Тема 7. Правовий статус особи: теоретичні основиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Правовий статус особи: теоретичні основи308. Закріплені у відповідних джерелах права і гарантовані державою суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи:

1) об’єктивне право; 2) правові відносини; 3) правовий статус особи; 4) правовий порядок.

309. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правового статусу особи:

1) національний; 2) загальний; 3) моральний; 4) індивідуальний

310. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правового статусу особи:

1) національний; 2) спеціальний; 3) моральний; 4) загальний

311. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за суб’єктним складом:

1) активні; 2) колективні; 3) пасивні; 4) індивідуальні.

312. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за способом їх здійснення:

1) активні; 2) колективні; 3) пасивні; 4) індивідуальні.

313. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за змістом:

1) активні; 2) політичні; 3) пасивні; 4) соціальні.

314. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за змістом:

1) активні; 2) громадянські; 3) пасивні; 4) економічні.

315. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних прав особи за змістом:

1) активні; 2) культурні; 3) пасивні; 4) політичні.

316. Система міжнародних та внутрішньодержавних правових засобів введення та забезпечення прав та свобод у національній юридичній практиці:

1) правотворчість; 2) правозастосування; 3) механізм впровадження прав та свобод людини; 4) кодифікація.

317. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) визначення співвідношення між внутрішньодержавним та міжнародних правом; 3) визначення етапів; 4) систематизація.

318. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) визначення суб’єкта впровадження; 3) встановлення меж впровадження; 4) систематизація.

319. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) встановлення засобів здійснення прав людини; 3) встановлення юридичних гарантій прав людини; 4) систематизація.

320. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії впровадження прав та свобод людини:

1) підготовка проекту нормативно-правового акту; 2) встановлення критеріїв відповідальності національній юридичній практиці; 3) встановлення процедур впровадження; 4) систематизація.

321. Система міжнародних та внутрішньодержавних правових засобів забезпечення реалізації, охорони та захисту прав людини:

1)правотворчість; 2) правозастосування; 3) юридичні гарантії; 4) кодифікація.

322. У відповідях під якими номерами правильно вказані види документальних юридичних гарантій прав людини за юридичною значимістю:

1)юридичні; 2) політичні; 3) економічні; 4) неюридичні.

323. У відповідях під якими номерами правильно вказані види документальних юридичних гарантій прав людини за природою актів:

1)нормативно-правові; 2) політичні; 3) економічні; 4) індивідуально-правові.

324. У відповідях під якими номерами правильно вказані види діяльнісних юридичних гарантій прав людини за суб’єктами:

1) політичні; 2) економічні; 3) правоохоронні; 4) судові.

325. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1)Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; 2) Конституція України; 3) Загальна декларація прав людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

326. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1)Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; 2) Конституція України; 3) Американська декларація прав і обов’язків людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

327. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1)Паризька Хартія для нової Європи; 2) Конституція України; 3) Африканська хартія прав людини і народів; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

328. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1)Конвенція про захист прав і основних свобод людини; 2) Конституція України; 3) Європейська соціальна хартія; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

329. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1)Європейська хартія регіональних мов; 2) Конституція України; 3) Рамкова конвенція про захист національних меншин; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

330. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1)Європейська конвенція про громадянство; 2) Конституція України; 3) Європейська конвенція про захист прав дітей; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

331. У відповідях під якими номерами правильно вказані міжнародно-правові гарантії прав людини:

1) Європейський суд з прав людини; 2) Конституція України; 3) Міжамериканський суд з прав людини; 4) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

332. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про освіту”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Закон України “Про політичні партії”; 4) Європейський Суд з прав людини

333. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Закон України “Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”; 4) Європейський Суд з прав людини

334. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституційний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 4) Європейський Суд з прав людини

335. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1)Верховний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Міністерство внутрішніх справ; 4) Європейський Суд з прав людини

336. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1)Закон України “Про інформацію”; 2) Загальна декларація прав людини; 3) правозахисна громадська організація; 4) Європейський Суд з прав людини

337. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 2) Загальна декларація прав людини; 3) апеляційний суд області; 4) Європейський Суд з прав людини

338. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1)Конституція України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Апеляційний суд України; 4) Європейський Суд з прав людини

339. У відповідях під якими номерами правильно вказані внутрішньодержавні гарантії прав людини:

1) Конституційний Суд України; 2) Загальна декларація прав людини; 3) Конституція України; 4) Європейський Суд з прав людини

340. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) збільшення обсягу прав та свобод особи; 3) відсутність гласності; 4) збільшення кількості держав, що впроваджують права людини.

341. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) розширення змісту прав та свобод особи; 3) відсутність гласності; 4) посилення гарантованості прав та свобод особи.

342. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку правового статусу особи:

1) різноманітність механізмів захисту; 2) ріст активності неурядових організацій у сфері захисту прав людини; 3) відсутність гласності; 4) зростання гарантованого міжнародно-правового захисту.

 

1.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено Європейською конвенцією про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом, яка була підписана з огляду, зокрема, на те, що в багатьох Державах-членах Ради Європи зберігаються відмінності правового статусу дітей, народжених поза шлюбом і правового статусу дітей, народжених у шлюбі.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

2.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, що визначає правовий статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення ним депутатських повноважень.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

3.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про правовий статус закордонних українців”, що спрямований на виконання обов'язку Української держави сприяти розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з батьківщиною та поверненню в Україну.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

4.Визначте, який вид правового статусу людини закріплено удругому розділі Конституції України („Права, свободи й бовязки людини і громадянина”).

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

5.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус депутатів місцевих рад”, що визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі – місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

6.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Конвенції про статус біженців, укладеної, беручи, зокрема, до уваги, що Статут Організації Об'єднаних Націй і Загальна декларація прав людини встановили принцип, згідно з яким всі люди повинні користуватися основними правами та свободами без будь-якої дискримінації у цьому відношенні.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

7.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, що встановлює статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, та членів їх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

8.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус гірських населених пунктів в Україні”, яким громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у гірському населеному пункті, надається статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

9.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, що визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом в Україну або виїздом з України.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

10.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

11.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус суддів”, що визначає статус суддів з метою забезпечення належних умов для здійснення правосуддя, дотримання Конституції і законів України, охорони прав і свобод громадян.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

12.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус народного депутата України”, що визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

13.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено у Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

14.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Про надання Академії правових наук України статусу національної”, яким, ураховуючи провідну роль Академії правових наук України у забезпеченні комплексного розвитку правової науки, проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права, значний внесок у підготовку наукових кадрів, було постановлено надати Академії правових наук України статус національної і надалі іменувати її Національною академією правових наук України.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

15.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Про надання Львівській галереї мистецтв статусу національної”, яким, ураховуючи значення діяльності Львівської галереї мистецтв як одного з провідних музеїв України, високий професіоналізм його працівників у справі збереження, вивчення, популяризації та використання об'єктів культурної спадщини, а також з метою дальшого розвитку музею, було постановллено надати Львівській галереї мистецтв статус національної і надалі іменувати її Львівською національною галереєю мистецтв.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

16.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"”, яким за материнську самовідданість, активну життєву позицію та з нагоди 100-річчя від дня народження постановлено присвоїти почесне звання "Мати-героїня" Моторенко Ірині Степанівні – пенсіонерці.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

17.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено в Указі Президента України „Питання нагородження ювілейною медаллю "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."”, яким постановлено нагородити ювілейною медаллю "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." ветеранів війни, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано відповідний статус за участь у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, за працю в тилу у зазначений період, а також за участь у бойових діях у війні 1945 року з імперіалістичною Японією; ветеранів війни, які брали участь у бойових діях, обороні, партизанському, підпільному русі проти фашистської Німеччини та її союзників у роки Другої світової війни, у зв'язку з цим удостоєні державних нагород колишнього Союзу РСР або України, статус ветерана яким надано згідно із законодавством колишнього Союзу РСР чи національним законодавством іноземної держави і які є громадянами іноземних держав, що не входять до Співдружності Незалежних Держав.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

18.Визначте, який вид правового статусу особи в Указі Президента України „Про нагородження В. Адамкуса орденом Свободи”, яким постановлено за визначний особистий внесок у розвиток українсько-литовських відносин нагородити орденом Свободи Валдаса Адамкуса – Президента Литовської Республіки.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

19.Визначте, який вид правового статусу особи закріплено Указі Президента України „Про нагородження В. Черномирдіна орденом "За заслуги"”, яким постановлено за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну дипломатичну діяльність нагородити орденом "За заслуги" III ступеня Черномирдіна Віктора Степановича – Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні у 2001 – 2009 роках.

1) колективний; 2) індивідуальний; 3) спеціальний; 4) загальний; 5) змішаний; 6) особистісний.

 

Сукупність уявлень, поглядів, почуттів, переконань та ідей учасників суспільних відносин щодо права та інших правових явищ:

1) функції права; 2) норми права; 3) правосвідомість; 4) правотлумачення

 

Властивість особи, яка характеризується повагою до права, знанням права, вмінням користуватися нормами права та правомірною поведінкою у життєвих ситуаціях:

1) правосвідомість; 2) правова культура особи; 3) принципи права; 4) функції права.

 

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правосвідомості особи за характером діяльності носіїв правосвідомості

1) локальна; 2) колективна; 3) професійно-юридична; 4) групова; 5) непрофесійна; 6) професійна неюридична.

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи, що входять до складу правосвідомості особи в залежності від форми відображення правової дійсності:

1) правові погляди; 2) знання права; 3) поняття про правові явища; 4) правова психологія; 5) правові уявлення; 6) правові почуття

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правосвідомості за її суб’єктами:

1) індивідуальна; 2) професійна; 3) колективна; 4) локальна; 5) місцева; 6) регіональна

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правосвідомості за рівнем відображення правової дійсності:

1) правові почуття; 2) знання права; 3) оцінка права; 4) правова психологія; 5) правові уявлення; 6) правова ідеологія.

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правосвідомості залежно від територіальної поширеності:

1) загальна; 2) індивідуальна; 3) групова; 4) локальна; 5) непрофесійна; 6) національна.

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правовосвідомості в залежності від змісту правових поглядів:

1) правова психологія; 2) правові погляди; 3) знання права; 4) оцінка права; 5) правові почуття; 6) психологічна установка щодо врегулювання правом поведінки.

 

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правосвідомості залежно від змісту правових поглядів:

1) індивідуальна; 2) діяльна; 3) оцінка права; 4) локальна; 5) групова; 6) національна.

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правосвідомості особи в залежності від форми відображення правової дійсності:

1) колективна; 2) правові погляди; 3) індивідуальна; 4) поняття про правові явища; 5) правові почуття; 6) правова психологія.

У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи правової свідомості за рівнем відображення правової дійсності:1) правова психологія; 2) правові погляди; 3) знання права; 4) правові почуття; 5) правова ідеологія; 6) оцінка права.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)