Тема 4. ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИНИ).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИНИ).Поняття та ознаки об’єкта цивільних правовідносин. Класифікація об’єктів цивільних прав (правовідносин). Речі як об’єкти цивільних прав. Речі приватного права: поняття, види. Повністю або частково оборотоздатні речі. Правовий режим речей: поняття, зміст, види. Нерухомі речі як об’єкти цивільних правовідносин: поняття, ознаки, види. Особливості правового режиму нерухомості. Класифікація речей. Гроші (грошові кошти) - особливий різновид рухомого майна. Валютні цінності: поняття та порядок їх використання. Цінні папери як об’єкти цивільних прав(правовідносин): поняття, сутність, види. Акції, облігації (види), казначейські зобов’язання держави, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери та їх ознаки. Деривативи, форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціон як цінні папери.

Дії та результат дій як об’єкти цивільних прав (правовідносин). Поняття послуги та її здійснення. Результат дій (результат робіт) як об’єкт цивільних правовідносин. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних прав. Інші об’єкти права інтелектуальної власності та їх правовий режим. Інформація як об’єкт цивільних прав. Конфіденційна інформація. Державна таємниця щодо інформації. Комерційна таємниця. Службова таємниця. Професійна таємниця. Інформація, яка підлягає охороні.

Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав: поняття та види. Цивільно-правовий захист особистих немайнових благ цивільним законодавством. Особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особи. Особисті немайнові блага, спрямовані на забезпечення особистої недоторканності фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують недоторканність особистого життя громадян.

Інші матеріальні та нематеріальні блага як об’єкти цивільних правовідносин. Тварини як об’єкти цивільних прав та їх ознаки. Окрема річ, сукупність речей. Майнові права та обов’язки як об’єкти цивільних прав. Підприємство як майновий комплекс та його правовий режим.

Тема 5. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ.

Поняття цивільного права, цивільного інтересу, цивільного обов’язку. Здійснення цивільних прав: поняття, способи, порядок. Суб’єктивне цивільне право: поняття, зміст. Відмінність суб’єктивного цивільного права від правоздатності. Цивільний обов’язок: поняття, типи. Здійснення цивільних прав: поняття та зміст. Принципи здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав. Гарантії права особи на здійснення нею цивільного права. Спеціальні правила щодо реалізації майнових прав. Відмова від права: поняття на наслідки. Межі здійснення цивільних прав: поняття, зміст, тлумачення. Зловживання правом та його наслідки. Виконання цивільних обов’язків: поняття та зміст. Забезпечення виконання обов’язків. Засоби заохочення у цивільному праві.

Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів. Поняття захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту: поняття та види. Форми захисту цивільних прав: поняття та види. Порядок захисту цивільних прав та інтересів. Підстави для захисту цивільних прав. Порушення, невизнання або оспорювання цивільних прав. Поняття та зміст цивільного інтересу. Умови захисту цивільних інтересів. Право на звернення до суду за захистом цивільного права та інтересу. Реалізація захисту прав та інтересів учасників цивільних правовідносин. Захист прав та інтересів судом. Способи захисту судом цивільних прав та інтересів: поняття та види. Право на відшкодування збитків: поняття, зміст, реалізація. Вимоги про відшкодування моральної шкоди: поняття, підстави пред’явлення та задоволення.

Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку. Захист прав та інтересів Президентом: поняття, здійснення. Способи адміністративного порядку захисту цивільних прав. Скасування правових актів державних органів, їх посадових та службових осіб вищестоящим органом влади. Використання органами держави чи місцевого самоврядування способів захисту цивільних правю Визнання правового акта незаконним. Скасування правового акта. Засади, порядок та способи участі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових та службових осіб у захисті цивільних прав та інтересів.

Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом. Порядок здійснення нотаріусом виконавчого напису на борговому документі. Стягнення за виконавчим написом нотаріусів: поняття, порядок, наслідки. Інші способи захисту нотаріусом цивільних прав (вжиття заходів до охорони спадкового майна та ін).

Самозахист цивільних прав та інтересів: поняття, зміст та реалізація. Самозахист цивільних прав фізичними та юридичними особами. Умови здійснення самозахисту цивільних прав та інтересів. Форми самозахисту. Необхідна оборона, Завдання шкоди у стані крайньої необхідності. Притримання майна кредитором. Інші способи самозахисту цивільних прав.

Строки та терміни реалізації та захисту цивільних прав. Встановлення початку та закінчення строків та термінів у реалізації та захисті цивільних прав. Строки захисту цивільних прав: поняття, зміст, види. Претензійний строк. Позовна давність: поняття, зміст, обчислення. Загальна та спеціальна позовна давність. Подовжена спеціальна позовна давність: поняття, строки. Обчислення позовної давності. Перебіг позовної давності. Зупинення перебігу позовної давності: поняття, підстави, обчислення. Переривання перебігу позовної давності: поняття, підстави, наслідки. Вимоги, на які не поширюється позовна давність.

Тема 6. ПРАВОЧИН.

Поняття правочину та його ознаки. Відмінність правочинів від інших юридичних фактів у цивільному праві. Визначення місця вчинення правочину. Умови чинності правочинів. Зміст правочину. Правочиноздатність суб’єктів правочину. Відповідність волі та волевиявлення суб’єктів правочину. Форма правочину. Реальність правочину. Дотримання спеціальних умов укладення та реалізації правочинів. Презумпція правомірності правочину: поняття, зміст, спростування. Реальні та консенсуальні правочини. Абстрактні та каузальні правочини. Строкові та безстрокові правочини. Відкладальні та скасувальні умови у правочинах. Форма правочинів: поняття, види. Конклюдентні діїї – спосіб вираження волі у правочині. Мовчання як спосіб виразу волі. Усна (словесна) форма правичину: поняття, зміст, вимоги. Проста письмова форма правочину. Способи виразу волі у письмовій формі. Наслідки недотримання письмової форми правочину. Нотаріальне посвідчення правочину: поняття, зміст, реалізація. Державна реєстрація правочинів: поняття, підстави, наслідки.

Тлумачення правочину. Засади тлумачення. Суб’єкти тлумачення та способи його здійснення (правила тлумачення). Відмова від правочину: поняття, підстави, наслідки. Процедурні (процесуальні) та матеріальні гарантії прав та інтересів учасників цивільних відносин, пов’язаних з відмовою від правочину.

Недійсність правочинів: поняття, підстави, наслідки. Загальні підстави визнання правочину недійсним. Конкретні підстави визнання правочинів недійсними та їх види. Поняття та ознаки нікчемного (абсолютно недійсного) правочину. Визнання нікчемних правочинів дійсними. Оспорювані правочини: поняття, ознаки, наслідки. Презумпція дійсності правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Двостороння реституція: поняття, зміст, застосування. Загальні та спеціальні наслідки визнання правочинів недійсними. Недійсність окремих частин правочину: поняття, зміст, наслідки. Правочини з дефектами суб’єктного складу: поняття, види, наслідки. Правочини з дефектами волі: поняття, види, наслідки. Правочини з дефектами форми та наслідки її недотримання. Правочини з дефектами зміст та порядку укладення правочину: поняття, види, основні та додаткові наслідки його укладення.

 

Тема 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО.

Поняття представництва у цивільному праві та його види. Внутрішні та зовнішні відносини представництва. Повноваження представника та межі їх реалізації. Підстави виникнення представництва. Добровільне представництво. Комерційне представництво: поняття, зміст, реалізація. Законне представництво: поняття, зміст, реалізація. Правовий статус законних представників. Склад відносин представництва. Права та обов’язки учасників правовідносин представництва. Передоручення: поняття, зміст, підстави та умови вчинення. Представництво за довіреністю. Довіреність: поняття, зміст, повноваження. Спеціальна та загальна довіреність. Умови чинності довіреності. Строк дії довіреності. Скасування довіреності. Відмова від вчинення дій, передбачених довіреністю та її наслідки. Представництво з перевищенням повноважень: поняття, зміст, наслідки. Схвалення дій представника та його наслідки. Інші форми встановлення та релізації цивільних прав та обов’язків через інших осіб. Представництво та звичайне посередництво: поняття та відмінності. Представництво та порука: поняття та відмінності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)