Змістовний модуль І. Поняття цивільного права та цивільного законодавстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль І. Поняття цивільного права та цивільного законодавстваТерміни та поняття до змістовного модулю 1: Приватне право, публічне право, предмет, метод цивільного права, система, функції цивільного права, принципи цивільного права, диспозитивність, юридична рівність, імперативність.

Цивільне право, цивільне законодавство, акти цивільного законодавства, цивільний кодекс, час, простір дії законів, договір, звичай, міжнародний договір, форми цивільного законодавства, аналогія закону, аналогія права, судова практика.

Цивільне право, цивільне законодавство, акти цивільного законодавства, Цивільний Кодекс, час, простір дії законів, договір, звичай, міжнародний договір, як форми цивільного законодавства, аналогія закону, аналогія права, судова практика.

Поняття цивільних правовідносин. Ознаки цивільних правовідносин. Суб'єктивне цивільне право. Суб'єктивний цивільний обов'язок. Елементи цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільно-правових відносин. Зміст цивільно-правових відносин.

Фізична особа, громадянин, учасник цивільних правовідносин, контрагент, правоздатність, дієздатність, повна, часткова, неповна, обмежена дієздатність, недієздатність, емансипація, безвісна відсутність, оголошення померлим, дрібний побутовий правочин.

 

Література:[1-3, 6, 14, 17, 18, 20, 28, 33 – 36, 41, 40, 43, 44, 45, 63, 71, 73, 78, 81, 82, 86 -89, 92]

 

Лекція: «Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права» – 2 год.

Поняття цивільного права як галузі приватного права. Предмет та метод цивільного права. Принципи цивільного права. Функції цивільного права. Місце цивільного права в системі галузей права. Відмежування цивільного права від інших галузей права. Порівняння цивільного і господарського права. Юридична рівність. Диспозитивність. Фізичні особи. Юридичні особи. Держава. Територіальні громади. Джерела цивільного права. Система цивільного права як галузі права. Цивільний кодекс.

 

Семінарське заняття. Тема 1: «Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права» – 2 год.

 

План:

1. Поняття цивільного права як галузі приватного права.

2. Предмет та метод цивільного права.

3. Принципи цивільного права.

4. Функції цивільного права.

5. Місце цивільного права в системі галузей права. Відмежування цивільного права від інших галузей права.

6. Система цивільного права як галузі права.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Що таке приватне право і в чому його специфіка по відношенню до публічного права?

2. Що таке предмет цивільного права і у чому його взаємозв’язок з предметом інших галузей права?

3. Що таке метод цивільного права і в чому його специфіка?

4. Яке значення системи цивільного права?

5. Яке співвідношення принципів цивільного права і загальних засад цивільного законодавства?

6. Які основні принципи цивільного права?

7. В чому полягає значення цивільного права? Які його основні функції?

Самостійна робота 1 - 2 годин

Теми для самостійного вивчення (підготовки рефератів):

1. Співвідношення системи цивільного права з його предметом та методом.

2. Відмежування цивільного права від інших суміжних галузей права.

3. Загальні та спеціальні принципи цивільного права.

4. Роль та місце цивільного права в практичній діяльності юриста.

 

Практичне заняття «Поняття цивільного права. Предмет і метод цивільного права» - 2 год.

Задача 1

Визначте, чи можна вважати цивільно-правовими відносини, що виникли за наступними обставинами, і застосовувати до них норми цивільного права:

1) Акціонерне товариство «Електрон» передало автотранспортному підприємству для доставки в концерн «Меркурій» свою продукцію - партію телевізорів - на суму 500 000грн. При перевірці вантажу на складі отримувача виявилася нестача цієї продукції на суму 20 500 грн.;

2) Налагоджувач комп'ютерної техніки в науково-дослідницькому інституті Кондратюк з неуважності вивів з ладу принтер вартістю 800 грн., а також знищів з пам'яті переданого йому для ремонту комп'ютера інформацію з результатами експерименту, над якими протягом декількох місяців працював колектив інституту;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Корунд» уклало угоду з розрахунковим центром «Евріка» про передачу останньому в безоплатне користування обладнання для виробництва металовиробів на загальну суму 820 000 грн. Засновник «Корунда» - механічний завод - заперечував проти безоплатної передачі обладнання і вимагав укласти договір оренди;

4) Водій рейсового автобуса Петренко збив пішохода Буркуна, який переходив через проїжджу частину в неустановленому місці. Після видуження Буркун звернувся в АТП, на балансі якого знаходився автобус, з вимогою відшкодування збитків. Проте, директор АТП відмовився відшкодувати Буркуну збитки, мотивуючи це тим, що по-перше, АТП не несе відповідальності за дії водіїв, по-друге, Буркун переходив проїжджу частину в неустановленому місці.

 

Задача 2

Громадянин Сидоров пред'явив позов до готелю «Київ» про відшкодування вартості пальто, костюма та електробритви, які були в нього вкрадені під час його проживання в готелі. Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на те, що Сидоров відповідно до розпоряд­ження адміністрації готелю повинен був здати свої речі на зберігання до камери схову, яка працює цілодобово. В іншому випадку адміністрація не несе відповідальності за зникнення речей. Адвокат Сидорова звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не є норматив­ним актом і суперечить ЦК, відповідно до якого готель відповідає за схоронність майна, внесеного особою, яка проживає в ньому. Представ­ник готелю, у свою чергу, послався на Правила проживання в готелях міста, які були затверджені головою міської державної адміністраці. В Правилах, зокрема, сказано, що готель не відповідає за втрату речей, нк і не були здані до камери схову.

Поясніть правила співвідношення законів та підзаконних нормативних актів. Вирішіть справу.

 

Задача 3

У фотоательє «Силует» звернулася Сімонова з вимогою про вилучення з торговельної мережі художньої фотографії з її зображенням. Вона заявила, що заперечує проти розповсюдження цієї фотографії тому, що вважає її невдалою. Як пояснив Сімоновій її адвокат, відповідно до ЦК особисті папери, в тому числі фотографії фізичної особи, є її власністю. Ознайомлення з особистими паперами, їх використання, зокрема шляхом опублікування, допускаються лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Тому для розповсюдження фотографії необхідна її згода. Фотоательє відповіло, що воно має авторське право на художню фото графікю із зображенням Сімонової. Остання позувала ательє за плату, отже дала свою згоду на розповсюдження фотографії. Відповідно до ЦК у цьому разі фотографія, як і будь-який іншій художній твір, може бути розповсюджена без її згоди. Якщо Симонова хоче вилучити фотографію з продажу, вона зобов'язана відшкодувати фотоательє пов'язані з цим збитки.

Вирішить спір.

 

Задача 4

Державна податкова адміністрація наклала на закрите акціонерне товариство «Лев» штраф за порушення податкового законодавства та стяг­нула грошові кошти в рахунок погашення штрафу з юридичної особи.

ЗАТ звернулося до господарського суду відносно дій податкової інспекції.
В процесі розгляду справи з'ясувалося, що штраф стягнуто з підприємства помилково.

ЗАТ «Лев» вимагає відшкодування йому збитків, які було спричи­нено безпідставним вилученням з обігу грошових коштів.

Якими галузями права регулюються визначені в умовах задачі
відносини? Які відносини правовідносини виникли за умовами задачі.

Тема 2.«Цивільне законодавство»

Лекція:«Цивільне законодавство» - 2 год.

Поняття та види джерел цивільного права. Аналіз розвитку джерел цивільного права. Поняття і склад актів цивільного законодавства. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства. Конституція України як джерело цивільного права. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України. Цивільний кодекс України як основне джерело цивільного права. Господарський кодекс та інші кодекси, як джерела цивільного права. Норми міжнародного права, закони і підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного права.

Значення постанов Пленуму Верховного Суду України, Вищого Господарського Суду та судової практики.

Дія цивільно-правових актів в часі. Зворотна сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства в просторі і за колом осіб. Офіційне оприлюднення но­рмативно-правових актів. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства. Аналогія закону та аналогія права в цивільно-правових відносинах. Недійсність нормативно-правових актів.

Практичне заняття:«Цивільне законодавство» - 2 год.

Задача 1

Після смерті громадянина Величко В.М. його син звернувся до юридичної консультації щодо роз'яснення своїх прав та обов'язків віднос­но спадщини.

У Величка В.М. була окрема однокімнатна квартира, приватизова­на на його ім'я, предмети особистого побуту, особисті речі, автомобіль «Запорожець», наданий йому як інвшііду 1-ї групи, 10 акцій відкритого акціонерного товариства «Міраж» з позначкою про останній термін от­римання по ним дивідендів —1,5 року поспіль. В Ощадбанку на його ім'я було відкрито два рахунки: пенсійний до запитання та строковий з по­місячною виплатою відсотків. За той місяць, коли помер Величко В.М. йому не було перераховано пенсію. В поштовій скриньці було знайдено листа від видавництва «Буття» з нагадуванням про закінчення строку надання рукопису роману, частину авторського гонорару за який автор вже отримав. Сусід покійного Зайчик О. О. надав розписку, згідно з якою покійний взяв у нього в борг та зобов'язувався повернути грошову суму.

Які правовідносини, що регулюються цивільним правом, Ви мо­
жете виділити з умов задачі? Яке майно спадкує син Величка В. М.? Які права та обов'язки перейдуть до спадкоємця?

 

Задача 2

Засновник товариства з обмеженою відповідальністю громадянин А. вирішив продати ТОВ громадянину Б. За усною домовленістю покупець (громадянин Б.) зобов’язувався виплатити продавцеві (громадянину А.) за передане ТОВ 800 тис. грн. До державної адміністрації для реєстрації змін до засновницьких документів були подані нотаріально засвідчена заява громадянина А. про вихід його зі складу засновників і заява громадянина Б. про введення його в якості учасника ТОВ. Громадянин А. передав покупцеві усю документацію ТОВ, печатку та штампи. Громадянин Б. у встановлений строк не оплатив вартість ТОВ у розмірі 800 тис. грн.

Якими нормативними актами врегульовані вказані правовідносини? Що є об’єктом договору відчуження ТОВ – саме ТОВ, права учасника чи майно, належне ТОВ?

 

Завдання 3

Які правові акти складають систему цивільного законодавства. Назвати 5 правових актів, що не входять до системи цивільного законодавства однак містять норми цивільного права.

Запитання та завдання до теми:

1. У чому специфіка цивільного права по відношенню до цивільного законодавства?

2. У чому суть дії законодавчих норм у часі, просторі, за колом осіб?

3. Яке місце в системі джерел цивільного права відводиться: договору, звичаю, міжнародному договору?

4. Що таке аналогія права? Аналогія закону? Коли вони застосовуються у цивільному праві?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.01 с.)