ТОП 10:

Алгоритм практичної навички № 107



"Техніка проведення проби на індивідуальну чутливість до антибіотиків"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: шприци місткістю 1 мл, 5 мл, голки завдовжки 15 мм (№ 0415), пінцет, 2 лотки, ватні кульки, серветки; рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, 70 % розчин етилового спирту, ампула з ізотонічним розчином натрію хлориду, фла­кон з антибіотиком, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Місця ін'єкції Внутрішня (долонна) поверхня передпліччя; передньозовнішня поверхня стегна; верхньо-зовнішній квадрант сідниці  
Підготовка медичної сестри до роботи Перед проведенням діагностичної проби потрібно ретельно зібрати у пацієнта алерго­логічний анамнез  
При розчиненні антибіотика розчином ново­каїну одночасно на другій руці провести внутрішньошкірну пробу на чутливість ор­ганізму до новокаїну  
Уважно прочитати напис на флаконі з анти­біотиком, установити його дозу і термін придатності Запобігання помилко­вому введенню ліків і пірогенній реакції
Перевірити напис, термін придатності, дозу на упаковці з розчинником. Прочитати вго­лос напис на ампулі Запобігання інфікуван­ню і травмуванню шкі­ри рук
Помити руки, висушити рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і вти­рати до висихання  
Надягнути гумові рукавички, обробити їх двома ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Забезпечення особистої безпеки. Запобігання інфікуванню і травму­ванню рук
Зібрати шприци  
За допомогою шприца на 10 мл розвести антибіотик ізотонічним розчином натрію хлориду (1 : 1). Якщо на флаконі зазначено дозу 500 000 ОД антибіотика, то потрібно Необхідна умова проведення процедур
взяти 5 мл ізотонічного розчину натрію гідрохлориду  
Набрати у шприц місткістю 1 мл 0,1 мл роз­веденого антибіотика і добрати 0,9 мл ізо­тонічного розчину натрію хлориду Необхідна умова проведення процедури
Випустити зі шприца ліки і залишити 0,1 мл антибіотика для проведення внутрішньо-шкірної проби (0,1 мл буде містити 1000 ОД антибіотика) Забезпечення точності дозування введених ліків
Набрати в другий шприц місткістю 1 мл 0,2 мл 0,25 % розчину новокаїну і підготува­ти до введення 0, 1 мл. Увести розчин ново­каїну внутрішньошкірно в другу руку Проба на чутливість до розчину новокаїну
Підготовка пацієнта Повідомити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на інформацію
Положення пацієнта лежачи або сидячи у напрямку до джерела світла Запобігання ускладнен­ням під час процедури
Техніка процедури Місце ін'єкції протерти 2 ватними кульками, змоченими спиртом Забезпечення інфек­ційної безпеки
Після висихання шкіри лівою рукою охопи­ти передпліччя пацієнта знизу і розтягнути шкіру Полегшення введення голки внутрішньошкір-но
Правою рукою, тримаючи шприц із голкою зрізом догори і під кутом 30°, зробити про­кол шкіри на глибину зрізу. Увести голку паралельно шкірі на 0,5 см Необхідна умова про­ведення процедури
Увести 0,1 мл (1000 ОД) розчиненого анти­біотика, щоб утворилася папула  
Прикласти нижче від місця ін'єкції стериль­ну ватну кульку і швидким рухом витягнути голку Запобігання витиснен­ню розчину з місця ін'єкції
Результат проби перевірити через 20 хв. За наявності гіперемії, свербежу, висипання на місці ін'єкції реакція вважається позитив­ною. Якщо змін немає, реакція — негативна Результати проби пере­віряє лікар. Забезпечення вірогід­ності проведеної проби
Результат проби занести в листок призна­чення і поставити підпис Забезпечення вірогід­ності даних
При негативній пробі зробити ін'єкцію внутрішньом'язово 1/3 призначеної дози у передньозовнішню поверхню стегна Ін'єкцію роблять у стегно, тому що при виникненні алергійної реакції буде мож­ливість накласти джгут на стегно вище від місця ін'єкції
За відсутності реакції на часткове введення антибіотика ввести всю дозу препарату внутрішньом'язово у верхньозовнішній квад­рант сідниці (див. алгоритм "Техніка внутрішньом'язової ін'єкції")  
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезінфек­ційних розчинів Забезпечення інфекційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц з голкою і гумові рукавички в дезін­фекційний розчин на 60 хв  
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у контей­нери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку та утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 108 "Техніка внутрішньом'язової ін'єкції"

 

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, шприц, голки завдовжки 50—60 мм і діаметром 0,8—1 мм (№ 0860— 1060), пінцет, ватні кульки; 70 % розчин ети­лового спирту, рідке мило, одноразовий руш­ник, гумові рукавички, ліки, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Місця ін'єкції Верхньозовнішній квадрант сідниці; псредньо-зовнішня поверхня стегна; підлопаткова ді­лянка У верхньозовнішньому квадранті сідниці відсутні великі судинні і нервові стовбури
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис на упаковці з ліка­ми, визначити термін їх придатності, уточнити метод уведення, дозу. Прочитати вголос напис на ампулі Запобігання пірогенній реакції та помил­ковому введенню ліків
Помити руки милом, висушити рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення інфек­ційної безпеки
Надягнути гумові рукавички, обробити їх 2 ватними кульками, змоченими 70 % розчи­ном етилового спирту Забезпечення особис­тої безпеки
Зібрати шприц із голкою, набрати ліки  
Надягнути ковпачок, видалити повітря зі шприца Запобігання повітря­ній емболії
Перевірити відповідність набраної дози ліків призначеній Забезпечення точ­ності дозування
Покласти на стерильний лоток шприц із ліка­ми, 3 ватні кульки, змочені спиртом  
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психологічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці. Дотри­мання прав пацієнта на інформацію
Положення пацієнта лежачи па боці або на животі Запобігання усклад­ненням під час процедури
Техніка процедури У визначеному місці ін'єкції обробити шкіру сідничної ділянки 2 ватними кульками, змоче­ними спиртом Забезпечення інфек­ційної безпеки
Розтягнути шкіру великим і вказівним паль­цями лівої руки Полегшується прокол шкіри
Шприц тримати в правій руці, мізинець — на канюлі голки, а вказівний палець — на цилін­дрі шприца  
Тримаючи його перпендикулярно до місця ін'єкції, увести голку в м'яз на глибину 50 мм  
Перевести ліву руку на поршень циліндра і ввести ліки  
Прикласти ватну кульку до місця ін'єкції, швидким рухом витягнути голку Забезпечення інфек­ційної безпеки
Зробити легкий масаж місця ін'єкції Сприяє швидшому розсмоктуванню ліків
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезінфекцій­них розчинів Забезпечення інфек­ційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц з голкою і гумові рукавички в дезін­фекційний розчин на 60 хв  
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у кон­тейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сес­трі ,

Алгоритм практичної навички № 109 "Особливості введення біциліну"

 

Послідовність дій Обгрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, шприц місткістю 10 мл, 2 голки завдовжки 60 мм і діаметром 0,8— 1 мм (№ 0860—1060), ватні кульки; 70 % розчин етилового спирту, флакон з біцилі­ном (мал. 80), вода для ін'єкцій, рідке мило, одноразовий рушник, гумові рукавички, посуд із 0,2 % розчином дезактину або 0,2 % розчином хлорантоїну  
Підготовка медичної сестри до роботи Прочитати напис на флаконі з біциліном і на ампулі з дистильованою водою, визначити термін їхньої придатності, дозу Запобігання помил­ковому введенню ліків і пірогенній реакції
Помити руки милом, висушити рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і втирати до висихання Забезпечення інфекційної безпеки
Надягнути гумові рукавички, обробити їх 2 ватними кульками, змоченими 70 % розчином етилового спирту Забезпечення особистої безпеки
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психоло­гічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Положення пацієнта лежачи на боці Запобігання усклад­ненням під час проце­дури
Техніка приготування розчину Розчинення біциліну проводять біля ліжка пацієнта, оскільки розчин біциліну швидко кристалізується ,
Зібрати шприц з голкою  
Набрати у шприц 3 мл дистильованої води  
Обробити гумовий корок на флаконі з бі­циліном ватною кулькою, змоченою спир­том, і ввести дистильовану воду Забезпечення інфек­ційної безпеки
Злегка струсити флакон із розчином біцилі­ну і набрати всю дозу у шприц Забезпечення швидшо­го розчинення порош­ку біциліну
Надягнути ковпачок, випустити повітря зі шприца Запобігання повітряній емболії
Змінити голку, не пропускаючи через неї розчин біциліну Забезпечення прохід­ності голки
Обробити місце ін'єкції 2 ватними кулька­ми, змоченими спиртом Забезпечення інфек­ційної безпеки
Розтягнути шкіру в місці ін'єкції вказівним і великим пальцями лівої руки, а правою ру­кою ввести голку у м'яз Полегшення введення голки
Відтягнути поршень на себе. При появі у шприці крові відтягнути трошки голку до себе, змінити кут розташування голки у м'язі і, не виймаючи її, увести під іншим кутом. Ще раз перевірити, чи не потрапила голка у судину Перевіряють місце розташування голки
За відсутності крові великим пальцем лівої руки натиснути на поршень і ввести розчин Запобігання кристалі­зації розчину в голці
Притиснути до місця ін'єкції ватну кульку, змочену спиртом, і швидким рухом витягну­ти голку Забезпечення інфек­ційної безпеки
Зробити легкий масаж стерильною ватною кулькою Сприяє швидшому розсмоктуванню ліків
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезінфек­ційних розчинів Забезпечення інфек­ційної безпеки
Витягнути поршень і занурити розібраний шприц з голкою і гумові рукавички в дезін­фекційний розчин на 60 хв  
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у контей­нери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 110 "Техніка внутрішньовенної ін'єкції"

Послідовність дій Обґрунтування
Обладнання Стерильні: 2 лотки, шприц місткістю 10 — 20 мл, голки завдовжки 40—50 мм і діаметром 0,8 мм, пінцет, ватні кульки; 70 % розчин етилового спирту, джгут (мал. 81), тверда подушка, ліки, рідке мило, одноразовий рушник, гумові ру­кавички, посуд з одним із дезінфекційних розчинів: 0,2 % розчин хлорантоїну; 0,2 % розчин дезактину; 0,15 % розчин неохлору  
Місця венепункції Вени ліктьової ямки; вени передпліччя; вени кисті; вени нижніх кінцівок; дітям грудного віку — вени голови  
Підготовка медичної сестри до роботи Уважно прочитати напис на упаковці з ліка­ми, термін їх придатності, дозу, спосіб уве­дення. Прочитати вголос напис на ампулі Запобігання помилко­вому введенню ліків і пірогенній реакції
Помити руки, витерти рушником. Нанести 5 мл спиртового антисептика на руки і вти­рати до висихання Забезпечення інфек­ційної безпеки
Зібрати шприц із голкою, набрати ліки у шприц Необхідна умова ефек­тивного проведення процедури
Видалити повітря зі шприца в ковпачок  
Надягнути гумові рукавички, обробити їх 2 ватними кульками, змоченими 70 % роз­чином етилового спирту Забезпечення особистої безпеки
Покласти на стерильний лоток шприц із ліками, 3 ватні кульки, змочені спиртом Необхідна умова ефективного проведення процедури
Підготовка пацієнта Пояснити пацієнту хід процедури. Одержати згоду на її проведення. Провести психоло­гічну підготовку пацієнта Мотивація пацієнта до співпраці. Дотримання прав пацієнта на ін­формацію
Положення пацієнта сидячи або лежачи. У положенні сидячи передпліччя покласти на столі внутрішньою поверхнею догори, під лікоть підкласти тверду подушку Запобігання усклад­ненням під час проце­дури
У положенні лежачи для передпліччя сфор­мувати тверду опору і забезпечити макси­мальне розгинання руки в ліктьовому суг­лобі  
Техніка процедури Накласти гумовий джгут (на сорочку або рушник) на середню третину плеча, щоб на променевій артерії промацувався пульс. Кін­ці джгута мають бути спрямовані вгору Джгут має стискати лише поверхневі вени і ні в якому разі не по­рушувати рух крові по артеріях. Це перевіря­ють за наявністю пуль­су на променевій ар­терії. Створюється тиск у вені, забезпечується її наповнення, напру­ження, малорухомість
Попросити пацієнта попрацювати кистю і затиснути кулак Посилюється венозний застій, забезпечується наповнення вени
Кінчиком указівного пальця правої руки пропальпувати вени ліктьової ямку і вибрати з них найбільш об'ємну і найменш рухому вену Забезпечення правиль­ного вибору вени
Обробити шкіру в місці ін'єкції ватними кульками, змоченими спиртом, 2 рази ' Забезпечення інфек­ційної безпеки
Ще раз перевірити прохідність голки і від­сутність повітря в шприці Запобігання повітряній емболії
Узяти шприц у праву руку .  
Лівою рукою натягнути шкіру в ділянці лік­тьової ямки і зафіксувати вену великим пальцем лівої руки Забезпечується фікса­ція вени
Голкою зрізом догори проколоти шкіру під кутом 30 0 і стінку фіксованої вени, провести голку ще на 5—10 мм по ходу вени Запобігання травму­ванню вони і утворен­ню тромба
Переконатися у наявності голки у вені (по­тягнути поршень на себе). Поява крові свід­чить про наявність голки у вені Необхідна умова ефек­тивного проведення процедури
Розв'язати джгут лівою рукою, пацієнта по­просити розкрити кисть Забезпечення введення ліків у вену
Не змінюючи положення шприца, повільно вводити розчин, натискаючи на поршень великим пальцем лівої руки Необхідна умова ефек­тивного проведення процедури
Спостерігати за зовнішнім виглядом і само­почуттям пацієнта Запобігання виникнен­ню ускладнень під час процедури
Притиснути ватну кульку до місця ін'єкції і швидким рухом витягнути голку  
Попросити пацієнта зігнути руку в лікті і тримати у такому положенні 5 хв Запобігання утворенню гематоми
Дезінфекція Промити шприц і голку одним із дезінфек­ційних розчинів в одному посуді. Туди ж занурити ватну кульку, забруднену кров'ю. Витягнути поршень і занурити розібраний шприц з голкою і гумові рукавички в дезін­фекційний розчин на 60 хв у другий посуд Забезпечення інфекційної безпеки
Промити проточною водою  
Зібрати складники медичних виробів у кон­тейнери. Здати знезаражені медичні вироби для обліку й утилізації старшій медичній сестрі  

Алгоритм практичної навички № 111 "Уведення 10 % розчину кальцію хлориду"

 

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.34 (0.013 с.)