ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІЛЬНЮСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ СУД НАД КПРСУсе більше і більше відкривається страхітливих злочинів комуністичної імперії проти нашого народу. Це страшний і повчальний урок для нас живих.

Сьогодні завдяки відновленню української державності ми маємо можливість і повинні належно оцінити це жахливе минуле, засудити столітні варварства московської імперії на нашій святій землі. Україна рясно вкрита ще донедавна таємними похованнями, як биківнянські, і мабуть найзрозуміліше висловився Василь Симоненко у своєму запитанні: «Де зараз ви, кати мого народу?»

Багато наших батьків невинними розтріляли більшовики в ті страшні тридцяті. Ми, їхні діти, онуки, повинні засудити злочини більшовицьких нелюдів. На Міжнародному конгресі в листопаді 1995 року вже вирішувалося питання про трибунал для суду над комуністами-злочинцями. Але далі гучних слів і гнівного осуду конґрес так і не пішов. І ось, нарешті, червень 2000 року і перший міжнародний суд у Вільнюсі. Ідею організації міжнародного трибуналу над КПСС (Нюрнберг-2) підхопила Литва.

Для покарання фашистських вожаків потрібен був міжнародний процес. Подібний суд обов'язково повинен відбутися і над організаторами масових убивств невинних людей колишнім режимом.

Матеріалів для організації такого трибуналу є більш, ніж достатньо, починаючи від мільйонів смертей «куркулів» і їхніх


дітей на Соловках і в Сибіру 1929-1930 років і закінчуючи страхітливим голодомором 1933р., репресіями 1937-1938рр. та винищенням українців за підтримку діяльності ОУН. Нашим депутатам Верховної Ради, багато з яких схвалюють ідею створення трибуналу, необхідно розглянути питання про засекречені процеси над радянськими людьми і домогтися рішення владних структкр про широке висвітлення правди про ті підступні «судові» процеси, про вироки трійок без суду та слідства, про тортури заарештованих.

Справжня гласність, висвітлення всіх злочинів і конкретних злочинців - це не помста принижених і мучених, це наш обов'язок перед пам'яттю закатованих.

Орґанізацію в Україні суду над КПРС тепер вестиме Громадське представництво, якому вже зараз необхідно перш за все звернутися до прогресивного людства, до антикомуністичних комітетів тих країн. Де такі комітети є, аби вони вплинули на парламенти своїх держав.

Дуже добре було б, якби справу створення такого трибуналу своїм конкретним рішенням чи заявою офіційно підтримала влада нашої держави, адже колись навіть сам генсек комуністів М.С.Хрущов засудив злочини сталінізму!


A LIST OF LITERATURE USED AND RECOMMENDED

Ажнюк Б.М. Українські власні назви (антропоніми й топоніми) в англійському написанні. Мовознавство, 1993, №1.

Бархударов Л.С. Язьік й перевод. - М.: Междунар. отношения, 1975.

Біблія або Книги Святого Письма. - Київ: - Видання Місійного Товариства "Нове Життя", 1992.

Граур А. Научно-техническая революция й задачи интернационализации научно-технической терминологии. - В кн.: Интернациональньїе злементьі в лексике й терминологии. -Харьков: Вьісш. шк. Изд-во при Харьков. ун-те, 1980.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. -Львів: Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1983.

Карабан В.І. Посібник-Довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч. І-ІІ - К.: Політична думка, 1997, 1999.

Комиссаров В.Н. Теория перевода. - М.: «Вьюшая школа», 1990.

Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Видавництво Київ, університету, 1982.

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Вища школа, 1986.

Корунець І.В. Принципи і способи передачі українських особових і географічних назв англійською мовою. Мовознавство, 1993, №3.

Кунин А.В. Фразеология современного английского язьїка. - М.: Междунар. отношения, 1972.

Марчук Ю.Н. Проблеми машинного перевода. - М.: Наука, 1983.

Москальская О.Й. Грамматика текста. - М.: Вьісш. шк., 1981.

Найда Ю.А. К науке переводить. Принципи соответствий. -В кн.: ВопросьІ теории перевода в заруб, лингвистике. - М.: Междунар. отношения, 1978.

Новий завіт (Проект). - Київ: Біблійні товариства, 1997.

Нойберт А. Прагматические аспектьі перевода. - В кн.: ВопросьІ теории перевода в заруб, лингвистике. - М.: Междунар. отношения, 1978.


РецкерЯ.И. Теория перевода й переводческая практика. -М.: Междунар.отношения, 1974.

Семенец О.Е., Панасьев А.Н., История перевода. - К.: Либідь, 1989, 1991.

Сучасна українська літературна мова. Лексика. Синтаксис. За ред. І.К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1972.

Тисячоліття. Поетичний переклад України-Руси. - Київ, Дніпро, 1995.

Федоров А.В. Основи общей теории перевода. - М.: Вьісш. шк., 1983.

Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика перекладу (французька мова). - К.: Либідь, 1995.

Швейцар А.Д. Теория перевода. - М.: Наука, 1988.

McDowell Josh and Stewart. The Bible. Here's Life Publishers INC. San Bernardino, California, 1983.

Draper J.W. The Theory of translation in the 18.Century. In:

Franzel W. Geschichte des Obersetzens im 18Jahrhundert, Leipzig, 1914.

Gentzler E. Contemporary Translation Theories. - London and New York. Routledge, 1993.

Hoey Michael. Patterns of Lexis in Text. - Oxford: Ox.University Press, 1991.

Nida E. Componental Analysis of Meaning. - The Hague -Paris: Moton, 1975.

Pohling Heide. Zur Geschichte der Ubersetzung. In: Studien zur... Ubersetzungwissenschaft. - Leipzig, 1971.

Povey J., Walshe I. An English Teache's Handbook of Educational Terms. 2 nd Rev.Ed. - M.: Vyssaja Skola, 1982.

J.Seidl/McMordie W. English Idioms and How to Use Them. -М.: Вьісшая школа, 1983.

Rayevska R.M. Modem English Grammar. - К.: Вища школа. Головне видавництво, 1976.

British, Ukrainian and American newspapers, journals and dictionaries: К.Т.Баранцев. Англо-український фразеологічний словник. К.:Рад. школа, 1969.

Hornby A.S. Oxford Andvanced Learner's Dictionary of Current English. -Oxford: Oxford University Press, 1980.

Spears R.A., Georgeoliani D. Essential American Idioms. -Lincolnwood (Chicago): NTC Publishing Group, 1997.


Навчальне видання

Корунець Ілько Вакулович

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

(АСПЕКТНИЙ ПЕРЕКЛАД)

Формат 60/801/16.Друк офсетний. Папір офсетний. Ум.друк.арк. 28.

Видавництво «Нова Книга»

Свідоцтво ДК №103

м.Вінниця, вул.Стеценка, 46/85

8 (0432) 53-71-88 E-mail:newbook@svitonline.com

Віддруковано на ДП «Державна картографічна фабрика» з плівок замовника. Зам №31, тир 1500 прим.

 

* * *

Домашний театр з Dolby Surround активно заявив про себе лише останнім часом, коли відповідна техніка з’явилася в магазинах поруч з блочним “Хай-фаем”. Чотирьохканальні AV ресивери, процесори Dolby Prologic, спеціалізовані гучномовці – сателіти і активні сабвуфери (супербасовики) залишають у споживача відчуття недоступності через порівнянно високу вартість, зовнішню складність і непевні критерії вибору. Цілком ймовірно, що саме це і створює ту стіну непорозуміння, на яку натикаєшся кожного разу, коли спілкуєшся з людьми, що не дуже розуміються на аудіо-відео апаратурі. І річ зовсім не в термінологічній плутанині. Найчастіше нарікають на дороговизну, на відсутність місця в квартирі, або просто зважають на те, що не на відеотеатрах світ клином зійшовся. І даремно! Тим більше зараз, коли в кінотеатрах знову черги за квитками, а на кіноекранах – світові прем’єри. Не треба бути крезом, щоб завести у себе вдома таке “диво”. Тай рахувати гроші прийнято не лише у нас. Сила силенна родин в усьому світі мають звичайні “домашні театри в одній коробці”. Згадайте легендарний “Home theatre in a box” від фірми Celestion. В такому наборі є все необхідне щоб за лічені хвилини перетворювати звуковий супровід відеофільму в охоплюючий вас з усіх боків звук Dolby Surround.

Безперечно, слід зважати на те, що апаратура, яка входить до уніфікованого комплекту, відноситься до початкового рівня. Проте простота, компактність елементів і вдале співвідношення якості і вартості легко берути в полон покупця. Щоб “театральна” система стала ще зрозуміліше і блище, пропонуємо познайомитися з продукцією, яку зараз можна знайти в продажу.

Представлені комплекти (за рідким виключенням) відносяться до категорії Simply Cinema, тобто мають відношення і призначення суто для “віношних” справ. Всі вони мають вмонтований декодер Dolby Prologic (DPL), який відповідає за утворення багатоканального звуку, джерелом якого є VHS відео запоси з поміткою Dolby Surround або Hi-Fi Stereo. Знаючи, що власник такої аудіосистеми може використовувати її не лише для перегляду кінофільмів, а й як звичайний підсилювач, ті, хто розробляв цю техніку, не забули і про різні додаткові функції. Найчастіше місцем розміщення потужної електроніки, яка відповідає за керування, буває блок сабвуфера “самийвеликий агрегат, якій завжди має місце для додаткової жмені транзисторів”. Можливі варіанти систем навідь з повним відділенням електроніки від акустики. Для “однокоробкових” комплектів характерним є використання невеличких гучномовців. Не рідко використовують 5 однакових сателитів, що позитивно впливає на рівномірність акустичного поля. Нагадаю, що Dolby Prologic створює 4 окремих канали (лівий фронтальний, центральний, правий фронтальний, тиловий, який як правило складається з двох гучномовців); є ще й п’ятий вихід відфільтрований низькочастотний сигнал для сабвуфера. Малогабаритна акустика має обмеження в басах, проте просторові ефекти відтворює якнайкраще, що взагалі то від неї і вимагається. Декодер Dolby Prologic при розкладанні вихідного стереосигналу в каналі ефектів (тил) відрізняє частоти вищі за 7 kHz, як непотрібні; фронтальні канали зберігають повний діапазон. Крім регулювання гучності каналів, в де-яких системах є можливість зміни затримки в часі між фронтальними і тиловими гучномовцями в межах 15-30 мс. (частіше затримка постійна – 20 мс, цього достатньо в більшості випадків).

І нарешті головне: компоненти “міні-театрів” повністю зкореговані за всіма найбільш важливими параметрами і готові до роботи: підключай і слухай. Ось ми і дісталися до звука в усіх його кінопроявах: супербас-для створення особливого драматизму, тонально “гострі” сателіти – для просторової локалізації віртуальних джерел звуку з прив’язкою звукового образу до відеоряду. А всі разом – вони діють для вашого задоволення. При тестуванні ми звертали увагу, як на конструктивні особливості, так і на функції та зручність в керуванні. Ми обмежились прослуховуванням і переглядом характерних відеофрагментів (звуковий супровід Dolby Surround), а також провели лабораторні випробовування з вимірюванням параметрів акустики, оцінкою розділення каналів підсилювача. Небажане проникнення сигналу, наприклад, з центрального каналу в тиловий знижує точність локалізації, так що чим більше є перепона між каналами Db тим краще. А втім, чи не час поринути в оточуючий звук?

ББК 81.432.1-7

К68

УДК 802.0 (075)

ISBN 966-95804-0-4

Редактор: O.I. Tepex

Корунець І.В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001 -448 с.

У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливе англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу,|про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття^ Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, корпорацій, назв газет і журналів, профспілок, політичних, спортивних, гуманітарних організацій, назв газет, журналів, тощо. Пропонуються вивірені способи відтворення ідіомів, значень реалій суспільного життя, класів інтернаціональної лексики, а також асиндетичних іменникових словосполучень і віддієслівних предикативних комплексів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

 

ISBN 966-95804-0-4

 

©Корунець І.В.

© Вінниця, «Нова Книга», 2001

 

І.В.Корунець

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

(АСПЕКТНИЙ ПЕРЕКЛАД)

ПІДРУЧНИК

За редакцією Тереха О.І.

Затверджено Міністерством освіти України

НОВА КНИГА

ВИДА.ВИШДТВО

 

TABLE OF CONTENTS

Передмова 8

I. Theoretical and Methodological Aspects of

Translation 10

Translation as a Notion and Subject 10

Significance of Translating/Interpreting 13

Translation in Teaching of Foreign Languages 15

Ways of Translating 16

Machine Translation 26

Kinds of Translating/Interpreting 28

Suggested Topics for Self-Control and Class Discussion 32

II. A Short Historical Outline of European and

Ukrainian Translation 34

Translation and Interpretation during the Middle Ages 38

Translation during the Renaissance Period 41

Translation during the Period of Classicism and

Enlightenment 42

The Epoch of Romanticism and Establishment of the

Principles of Faithful Translation in Europe 44

Translation in Kyivan Rus' during the 10th -13th Centuries

and in Ukraine during the 14th-16th Centuries 47

The Kyiv Mohyla Academy and Revival of Translation

Activities in Ukraine 52

Kotlyarevskyi's Free Adaptation of Virgil's Aeneid and the

Beginning of a New Era in Ukrainian Translation 54

Translation and Translators during the Late

19th - Early 20th Centuries 57

Translation during the Years of Ukraine's Independence

(1917-1921) and Soviet Rule 63

Translation and Translators in Post-War Ukraine. The

Development of the Principles of Faithful Translation 72

Translation in Ukraine during the Last Decade of the 20th

Century and the Role of the Vsesvit Journal 86

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 89

 

///. Lexicological Aspects of Translation 91

Methods and Ways of Translating Various Proper Names 92

Conveying the Names of Companies, Corporations, Firms 104

Topics for Self-Control and Class/Home Reviewing 113

Texts for Independent Oral and Written Translation 126

Units of International Lexicon and Ways of Rendering

Their Meaning and Lingual Form 128

Ways of Conveying the Lexical Meaning of Genuine

Internationalisms 135

Translating of Loan Internationalisms 140

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 141

Exercises for Class and Homework 142

Texts for Independent Class and Home Translation 146

News Items for Class Translation at Sight (in Viva Voce) 148

Units of Nationally Biased Lexicon and Ways of

Their Translation 151

Ways of Rendering the Meaning of Nationally

Biased Units of Lexicon 157

Exercises for Class and Homework 169

Texts for Independent Class and Home Translation 177

Translating of Idiomatic/Phraseological and Stable

Expressions 182

Transformations of Some Idioms in the Process of

Translating 196

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 198

Exercises for Class and Homework 198

IV. Lexico-Grammatical Aspects of Translation 208

Rendering of the Contextual Meanings of the Definite and

Indefinite Articles 208

Realization of Contextual Meanings of the Definite Article 210

Realization of Contextual Meanings of the Indefinite Article 215

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 221

Exercises for Class and Homework 221

Asyndetic Noun Clusters and Rendering Their

Meaning into Ukrainian 225

Approaches to Translating Asyndetic Substantival Clusters 226

 

Translation of Two-Componental Asyndetic Substantival

Clusters 227

Translation of Three-Componental Asyndetic Substantival

Clusters 232

Translation of Four-Componental Asyndetic Substantival

Clusters 237

Translation of Five-, Six- and Seven-Componental Asyndetic

Substantival Clusters 240

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 243

Exercises for Class and Home Translation 244

Translating of English Verbals and Verbal

Constructions/Complexes 252

Ways of Rendering the Lexico-Grammatical Meanings

and Function of the English Infinitive 253

Ways of Translating Infinitival Complexes 256

Ways of Translating the Objective with the Infinitive

Constructions/Predicative Complexes 259

Ways of Rendering the Meaning of the Subjective with the

Infinitive Constructions 263

Ways of Translating the Participles and Participial

Constructions 269

Ways of Translating Participial Constructions/Complexes 273

A. Ways of Translating the Objective with the Participle

Constructions/Complexes 274

B. Ways of Translating the Subjective with the Participle

Constructions/Complexes 276

C. Ways of Translating the Nominative Absolute Participial

Constructions/Complexes 280

D. Ways of Identification of Implicit Meanings in the Nominative

Absolute Participial Constructions 283

Structural Types of Ukrainian Language Units Conveying the Meaning of the Nominative Absolute Participial Constructions... 285

Translation of the Gerund and Gerundial Complexes 295

Ways of Translating Gerundial Complexes/Constructions 299

Topics for Self-Testing and Class Discussion 302

 

Ways and Means of Expressing Modality in English and

Ukrainian 308

The Lexico-Grammatical Expression of Modality

through Modal Verbs 310

English Modal Verbs Having not Always Modal Verbs

Equivalents in Ukrainian 334

Topics for Self-Testing and Class Discussion 343

Exercises for Class and Homework 343

Transformations in the Process of Translation 361

Grammatically and Stylistically Prearranged

Transformations 367

Stylistically/Subjectively Predetermined Transformations 369

Ways of Conveying the Passive Voice Constructions 370

Objectively Required and Subjectively Introduced/Contextual

Transformations of Language Units 376

Objectively and Subjectively Conditioned Transformations

of Lexical Units in the Process of Translation 382

Topics for Self-Testing and Class Discussion 387

Exercises for Class and Homework 387

V. Semantic Aspects of Translation 391

Language Units and Levels of Their Faithful Translation 391

Ways of Conveying the Meanings of Polysemantic

Language Units 394

Conveying the Meanings of Language Units at

Passage/Text Level 398

Lexico-Semantic, Stylistic and Structural Analysis of

Language Units/Sense Units of the Excerpt 405

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion 419

Exercises for Class and Homework 420

Publicistic and Newspaper Style Texts and Ways of

Their Translation 423

New Items for Class and Home Written or Oral Translation 437

A List of Literature Used and Recommended 445

 

ПЕРЕДМОВА

Підручник «Теорія і практика перекладу» розрахований на студентів перекладацьких відділень університетів та інститутів. Однак поаспектний виклад навчального матеріалу та система різноманітних вправ для його вивчення й інтенсивного закріплення дозволяє ефективно використовувати підручник в усіх гуманітарних і технічних вузах, де викладається переклад, а також у коледжах і гімназіях та в старших класах загальноосвітніх шкіл. Стане він у пригоді і всім бажаючим самостійно опановувати лінгвістичні основи письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. Цьому сприятиме і розподіл та виклад навчального матеріалу, а також пропоновані способи подолання багатьох лексикологічних, лексико-граматичних, семантичних і синтаксичних/структурних труднощів перекладу різних мовних одиниць.

У першому розділі розглядаються загальнотеоретичні й почасти методологічні питання перекладу, зокрема роль і значення перекладу для здійснення багатосторонніх зв'язків на різних рівнях розповсюдження ідей, при обміні інформацією та збагаченні національних мов, літератур і культур, при навчанні та вивченні іноземних мов тощо. В цьому розділі пояснюються також деякі перекладацькі терміни й поняття.

У другому розділі подається коротка історія розвитку євро-пеййБкого і зокрема українського перекладу від давнини до сучасності, що може зацікавити не тільки істориків.

Засоби вірного/адекватного перекладу різних мовних одиниць, понять і явищ англійської мови українською і почасти української англійською розглядаються в наступних розділах підручника. Так, у третьому розділі обґрунтовуються правила відтворення/перекладу різних назв, зокрема й географічних, інтернаціо-налізмів, реалій суспільно-політичного життя, усталених та ідіоматичних виразів англійської й української мов.

Лексико-граматичні питання перекладу є об'єктом розгляду в четвертому розділі, де прослідковуються засоби вираження й відтворення можливих контекстуальних значень означеного й неозначеного артиклів, об'єктивної (граматичної) та суб'єктивної модальності, англійських асиндетичних іменникових словосполучень і конструкцій/комплексів з віддієслівними формами а також різні види перекладацьких трансформацій.

 

Семантичні й почасти стильові аспекти перекладу подаються в підручникові безпосередньо через практику письмового й усного відтворення специфічних особливостей на відповідно підібраних для цієї мети текстових вправах у четвертому розділі. Окремі з цих вправ доцільно використовувати відповідно для письмового й усного підсумкового контролю знань і вмінь студентів. Проте головною метою введення тематичних текстових вправ є навчити й перевірити засвоєння теоретичних знань та їх реалізацію через навички письмового й усного перекладу різних типів тексту (зокрема й художнього та науково-технічного). Матеріали вправ можуть бути використані і на лекціях чи семінарських заняттях як наочний/ілюстративний матеріал до відповідних теоретичних тем аспектного перекладу та для тренувань письмового та усного перекладу з аркуша.

Оскільки теоретичні положення кожної теми розраховані на інтенсивне їх вивчення, закріплення і практичне застосування, всі правила перекладу в кожному розділі формулюються лаконічно доступною англійською мовою та ілюструються достатньою кількістю прикладів. Це дає викладачеві змогу виносити окремі теми на самостійне опрацювання студентами. Корисним для свідомого засвоєння найважливіших теоретичних положень можуть бути індивідуальні чи групові завдання студентам на самостійне відшукання ілюстративного матеріалу до окремих тем з відповідних англійських чи українських першоджерел.

Виклад переважної більшості теоретичних питань і положень у підручникові широко ілюструється різними словниковими прикладами і реченнями оригіналу та їх перекладу. Зважаючи на зміни й уточнення/синонімічні заміни й ін., внесені в окремі українські й англійські переклади з метою повнішої ілюстрації певних мовних одиниць/явищ, імена перекладачів не скрізь наводяться.

Автор із вдячністю прийме всі критичні зауваження та пропозиції спрямовані на поліпшення в подальшому пропонованого підручника.

 

I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRANSLATION

TRANSLATION AS A NOTION AND SUBJECT

Translation as a term and notion is of polysemantic nature, its common and most general meaning being mostly associated with the action or process of rendering/expressing the meaning/content of a source language word, word-group, sentence or passage (larger text) in the target language or with the result of the process/action of rendering. In other words with the work performed by the translator (cf. this is my translation). «Translation» is also used to denote the subject taught or studied, the examination in the subject (cf. we have translation in the time-table today; I have to pass translation tomorrow). «Translation» may refer to the title of the manual/ theoretical work on the subject (cf. I bought Translation by Ivanenko). Besides, the Romanization of proper nouns, geographical names, different internationalisms, etc., when Latin letters are used to convey the Ukrainian nouns, verbs, adverbs is «translation» too: Київ Kyiv, Бровари Brovary, Львів Lviv, Біла Церква Bila Tserkva, Полтава Poltava, Згурівка Zghurivka, Медвин Medvyn, algebra алгебра, geographerreorpadp, computer комп'ютер, opera опера, telephone (v) телефонувати, mechanically механічно, ignore ігнорувати, historically історично. «Translated» in this way, i.e., transliterated with the help of Cyrillic letters are many English and other foreign names and different terms. Cf.: Archibald Cronin Арчібальд Кронін, RobertFrosf Роберт Фрост, Ottawa Оттава, Mc/сНік, Susar/Сюзан, Helmut /<оп/Гельмут Коль, shilling шилінґ, pizza піцца, therapeutic терапевтичний, etc.

No less ambiguous is also the term «interpretation» which is synonymous to «translation» and is used to denote the way or manner of presenting the idea of the work in translation orally (as well as its aesthetic, religious, political, pragmatic background and other qualitative characteristics of the work under translation). These may be artistic, genre and stylistic peculiarities rendered by the translator in his particular way, which is somewhat different from that of the author's. The thing is that «interpretation», unlike «translation», admits some more freedom of the translator in his treatment (at least in certain places or cases) of the matter under translation. Hence,

 

the existence of free versifications (переспіви) and free adaptation (перелицювання) which are rightly treated as new creations (when they are of high artistic value). To the latter belong the famous free interpretations of Virgil's Aeneid in Ukrainian by I. Kotlyarevskyi or I. Franko's free adaptation of the German work Reineke Fuchs under the Ukrainian title «Фарбований лис», and many others both in our national literature and in world literature. Practically «adapted» (thought in a peculiar way and with the highest degree of faithfulness, i.e. interpreted according to our national literary tradition), are also Shakespearean masterpieces, Byronean writings and many other poetic and prose works. Consequently, «interpretation» may denote apart from the oral method of translation also a peculiar, pertained to a master of the pen and characteristic of him, as well as the only way of presenting a prose or poetic work in translation. («Interpretation» may also denote the style of a peculiar translator and his way of presenting a particular literary work).

Apart from the two mentioned above, there are some other terms in the theory of translation which may seen ambiguous to the inexperienced student. These usually common terms are: accurate or exact (to what degree?) translation точний переклад; faithful (or realistic) translation, адекватний/вірний переклад; faithfulness of translation/interpretation, адекватність/вірність перекладу/ тлумачення; fidelity (or faithfulness) of translation/interpretation вірність, адекватність перекладу; equivalent translation/interpretation еквівалентний переклад; free interpretation вільний переклад, перелицювання; free adaptation вільний переклад, переробка; free interpretation вільний переспів, перелицювання; free/loose translation вільний переклад, переказ; consecutive interpretation послідовний переклад, усне тлумачення; off-hand translation/ interpretation переклад/тлумачення без попередньої підготовки (з голосу чи з аркуша); rehash вільна переробка (вдала чи невдала) твору; sight translation/interpretation (translation at sight) переклад/ усне тлумачення з аркуша/тексту; simultaneous translation/ interpretation синхронний переклад; rough translation робочий варіант перекладу, чорновий переклад and some others.

Each of the above-mentioned terms may be understood and interpreted differently. Thus, «free interpretation» may mean both «free translation», «free adaptation» and sometimes even «loose translation». Similarly with the terms and notions as «faithful translation» and «equivalent translation» which are synonymous if

 

not identical by their general meaning thought not without some difference between them. The term «faithful translation» (адекватний, вірний переклад) is used to denote the highest level/degree of rendering the denotative or connotative meanings of words, the sense of word-groups and sentences, the content, the expressiveness, picturesqueness and the pragmatic subtext/intention of passages or works of the source language with the help of the available means of the target language. The term «equivalent translation» is nowadays practically used in the same meaning as «faithful translation» with one exception only: it also includes the necessity of quantitative and qualitative representation of all constitutive parts or elements of the source language units in the target language. Consequently, a «faithful translation» very often means the same as «equivalent translation» which can be best illustrated on single words, word-groups or sentences as the following: acre акр, democracy демократія, work праця, professors and students професори й студенти, fo work hard важко працювати, take part брати участь, throw light проливати світло, between Scilla and Charybdis між Сціллою і Харібдою, Ukraine celebrated her fifth anniversary in August 1996 Україна святкувала п'яту річницю своєї незалежності в серпні 1996 року.

Equivalent can also be considered the translation of the following English sentence which maintains in Ukrainian its main constituent parts, its content, expressiveness and picturesqueness: There was Penelope flying after me like mad. (W.Collins) За мною гналась, мов навіжена, Пенелопа.

In regard to the afore-said, there can be no equivalence but only faithfulness in the translation of such and the like English language units as: complexion колір обличчя, to take measures вживати заходів, little bird донощик («стукач»), live in the street рідко бувати вдома, one's sands are running out (idiom) тонко пряде/йому недовго ряст топтати, same here (colloq.) це ж саме (так само) і в мене (зі мною), те/це ж саме можу сказати і про себе or: це так само стосується і мене. In a large number of cases «translation» is traditionally applied to various substitutions of the source language constituents/images for the explicatory constituents and images of the target language, which helps achieve the necessary faithfulness in conveying their meaning. Cl: penny-in-the slot прилад/ пристрій-автомат для розрахунків за товари (торгівля); the land of golden fleece Австралія; red blood мужність, відвага, хоробрість

 

(когось); let George do it Іван киває на Петра (один спихає відповідальність на другого); agonic (геометрія) що не утворює кута, etc. Therefore, «faithfull» is not always «equivalent».

The term «translation» is used even to denote purely functional substitutions which have absolutely nothing in common with any expression/rendering of meaning of the source language sense units in the target language. A graphic example of this kind of «translation» can be the following passage: «There's the tree in the middle... It could bark... It says «Bough-wough»... «That's why its branches are called boughs». (L.Carrol, Alice in Wonderland). In Ukrainian: Он Фікус стоїть!.. Ми тому й прозвали його Фі-Кус, що він кусається. It goes without saying that the lexical meaning of «tree» is not «Фікус» and «Bough-wough» or «boughs» do not correlate with «кусатись» which they were substituted for in this Ukrainian translation by H.Bushyna.

Similarly «translated» i.e. functionally substituted are different English and Ukrainian metaphorically used nouns, verbs and set expressions as in the examples knight of the pencil журналіст/ кореспондент, baby-snatcher стара жінка, що одружилася з молодим чоловіком, the Square Mile Лондонське Сіті (фінансовий центр Лондона), the Square Mile of Vice (Сою, район нічних розваг міста Лондона), soft head недоумкувата людина (дурник), etc.

SIGNIFICANCE OF TRANSLATING/INTERPRETING

The importance of translating and interpreting in modern society has long been recognized. Practically not a single contact at the international level or even between any two foreign persons speaking different languages can be established or maintained without the help of translators or interpreters.

Equally important is translating and interpreting for uninterrupted functioning of different international bodies (conferences, symposia, congresses, etc.) to say nothing about the bodies like the E.E.C.(European Economic Council), the I.M.F.(lnternational Monetary Fund) or the United Nations Organization with its numerous councils, assemblies, commissions, committees and sub-committees. These can function smoothly only thanks to an army of translators and interpreters representing different states and working in many different national languages.

Numerous branches of national economies too can keep up

 

with the up-to-date development and progress in the modern world thanks to the everyday translating/interpreting of scientific and technical matter covering various fields of human knowledge and activities. The latter comprise nuclear science, exploration of outer space, ecological environment, plastics, mining, chemistry, biology, medicine, machine building, electronics, linguistics, etc. In the present days translation of scientific and technical matter has become a most significant and reliable source of obtaining all-round and up-to-date information on the progress in various fields of science and technology in all countries of the world.

The social and political role of translation/interpretation has probably been most strongly felt in the 20th century when it provided the dissemination of political (doctrinal) ideas, of social and political knowledge in different fields of sciences.

Translating is also a perfect means of sharing achievements and enriching national languages, literatures and cultures (operas, artistic films). The many translations of the prose, poetry and drama works of the world's famous authors into different national languages provide a vivid illustration of this permanent process. Due to masterly translations of the works by W.Shakespeare, W.Scott, G.G.Byron, P.B.Shelley, C.Dickens, W.Thackeray, O.Wilde, W.S.Maugham, A.Christie, H.W.Longfellow, Mark Twain, J.London, T.Dreiser, R.Frost, E.Hemingway, F.C.Fitzgerald and many other authors their works have become part and parcel of many national literatures. The works by Ukrainian authors have also been translated into English and some other languages, the process being increasingly intensified after Ukraine's gaining independence in 1991. Hitherto only the works of Ukrainian classics had mainly been published in some foreign languages. Among them are first of all T.Shevchenko, I. Franko, Lesya Ukrainka, M.Kotsyubynskyi, V.Stephanyk, V.Vynnychenko, I. Bahryanyi, O.Honchar, O.Dovzhenko. Now the works of V.Symonenko, L.Kostenko, I. Drach, HryhirTyutyunnyk, V.Stus and others are also translated into various foreign languages and have become available for many readers abroad.

 

Whatever the type of matter is translated (belles-lettres, scientific or didactic, social or political, etc.) and irrespective of the form in which it is performed (written or oral) the linguistic and social or cultural significance of translation/interpretation remains always unchanged. It promotes the enrichment of lexicon and of the means of expression in the target language. Due to the unceasing everyday

 

political, economic, cultural and other contacts between different nations the lexicon of all languages constantly increases. Thousands of words and phrases, which were unknown in national languages before, become an integral part of their lexicon. Among them are units like steppe, Cossack/Kozak, Verkhovna Rada, hryvnia, different scientific/technical and other terms (кібернетика, комп'ютер, дискета, аудит, бартер, менеджмент, спонсор, моніторинґ, екологія, etc.). Consequently, translation/interpretation is a very effective means of enriching the national and international lexicon of all languages. But, as has been said, it is not only the word-stock (or rather the vocabulary) of languages that is constantly enriched. And it is not only separate words that are borrowed by national languages as a result of translating/interpreting; a lot of expressions and regular sentence idioms have come to national languages in this way as well. For example: the first/second, third reading (Parliament) перше/ друге читання, Olympic calmness олімпійський спокій, the Ten Commandments десять заповідей, to see a mot in one's eye бачити порошинку в чужому оці, to take part брати участь, time is money час - гроші, black ingratitude чорна невдячність, the Trojan horse троянський кінь, Judah's kiss поцілунок Іуди, and many others.

Among the adopted sentence structures are, for instance, the idioms God defend me from my friends; from my enemies I will defend myself захисти мене, Боже, від друзів, а з ворогами я сам упораюсь; an old dog will learn no new tricks на старості важко перевчатися; he laughs best who laughs last той сміється найкраще, хто сміється останнім, to be or not to be бути чи не бути, the game is not worth the candlerpa не варта свічок, etc.

These few out of many more sentence idioms are a testimony to the versatile influence of translators' activities upon the enrichment of languages through translation. The idiomatic word-groups and sentences of the source language almost always partly influence the placement of their component parts in the Ukrainian target language and thus facilitated their memorazing as well.

TRANSLATION IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES

Translating as a means of teaching foreign languages has no independent value of its own for it is impossible to teach all aspects of a language in their complexity by means of translation only. Nev-

 

ertheless translation in foreign language teaching (and learning) can not and should not be ignored altogether since in many a case it remains not only the most effective but also the only possible teaching means in achieving the necessary aim. That is why translation is often resorted to in the process of teaching and presenting some important aspects of a foreign language.

Translation in teaching is employed by the teacher both at the initial, at the intermediary and at the advanced stage of learning/ teaching foreign languages. But irrespective of the level at which the foreign language is studied or taught, translation is both helpful and indispensable in the following cases:

1. When introducing even simple abstract lexemes or notions,

which can not easily be explained in a descriptive way or by actions

(gestures): think, hate, love, actual, invincible, generally, peace, turn,

friendship, image, dream, consider, feeling, firstly, immensely, at last,

gray, immense, strongly, beautifully, haggis, lordship, ladyship, etc.

2. In order to save time and avoid diverting the attention of

students by lengthy explications of the meaning of words, different,

word-combinations or sentences in the process of reading or listening

to an unfamiliar passage.

3. When checking up the comprehension of the lexical material

(new words, expressions) and in order to avoid the unnecessary

ambiguity which may arise in the process of teaching through «pic

tures», since a picture of a tree, for example, may be understood as

«a tree» or as a kind of tree (oak-tree, birch-tree, pine-tree, etc.).

4. While introducing at the lesson (usually at the initial stage

of teaching/learning) the new grammar/phonetical material, espe

cially the phenomena which do not exist in the native tongue

(e.g. the continuous or the perfect forms of the verb, different passive

constructions, infinitival, gerundial, and participal constructions (sec

ondary predication complexes).

5. When revising the lexical or grammar material studied at

the lesson/at previous lessons or answering questions like: 'What is

the Ukrainian for the «gerund», sequence of tenses, the «progressive/

perfect form» of the verb?' etc.

6. While discriminating the meaning of synonyms or antonyms

of the foreign language, for example: explain the difference between

great and large, small and tiny, tall and high, clever and foolish, etc.

7. When checking up the knowledge of students in written and

oral tests on lexical or grammar material.

 

8. When introducing idiomatic expressions which is mostly im

possible to teach and learn otherwise than on the basis of translating

(cf. Hobson's choice, to play hooky, look before you leap; when at

Rome; do as the Romans do: the game is worth the candle, etc.).

9. Before learning any text by heart (poems, excerpts of prose

or the roles of characters in plays).

 

10. When dealing with characteristic national figures of speech

(metaphors, epithets, similes, hyperboles, etc.) in the process of read

ing or translating the belles-lettres passages even at the advanced

stage of studying a foreign language.

11. When comparing the expressive means in the system of

the source language to those in the target language, etc.

Translation helps the student to master the expressive means in the source and in the target language. In the process of translating the student establishes sets of equivalent substitutes in the target language for the correspondent lexical, grammatical or stylistic phenomena of the source language. No wonder that the student at any stage of learning a foreign language, when not understanding some word, word-combination or sentence always resorts to intuitive translating of it into his native language.

WAYS OF TRANSLATING

Translating is unseparable from understanding and it goes along with conveying content and sometimes even the form of language units. As a result, the process of translation, provided it is not performed at the level of separate simple words, involves simultaneously some aspects of the source language and those of the target language. These are morphology (word-building and word forms), the lexicon (words, phraseologisms, mots), syntax (the means of connection and the structure of syntaxemes), stylistics (peculiarities of speech styles, tropes, etc.).

The level or the degree of faithfulness of translation is mostly predetermined by some factors, which may be both of objective and of subjective nature. The main of them are the purpose of the translation to be performed, the skill of the translator/interpreter, the type of the matter selected for translation, etc. Depending on these and some other factors, the following methods of translating are traditionally recognized in the theory and practice of translation:

1. Literal translating, which is to be employed when dealing

 

with separate words whose surface form and structure, as well as their lexical meaning in the source language and in the target language, fully coincide. These are predominantly international by original morphemes, lexemes/words, rarer word-groups having in English and Ukrainian (and often in some other languages too) a literally identical or very similar presentation and identical lexical meaning: administrator адміністратор, director директор, region регіон, hotel/motelготель/мотель, hydrometer гідрометр, Tom Том, etc.

It is easy to notice that in some words thus translated not only the morphemic but also the syllabic structure can sometimes be fully conveyed (cf. an-f/ан-ти, es-cort ес-корт, d/recf-огдирект-ор, ex-pres/d-enfeKC-прези-дент).

In many a case, however, the lingual form of the source language words is only partly conveyed in the target language. This happens when the common word is borrowed by each of the two languages in question from different source languages or when its lingual form is predetermined by the orthographic peculiarities of the target language: anti-alcoholic протиалкогольний, music музика, constitution конституція, zoology зоологія, atomic weight атомна вага, chemical process хімічний процес, national opera theatre національний оперний театр.

The literal translation in all the examples above provides an equivalent rendering of the lexical meaning of each language unit despite the augmentation in the number of morphemes/syllables in the target language (cf. atom/сатом-н-а, а/сопо//салкоголь-н-ий).

Close to the literal method of translating or rather reproduction is the so-called way of translator's transcription by means of which partly the orthographic and partly the sounding form of the source language lexemes/words is conveyed: archbishop архієпископ, card картка/карта, European європейський, Muscovite москвич/москвичка, organized організований, stylized стилізований, fnerapeuf/стерапевтичний.

Literal translating, however, can pervert the sense of the source language lexemes or sentences when their lingual form accidentally coincides with some other target language lexemes having quite different meanings: artist митець, художник (rarer артист); decoration відзнака, нагорода (and not декорація); matrass колба (and not матрац); replica точна копія (and not репліка), etc. Hence, literal translating has some restrictions in its employment and does not always help to render the lexical meaning of words or even morphemes

 

having often even an identical lingual form (spelling) in the source language and in the target language.

2. Verbal translating is also employed at lexeme/word level. But unlike literal translating it never conveys the orthographic or the sounding form of the source language units, but their denotative meaning only: fearful страшний, fearless безстрашний, helpless безпорадний, incorrect неправильний, mistrust недовір'я (недовіра), superprofit надприбуток, non-interference невтручання, weightlessness невагомість etc.

All the words above are practically translated at the lexico-morphological level, as their lexical meanings and morphological stems are identical to those of the English words (cf. help-less без-порадний, mis-trust не-довір'я, super-profit над-прибуток, etc.).

The overwhelming majority of other words, when translated verbally do not preserve their structure in the target language. That is explained by the differences in the morphological systems of the English and Ukrainian languages: abundantly рясно, bank берег (береговий), cliff бескид (скеля, круча), myself я, я сам/сама; автомат automatic machine/rifle, заввишки high/tall, письменник writer (author), череон/muto get/grow red, etc..

Verbal translating of polysemantic words permits a choice among some variants which is practically impossible in literal translating, which aims only at maintaining the literal form.

Thus, the Ukrainian word автомат can have the following equivalent variants in English: 1. automatic machine; 2. slot-machine; 3. automatic telephone; 4. submachine gun (tommy gun). Similarly, the Englsih word ban/cwhen out of a definite context may have the following equivalent variants in Ukrainian: 1. берег (річки); 2. банк; 3. вал/насип; 4. мілина; 5. замет; 6. крен, віраж(авіац.); 1. поклади (корисних копалин). The literal variant/equivalent of the noun bank in Ukrainian can be, naturally, «банк» only.

Verbal translating, however, does not and can not provide a faithful conveying of sense/content at other than word level. When employed at the level of word-combinations or sentences verbal translation may often make the language units ungrammatical and pervert or completely ruin their sense, cf: / am reading now is not я є читаючий зараз but я читаю зараз; never say die is not ніколи не кажи помираю but не падай духом; to grow strong is not рости міцним but ставати дужим; to take measures is not брати міри but вживати заходів; first night is not перша ніч but прем'єра, etc.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.07 с.)