ТОП 10:

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ 20—90-х pp. XX ст. в основних подіях і датах1917—1921

1918—1920 1918—1925

1919—1920

Національно-визвольна боротьба в Україні. Участь у ній багатьох майбутніх письменни­ків (В. Сосюра, М. Куліш, І. Дніпровський, М. Хвильовий, О. Довженко та ін).

У Києві видається журнал «Книгар», який очо­лює М. Зеров.

Пік «футуристичної революції» в українсько­му мистецтві, яка вирувала Довкола поета М. Семенка.

Промисловий Харків стає столицею УРСР. Центр культурно-мистецького життя з Києва переноситься туди.

М. Семенко та Г. Михайличенко видають у Києві журнал «Мистецтво».

У Катеринославі видано першу збірку опові­дань В. Підмогильного «Твори. Т. І ».

Голод на Поволжі та Кубані, де проживало

чимало українців.

Утворення спілки селянських письменників

«Плуг».

Вийшла перша збірка оповідань Г. Косинки «На золотих богів», яка принесла йому визнання.

Утворення спілки пролетарських письменни­ків «Гарт».

1923 1923—1924

1925—1928

Лесь Курбас заснував мистецьке об'єднання

«Березіль».

У Львові відновлено вихід у світ журналу

«Літературно-науковий вісник» за редакцією

Д. Донцова.

Початок провадження партійної політики українізації.

Вихід у світ перших збірок оповідань М. Хвильового «Сині етюди» та «Осінь», які дали підстави критиці заговорити про автора як про «основоположника справжньої нової української прози» (О. Білецький).

У закордонному часописі «Нова Україна» надруковано оповідання Г. Косинки, В. Підмо-гильного, поезії Т. Осьмачки, чому посприяв В. Винниченко, Ця подія викликала велике незадоволення в Україні, автори змушені були виступити з виправданням у журналі «Червоний шлях».

Тріумфальний успіх п'єси М. Куліша «97» на сцені Харківського театру ім. І. франка. З'являється єдина прижиттєва збірка «неокла­сика» М. Зерова «Камена». Утворення з АСПИСУ (Асоціації українських письменників) неформального об'єднання «Ланка», яке 1925 р. дістало назву МАРС (Майстерня революційного слова).

За кордоном виходять збірки Є. Маланюка «Стилет і стилос», Ю. Дарагана «Сагайдак».

Літературна дискусія довкола питань розвит­ку українського письменства, в якій узяли участь практично всі тогочасні митці. Пере­творилася в політичне протистояння. Час існування найпотужнішої та найпро-гресивнішої літературної організації ВАПЛІТЕ, що об'єднала найталановитіших митців, які тоді мешкали в Харкові.

Виходить перша збірка Є. Плужника «Дні», високо оцінена критикою. Нею митець повноправно і впевнено ввійшов у літературу.

1927—1929

Березень — квітень 1930

Утворення під тиском правлячих ідеологічних органів антиподів ВАПЛІТЕ—літературних організацій ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських письменників) та «Молодняк» (Спілка комсомольських письменників).

Українська проза поповнилася новаторськи­ми, високохудожніми, гостропроблемними творами: «Майстер корабля» Ю. Яновського, «Місто» В. Підмогильного, «Робітні сили» М. Івченка, «Вертеп» А. Любченка, «Іван Іва­нович», «Вальдшнепи» М. Хвильового та ін. Своєрідним українським бестселером став уто­пічний роман В. Винниченка «Сонячна маши­на», над яким автор працював на початку 20-х pp., перебуваючи за кордоном. В Україні твір викликав великий читацький інтерес, хвилю суперечливих критичних оцінок.

Утворено наступницю ВАПЛП'Е організацію Пролітфронт. Починають виходити часописи «Пролітфронт», «Літературний ярмарок». На Одеській кіностудії О. Довженко створив фільм «Звенигора», який приніс йому світову славу кіномитця. Ним було започатковане українське поетичне кіно.

У Харкові відбувся сфабрикований органами ДПУ «процес СВУ» («Спілки визволення України»), внаслідок якого на лаві підсудних опинилися 48 діячів української культури, в тому числі літературознавець С. Єфремов, історик Й. Гермайзе, мовознавець Г. Голоске-вич, письменники Л. Старицька-Черняхівська, М. Івченко, А. Казка.

Вийшов друком роман Ю. Яновського «Чоти­ри шаблі», одразу ж засуджений вульгарно-соціологічною критикою як націоналістичний, неправдивий, а відтак надовго вилучений з української літератури.

Створено шеда^р українського кіномистец­тва—фільм О. Довженка «Земля», що його не сприйняла тодішня офіціозна критика. Режисер робить тріумфальне турне Європою, що супроводжується широким показом на зарубіжному екрані «Звенигори», «Арсеналу», «Землі».

Квітня 1932

1932—1933

Травня 1933

Грудня 1934

Грудень 1934

Березень 1935

Жовтня — 4 листопада 1937

У Львові виходить перша збірка поезій Б.-І. Антонича «Привітання життя», в журналі «Дзвони» починається друк роману У. Самчу-ка «Волинь», після чого до митця приходять визнання і слава.

Постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову літе­ратурно-художніх організацій», яка стала безпосередньою вказівкою до створення в Україні єдиної Спілки письменників.

В Україні голодомор, спланований правлячою верхівкою СРСР.

Виходить друком «Марія» У. Самчука. Микола Хвильовий заподіяв собі смерть.

У Львові окремою книжкою виходить перша частина трилогії У. Самчука «Волинь».

У Києві органами НКВС у підвалах колишньо­го Інституту шляхетних дівчат (згодом — Жовтневий палац культури, нині — Міжнарод­ний центр культури і мистецтв) розстріляно 28 діячів української культури, в тому числі Г. Косинку, К. Буревія, О. Близька, Д. Фальківського, І. Крушельницького, Т. Крушельницького.

Арештовано українських письменників В. Підмогильного, М. Куліша, Г. Епіка, Є. Плужника, В. Поліщука та ін.

Ю. Яновський після «Чотирьох шабель» видає конформістський роман уновелах «Вершни­ки».

Судовий процес над Є. Плужником, В. Підмо-гильним, В. Поліщуком, М. Кулішем та інши­ми письменниками, після чого ЇХ заслано до Соловецьких таборів.

В урочищі Сандормох Медвежегорського району Карелії розстріляно більш як тисячу соловецьких в'язнів, серед яких—режисера Л. Курбаса, письменників М. Куліша, М. Зеро-

ва, В. Підмогильного, М. Ірчана, В. Поліщука, О. Слісаренка, М. Вороного та ін.

1940 У Львові виходить найповніша прижиттєва збірка В. Свідзинського «Поезії», справжня мистецька значущість якої усвідомлюється лише наприкінці XX ст.

1941—1942 В окупованій німецько-фашистськими загарб­никами Україні члени ОУН розгортають культурно-мистецьке життя. Так, у Києві вида­валися газета «Українське слово», журнал «Літаври», було створено Спілку письменни­ків, яку очолила Олена Телігь. У Харкові вихо­дила газета «Нова Україна», в Рівному — «Волинь».

Червня 1944

Вересень 1945

У Бабиному яру в Києві фашисти розстріляли українських патріотів, серед них — Олену Телігу.

О. Довженко завершив роботу над кіноповіс­тю «Україна в огні», яку Сталін заборонив друкувати і ставити за нею фільм. Автор зазнав несправедливих звинувачень, був позбавлений права жити в Україні та очолю­вати Київську кіностудію.

За кордоном надруковано першийвеликийпрозовий твір І. Багряного «Тигролови», поетичні збірки Ю. Клена, М. Ореста, С. Гординського.

У концтаборі Заксенгаузен (поблизу Берліна) знищено українського поета і патріота Олега Ольжича.

Утворено об'єднання українських письменни­ків антикомуністичної eMirpefffi в Європі МУР (Мистецький український рух).

За кордоном виходить памфлет І. Багряного «Чому я не хочу вертати на "родіну"», що перекладається багатьма мовами і привертає увагу світової громадськості вражаючою правдою про становище людини в СРСР. З'являються постанови ЦК КП(б)У «Про перекручення і помилки у висвітленні історії

Липня 1951

Червень 1954

Грудня 1954

Січня 1957 грудень 1958

I960

української літератури в "Нарисі історії української літератури"», «Про журнал "Вітчизна"» та ін., спрямовані проти вільного розвитку мистецтва в Україні.

Позачерговий пленум Спілки письменників за участю членів ЦК, на якому обговорював­ся роман Ю. Яновського «Жива вода». Твір засуджено як «ідейно хибний», націона­лістичний.

За кордоном надруковано «великий, вопію-щий і страшний документ» радянської дійсності — роман І. Багряного «Сад Гетси-манський».

У передовій статті газети «Правда» «Против идеологических извращений в литературе» звинувачено В. Сосюру в «буржуазному націоналізмі» за вірш «Любіть Україну».

У Нью-Йорку засновано об'єднання україн­ських письменників «Слово», ініціаторами якого виступили І. Костецький, Г. Костюк, Галина Журба, Ю. Лавріненко, Докія Гумен-на, І. Кошелівець, І. Багряний, Емма Андієв-ська, Є. Маланюк, Віра Вовк та ін.

До 2-го з'їзду письменників СРСР від членів «Слова» послано телеграму, в якій запропоно­вано поцікавитися долею українських митців, репресованих у 30-х pp.

Відбулися установчі збори «Слова».

Народження в Нью-Йорку неформального об'єднання поетів-модерністів (Б. Бойчук, Б. Рубчак, Віра Вовк, Емма А-ндієвська, Ю. Тарнавський, Патриція Килина, О. Зуєв-ський, В. Барка та ін.) під назвою «Нью-Йоркська група», яке більше нагадувало своєрідний творчий рух українських поетів-емігрантів 50—60-х pp.

У Мюнхені почав виходити часопис «Сучас­ність» (від початку 90-х pp. видається в Україні).

1961—1962

Серпня 1965

Вересня 1965

Грудень 1968

1968—1969

У газеті «Літературна Україна» видруковано поему-трагедію І. Драча «Ніж у сонці», яка викликала великий резонанс серед читачів і літературної критики.

З'являються збірки поетів-кшістдесятників» Ліни Костенко («Мандрівки серця»), В Симо-ненка («Тиша і грім»), !. Драча («Соняшник»), М. Вінграновського ("Атомні прелюди»), Д. Павличка («На чатах», «Пальмова віть») та ін.

За кордоном почав виходити збірник літерату­ри, мистецтва, документів «Слово» (з'явилося 12 випусків).

Заарештовано І. Світличного, Михайла і Богда­на Горинів, О. Заливаху, М. Осадчого, В. Мороза, С. Караванського. Відбуваються обшуки на квартирах інших дисидентів.

Під час перегляду фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» І. Дзюба оголосив протест проти незаконних арештів української інтелігенції. До нього приєдналися інші.

З'являється перша книжка оповідань Григора Тютюнника «Зав'язь», якою митець впевнено і назавжди ввійшов в українську літературу.

Літературна дискусія, організована активіста­ми «Слова», яка стосувалася проблем тради­цій і новаторства в українській літературі, її стильового розмаїття, специфіки художньої творчості в цілому.

В Україні виходять «скандальні» твори:

«Катастрофа» В. Дрозда, «Собор-. О. Гончара, «Полтва» Р. Андріяшика, «Мальви» Р. Іваничу-ка, «Набережна, 12», «Вечір святої осені» В. Шевчука.

За кордоном виходить перша поетична книжка В. Стуса «Зимові дерева».

Поява на сірому видноколі лггературиД^оща-лістичного реалізму» «химерного», чи необа-

рокового роману В. Земляка «Лебедина зграя», до якого спрагло потяглася тогочасна громадськість.

Органами КДБ заарештовано В. Стуса, І. Світличного, Ігоря та Ірину Калинців, Є. Сверстюка, М. Осадчого, І. Дзюбу, Н. Світличну та десятки інших дисидентів. За «неідеологічне прочитання історії» нищів­ній критиці піддано роман І. Білика «Меч арея».

За кордоном виходить друга поетична книжка В. Стуса «Свіча в свічаді».

Вийшов друком історичний роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай».

Надруковано роман П. Загребельного «Я, Богдан», що викликав неоднозначний резонанс у суспільстві.

Творчість В. Стуса висунуто на здобуття Нобе­лівської премії, що присуджується лише живим письменникам.

У карцері табору особливо суворого режиму с. Кучина Пермської області помер В. Стус.

За кордоном виходить третя поетична книжка В. Стуса «Палімпсести», підготовлена Н. Світличною, з передмовою Ю. Шевельова.

На Байковому цвинтарі в Києві відбулося перепоховання тіл В. Стуса, О. Тихого та Ю. Литвина.

Поява за кордоном антології нової україн­ської поезії «Вісімдесятники». Виникнення неформальних об'єднань сучас­них молодих письменників «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.

Поява в часописі «Сучасність» роману Ю. Андруховича «Рекреації», що викликав досить суперечливий резонанс у постколо-ніальному українському суспільстві.

У Києві відбувається низка поетичних вечорів під назвою «Молоде вино», організованих Творчою асоціацією «500». Ю. Андрухович друкує в «Сучасності» роман «Московіада».

За книжку Ліни Костенко «Інкрустації», вида­ну італійською мовою, авторці присуджено міжнародну премію Франческо Петрарки. Видрукування антології поезії «Молоде вино».

Вихід у світ антологій «Десять сучасних пое­тів», «Десять сучасних прозаїків».

ЗМІСТ

• ^ і

До учнів .......................

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

20-х років XX ст. ...................

Література іполітика ..............

Творчий процес .................

ВИПРОБУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА .

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. ....

^ МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ ..............

«ШЛЯХ БЕЗУМНОЇ ПОДОРОЖІ» ........

ПРОЗОВА ТВОРЧІСТЬ .............

^НОВЕЛА «Я (РОМАНТИКА)» ..........

"РОМАН-^. ВАЛЬДШНЕПИ» ...........

ПОВІСТІ .....................

- ГРИГОРІЙ КОСИНКА .........

життєвий шлях ........

ТВОРЧІСТЬ ............

«НА ЗОЛОТИХ БОГІВ» ......

«В ЖИТАХ» ............

«МАТИ» ..............

V юрій яновський ..........

«І СВІТ РОЗЧИНЕНО ЯК ДВЕРІ...» ТВОРЧІСТЬ ............

«ЧОТИРИ ШАБЛІ» ........

\j ОСТАП ВИШНЯ .........

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ .....

ТВОРЧІСТЬ ОСТАПА ВИШНІ

63 63 69 75 77 80

84 84 88 92 95 97

104 104 111 118

126 126 131

умикола куліш ..................

ВІД ЧАПЛИНКИДО СОЛОВКІВ .......

«БЕЗ БРЕХНІ І ФАЛЬШІ». ТВОРЧІСТЬ ....

КОМЕДІЇ ...................

АРКИ І ШИБЕНИЦІ («ПАТЕТИЧНАСОНАТА»)

ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ ........

«ЖИТТЯ ПЕРЕЖИТЕ, МОВ ШЛЯХ ЗАБОЛОЧЕНИЙ...» ..........

СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ МИТЦЯ . . В. ПІДМОГИЛЬНИЙ — ПЕРЕКЛАДАЧ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА ПИСЬМЕННИКА .......

РОМАНИ. «ПОВІСТЬБЕЗ НАЗВИ...» .

ЄВГЕН ПЛУЖНИК ................

ЯСКРАВА ЗІРКА УКРАЇНИ .........

НА ТВОРЧИХ ВЕРШИНАХ: ЗБІРКА «РАННЯ ОСІНЬ» ...................

«РІВНОВАГА». ВІРШІ ПОЗА ЗБІРКАМИ . . НАБУТОК У ПРОЗІ Й ДРАМАТУРГІЇ ....

ВОЛОДИМИР СВІДЗИНСЬКИИ ............ 203

СПІВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ......... 203

ПОЛУДЕНЬ ХИСТУ: ЗБІРКА«ВЕРЕСЕНЬ» .... 206

«ЯК ЛІТНІ ХМАРИ ІЗ-ЗА ЗЕЛЕН-САДУ...» .... 212

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ ................ 221

ЛЕМКІВСЬКИЙ МЕТЕОРИТ ........... 221

«ПІСНЯ ПРО НЕЗНИЩЕННІСТЬ МАТЕРІЇ» , . . 227 «РОТАЦІЇ» ..................... 228

«ВИШНІ» ..................... 230

«ТРИ ПЕРСТЕНІ» ................. 232

«АВТОБІОГРАФІЯ». «АВТОПОРТРЕТ». «РІЗДВО» . 233 «СЕЛО» ...................... 234

ІВАН КОЧЕРГА ...................

МОДЕЛЮЮЧИ ІСТОРІЮ ............

ДРАМАТИЧНА ПОЕМА«СВІЧЧИНЕ ВЕСІЛЛЯ»

П'ЄСИ ЗО—40-х pp. . «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» ДРАМАТУРГА . . . .

. 246

ТВОРЧИЙ ЗЛЕТ

.247

^ ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО ..........

РОЗДВОЄНА ДУША МИТЦЯ .......

ОСОБЛИВОСТІ СВІТОБАЧЕННЯ. ТРАГІЗМ ТВОРЧОЇ ДОЛІ .........

ДОВЖЕНКО — ПРОЗАЇК. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОЕТИКИ .............

«ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА» .........

уєвген МАЛАНЮК ...............

ГІРКА ДОРОГА ВИГНАННЯ ........

МУЗА БОЛЮ, СУМЛІННЯ І ГНІВУ ....

. 254 . 254

. 261

, 264 , 271

279 279 285

УЛАС САМЧУК ..................... 294

«ЗА НАМИ ДОВГЕСКИТАННЯ» ......... 294

«ГОМЕР УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯXX ст.» .... 298

«ВОЛИНЬ» .................... ЗОЇ

«МАРІЯ» ...................... 305

ІВАН БАГРЯНИЙ .................

«СЕРЦЕ КОЖНОГО ПОЕТА І РОМАНТИКА МУСИТЬ ІТИ НА ГОЛГОФУ» ........

СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ МИТЦЯ .....

ПРОЗОВА СПАДЩИНА ...........

«ОГНЕННЕ КОЛО» .............

, 313

313 318 321 324

ОЛЕСЬ ГОНЧАР ..................

МИР У ВІЙНІ ТА ВІЙНА В МИРІ .......

СВОЄРІДНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ РОМАНИ ..................

НОВЕЛІСТИКА ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ......

. 332 . 332 . 338 . 340 . 348

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ................ 355

СТОРІНКИ ТВОРЧОЇ ДОЛІ ............ 355

ІСТОРИЧНА ПРОЗА ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО . 360

/ЛІНА КОСТЕНКО ..............

БЕРЕГИНЯУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

. 369 . 369

«ГАРМОНІЯ КРІЗЬ ТУГУДИСОНАНСІВ...».ЛЕЙТМОТИВИ ПОЕЗІЇ ..........

«МАРУСЯ ЧУРАЙ» ............

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО ......

КНЯЗЬ ДУХУ ........

«ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА» . «ДУМА ПРО ЩАСТЯ».«ПІЧ»ІНТИМНА ЛІРИКА .....

«ДІД УМЕР» .........

, ^ «КАЗКА ПРО ДУРИЛА» . . .

ІВАН ДРАЧ

371 379

387 387 392 395

. 397 , 399 , 401

, 405

У ЛЕЩАТАХ «СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ» . 405 «ЧОРНОБИЛЬСЬКА МАДОННА» . БАЛАДИ ..............

412 415

, 428 , 430 , 437

ГРИПР ТЮТЮННИК ...............

«І ЩО Я В ГОСПОДА ЗА ЛЮДИНА!..» . . . ОСОБЛИВОСТІ СВІТОБАЧЕННЯ ТА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ............

ХУДОЖНІЙ СВІТ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА «ОДДАВАЛИ КАТРЮ» ...........

ВАСИЛЬ СТУС ..................... 443

«ДЕСЬ ПІД ГРУДЬМИ ПЕЧЕ ГІРКА КАЛИНА...» . 443 «ДОРОГА БОЛЮ». ПОЕЗІЯ ............ 449

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК ................'... 459

СВІТ ТАК САМО НЕ ВПІЙМАВ ЙОГО ...... 459

ІЗ СВІТОГЛЯДНОГО КАЛЕЙДОСКОПУ МИТЦЯ . 463 ЛІС ЛЮДЕЙ. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ .......... 465

«НА ПОЛІ СМИРЕННОМУ» ........... 472

Украінське ліліературно-мисліецьке жішілія 20—90-х pp. XX cm. в основних подіях і датах

Навчалше видання

Мовчан Раїса Валентинівна Ковалів Юрій Іванович Погребенник Володимир Федорович Панченко Володимир Євгенович

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Клас

Підручник для середньої загальноосвітньої школи

Художник обкладинки Є. О. Ільницький (в оформленні обкладинки використані фрагменти картин ф. Гуменюка і К. Білокур)

Відповідальназа випуск С. В. Хрустальоаа

Редактор Г. В. Латник Комп'ютерна верстка Л. Ф. Усаненко Коректор С. М. Слєсаренко

Підписано до друку 06.09.99. Формат 84х108/32. Гарнітура Балтика. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 26,04. Умова, фарбо-відб. 26,46. Обл.-вид. арк. 25,8. Тираж 50 000 прим. Замовлення № 9 480.

Видавничо-торгова фірма "Перун". 255710 Ірпінь, вул. Т. Шевченка, 4-а.

Свідоцтво про реєстрацію № 13710594 від30.06.95.

Віддруковано з готових діапозитивів на Харківській книжковій фабриці "Глобус". 310012, м. Харків, вул. Енгельса, 11.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.02 с.)