв  
Прополоскати дистильованою водою 1 хв  

Обгрунтування

Послідовність дій   Обгрунтування  
Обладнання Стерильний гумовий зонд, скляний пере-хідник, гумова трубка завдовжки 1 м, лійка місткістю 1 л, 10—12 л теплої води, вазелінове масло, кухоль, церата, фартух, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, відро для промивних вод, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну, пелюшка, ширма, туалетний папір    
Підготовка медичної сестри до роботи Приготувати теплу воду, відро для про­мивних вод   Тепла вода виключає можливість передчасної перистальтики кишок  
Помити руки, висушити рушником   Забезпечення інфекційної безпеки  
Надягнути фартух і гумові рукавички    
Викласти пінцетом на лоток пристрій для сифонної клізми    
Змастити заокруглений кінець зонда ва­зеліновим маслом   Полегшення введення зонда у кишку, запобіган­ня виникненню у пацієнта неприємних відчуттів  
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення   Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію  
Провести психологічну підготовку па­цієнта    
Положення пацієнта на лівому боці з підведеними до живота ногами або на спині   Анатомічна особливість розташування нижнього відділу кишок  
Під сідниці підкласти церату, кінці якої опустити у відро Забезпечення чистоти постелі  
Техніка процедури Цю процедуру виконує лікар або медична сестра в його присутності    
Заокруглений кінець зонда ввести легки­ми обертальними рухами у пряму кишку на глибину 20—30 см   Забезпечення ефективного проведення процедури  
До вільного кінця зонда приєднати пере-хідник із гумовою трубкою і лійкою. Ус­тановити лійку нижче від рівня таза па­цієнта у нахиленому положенні   Запобігання потраплянню повітря в кишки  
Наливаючи воду в лійку, поступово під­німати її до 1 м над пацієнтом   Забезпечення контролю за надходженням води в кишки  
Коли вода дійде до звуження лійки, повільно опустити її і чекати, поки вона наповниться вмістом кишок Забезпечення контролю за виведенням води і газів з кишок
Випорожнити лійку у відро для промив­них вод; як тільки рідина припинить витікати, лійку знову наповнити водою. Повторити процедуру до витікання чистої води. Потрібно контролювати кількість уведеної рідини і тієї, що витікає Забезпечення ефективного проведення процедури  
Від'єднати гумову трубку з лійкою, кі­нець зонда опустити у відро на 15—20 хв, щоб стекли залишки рідини з кишок і вийшли гази Запобігання всмоктуван­ню рідини в кишки
Витягнути гумовий зонд  
Здійснити туалет відхідника і промежини Дотримання правил осо­бистої гігієни пацієнта. Запобігання інфікуванню сечовивідних шляхів
Порекомендувати пацієнту ліжковий ре­жим протягом 2 год Сприяння полегшенню стану пацієнта
Дезінфекція Розібрати систему і занурити всі складни­ки в один із дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Промити гарячою водою  
Стерилізувати кип'ятінням протягом ЗО хв у дистильованій воді, злити воду і зберігати в закритому посуді  

 

АЛГОРИТМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.173.236 (0.006 с.)