Тема 14 «Здійснення та захист цивільних прав»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14 «Здійснення та захист цивільних прав»Семінар: «Здійснення та захист цивільних прав»- 2 год.

 

План:

1. Загальні положення про захист цивільних прав.

3. Захист цивільних прав судом.

4. Захист цивільних прав в адміністративному порядку.

5. Захист цивільних прав нотаріусом.

6. Самозахист цивільних прав

7. Строки і терміни реалізації захисту цивільних прав. Позовна давність.

 

Запитання та завдання до теми:

1. Що таке фактичні та юридичні способи реалізації прав і обов'язків?

2. Яким чином особа має здійснювати свої суб’єктивні права та виконувати обов'язки?

3. Що таке зловживання правом?

4. Що таке охорона и що таке захист прав?

5. Коли у особи виникає право на захист та які засобі захисту цивільних прав передбачені законодавством?

6. Яким чином особа може здійснювати самозахист цивільних прав?

7. Що таке збитки?

8. Коли виникає право на відшкодування моральної шкоди?

 

Самостійна робота – 4 год.

Теми для самостійного опрацювання:

1. Самозахист цивільних прав.

2. Відшкодування моральної шкоди.

 

Тема 15. «Відповідальність у цивільному праві»

Лекція: «Відповідальність у цивільному праві»- 2 год.

Поняття цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків. Реальні збитки і упущена вигода. Неустойка як форма відповідальності.

Договірна і недоговірна відповідальність. Дольова, солідарна і субсидіарна відповідальність.

Умови цивільно-правової відповідальності. Шкода. Протиправність. Причинний зв'язок. Вина. Звільнення від цивільно-правової відповідальності. Непереборна сила. Ви­падок.

 

Семінарське заняття «Відповідальність у цивільному праві»- 2 год.

План:

1. Поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності.

2. Вина як умова відповідальності у цивільному праві.

3. Види цивільно-правової відповідальності.

4. Підстави звільнення від відповідальності.

 

Самостійна робота – 2 год.

1. Що таке міри захисту та міри відповідальності?

2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері?

3. Що таке санкції у цивільному праві та які їх види?

4. Який характер мають санкції в цивільному праві?

5. Які є види цивільно-правової відповідальності?

6. Що таке склад правопорушення і яке його значення для настання цивільно-правової відповідальності?

7. Які умови цивільно-правової відповідальності?

8. Що таке підвищена відповідальність?

9. У яких випадках правопорушник звільняється від відповідальності?

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Виникнення інституту цивільно-правової відповідальності та його значення.

2. Особливості цивільно-правової відповідальності.

3. Види цивільно-правової відповідальності.

4. Вина як умова відповідальності у цивільному праві.

5. Непереборна сила, випадок (казус) у цивільному праві.

 

Опрацювати самостійно наступні питання:

1. Строки існування цивільних прав.

2. Застосування строків позовної давності.

3. Договірне представництво у цивільному праві.

4. Не договірне представництво у цивільному праві.

5. Комерційне представництво.

6. Межі здійснення цивільних прав.

7. Види і розмір цивільно-правової відповідальності.

 

Тема 16. Право власності як складова частина речового права.

Лекція – 2 год. «Поняття права власності як складової частини речового права»

Суб’єкти права власності. Право власності Українського народу. Публічна і приватна власність. Поняття права приватної власності. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти права приватної власності. Об’єкти права приватної власності. Обмеження для окремих осіб мати у власності певні об’єкти. Право державної власності. Право комунальної власності.

Підстави набуття права власності: первісні та похідні, загальні та спеціальні. Момент набуття права власності. Момент набуття права власності за договором. Правовстановлюючі документи.

Підстави припинення права власності. Відмова від права власності. Припинення права влас­ності особи на майно, яке за законом не може їй належати. Припинення права власності внаслідок знищення майна. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності. Викуп пам'ятки історії та культури, що утри­муються безгосподарно. Реквізиція. Конфіскація.

 

Семінарських занять – 2

 

План заняття

9. Поняття власності як економічної категорії.

10. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

11. Суб'єкти та об'єкти права власності.

12. Зміст права власності.

Завдання до самостійної роботи:

3. Що таке власність як економічна категорія?

4. Що таке право власності в об’єктивному розумінні?

5. Що таке право власності в суб’єктивному розумінні?

6. Які характерні ознаки об'єктів права власності?

7. Що таке зміст права власності?

8. Які складові частини змісту права власності?

Реферати до теми:

A. Право власності і його місце в системі речових прав.

B. Присадибна ділянка як об'єкт права приватної власності.

C. Особливості здійснення права власності малолітніми особами та особами, визнаними недієздатними.

Практичне заняття – 2

Задача 1.До приватного підприємця Груші прибилась корова. Оскільки корову нічим було годувати, підприємець зарізав її. М’ясо продав на базарі, а шкуру передав на заготівельний пункт в обмін на шкіряні вироби.

Через два місяці до Груші звернувся власник корови.

До кого і які вимоги він може пред’явити?

 

Задача 2.В Українське посольство в Російській Федерації звернувся громадянин Росії Жуліков. Він заявив що до приєднання Західної України до СРСР у місті Костополь Ровенської області у власності його діда Агродена Жулікова був лісопильний завод. Радянська влада завод конфіскувала, а сам А Жуліков емігрував у Францію. Заявник просив передати йому як єдиному спадкоємцю А.Жулікова у власність завод, що належав його дідові.

Яку відповідь повинно надати заявникові посольство?

Задача 3.Ставров заключив з бригадою робітників договір на капітальний ремонт своєї дачі. Під час реставрації печі один з робітників виявив шкатулку з золотими монетами і дорогоцінностями. Довідавшись про це, власник дачі звернувся з вимогою про передачу йому шкатулки з знайденими цінностями. Робітник відмовився від передачі цінностей, заявивши при цьому, що вони належать йому, бо він їх знайшов. На свою частку цінностей стали претендувати й інші члени бригади, що виконували ремонтні роботи.

Як вирішити спір?

Задача 4.Чумаченко купив у Лавренка автомобіль «Жигулі», посвідчивши цей право чин у нотаріуса. Через декілька днів після того Лавренко самовільно забрав автомобіль і відмовився його повертати до тих пір, доки Чумаченко додатково не заплатить йому 10 тисяч гривень. Чумаченько звернувся з позовом до суду, вимагаючи повернути йому автомобіль. Суд в позові відмовив, посилаючись на те, що Чумаченко не встиг зареєструвати машину у МРЕВ ДАІ на своє ім’я,а тому права власності у Чумаченько не виникає. Правочин між Чумаченьком і Лавренком повинен вважатись не укладеним.

Чумаченько звернувся із скаргою в апеляційний суд. Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Тема 17. Форми та види права власності.

 

Тема 8. Поняття та способи захисту права власності.

Лекція – 2 год.

Засади захисту права власності та інших речових прав. Речово-правові способи захисту права власності. Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним (віндикаційний позов), та розрахунки при цьому. Особливості витребування майна від добросовісного набувача. Витребування грошей та цінних паперів. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Визнання незаконним правового акту, що порушує право власності. Особливості відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності. Зобов’язально-правові способи захисту права власності.

 

Питання до теми

1. Поняття та способи захисту права власності.

2. Захист та охорона права власності.

3. Віндикаційний позов.

4. Негаторний позов.

5. Інші способи захисту права власності

 

Практичне заняття 2 години

Задача 1.В 2003 році з квартири Косолапова було викрадено майно на суму двадцять тисяч гривень. Злочинців не було знайдено.

У 2007 році Косолапов побачив своє пальто на громадянину Зозулі, який пояснив, що пальто він купив у 2007 році в комісійному магазині. Оскільки Зозуля не забажав віддати пальто, Косолапов звернувся до суду з позовом про витребування пальта в Зозулі. Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 2. Іван Муромець, від’їзджаючи у відрядження на два роки, залишив рояль у свого знайомого Сергія Сухого. Повернувшись з відрядження Муромець довідався, що Сухий продав рояль Абрамову. Муромець звернувся з позовом до Абрамова і Сухого про повернення роялю, відмовившись від одержання грошей за рояль. Вирішіть справу по суті.

 

Задача 3. З ломбарду була викрадена шуба, яку здав на збереження Варивода. Через деякий час шубу виявили в комісійному магазині. Здав цю шубу на комісію Альтов, заявивши в міліції, що купив її на ринку.

Дайте аналіз спірного правовідношення.

 

Задача 4. В листопаді 2007 року Киряненко залишив шкіряний портфель з книжками в вагоні метро. Громадянка Виговська знайшла зазначений портфель і звернулась в міліцію, пояснивши про свою знахідку. В міліції записавши її адресу, пояснили, що вона може знайдений портфель тримати в себе. В грудні 2008 року Виговська подарувала знайдений портфель своєму племіннику Страхову – студентові університету. А у січні 2009 року Киряненко випадково зустрівся з Страховим і виявив у нього свій портфель. На вимогу повернути портфель, студент пояснив, що це подарунок тітки, яку він вважає порядною людиною і яка не могла дарувати чужі речі.

Дайте аналіз спірних правовідносин. Як вирішити цю справу?

 

Задача 5. Захаренко передав частину свого майна Купчаку в користування за договором позички. Через деякий час Захаренко довідався, що Купчак продав плуга Зайченку, а борону подарував своїй сестрі Лопаті. Захаренко звернувся з позовом до Зайченка і Лопати про витребування майна.

Дайте аналіз спірних правовідносин.

 

Задача 6.Неподалік від села Глушки було виділено земельну ділянку для будівництва гаражів автовласником сусіднього селища. Ділянка була вирівняна, засипана низина і на ній було збудовано 120 гаражів. Весною коли почав танути сніг, талі води затопили садиби багатьох селян, завдавши їм значної шкоди. Селяни звернулись з позовом до суду, в якому просили відшкодувати збитки і моральну шкоду, пояснюючи свої вимоги тим, що затоплення їх садиб відбулось у зв’язку з тим, що була засипана низина у якій ці води накопичувались і не завдавали шкоди селянам.

Власники гаражів були проти позову, посилаючись на те, що гаражі були збудовані згідно затвердженого плану, були належним чином зареєстровані. Ніяких зауважень при реєстрації органів не було зроблено.

Дайте правовий аналіз спірного правовідношення. Як вирішити справу?

 

Задача 7.Глухенький, будучи співвласником будинку вирішив розширити належну йому частину будинку шляхом прибудови двоповерхової споруди. Інша співвласниця будинку була проти задуманого Глухеньким будівництва, але він зауваження не взяв до уваги. Після закінчення будівництва Глухенький зареєстрував його в БТІ. Через деякий час співвласниця будинку звернулась до суду з позовом про значення прибудови бо вона затіняє вікна її кімнати внаслідок чого в приміщенні з’явилась сирість і воно стало непридатним для проживання.

Глухенький з позовом не погодився, пояснюючи свою незгоду тис, що він погодив будівництво усіма службами і воно не є самовільним.

Дайте аналіз спірних правовідносин.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. У чому різниця між захистом права власності та охороною права власності?

2. Який принцип рівних умов захисту всіх суб'єктів права власності?

3. Що лежить в основі класифікації засобів захисту права власності?

4. Що таке речовий позов у праві та його загальна характеристика

5. Що таке віндикаційний позов та яка його загальна характеристика.

6. Які особливості витребування грошей та цінних паперів на пред'явника?

7. У чому суть негаторного позов та яка його загальна характеристика?

Реферати до теми:

3. Співвідношення понять “захист права власності” і “охорона права власності”.

4. Способи захисту права власності.

5. Право на самозахист права власності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.011 с.)