Тема 10. «Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. «Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин»Семінар: «Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин»- 2 год.

План:

1. Класифікація підстав виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

2. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.

3. Класифікація юридичних фактів.

Запитання та завдання до теми:

1. Що таке юридичний факт та які його ознаки?

2. Що таке юридичні умови?

3. Що таке група юридичних фактів?

4. Що таке простий та складний юридичний факт? Чим відрізняється складний юридичний факт від групи юридичних фактів?

5. Як поділяються юридичні факти за критерієм волі? Які є види подій?

6. У чому особливість таких юридичних фактів як строки?

7. Що таке правомірні та неправомірні дії? Яка їх класифікація?

8. Як поділяються юридичні факти в залежності від тривалості існування?

9. Які є види юридичних фактів в залежності від характеру наслідків?

10. Що таке позитивні та негативні юридичні факти?

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.

2. Строки як юридичні факти.

 

Самостійна робота – 4 год.

Опрацювати самостійно питання:

1. Цінні папери як об'єкти цивільних прав.

2. Гроші як об'єкти цивільних прав.

3. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин.

4. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.

5. Послуги як об’єкти цивільних правідносин.

6. Земельна ділянка, як об‘єкт цивільних правовідносин.

Практичне заняття «Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин» - 2 год.

Завдання 1.

Визначте, чи мають місце цивільно-правові відносини у вказаних випадках:

1) укладення шлюбного договору між подружжям Сиренків щодо визначення режиму власності на майно, придбане під час шлюбу;

2) укладення договору про сплату неустойки у випадку несвоєчасного виконання зобов’язання;

3) укладення договору підряду щодо пошиття одягу;

4) укладення трудового договору щодо пошиття одягу;

5) сплати пені за прострочення сплати квартирної плати та комунальних послуг за користування житловим приміщенням;

6)сплати відсотків за користування кредитом у банку;

7) подання заяви про приватизацію житлового приміщення;

8) прийняття спадщини;

9) укладення міністерством освіти договору про співпрацюз університетом;

10) укладення міністерством договору про купівлю обладнання для приміщень міністерства;

11) сплати громадянином штрафу за порушення правил дорожнього руху;

12) сплати громадянином штрафу за невиконання умов договору перед кредитором.

 

Задача 2

На період літніх канікул за усною домовленістю з комендантом гуртожитку та студентами 3 курсу Іванченко та Сафроновим у кімнаті, в якій вони проживали, було залишено їх власні речі: светри, ковдри, книж­ки, зошити, холодильник та телевізор. Повернувшись після канікул, студенти не виявили своїх речей в кімнаті, двері в яку було пошкоджено. Студенти звернулися з претензією до коменданта гуртожитку, який відмо­вив їм роз'яснити ситуацію.

Чи виникли цивільні правовідносини в даній ситуації? Що є підставою виникнення правовідносин? Вирішить спір.

 

Завдання 3

Назвіть випадки, коли для виникнення і припинення цивільного правовідношення недостатньо одного юридичного факту, а потрібна їх сукупність(юридичний склад).

Завдання 4.

Які юридичні факти необхідні для виникнення приватної власності на житло (при його приватизації), на підприємницьке товариство, на вогнепальну зброю?

 

Тема 11. Правочин

Лекція: «Правочин»- 2 год

Суть цивільно-правових дій та їх види. Обставини, які можуть впливати на юридичну силу дій. Способи волевиявлення. Зв'язок між волею і волевиявленням.

Поняття та правова природа правочинів. Односторонні, двосторонні та багатосторонні правочи Види правочинів. Консенсуальні та реальні правочини. Каузальні та абстрактні правочини. Особливості біржових правочинів.

Умови дійсності правочинів. Форма правочину. Зміст правочину. Правочини з відкладальною та скасувальною умовою. Поняття недійсного правочину. Нікчемні правочини та їх види. Оспорювані пра­вочини та їх види. Фіктивні та удавані правочини. Правові наслідки визнання правочинів недійсними.

Особливості правочинів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Використання електронного цифрового підпису.

 

Семінар: «Правочин»- 2 год

План:

1. Поняття правочину.

2. Види та форма правочинів.

3.Умови дійсності правочину.

4.Поняття і види нікчемних правочинів. Наслідки визнання правочину не дійсним.

Запитання та завдання до теми:

1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту?

2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий результат правочину?

3. За якими критеріями можна зробити класифікацію правочинів?

4. Які основні умови дійсності правочинів? Що таке законність змісту правочину?

5. Що означає вільне волевиявлення учасників правочину та його відповід­ність внутрішній волі? Які види волевиявлення?

6. Яке значення має форма вчинення правочину? Що таке державна реєстрація правочину? Коли необхідна державна реєстрація правочину?

Самостійна робота – 2 год.

Теми для самостійного опрацювання:

1. Визнання правочину недійсним: підстави, правові наслідки.

2. Фіктивні та удавані правочини.

3. Нікчемні та заперечні правочини.

 

Практичне заняття : «Правочин» – 2 год.

Задача 1

Які з перерахованих юридичних фактів є правочинами і до яких видів вони відносяться?

1) Продаж велосипеда 16-річному підлітку;

2) Вчинення заповіту;

3) Постачання товарів народного споживання;

4) Виявлення скарбу;

5) Видача доручення на користування автомобілем;

6) Знахідка речі;

7) Збереження речей у ломбарді;

8) Крадіжка речей із квартири;

9) Загибель застрахованого домобудівництва через удар блискавки;

10) Передача грошей у борг;

11) Розкрадання товарно-матеріальних цінностей із магазина;

12) Дача хабара;

13) Нещасний випадок на виробництві, що спричинив втрату пра­цездатності;

14) Дарування автомобіля;

15) Передача житлової площі в найом;

16) Видача чека для оплати продукції.

 

Задача 2

Розпорядженням компетентного органа житловий будинок, що на­лежить машинобудівельному заводу, був переданий на баланс райви­конкому.

Чи є це правочин?

 

Задача 3

Федотов продав своєму знайомому Зайченко зібрання творів Л.Фейхтвангера, Дж. Лондона і Л.Толстого на загальну суму 500 гри­вень. Правочин був оформлений письмово. Так як Федотов власноруч­но не міг підписати договір через важку хворобу (параліч рук), він попросив розписатися замість нього свого сусіда Сидорова. Сусід роз­писався замість хворого, вказавши своє прізвище і поставивши дату.

Федотов і Зайченко вирішили, що правочин оформлений. Зайченко віддав гроші Федотову, а книги вирішив перевезти додому через два тижні після повернення з відрядження. Через декілька днів після ук­ладення договору купівлі-продажу Федотов помер. Коли Зайченко при­їхав за книгами, дочка Федотова, що була єдиною спадкоємицею, відмо­вилася передати книги, посилаючись на те, що вчинений правочин не може вважати дійсним внаслідок неправильного його оформлення.

Чи правильно вчинила дочка Федотова? Дайте правову оцінку укладеного правочину.

Задача 4

Необхідно визначити, у якій формі необхідно вчиняти право­чин між:

1) юридичною та фізичною особами на ремонт квартири;

2) фізичними особами при даруванні речі на суму 300 гривень;

3) фізичними особами на купівлю-продаж автомобіля;

4) фізичними особами при наймі житлового приміщення.

 

Задача 5

Яковлєв, лікар за фахом, вирішив подарувати своєму племіннику Козарець до дня закінчення медичного інституту бібліотеку книг з медицини. Яковлєв написав про це Козарець листа, а потім повідомив про своє рішення його рідних . Бібліотека була оцінена фахівцями в 900 гривень. Козарець по розподілі виїхав на роботу в інше місто і забрав тільки невелику частину книг. Через 2 місяці після від'їзду Козарець Яковлєв помер. Дочка Яковлєва відмовилася передавати бібліотеку Козарець, сказавши, що він за неї нічого не заплатив, а тому і не має на неї прав. Крім того, Яковлєв залишив нотаріально посвідчений заповіт, у якому спадкоємицею всього майна є вона. Козарець заперечував, посилаючись на те, що в нього є лист, написаний дядьком, у якому зазначено, що всі книги з медицині він дарує племіннику.

Чи правомірні претензії Козарець?

Задача 6

Подружжя Іванових вирішили розірвати шлюб і уклали у пись­мовій формі правочин про те, що Іванов не буде претендувати на роз­поділ квартири, поїде з Одеси і буде постійно проживати разом з ма­тір'ю у Херсоні. Іванова, з свого боку, зобов'язалась не укладати новий шлюб до закінчення інституту їх дочкою - студенткою першого курсу. За посвідченням правочину Іванови звернулися до нотаріуса. Останній відмовив в посвідченні такого правочину.

Чи правомірні дії нотаріуса і чому?

Задача 7

Сергій Мовчан з приводу закінчення школи отримав від бабусі по­дарунок - магнітофон. Через деякий час він спитав бабусю чи не буде вона заперечувати проти того, щоб він обміняв магнітофон на відеокамеру, яка належить його товаришу Колобову. Бабуся не заперечувала й пись­мово оформила свою згоду на укладання правочину. Обмін відбувся.

Батько Сергія, дізнавшись про обмін, звернувся до Колобова з вимогою повернути магнітофон і забрати відеокамеру, оскільки він своєї згоди на обмін не давав. Колобов відмовився і пояснив, що наскільки йому відомо, магнітофон подарував Сергію не батько, а бабуся, яка дала письмову згоду на укладання правочину. За таких обставин, як вважав Колобов, неповнолітній Сергій не потребує згоди батька на укладання правочину.

Хто правий у цьому спорі? Як вплине згода матері на вирішення спору?

 

4. Самостійна робота –2 год.

Опрацюйте самостійне наступні питання:

1. Сутність юридичної дії. Види юридичних дій.

2. Форма правочину і наслідки її недодержання.

3. Неукладені правочини.

4. Обставини, які впливають на можливість застосування ст.228 ЦК України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.84.188 (0.028 с.)