Тема 9. Тлумачення нормативно-правових приписівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Тлумачення нормативно-правових приписів880.Пізнавальна діяльність щодо встановлення змісту норм права, які об’єктивовані через нормативно-правові приписи відповідних джерел права з метою правильного їх застосування та реалізації:

1) інкорпорація нормативно-правових приписів; 2) створення нормативно-правових приписів; 3) тлумачення нормативно-правових приписів; 4) облік нормативно-правових приписів.

881.Діяльність щодо встановлення змісту норми права, яка не виходить за межі свідомості інтерпретатора:

1) тлумачення-роз’яснення; 2) систематичне тлумачення; 3) цільове тлумачення; 4) тлумачення-з’ясування.

882.Діяльність щодо пояснення та зовнішнього виразу змісту норми права з метою його доведення до суб’єктів правозастосування та правореалізації:

1) тлумачення-роз’яснення; 2) систематичне тлумачення; 3) цільове тлумачення; 4) тлумачення-з’ясування.

883.Сукупність мовних засобів, що використовуються для лексичного та граматичного аналізу нормативно-правового припису з метою встановлення змісту об’єктивованої у ньому норми права:

1) спосіб історичного тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

884.Сукупність законів формальної логіки, які використовуються для аналізу логічної структури норми права, об’єктивованої у нормативно-правовому приписі з метою встановлення її змісту:

1) спосіб історичного тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

885.Сукупність прийомів, які використовуються для аналізу системних зв’язків норми права (нормативно-правових приписів) з іншими нормами права (нормативно-правовими приписами), їх місця та ролі у системі права (системі джерел права):

1) спосіб історичного тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

886.Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для аналізу конкретно-історичних умов прийняття джерела права з метою встановлення змісту відповідних норм права, що об’єктивовані у них:

1) спосіб історичного тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

887.Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для виявлення цілей джерела права з метою встановлення змісту норм права, що об’єктивовані у них:

1) спосіб телеологічного тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

888.Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для аналізу конкретних обставин, умов в яких діє нормативно-правовий припис, а також оціночних, альтернативних нормативно-правових приписів відповідних джерел права з метою встановлення змісту норм права, що об’єктивовані у них:

1) спосіб функційного тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

889.Сукупність прийомів та засобів юридичної техніки, які використовуються для аналізу юридичних термінів, понять, конструкцій, що містяться у відповідних джерелах права з метою встановлення змісту норм права, що об’єктивовані у них.

1) спеціально-юридичний спосіб тлумачення; 2) спосіб логічного тлумачення; 3) спосіб систематичного тлумачення; спосіб філологічного тлумачення.

890.У відповідях під якими номерами правильно вказані етапи тлумачення нормативно-правових приписів:

1) створення нормативно-правових приписів; 2) тлумачення-з’ясування; 3) тлумачення-роз’яснення; 4) облік нормативно-правового припису

891. У відповідях під якими номерами правильно вказана мета тлумачення нормативно-правових приписів:

1)виховна; 2) уподібнене розуміння змісту норми права; 3) охоронна; 4) правильне застосування нормативно-правових приписів.

892. У відповідях під якими номерами правильно вказаний об’єкт правотлумачення:

1) гіпотеза; 2) нормативно-правовий припис; 3) наука; 4) юридична практика.

893. У відповідях під якими номерами правильно вказаний предмет правотлумачення:

1) диспозиція; 2) зміст норми права; 3) нормативно-правовий акт; 4) гіпотеза.

894. У відповідях під якими номерами правильно вказано значення правотлумачення:

1) забезпечує правильне правозастосування; 2) встановлює юридичний факт; 3) дозволяє виявити правотворчі помилки; 4) дозволяє створити нормативно-правовий акт.

895. У відповідях під якими номерами правильно визначено значення правотлумачення:

1) є передумовою ефективної правореалізації; 2) встановлює юридичний факт; 3) є засобом забезпечення законності правозастосування; 4) дозволяє створити нормативно-правовий акт.

896. У відповідях під якими номерами правильно визначено значення правотлумачення:

1) дозволяє виявити нормативно-правові прогалини; 2) встановлює юридичний факт; 3) сприяє подоланню нормативно-правових прогалин; 4) дозволяє створити нормативно-правовий акт.

897. У відповідях під якими номерами правильно визначено значення правотлумачення:

1) дозволяє наповнити змістом абстрактні нормативно-правові приписи; 2) встановлює юридичний факт; 3) забезпечує уподібнене правозастосування; 4) дозволяє створити нормативно-правовий акт.

898. У відповідях під якими номерами правильно визначені обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів:

1) фіксація нормативно-правових приписів у законах; 2) загальний абстрактний характер нормативно-правових приписів; 3) фіксація нормативно-правових приписів у підзаконних нормативно-правових актах; 4) наявність у нормативно-правових приписах оціночних понять.

899. У відповідях під якими номерами правильно визначені обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів:

1) фіксація нормативно-правових приписів у законах; 2) фіксація у нормативно-правових приписах спеціальних юридичних термінів; 3) фіксація нормативно-правових приписів у підзаконних нормативно-правових актах; 4) недосконалість правотворчої техніки.

900. У відповідях під якими номерами правильно визначені обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів:

1) фіксація нормативно-правових приписів у законах; 2) дефектність правотворчої діяльності; 3) фіксація нормативно-правових приписів у підзаконних нормативно-правових актах; 4) неспівпадіння норми права і тексту джерела права.

901. У відповідях під якими номерами правильно визначені обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів:

1) фіксація нормативно-правових приписів у законах; 2) зміни, що викликані розвитком суспільних відносин; 3) фіксація нормативно-правових приписів у підзаконних нормативно-правових актах; 4) відставання системи джерел права від розвитку суспільних відносин.

902. У відповідях під якими номерами правильно вказані способи тлумачення-з’ясування:

1) філологічний; 2) систематичний; 3) політичний; 4) моральний.

903. У відповідях під якими номерами правильно вказані способи тлумачення-з’ясування:

1) історичний; 2) логічний; 3) політичний; 4) моральний.

904. У відповідях під якими номерами правильно вказані способи тлумачення-з’ясування:

1) функційний; 2) цільовий; 3) політичний; 4) моральний.

905. У відповідях під якими номерами правильно вказані способи тлумачення-з’ясування:

1) телеологічний; 2) спеціально-юридичний; 3) політичний; 4) моральний.

906. У відповідях під якими номерами правильно вказані види тлумачення за обсягом:

1) цільове; 2) буквальне; 3) обмежувальне; 4) казуальне.

907. У відповідях під якими номерами правильно вказані види тлумачення за обсягом:

1) цільове; 2) поширювальне; 3) буквальне; 4) казуальне.

908. Вкажіть як називається результат інтерпретації, коли зміст норми права повністю співпадає з нормативно-правовим приписом джерела права:

1) казуальне тлумачення; 2) буквальне тлумачення; 3) поширювальне тлумачення; 4) обмежувальне тлумачення.

909. Вкажіть як називається результат інтерпретації, коли зміст норми права визначений від нормативно-правового припису джерела права:

1) казуальне тлумачення; 2) буквальне тлумачення; 3) поширювальне тлумачення; 4) обмежувальне тлумачення.

910. Вкажіть як називається результат інтерпретації, коли зміст норми права ширший від нормативно-правового припису джерела права:

казуальне тлумачення; 2) буквальне тлумачення; 3) поширювальне тлумачення; 4) обмежувальне тлумачення.

911. У відповідях під якими номерами правильно вказані види тлумачення-роз’яснення за сферою дій:

1) нормативне; 2) офіційне; 3) казуальне; 4) делеговане.

912. У відповідях під якими номерами правильно вказані види тлумачення-роз’яснення за юридичною значимістю:

1) неофіційне; 2) делеговане; 3) історичне; 4) офіційне.

913. У відповідях під якими номерами правильно вказані види тлумачення-роз’яснення за авторством норми, яка тлумачиться:

1) неофіційне; 2) делеговане; 3) аутентичне; 4) офіційне.

914. У відповідях під якими номерами правильно вказані види неофіційного тлумачення:

1) нормативне; 2) професійне юридичне; 3) доктринальне; 4) цільове.

915. У відповідях під якими номерами правильно вказані види неофіційного тлумачення:

1) нормативне; 2) буденне; 3) доктринальне; 4) цільове.

916. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, яке здійснюється суб’єктом, що не має на це офіційних повноважень та не має обов’язкового характеру:

1) офіційне; 2)логічне; 3) неофіційне; 4) філологічне

917. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що здійснюється компетентним суб’єктом і є обов’язковим для всіх суб’єктів права:

1) неофіційне;2) філологічне; 3) систематичне; 4) офіційне.

918. Суб’єктами офіційного тлумачення нормативно-правових приписів можуть бути:

1) спеціально на це уповноважений орган; 2) юристи-практики; 3) громадянин; 4) юристи-вчені.

919. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що має загальний характер і є обов’язковим при розгляді інших справ:

1) аутентичне; 2) логічне; 3) нормативне; 4) офіційне.

920. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що поширюється лише на конкретний випадок, з приводу якого здійснюється інтерпретація:

1) нормативне; 2) логічне; 3) історичне; 4) казуальне.

921. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що здійснюється самим суб’єктом правотворення:

1) логічне; 2) аутентичне; 3) філологічне; 4) систематичне.

922. Вкажіть як буде називатися тлумачення положень указу Президента України, що зафіксовано у спеціальному акті Президента України:

1) делеговане; 2) аутентичне; 3) неофіційне; 4) професійне

923. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що здійснюється спеціально на це уповноваженим суб’єктом:

1) цільове; 2) логічне; 3) делеговане; 4) аутентичне.

924. Вкажіть як буде називатися тлумачення положень закону України, що зафіксоване у рішенні Конституційного Суду України:

1) аутентичне; 2) логічне; 3) делеговане; 4) цільове.

925. Вкажіть як називається вид неофіційного тлумачення, що містить наукове роз’яснення змісту норми права:

1) систематичне; 2) доктринальне; 3) буденне; 4) професійне юридичне.

926. Суб’єктами доктринального тлумачення можуть бути:

1) орган держави, який встановив норму права; 2) юристи-практики; 3) громадянин; 4) юристи-вчені.

927. Вкажіть як називається вид неофіційного тлумачення, що містить роз’яснення змісту норми права, яке здійснене на підставі професійних (практичних) правових знань:

1) системне; 2) доктрин; 3) буденне; 4) професійне юридичне.

928. Вкажіть як називається вид неофіційного тлумачення, яке здійснене будь-якими суб’єктами і не потребує спеціальних правових знань:

1) системне; 2) доктрин; 3) буденне; 4) професійне юридичне.

929. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу; 2) закріплює норму права; 3) закріплює правила – розуміння змісту норми права; 4) не виходить за межі правової норми.

930. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу; 2)закріплює норму права; 3) є юридичним актом компетентного суб’єкта; 4) є формально-обов’язковим для всіх суб’єктів права.

931. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу; 2)закріплює норму права; 3) має юридичну форму зовнішнього виразу; 4) має юридичну силу похідну від суб’єкта правотлумачення.

932. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу; 2)закріплює норму права; 3) не створює нових норм; 4) правила-роз’яснення діють протягом строку дії самого нормативно-правового припису.

933. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу; 2)закріплює норму права; 3) не змінюють існуючих норм права; 4) діють в єдності з нормативно-правовими приписами, які тлумачать.

934. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу; 2)закріплює норму права; 3) не відміняють норми права; 4) не мають самостійного значення.

935. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за сферою дії:

1) письмові; 2) нормативні; 3) усні; 4) казуальні.

936. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за сферою дії:

1) постанови; 2) роз’яснення; 3) нормативні; 4) казуальні.

937. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за юридичною формою виразу:

1) закони; 2) постанови; 3) підзаконні акти; 4) ухвали.

938. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за юридичною формою виразу:

1) закони; 2) рішення; 3) підзаконні акти; 4) висновки.

939. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за галузевою належністю:

1) акти тлумачення нормативно-правових приписів; 2) акти застосування нормативно-правових приписів; 3) акти тлумачення норм цивільного права; 4) акти застосування норм цивільного права.

940. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за авторством норм права, зміст яких встановлюється:

1) акти нормативного тлумачення; 2) акти аутентичного тлумачення; 3) акти казуального тлумачення; 4) акти делегованого тлумачення.

941. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за суб’єктами тлумачення:

1) акти органу законодавчої влади; 2) акти глави держави; 3) релігійні організації; 4) політичні партії.

942. У відповідях під якими номерами правильно вказані види інтерпретаційно-правових актів за суб’єктами тлумачення:

1) акти судових органів; 2) акти органів виконавчої влади; 3) релігійні організації; 4) політичні партії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)