Ринкова пропозиція, закон пропозиціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ринкова пропозиція, закон пропозиції 

Індивідуальна пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні обсяги блага.

Ринкова пропозиція блага складається із суми індивідуальних пропозицій блага за кожної конкретної ціни.

Функція пропозиції – це залежність обсягу пропозиції блага від його ціни ХS = f(Р).

Ціна (Р)
Закон пропозиції: обсяг пропозиції зростає при зростанні ціни, і навпаки, обсяг пропозиції спадає при зменшенні ціни.

Обсяг про-позиції (ХS)
Закон пропозиції діє наступним чином: при зростанні ціни, збільшується дохідність продажу продукції, а це дає змогу збільшувати прибутки фірми та винагороду її працівникам, отже в підприємства з'являється стимул збільшувати виробництво продукції.

Рис. 5.3. Крива пропозиції
Крива пропозиції – це графічне відобра-ження функції пропозиції (рис. 5.3).

Крива ринкової пропозиції (S) складається з сукупності обсягів товару, які виробляються і пропонуються на ринку всіма продавцями за відповідною ціною.

Крива ринкової пропозиції (S) складається з кривих індивідуальних пропозицій і будується аналогічно кривій ринкового попиту (D) (рис. 5.4).

Переміщення кривої пропозиції (S) вправо S S1 чи вліво S S2 (рис.5.5) означає, що пропозиція збільшується чи зменшується при тій же ціні. Якщо ж жоден з факторів, що впливають на пропозицію, не змінюється, а ціна товару змінюється, то відбувається переміщення по кривій пропозиції (S) вгору чи вниз (при цьому пропозиція товару не змінюється, а змінюється обсяг пропозиції).

Р Р Р

S1 S2 S

 

р р р

 

 

х1 Х х2 Х ХS12 Х

Рис. 5.4. Крива ринкової пропозиції

Р

S2 S S1

 
 

 


Х

Рис. 5.5. Зміни пропозиції

Зміна нецінових параметрів призводить до зміщень кривої пропозиції.

До основних факторів зміни пропозиції можна віднести :

1. Ціни на ресурси. Зниження цін на ресурси для виробництва певного товару дає змогу виробляти більше за тієї самої ціни. Отже, крива пропозиції зміщується праворуч. Збільшення цін на ресурси призводить до зміщення кривої пропозиції ліворуч.

2. Технології виробництва. Якщо технологія вдосконалюється, то за тієї самої ціні фірма (сукупність фірм) здатна виробляти більше. Отже, крива пропозиції зміщується праворуч.

3. Кількість продавців на ринку. Збільшення продавців на ринку (за інших однакових умов призводить до збільшення пропозиції.

4. Податки та дотації. Збільшення податків призводить до підвищення собівартості, а відповідно відбувається зменшення пропозиції товару за тієї ж ціни. І, навпаки, зменшення податків, так само, як надання державою дотацій виробникам – веде до зменшення собівартості і підвищення пропозиції.

5. Очікувані зміни цін. Якщо виробник очікує підвищення ринкових цін на його товар, то він зменшуватиме пропозицію цього товару, щоб притримати його до нових, вищих цін. І, навпаки, очікуване зниження цін – призводить до підвищення пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 

Точка перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S) – це точка їх рівноваги(C) (рис. 5.6)

Р

 

Рн надлишок

 

Рс С

Рд

дефіцит

Х1 Хс Х2 Х

Рис. 5.6. Модель встановлення рівноважної ціни

Х - обсяг попиту та пропозиції;

P - ціна;

C - точка рівноваги;

Хс - рівноважний обсяг попиту та пропозиції;

Pc - рівноважна ціна;

Х1, Х2 - обсяги попиту та пропозиції, при яких визначається дефіцит та надлишок;

Pн, Pd - ціни, при яких встановлюється дефіцит та надлишок.

В точці перетину кривої попиту (D) і кривої пропозиції (S) обсяг попиту буде дорівнювати обсягу пропозиції (Хс). Завдяки такому співвідношенню встановлюється ціна рівноваги (Pc), яка і покупців, і продавців однаково задовольняє.

Рівноважна ціна (Pc) – ціна, що урівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил.

Рівноважна цінатарівноважний обсяг мають місце на рівні, де кількість товару, яку виробники можуть і бажають поставляти, дорівнює обсягу товару, яку покупці можуть і хочуть купувати. В умовах рівноваги економічний суб’єкт (виробник, продавець, покупець, фірма) практично не має стимулів до зміни своєї економічної поведінки. Але як тільки відбудуться зміна у співвідношенні факторів, що впливають на рівновагу, знову почнуть діяти економічні стимули. Рівність попиту і пропозиції – теоретична абстракція. Вона майже не зустрічається в реальній господарській практиці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)