Лекція 3 Підвідомчість та підсудність цивільних справ – 2 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 3 Підвідомчість та підсудність цивільних справ – 2 год.Семінарське заняття 3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ –2 г.

План

1. Поняття та значення підвідомчості.

2. Види підвідомчості цивільних справ.

3. Поняття та види підсудності.

4. Відмінність підсудності від підвідомчості.

5. Наслідки порушень правил про підсудність.

6. Передача справи з одного суду до іншого в межах України.

 

Ключові терміни та поняття до теми: підвідомчість, підсудність, функціональна підсудність, територіальна підсудність, альтернативна територіальні підсудність, виключна територіальна підсудність, підсудність по зв’язку справ, підсудність за ухвалою суду.

 

Самостійна робота – 4 год.

Опрацювати роботу Т.Кучер «Як звернутися до суду загальної юрисдикції» - К.: Видавець Фурса С.Я., 2007. – 80 с.

 

Список джерел та літератури: 1, 2, 3, 14, 35, 52, 53, 56, 57, 58.

 

Практичне заняття 3

Тема 3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ, 2 год

Завдання до теми:

Завдання № 1

У місцевий суд звернулася Коломієць з вимогою про розірвання шлюбу. У позовній заяві вона вказала, що не має можливості розірвати шлюб в органах РАЦСу, оскільки її чоловік знаходиться в психіатричній лікарні і тому не може з’явитися в РАЦС для оформлення спільної заяви.

Як повинен вчинити суддя?

Завдання №2

Малишев звернувся до суду з позовом до Семенець про визнання недійсним усиновлення відповідачкою його сина Михайла. Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи відмовлення тим, що рішення про скасування усиновлення може бути винесено органами РАЦСу.

Чи правильно вчинив суддя?

Завдання №3

Попова, мешканця м. Рівне, під час перебування у відрядженні у м. Києві було травмовано автомобілем Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Попов звернувся до місцевого суду м. Києва з позовом про компенсацію шкоди Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви і порадив Попову звернутися до суду за місцем знаходження органу управління заводу.

Чи вірні дії суду? До якого суду міг звернутися Попов? Який вид підсудності має місце в цій ситуації?

Завдання № 4

 

Заваров звернувся до місцевого суду Святошинського району м. Києва з позовом про спонукання до укладення трудового договору до фабрики “ROSHEN”.

Він зазначав, що в газеті “Киевские ведомости” прочитав оголошення про прийняття фабрикою “ROSHEN” на роботу водіїв автомобілів.

Начальнику відділу кадрів фабрики він надав заяву про прийняття на роботу, паспорт, трудову книжку, посвідчення водія. Проте в прийнятті на роботу було відмовлено з мотивів досягнення 50-річного віку, а приймали водіїв не старше 35 років.

Вважаючи відмову незаконною, заявник просив суд зобов’язати адміністрацію фабрики укласти з ним трудовий договір на невизначений термін.

Чи підлягає спір розгляду у суді ?

 

Практичні завдання :

- навести приклади категорій цивільних справ , які підлягають вирішенню за :

- альтернативною підсудністю ;

- виключною підсудністю ;

- за місцем знаходження відповідача ;

-за ухвалою суду ;

Теми рефератів та доповідей:

1. Підвідомчість справ, що виникають з житлових правовідносин.

2. Підвідомчість справ, що виникають із земельних правовідносин.

3. Підвідомчість справ що виникають з сімейних правовідносин.

4. Підвідомчість справ, що виникають з трудових правовідносин.

5. Система судів цивільної юрисдикції.

6. В чому відмінність між підвідомчістю та підсудністю цивільних справ?

7. Чому з цивільного процесуального кодексу виключено родову підсудність?

8. Правова характеристика органів, що здійснюють захист цивільних прав.

 

 

Лекція 4. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти – 4 год.

Семінарське заняття 4

Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти.

План

1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин та їх особливості.

2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

3. Правове положення суду.

4. Особи, які беруть участь у справі, інші учасники процесу як суб’єктицивільних процесуальних правовідносин.

5. Свідки, експерти, перекладачі та інші учасники процесу: їх процесуальне становище.

 

Ключові терміни та поняття до теми: цивільні процесуальні правовідносини, суд, суддя, позивач, відповідач, треті особи, свідок, експерт, перекладач, секретар судового засідання, судовий розпорядник, самовідвід.

 

Самостійна робота - 2 год.

Опрацювати роботу Б.А.Футей «Федеральні суди у сполучених штатах Америки» // Вісник Верховного Суду України. -2000. - №2. – с.50.

 

Список джерел та літератури: 2, 6,21, 32, 33, 35, 37, 52, 53, 56, 57, 58.

 

Практичне заняття . Тема 4 Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти , 2 год.

Завдання до теми:

1. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

2. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

3. Наявність норми процесу, як підстав виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

4. Відмінність цивільних процесуальних правовідносин від інших правовідносин.

5. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

6. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Правова характеристика елементів цивільних процесуальних правовідносин.

2. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

3. Класифікація суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.

 

Задача 1

Маркус звернулась до суду з заявою про встановлення факту батьківства Сергеєва у відношенні її. В заяві вона вказала, що Сергеєв та її мати з 1950 року знаходились у фактичному шлюбі до 1970 року, коли Сергеєв помер. Маркус народилась під час їх сумісного проживання, Сергєєв до кінця свого життя виховував її.

Заява була розглянута судом за правилами, встановленими для справ окремого провадження .

Вкажіть учасників по справі .Які підстави виникнення цивільно - процесуальних правовідносин. В даній справі ?

 

Задача 2

Між Грінченко та акціонерним банком «Універсал» був укладений договір кредитування, за яким Гринченко отримав кредит. Своєчасно Грінченко кредит не повернув, тоді Банк звернувся до суду з позовом про стягнення боргу за наданий кредит. Суддя прийняв позовну заяву до свого провадження.

Між якими особами виникли цивільно- процесуальні відносини? Що є їх об’єктом ?

 

Задача 3

Рішенням районного суду стягнуто з автотранспортного підприємства « Парк « на користь неповнолітнього Михайлова збиток на суму 1 тисяча гривен за шкоду , завдану йому в ДТП , що відбулась з вини водія АТП .

Чи наділені сторони зазначеного спору цивільно - процесуальною правоздатністю та дієздатністю ? Чи змініться ваша відповідь у разі, якщо Михайлів є повнолітнім громадянином ?

 

Лекція 5. Сторони та треті особи в цивільному процесі – 2 год.

Семінарське заняття 5 . Сторони та треті особи в цивільному процесі. Представництво. – 2 год.

План

1. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

2. Поняття сторін у цивільному процесі: їх права та обов’язки сторін.

3. Процесуальна співучасть. Види співучасті.

4. Випадки заміни належного відповідача.

5. Процесуальне правонаступництво та його види.

6. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі: їх права та обов’язки.

7. Участь прокурора в цивільному процесі.

8. Підстави та особливості участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

9. Поняття судового представництва.

10. Види представництва

 

Ключові терміни та поняття до теми: позивач, співпозивач, відповідач, співвідповідач, другий відповідач, додатковий відповідач, неналежний відповідач, процесуальна співучасть, процесуальне правонаступництво; треті особи, які не заявляють самостійні вимоги; прокурор; органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб , адвокат, довіреність, законне представництво, договірне представництво, юрисконсульт, представництво малолітніх і неповнолітніх громадян.

 

Самостійна робота – 2 год.

Опрацювати роботу Фурси С.Я., Щербака С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Наук.-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я. КНТ. 2006. – 448с.

Опрацювати роботу В.Сапункова «Представництво як процесуальний інститут» // Вісник прокуратури. – 2002. - № 6. – с.67-72.

Дати загальну характеристику Закону України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 (зі змінами та доповненнями) – Відомості Верховної Ради України – 1993.- 9. – ст.62.

 

Список джерел та літератури: 2, 19, 26, 32, 41, 35, 52, 53, 56, 57, 58, 25, 40, 35, 50, 51, 56.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.029 с.)