Тема 1. Основні сучасні концепції праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Основні сучасні концепції праваТема 1. Основні сучасні концепції права

1. В межах якого типу праворозуміння право трактується як система юридичних норм встановлених та забезпечених державою:

1) юридичний позитивізм; 2) соціологічна юриспруденція; 3) психологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

2. Яка концепція інтерпретує право як систему юридичних норм, за допомогою яких здійснюється регулювання, охорона та захист суспільних відносин:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) нормативістська юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

3. В межах якої концепції право трактується як обумовлена суспільними відносинами система юридичних норм, що впорядковують реальну поведінку суб’єктів суспільного життя:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) соціологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

4. В межах якої концепції право трактується як система природньо-соціальних та правових цінностей, які необхідні людині (особі) для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) соціологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

5. В межах якої концепції право трактується як втілені у юридичних нормах та фактичних правових діяннях правові цінності, що визначають їх ефективність:

1) природнича юриспруденція; 2) психологічна юриспруденція; 3) соціологічна юриспруденція; 4) інтегративна юриспруденція.

 

 

Тема 6. Правові відносини

720. Передбачені нормами права зв’язки між суб’єктами права, що виникають у процесі здійснення ними прав та обов’язків:

1) суспільні відносини; 2) ідеологічні відносини; 3) правові відносини; 4) політичні відносини.

722. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) виникнення на підставі юридичних фактів; 3) врегульовується актом застосування права; 4) відносини, що передбачені нормою права.

723. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) є різновидом суспільних відносин; 3) врегульовується актом застосування права; 4) мають вольовий характер.

724. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) правосуб’єктність учасників відносин; 3) врегульовується актом застосування права; 4) наявність правового зв’язку між суб’єктами.

725. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) наявність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 3) врегульовується актом застосування права; 4) виникають на підставі юридичних фактів.

726. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) компетентність суб’єкта; 2) праводієздатність суб’єкта; 3) передбаченість нормою права; 4) офіційність

727. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) легальність; 2) наявність у суб’єктів взаємних прав та обов’язків;

3) наявність юридичного факту; 4) регулятивність.

728. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) правосуб’єктність; 3) врегульовується актом застосування права; 4) юридичний факт.

729. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) передбаченість нормою права; 3) врегульовується актом застосування права; 4) юридичний факт.

730. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) об’єкт правовідносин; 3) суб’єкт правовідносин; 4) дієздатність

731. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) суб’єктивне право; 3) дієздатність; 4) юридичний обов’язок

732. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за галузевою належністю:

1)конституційні; 2) прості; 3) загальні; 4) цивільні

733. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за характером дій зобов’язаного суб’єкта:

1) прості; 2) пасивні; 3) складні; 4) активні.

744. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за часом здійснення:

1) загальні; 2) триваючі; 3) конкретні; 4) одноакті.

745. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за функціями у правовому регулюванні:

1) матеріальні; 2) регулятивні; 3) охоронні; 4) соціальні.

746. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за кількістю учасників (суб’єктним складом):

1) прості; 2) загальні; 3) складні; 4) конкретні.

747. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності”:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

748. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі”

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

749. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність”

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

750. Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава”:

1) цивільний; 2) кримінальний; 3) адміністративно процесуальний; 4) цивільно-процесуальний

751. Правосуб’єктний учасник суспільних відносин:

1) суб’єкт права; 2) суб’єкт правовідносин; 3) правопорушник; 4) суб’єкт застосування права.

752. Сукупність таких юридичних властивостей учасника суспільних відносин, як правоздатність, дієздатність, деліктоздатність:

1) юридичний факт; 2) суб’єктивне право; 3) правосуб’єктність; 4) юридичний обов’язок

753. Передбачена нормами права можливість суб’єкта мати права і нести обов’язки:

1) об’єктивне право; 2) правоздатність; 3) юридичний факт; 4) правопорушення

754. Передбачена нормами права можливість суб’єкта своїми діями набувати та здійснювати права і обов’язки:

1) суб’єктивне право; 2) дієздатність; 3) об’єктивне право; 4) реалізація права

755. Передбачена нормами права здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій:

1) дієздатність; 2) юридична відповідальність; 3) деліктоздатність; 4) правосуб’єктність

756. У відповідях під якими номерами правильно названі юридичні властивості суб’єкта правовідносин:

1) суб’єктивне права; 2) правоздатність; 3) деліктоздатність; 4) об’єктивне право

757. У відповідях під якими номерами правильно названі юридичні властивості суб’єкта правовідносин:

1) дієздатність; 2) юридичний обов’язок; 3) деліктоздатність; 4) суб’єктивне право.

758. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктів правовідносин:

1) космічний апарат; 2) фізична особа; 3) гідність людини; 4) соціальні спільності.

759. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктів правовідносин:

1) космічний апарат; 2) юридична особа; 3) гідність людини; 4) фізична особа.

760. У відповідях під якими номерами правильно названі види фізичних осіб (суб’єктів правовідносин):

1) підприємство; 2) громадянин; 3) юридична фірма; 4) біпатрид

761. У відповідях під якими номерами правильно названі види фізичних осіб:

1) іноземний громадянин; 2) установа; 3) апатрид; 4) підприємство

762. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) громадянин; 2) установа; 3) сільська рада; 4) іноземний громадянин

763. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) підприємство; 2) громадянин; 3) біпатрид; 4) фермерське господарство

764. У відповідях під якими номерами правильно названо вид юридичних осіб:

1) Міністерство внутрішніх справ України; 2) виробничий кооператив; 3) громадянин; 4) космічний апарат

765. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) Львівський національний університет імені Івана Франка; 2) громадянин; 3) міська рада; 4) автомобіль

766. У відповідях під якими номерами правильно названо види юридичних осіб:

1) Львівська обласна державна адміністрація; 2) костюм; 3) Укрзалізниця; 4) Указ Президента України

767. У відповідях під якими номерами правильно вказані види соціальних спільностей (суб’єктів правовідносин):

1) громадянин; 2) нація; 3) правоздатність; 4) національна меншина.

768. У відповідях під якими номерами правильно вказані види соціальних спільностей (суб’єктів правовідносин):

1) громадянин; 2) народ; 3) правоздатність; 4) мешканці міста.

769. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає можливість суб’єкта мати будь-які права та обов’язки, передбачені нормами права:

1) часткова; 2) загальна; 3) обмежена; 4) повна

770. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає можливість суб’єкта мати права і нести обов’язки у межах конкретної нормативно-правової галузі:

1) часткова; 2) галузева; 3) обмежена; 4) повна

771. Який вид правоздатності фізичних осіб передбачає, що для реалізації можливостей суб’єкта мати певні права та обов’язки, необхідні спеціальні (професійні) знання та навички:

1) часткова; 2) спеціальні; 3) обмежена; 4) повна.

772. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає з 18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) повна; 4) часткова.

773. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає з моменту укладення шлюбу у віці до 18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) повна; 4) часткова.

774. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає з 14 до18 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) неповна; 4) часткова.

775. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, що настає до 14 років:

1) загальна; 2) галузева; 3) часткова; 4) неповна.

776. У відповідях під якими номерами правильно вказаний вид дієздатності, коли в установленому законом порядку допускається її обмеження за судовим рішенням

1) загальна; 2) галузева; 3) обмежена; 4) часткова.

777. Який суб’єкт правовідносин має спеціальну правосуб’єктність:

1) громадянин; 2) юридична особа; 3) апатрид; 4) біпатрид.

778. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність виникає з моменту народження:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

779. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність припиняється зі смертю:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

780. У якого суб’єкта правовідносин дієздатність виникає з досягненням певного віку, передбаченого нормою права:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

781. У якого суб’єкта правовідносин деліктоздатність виникає з досягненням певного віку і це передбачено нормою права:

1) фізична особа; 2) підприємство; 3) установа; 4) соціальна спільність.

782. У якого суб’єкта правовідносин правоздатність, дієздатність та деліктоздатність виникають одночасно::

1) громадянин; 2) апатрид; 3) юридична особа; 4) біпатрид.

783. Явища (блага), з приводу яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини:

1) суб’єкти правовідносин; 2) об’єкти правовідносин;

3) юридичні факти; 4) юридичні норми

784. Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) речі; 2) юридичні властивості акту правозастосування;

3) автомобіль; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

785. Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) життя людини; 2) юридичні властивості акту правозастосування;

3) ділова репутація; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

786. Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) гідність людини; 2) юридичні властивості акту правозастосування;

3) цінні папери; 4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

787.Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) картина; 2) юридичні властивості акту правозастосування; 3) здоров’я людини;

4) юридичні властивості підзаконного нормативно-правового акту.

788. Передбачена нормою права можливість певної поведінки суб’єкта, спрямованої на задоволення власних інтересів:

1) об’єктивне право; 2) суб’єктивне право; 3) юридичний обов’язок; 4) реалізація права

789. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки суб’єктивного права:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) можлива поведінка суб’єкта; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) забезпечується державою

790. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки суб’єктивного права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) можливості суб’єкта передбачені нормою права; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) здійснюється уповноваженим суб’єктом у своїх інтересах.

791. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки суб’єктивного права:

1) наявність нормативно-правових приписів; 2) здійснюється у межах визначених нормою права; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) забезпечується обов’язками інших суб’єктів.

792. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи суб’єктивного права:

1) необхідність утримуватися від певних дій; 2) можливість власною поведінкою задовольняти свої потреби; 3) юридична відповідальність; 4) можливість вимагати певної поведінки від інших суб’єктів

793. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи суб’єктивного права:

1)необхідність утримуватися від певних дій; 2) можливість звертатися до держави за захистом; 3) юридична відповідальність; 4) можливість користуватися певним благом

794. Передбачена нормою права необхідність певної поведінки суб’єкта для задоволення інтересів уповноваженої особи:

1) суб’єктивне право; 2) об’єктивне право;

3) юридичний обов’язок; 4) юридична відповідальність

795. У відповідях під якими номерами правильно названо ознаки юридичного обов’язку:

1) є необхідною поведінкою суб’єкта; 2) створення нормативно-правових приписів;

3) здійснення поведінки в інтересах уповноваженої особи; 4) тлумачення нормативно-правових приписів

796. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки юридичного обов’язку:

1) здійснюється у межах визначених нормою права; 2) можливості суб’єкта передбачені нормою права; 3) забезпечуються засобами державного примусу;

4) здійснюється в інтересах уповноваженого суб’єкта.

797. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи юридичного обов’язку:

1) право на власні дії; 2) необхідність перенести позбавлення певних благ; 3) право на чужі дії; 4) необхідність вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

798. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи юридичного обов’язку:

1) право на власні дії; 2) необхідність здійснити певні дії на вимогу уповноважуючого суб’єкта; 3) право на чужі дії; 4) необхідність не перешкоджати уповноваженому суб’єкту користуватися певним благом

799. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки юридичних фактів:

1) правоздатність; 2) передбачені нормою права; 3) дієздатність;

4) об’єктивовані у джерелах права.

800. У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних фактів за юридичними наслідками:

1) правозмінюючі; 2) прості; 3) триваючі; 4) складні.

801. У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних фактів за юридичними наслідками:

1) дії; 2) події; 3) правоприпиняючі; 4) правостворюючі.

802. У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних фактів за наявністю волі:

1) події; 2) прості; 3 )триваючі; 4) дії.

803. Назвіть види юридичних фактів за їх складом:

1) загальні; 2) складні; 3) конкретні; 4) прості

804. Назвіть види юридичних фактів за триванням у часі:

1) прості; 2) триваючі; 3) одноакті; 4) загальні.

805. Назвіть види юридичних фактів залежно від їх реальності:

1) триваючі; 2) реальні; 3) умовні; 4) загальні.

806. Назвіть види юридичних фактів залежно від правомірності дій:

1) деліктоздатність; 2) юридичні акти; 3) юридична особа; 4) юридичні вчинки.

807. У відповідях під якими номерами правильно вказані види дій:

1) загальні; 2) правомірні; 3) прості; 4) неправомірні.

808. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правомірних дій:

1) загальні; 2) юридичні акти; 3) прості; 4) юридичні вчинки.

809. У відповідях під якими номерами правильно вказані види неправомірних дій:

1) загальні; 2) правові аномалії; 3) прості; 4) правопорушення.

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 1 ст. 31 Цивільного кодексу України:

«Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини …»

1) повна, кримінальна;

2) неповна, кримінальна;

3) обмежена, цивільна;

4) повна, цивільна;

5) неповна, цивільна;

6) часткова, цивільна.

 

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 2 ст. 188 Кодексу законів про працю:

«Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років»

1) повна, кримінальна;

2) неповна, кримінальна;

3) обмежена, цивільна;

4) повна, цивільна;

5) повна, трудова;

6) неповна, трудова.

 

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 1 ст. 29 Цивільного процесуального кодексу:

«Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді мають фізичні особи, які досягли повноліття».

1) повна, кримінально-процесуальна;

2) неповна, кримінально-процесуальна;

3) повна, цивільно-процесуальна;

4) неповна, цивільно-процесуальна;

5) неповнолітньо-процесуальна;

6) повнолітньо-процесуальна.

 

Визначіть який вид дієздатності закріплений у нормативному приписі ч. 2 ст. 29 Цивільного процесуального кодексу:

«Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь».

1) повна, кримінально-процесуальна;

2) неповна, кримінально-процесуальна;

3) повна, цивільно-процесуальна;

4) неповна, цивільно-процесуальна;

5) обмежена, цивільно-процесуальна;

6) обмежена, кримінально-процесуальна.

 

Встановіть суб’єкта правовідносин, який зазначений у нормативному приписі ч. 1 ст. 159 Цивільного процесуального кодексу:

«Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі».

1) розгляд справи;

2) обов’язок безпосереднього дослідження;

3) суд;

4) докази;

5) розгляд справи;

6) дослідник.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 221 Цивільного процесуального кодексу:

«Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту».

1) особи, які беруть участь у справі;

2) рішення суду;

3) державний виконавець;

4) ухвала;

5) суд;

6) обов’язок постановлення.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 570 Цивільного кодексу:

«Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання».

1) завдаток;

2) кредитор;

3) грошова сума;

4) боржник;

5) договір;

6) рухоме майно.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 665 Цивільного кодексу:

«За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму».

1) договір купівлі-продажу;

2) майно (товар);

3) продавець;

4) покупець;

5) грошова сума;

6) рухоме майно.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 717 Цивільного кодексу:

«За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність».

1) договір дарування;

2) майно;

3) дарувальник;

4) дарунок;

5) обдаровуваний;

6) власність

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 319 Кримінально-процесуального кодексу:

«Після промови захисника або підсудного головуючий оголошує судові дебати закінченими і надає підсудному останнє слово.».

1) головуючий;

2) промова захисника;

3) судові дебати;

4) промова підсудного;

5) останнє слово;

6) підсудний.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 4 ст. 191 Кримінально-процесуального кодексу:

«Органи внутрішніх справ зобов'язані подавати слідчому допомогу в проведенні огляду».

1) органи внутрішніх справ;

2) обов’язок подання;

3) огляд;

4) допомога;

5) слідчий;

6) підсудний.

 

Встановіть суб’єктів правовідносин, які зазначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 232 Кримінально-процесуального кодексу:

«Прокурор або його заступник направляє справу до суду, якому вона підсудна, і повідомляє суд про те, чи вважає він за потрібне підтримувати державне обвинувачення».

1) прокурор;

2) заступник прокурора;

3) справа;

4) обов’язок направлення;

5) державне обвинувачення;

6) суд.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, який визначений у нормативному приписі ч. 1 ст. 180 Цивільного кодексу:

«Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом».

1) тварина;

2) стан природних явищ;

3) рухома річ;

4) нерухома річ;

5) жива істота;

6) ділова репутація.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ст. 489 Цивільного кодексу:

«Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів».

1) особи;

2) комерційне найменування;

3) омана;

4) рухома річ;

5) нерухома річ;

6) ділова репутація.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 810 Цивільного кодексу:

«За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату».

1) договір;

2) наймодавець;

3) наймач;

4) право проживання;

5) строк;

6) житло.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу:

«За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти».

1) договір;

2) банк;

3) фінансова установа;

4) позичальник;

5) грошові кошти (кредит);

6) житло.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ст. 148 Земельного кодексу:

«Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом».

1) рішення суду;

2) земельна ділянка;

3) закон;

4) конфіскація;

5) обсяг;

6) порядок.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч.1 ст. 97 Сімейного кодексу:

«У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу».

1) дружина;

2) шлюбний договір;

3) майно;

4) чоловік;

5) шлюб;

6) правовий режим.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч.2 ст. 145 Сімейного кодексу:

«Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ».

1) батьки;

2) дитина;

3) право присвоєння;

4) обов’язок присвоєння;

5) подвійне прізвище;

6) народження дитини.

 

Встановіть об’єкти правовідносин, які визначені у нормативному приписі ч. 1 ст. 189 Сімейного кодексу:

«Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати».

1) батьки;

2) дитина;

3) право укладення;

4) обов’язок сплати;

5) строк;

6) аліменти.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 1 ст. 55 Сімейного кодексу:

«Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги».

1) дружина;

2) чоловік;

3) обов’язок спільного піклування;

4) взаємна любов;

5) повага;

6) дружба.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 1 ст. 180 Сімейного кодексу:

«Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття»

1) батьки;

2) повноліття;

3) діти ;

4) досягнення повноліття;

5) право утримання

6) обов’язок утримання.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу:

«Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги».

1) повнолітня дочка;

2) батьки;

3) повнолітній син;

4) умови непрацездатності та потреби матеріальної допомоги;

5) обов’язок утримання;

6) право утримання.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ст. 21 Кодексу законів про працю:

«Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці».

1) трудовий договір;

2) працівник;

3) власник підприємства, установи, організації;

4) обов’язок виконання роботи;

5) обов’язок виплати заробітної плати;

6) обов’язок забезпечувати умови праці.

 

Встановіть елементи юридичного змісту правовідносин (права чи обов’язки), що передбачені нормативним приписом ч. 2 ст. 284 Цивільного кодексу:

«Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій».

1) фізична особа;

2) право вибору лікаря;

3) право вибору методів лікування;

4) досягнення чотирнадцятирічного віку;

5) звернення за наданням медичної допомоги;

6) відповідність рекомендації лікаря.

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу:

«За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк».

1) договір найму (оренди);

2) наймодавець;

3) плата;

4) наймач;

5) строк;

6) обов’язок передачі.

 

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 1 ст. 1200 Цивільного кодексу:

«У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті».

1) право на відшкодування шкоди;

2) непрацездатні особи;

3) потерпілий;

4) смерть;

5) народження після смерті потерпілого;

6) перебування на утриманні потерпілого.

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 3 ст. 281 Цивільного кодексу:

«Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою».

1) фізична особа;

2) медичний дослід;

3) право проведення;

4) дієздатність фізичної особи;

5) повнолітній вік фізичної особи;

6) вільна згода.

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу:

«Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки.».

1) жінка;

2) вагітність;

3) право штучного переривання;

4) обов’язок штучного переривання;

5) не перевищення дванадцяти тижнів вагітності;

6) бажання жінки.

 

 

Зазначте юридичні факти, які передбачені у нормативному приписі ст. 19 Кодексу України про надра:

«Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр»

1) підприємства, установи, організації;

2) громадяни;

3) право користування;

4) надра;

5) спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр;

6) обов’язок надання.

 

A. // -

23) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1)збирання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

24) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../

1) зібрання та процесуальне закріплення юридично значущих фактів 2) дослідження таких фактів та доведення їх достатності та достовірності 3) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню 4) з’ясування змісту правової норми, що зафіксована у нормативно-правовому приписі 5) оцінювання відповідності фактичних обставин справи змісту конкретних нормативно-правових приписів 6) прийняття рішення у справі та його документальне оформлення

 

25) Вкажіть яка із стадій правозастосувальної діяльності виділена у тексті запропонованої фабули: “Вироком Ф. Суду М. засуджено за ст.215, ч.2 ст.89 та ст.188 КК України 1961р. Вирок оскаржено до суду апеляційної інстанції. Судом першої інстанції було встановлено, що М, перебуваючи у стані сп’яніння, викрав автобус, який належав АТП. Умисно наїхавши на дерево, він загальнонебезпечним способом пошкодив автобус і наніс АТП матеріальну шкоду. Іншим разом, перешкоджаючи затриманню хуліганів, він вчинив опір працівникові міліції.

Суд апеляційної інстанції констатує наступнє: з матеріалів справи не вбачається, що М., скеровуючи автобус на дерево і умисно пошкодивши майно АТП, вчинив ці дії загальнонебезпечним способом. За змістом закону загальнонебезпечним способом вважається такий характер злочиних дій, як вибух, затоплення і інші способи, якими створюється значна небезпека для багатьох людей чи інших об’єктів, крім тих, на які було спрямовано злочин. Як встановлено у справі в салоні автобуса і поблизу від нього людей не було. Той факт, що М. у такий спосіб вирішив заподіяти собі шкоду, не може свідчити про те, що він хотів знищити майно загальнонебезпечним способом.

На підставі викладеного суд апеляційної інстанції змінив судове рішення щодо М. – перекваліфікувавши його дії з ч.2 ст.89 на ч.1 ст.89 КК ” /......................../Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.061 с.)