Практичне заняття Тема 7. Процесуальні строки. Судові витрати.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття Тема 7. Процесуальні строки. Судові витрати.Завдання 1

До місцевого суду надійшла позовна заява від Березовського про розірвання договору з Підлісним про оренду гаража і стягнення плати за його користування.

У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України, суд залишив заяву без руху, про що повідомив позивача і надав йому строк для усунення недоліків.

В зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням продовжити встановлений для цього строк.

В яких випадках можливе продовження і поновлення процесуальних строків?

Завдання 2

Суд залишив апеляційну скаргу Івахненка без розгляду за пропуском встановленого для цього законом строку. Івахненко, який вважав, що останній день, який припав на неробочий – суботу, не повинен бути зарахований, а таким мусить бути понеділок, в який і була виконана ним зазначена процесуальна дія, звернувся із касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду.

Чи правильні міркування Іваненка? Які існують правила щодо закінчення процесуальних строків?

Завдання 3

Місцевий суд задовольнив позов Коротич до Портного про встановлення батьківства та стягнення аліментів на її дочку Світлану. Через чотири дні Портнов потрапив до лікарні з інфекційним захворюванням, де знаходився на лікуванні один місяць. Одразу після одужання він виїхав до міста Луганська на святкування дня народження своєї матері. Повернувшись, Портнов вирішив оскаржити судове рішення.

Які дії в цьому випадку повинен був вчинити суд? Викладіть порядок обчислення, зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

Завдання 4

10 січня 2011 року Овсієнко звернулася до місцевого суду Дніпровського району м Києва з позовом про виселення Кравченка з житлового будинку, що їй належав. Суддя, провівши підготовку справи до судового розгляду, виніс ухвалу від 2 лютого 2011 року про призначення справи до розгляду. У день судового засідання відповідач вирішив подати зустрічний позов. Суддя пояснив Кравченку, що відповідно до ЦПК зустрічний позов може бути подано до або під час попереднього судового засідання.

Проаналізуйте ситуацію. Які існують види цивільних процесуальних строків?

Лекція 8. Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду – 2 г.

Семінарське заняття. Позовне провадження – 2 год.

План

1. Поняття та сутність позовного провадження

2. Поняття, елементи та види позовів

3. Форма і зміст позовної заяви

4. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

5. Поняття та зміст зустрічного позову

6. Об’єднання і роз’єднання позовівМета та зміст попереднього судового засідання

7. Поняття та підстави для забезпечення позову

8. Види забезпечення позову

9. Призначення справи до розгляду.

Ключові терміни та поняття до теми: Позов; позовна заява; зустрічний позов; об’єднання позовів; роз’єднання позовів, попереднє судове засідання; забезпечення позову.

 

Запитання до теми:

1. Хто має право на пред’явлення позову?

2. Право на позов.

3. Поняття позову.

4. У яких випадках допускається об’єднання позовів?

5. У яких випадках допускається роз’єднання позовів?

6. Чи може суд вийти за межі позовних вимог?

7. Чи допускається внесення змін до позову?

8. Чи можлива відмова від позову?

9. Мирова угода сторін.

10. Поняття забезпечення позову.

11. Заходи забезпечення позову.

12. Процесуальний порядок забезпечення позову.

13. Чи можливо забезпечення позову до подання позовної заяви?

14. Які основні процесуальні дії вчиняються судом і учасниками процесу під час провадження у справі до судового розгляду?

15. Виклики до суду і інші повідомлення суду.

16. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення.

17. Особливості проведення попереднього судового засідання.

18 За допомогою яких процесуальних засобів відповідач може захистити свої інтереси в цивільному процесі.

19. Що таке «заперечення проти позову» і порядок його реалізації.

20. Умови та строки прийняття зустрічного позову.

 

Список джерел та літератури: 2, 20, 24, 30, 32, 35, 52, 53, 56, 57, 58, 59,

Практичне заняття 8

Тема 8 Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду.

Завдання 1

Визначте види й елементи (вид, предмет, підстава, зміст)наступних позовів:

1. Про заборону Іваненко користуватися переходом через садову ділянку, що належить його сусіду Крутько на тій підставі, що він порушує його право користування земельною ділянкою.

2.Позов Решетнікова про виділення його частки з загального спільного майна, нажитого ним у період шлюбу з його колишньою дружиною.

3.Позов Соколова про визнання його шлюбу з Тарановою недійсним внаслідок того, що вона зареєструвала з ним шлюб з фіктивною метою одержання реєстрації на даній житловій площі, на якій, крім нього, проживають його діти від першого шлюбу.

4. Позов Лежичко про виключення майна з опису, що знаходиться на квартирі його родича Ковтуна, якому він передав свої речі на збереження в період перебування у відрядженні.

5. Позов Єрмакова про розірвання його шлюбу з Ватутіною, розділі загального майна і передачу дітей на виховання.

6. Позов Малишева до Леонідова про визнання недійсним обміну житловими приміщеннями. Звертаючись в суд із заявою Малишев указав, що він був уведений відповідачем в оману, оскільки при огляді квартири були приховані істотні недоліки, у тому числі не було звернено його увагу на те, що на першому поверсі знаходиться холодильна установка, яка належить магазину, що включається для роботи в нічний час.

Завдання 2

Авраменко подав позов до своєї дружини Авраменко про поділ будинку, який був спільної власністю. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що з таким позовом Авраменко (дружина) раніше зверталася до суду, а потім відмовилася від нього, і провадження у справі було закрито.

Чи правильно діяв суддя, відмовивши у прийнятті позовної заяви? Які позови вважаються однаковими?

Завдання 3

Сергєєва подала позов до Сергєєва про стягнення аліментів на дитину. Відповідач під час судового розгляду подав зустрічний позов про відібрання дитини і поділ спільного майна подружжя. Суд прийняв зустрічний позов, указуючи на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов’язані.

Чи правильно винив суд?

Завдання 4

Підготувати позовні заяви по таких ситуаціях:

- розірвання шлюбу;

- стягнення коштів на утримання дитини (аліментів);

- визнання договору купівлі-продажу недійсним;

- визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі;

- про захист права інтелектуальної власності ;

- про визнання правочину недійсним ;

- про відшкодування шкоди .

 

Підготувати зустрічний позов по таких справах:

- виселення з житлового приміщення;

- визнання шлюбу недійсним.

- Визнання договору поруки недійсним

- Про відшкодування шкоди

- Про зменшення розміру аліментів

 

 


 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ:

1. Поняття цивільного процесу

2. Предмет і система цивільного процесу

3. Джерела цивільного процесу

4. Стадії цивільного судочинства

5. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу

6. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

7. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин

8. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

9. Зміст цивільних процесуальних правовідносин

10. Елементи цивільних процесуальних правовідносин

11. Поняття сторін у цивільному процесі, їх права та обов’язки

12. Процесуальна співучасть у цивільному процесі

13. Поняття процесуального правонаступництва

14. Незалежна сторона та порядок її заміни

15. Поняття та значення інституту третіх осіб у цивільному процесі

16. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

17. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

18. Підстави та форми участі органів прокуратури у цивільному процесі

19. Поняття та види процесуального представництва

20. Повноваження процесуального представника

21. Порядок оформлення повноважень процесуального представника

22. Поняття та види процесуальних строків

23. Порядок обчислення процесуальних строків

24. Продовження та поновлення процесуальних строків

25. Поняття і види судових витрат

26. Судовий збір

27. Витрати пов’язані з розглядом справи

28. Витрати пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням судового розгляду

29. Звільнення від сплати судових витрат

30. Поняття та види підвідомчості

31. Підвідомчість цивільних справ суду

32. Поняття і види підсудності

33. Функціональна підсудність

34. Територіальна підсудність

35. Альтернативна підсудність

36. Виключна підсудність

37. Порядок передачі справи з одного суду до іншого

38. Поняття доказів у цивільному процесі

39. Предмет доказування

40. Факти, які не потребують доказування

41. Належність доказів та допустимість засобів доказування

42. Оцінка судових доказів

43. Пояснення сторін та третіх осіб

44. Показання свідків

45. Письмові докази

46. Речові докази

47. Забезпечення позову та забезпечення доказів

48. Порушення цивільної справи у суді першої інстанції

49. Поняття позову та його елементи

50. Забезпечення позову

51. Запобіжні заходи у цивільному процесі

52. Позовна заява та її реквізити

53. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

54. Попереднє судове засідання.

55. Наслідки порушення правил підсудності.

56. Поняття позовного провадження

57. Елементи позову

58. Види позовів

59. Мирова угода сторін.

60. Особливості допиту малолітніх свідків.

61. Особливості допиту неповнолітніх свідків.

62. Правове значення висновку експерта.

5. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України. – К., 1996. – 80 с.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний текст. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

3. Закон України «Про судоустрій і статус судів» від 7 серпня 2010 р.

4. Закон України від 21 квітня 1999 р. “Про виконавче провадження” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

5. Закон України від 24 березня 1998 р. “Про Державну виконавчу службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 14 ноября 2002 г. // Нормативные акты для руководителя. – 2003. – Вып. 1. – С. 10-96.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 березня 1977 р. “Про підготовку цивільних справ до судового розгляду”

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. “Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили”

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. “Про практику розгляду цивільних справ в порядку нагляду”

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції”

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. “Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ”

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 197 р. № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 р. № 3 “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 січня 1992 р. № 2 “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні”

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 № 8 “Про практику розгляду судами України цивільних справ в касаційному порядку”

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. № 11 “Про судове рішення”

18. Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973. – 192 с.

19. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск / Под. ред. А.С. Грищанова. – Томск, 1989. – 193 с.

20. Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, 1975.

21. Зейдер Н. Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966.

22. Коваленко А. Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1989.

23. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990.

24. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 1984

25. Калитвин В.В. Адвокат в гражданском судопроизводстве. Воронеж, 1989.

26. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Свердловск, 1987.

27. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1985.

28. Елисейкин Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. М., 1976.

29. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.

30. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. Ред.. П.І. Шевчука. – К.: ІнЮре, 2002. –416 с.

31. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. Проф. В.В. Ярков – 4-е изд. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 640 с.

32. Основные принципы гражданского процесса / М.К, Треушников, З. Чешка, П.В. Логинов и др. – М., 1991 – 140 с.

33. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1999. – 282 с.

34. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.. – За ред.. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 293 с.

35. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

36. Городовенко В. Принцип незалежності суддів та підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – № 4. – С. 124-124.

37. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. – № 6. – С. 10-16.

38. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії у цивільному процесі // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135-137.

39. Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. – 2002. – № 9. – С. 77-81.

40. Цюра Т. Сторони як основні “Процесуальні противники” в процесі доказування у цивільних справах // Право України. – 2002. – № 3. – С. 102-105.

41. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. – 1997. – № 6. – С. 63-64.

42. Бочаров Д. Системний статус доказового права. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 60-62.

43. Бочаров Д. Щодо проблеми загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування. // Право України. – 2002. – № 5. – С. 131-133.

44. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. – № 4. – С. 40-44.

45. Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія та сучасність // Право України. – 2002. – № 8. – С. 94-98.

46. Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України та Росії) // Право України. – 2002. – № 8. – С. 91-94.

47. Смирнов А. Спорные вопросы исчисления сроков. // Законность. – 2001. – № 9. – С. 30.

48. Омельченко М.П. Принципи об’єктивної істини цивільного процесуального права України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук (12.00.03) / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 24 с.

49. Павлуник І.А. Представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.03) / Киїівськ. Нац. Ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.

50. Хотенець П.В. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.10) / Національна юридична академія України. – Харків, 2002. – 19 с.

51. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар. / Тертишніков В.І. – Харків, 2006. – 443 с.

52. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К: Атіка, 2006. – 384 с.

53. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.

54. Футей Б.А. Федеральні суди у Сполучених Штатах Америки // Вісник Верховного Суду України. – 2000 - № 2. – с.50

55. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 912с.

56. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006 – 448 с.

57. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атака, 2005.

58. Кучер Т. Як звернутися до суду загальної юрисдикції? – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 80 с.

59. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник / за заг.ред. С.Я.Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1088 с.

60. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2005. – 256 с.

61. Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. : за ред. В.В.Комарова. - Х.: Право, 2011. - 1352 с.

62. Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: навчальний посібник. — Харків: Еспада, - 2012. - 370с.

63. Окреме провадження: монографія /В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова; за ред. В. В. Комарова. — Х.: Право, 2011. — 312 с.

64.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.016 с.)