ТОП 10:

Розділ VI. Виписування, зберігання і застосування лікарських засобівАлгоритм практичної навички № 87 "Застосування збовтаної суміші"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Збовтана суміш, марлева серветка, ватні кульки, рідке мило, одноразовий рушник  
Підготовка медичної сестри до роботи Помити руки, висушити руїнником Забезпечення інфекційної безпеки
Бовтанка (збовтана суміш) — це суміш порошків і рідин у рівних кількостях  
Не слід застосовувати бовтанки на мок­нучі поверхні шкіри і при надмірній су­хості шкіри  
Техніка процедури Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформа­цію
Перед застосуванням суміш збовтати Необхідна умова ефектив­ного проведення процеду­ри
На ватну кульку або марлеву серветку нанести невелику кількість суміші  
Прикласти суміш до шкіри. При цьому рідкий компонент швидко випаровується, а порошок залишається  
Помити руки, висушити рушником Забезпечення інфекційної безпеки

Алгоритм практичної навички № 88 "Застосування присипки"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Одноразовий рушник, рідке мило, сер­ветки, розчин калію перманганату, при­сипка  
Підготовка медичної сестри до роботи Вимити руки з милом, висушити рушни­ком Забезпечення інфекційної безпеки
У кришці упаковки присипки зробити маленькі отвори або зняти кришку, а гор­ловину закрити марлею в 2 шари Необхідна умова ефектив­ного проведення процеду­ри
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Техніка процедури При попрілості спочатку здійснити туалет шкіри Очищення шкіри забезпе­чує ефективність процедури
Обережно обробити місця попрілості за допомогою стерильної серветки, змоченої в розчині калію перманганату  
Просушити шкіру стерильною серветкою шляхом промокання  
Порошок просіяти на шкіру  
Помити руки, висушити рушником Забезпечення інфекційної безпеки

 

Алгоритм практичної навички № 89 "Використання пластиру"

Показання: для розсмоктування глибоких, обмежених ущільнень шкіри.

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Одноразовий рушник, рідке мило, ножи­ці, пластир  
Підготовка медичної сестри до роботи Вимити руки милом, висушити рушни­ком Забезпечення інфекційної безпеки
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Техніка процедури Ножицями відрізати шматочок пластиру: він має бути трохи більшим, ніж уражена ділянка шкіри. Зняти захисну плівку. Накласти на очищену шкіру, розгладити пальцями, щоб пластир закріпився на шкірі Необхідна умова ефектив­ного проведення процеду­ри
Через 2—4 доби пластир зняти Час дії пластиру
Помити руки, висушити рушником Забезпечення інфекційної безпеки

Алгоритм практичної навички № 90 "Утирання мазі у шкіру"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, пінцет, піпетка, марлеві серветки, шпатель; мазь, компресний папір, бинт, одноразовий рушник, рідке мило, по­суд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Вимити руки милом, висушити рушником Забезпечення інфек­ційної безпеки
На стерильний лоток покласти за допомо­гою пінцета серветки, шпатель  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Техніка процедури За допомогою шпателя нанести мазь па сте­рильну серветку Забезпечення дотри­мання правил асептики
Накласти на відповідну ділянку шкіри  
Зафіксувати зверху бинтом. Якщо потрібно, щоб мазь проникла глибше в тканини, тоді на серветку з маззю зверху накласти комп­ресний папір Забезпечення ефектив­ного проведення про­цедури
Помити руки, висушити рушником Забезпечення інфек­ційної безпеки
Дезінфекція Скляну частину піпетки, шпатель і пінцет занурити в один із дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфек­ційної безпеки
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  
Стерилізувати шляхом кип'ятіння в дисти­льованій воді ЗО хв  
Гумову частину піпетки занурити в 3 % роз­чин водню пероксиду на 80 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв і з'єднати зі скляною частиною піпетки  
Зберігати в чистому закритому посуді  

Алгоритм практичної навички № 91 "Закапування ліків у вухо"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: піпетка, ватні кульки; флакон з ліками, лоток, 70 % розчин етилового спирту, 3 % розчин водню пероксиду, дистильована вода, рідке мило, одноразо­вий рушник, гумові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % роз­чином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Прочитати напис, зазначений на флаконі з ліків. Визначити їх термін придатності Запобігання пірогенній реакції
Вимити руки милом, висушити рушни­ком, обробити їх ватною кулькою, змоче­ною спиртом Забезпечення інфекційної безпеки
Надягнути гумові рукавички  
Набрати необхідну кількість ліків у піпет­ку  
Занурити піпетку гумовою частиною в теплу воду на 2—3 хв Запобігання виникненню ускладнень у пацієнта (запаморочення, блювання)
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформа­цію
Посадити пацієнта в крісло до джерела світла Необхідна умова ефектив­ного проведення процеду­ри
Запропонувати пацієнту нахилити голову в бік здорового вуха Необхідна умова ефективного проведення процедури
Техніка процедури За наявності гною у вусі перед закапу­ванням здійснити туалет зовнішнього слухового ходу марлевою турундою, змо­ченою 3 % розчином водню пероксиду Забезпечення ефективного лікування
Лівою рукою відтягнути вушну раковину назад і вгору, а правою за допомогою піпетки ввести 5—6 крапель ліків у зов­нішній слуховий хід. Малим дітям відтяг­нути вушну раковину за вушну часточку назад і вниз та закапати 2—3 краплі ліків Полегшення проходження ліків по слуховому ходу
Запропонувати пацієнту потримати голо­ву в такому положенні протягом 5—10 хв Запобігання витіканню ліків
Нахилити голову в бік хворого вуха Сприяє витіканню рештків уведених ліків
Здійснити туалет вушної раковини за допомогою сухих ватних кульок Забезпечення гігієнічного комфорту пацієнту
Дезінфекція Скляну частину піпетки занурити в один із дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  
Стерилізувати шляхом кип'ятіння в дис­тильованій воді ЗО хв  
Гумову частину піпетки занурити в 3 % розчин водню пероксиду на 80 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв і з'єднати зі скляною частиною піпетки  
Зберігати в чистому закритому посуді  

Алгоритм практичної навички № 92 "Закапування ліків у око"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, піпетка, ватні кульки; медикаменти, 3 % розчин водню пероксиду, дистильована вода, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Перевірити назву ліків на флаконі, тер­мін їх придатності Запобігання пірогенній реакції
Помити руки милом, висушити рушни­ком, обробити ватною кулькою, змоче­ною спиртом Забезпечення інфекційної безпеки
Надягнути гумові рукавички  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформа­цію
Посадити пацієнта у крісло до джерела світла. Запропонувати нахилити голову назад і спрямувати погляд угору Необхідна умова ефективного проведення процедури
Техніка процедури Набрати 2—3 краплі ліків із флакона в піпетку. Для запобігання інфікуванню для кожного пацієнта використовувати окрему стерильну піпетку Забезпечення інфекційної безпеки
У ліву руку взяти ватну кульку і великим пальцем відтягнути донизу нижню пові­ку, вказівним пальцем зафіксувати верх­ню. Піпетку тримати на відстані 1—2 см від ока Запобігання травмуванню ока
У сполучнооболонковий міток біля внут­рішнього кута ока повільно випустити одну краплю розчину, трошки почекати, випустити другу  
Запропонувати пацієнту на деякий час заплющити очі  
Ватною кулькою зняти краплі, що потра­пили на шкіру обличчя пацієнта Забезпечення гігієнічного комфорту пацієнта
За потреби аналогічно ввести краплі в друге око  
Дезінфекція Скляну частину піпетки занурити в один із дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  
Стерилізувати шляхом кип'ятіння в дис­тильованій воді ЗО хв  
Гумову частину піпетки занурити в 3 % розчин водню пероксиду на 80 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв і з'єднати зі скляною частиною піпетки  
Зберігати в чистому закритому посуді  

Алгоритм практичної навички № 93 "Закладання очної мазі за повіку"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, ватні кульки, скляна ло­патка для закладання мазі, очна мазь; 70 % розчин етилового спирту, одноразовий руш­ник, рідке мило  
Підготовка медичної сестри до роботи Перевірити назву мазі на упаковці, термін її придатності Забезпечення вірогід­ності ліків
Вимити руки милом, висушити рушником. Обробити ватною кулькою, змоченою спир­том Забезпечення інфек­ційної безпеки
Надя гнути гумові рукавички  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Посадити пацієнта у крісло обличчям до світла або положити його, нахиливши голову трохи назад Необхідна умова ефек­тивного проведення процедури
Техніка закладання очної мазі лопаткою На кінець стерильної очної скляної лопатки взяти необхідну кількість мазі Створення умов для введення мазі
Великим пальцем лівої руки з ватною куль­кою відтягнути нижню повіку, вказівним пальцем притримати верхню  
Правою рукою, тримаючи лопатку паралель­но краю повіки, притулитися нею до ниж­ньої перехідної складки ока пацієнта  
Запропонувати пацієнту зімкнути повіки, а лопатку обережно витягнути горизонтальним рухом у напрямку до скроні, залишаючи мазь за повікою  
Прикласти стерильну ватну кульку до ока, запропонувати пацієнту закрити повіки для рівномірного розподілу мазі по поверхні очного яблука Створення умов для рівномірного розподілу мазі по поверхні очного яблука
Техніка закладання очної мазі з тюбика Відкрити тюбик із маззю  
Ватною кулькою відтягнути нижню повіку і зафіксувати верхню Необхідна умова ефек­тивного проведення процедури
Рухаючи тюбик від внутрішнього до зовніш­нього кута ока, обережно витиснути мазь на сполучну оболонку нижньої повіки на її межі з очним яблуком  
Запропонувати пацієнту зімкнути повіки і прикласти стерильну ватну кульку до ока, погладжуючи шкіру обох повік Легке погладжування шкіри повік сприяє рівномірному розподі­лу мазі
Очну мазь із тюбика можна використовувати лише одному і тому самому пацієнту Забезпечення інфек­ційної безпеки
Дезінфекція Занурити скляну лопатку в один із дезінфек­ційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфек­ційної безпеки
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  
Стерилізувати шляхом кип'ятіння у дисти­льованій воді ЗО хв  

Алгоритм практичної навички № 94 "Закапування ліків у ніс"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: лоток, піпетки, ватні кульки; медикаменти, 3 % розчин водню пероксиду, рідке мило, одноразовий рушник, гу­мові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Прочитати назву ліків на флаконі, пере­вірити термін їх придатності Запобігання пірогенній реакції
Вимити руки з милом, висушити рушни­ком Забезпечення інфекційної безпеки
Надягнути гумові рукавички  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одер­жати згоду на її проведення Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта па інформацію
Попросити пацієнта очистити ніс від слизу або цю процедуру виконує медична сестра (див. алгоритм "Догляд за носом") Створення умов для по­трапляння лікарської ре­човини на слизову обо­лонку носа
Посадити його у крісло, попросити заки­нути голову назад і трохи повернути в бік, протилежний носовому ходу, в який треба вводити ліки Забезпечення правильного положення голови пацієнта для введення лікарської речовини
Техніка процедури Набрати ліки в піпетку. Великим пальцем лівої руки підняти кінчик носа Створення умов для по­трапляння лікарської речо­вини в носову порожнину
Увести ліки за допомогою піпетки. При цьому пацієнт сидить або лежить, його голова відхилена назад і повернута в той самий бік, то і носовий хід, в який закапу­ють ліки (дорослим по 5—6 крапель, малим дітям по 2—3 краплі в кожний носовий хід) Це сприяє зволоженню краплями якомога більшої поверхні слизової оболон­ки носа
Закапавши краплі в правий носовий хід, чекають 1—2 хв, а потім закапують їх у лівий носовий хід Необхідна умова ефектив­ного проведення процеду­ри
Попросити пацієнта великим і вказівним пальцями руки стиснути декілька разів крила носа Створення умов для рівномірного розподілу і кращого всмоктування лікарських речовин у носовій порожнині
Дезінфекція Скляну частину піпетки занурити в один із дезінфекційних розчинів на 60 хв Забезпечення інфекційної безпеки
Промити проточною водою 3 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв  
Стерилізувати шляхом кип'ятіння в дис­тильованій воді ЗО хв  
Гумову частину піпетки занурити в 3 % розчин водню пероксиду на 80 хв  
Промити дистильованою водою 1 хв і з'єднати зі склянкою частиною піпетки  
Зберігати в чистому закритому посуді  

Алгоритм практичної навички № 95 "Уведення свічки у пряму кишку"

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.006 с.)