Вибір обсягів виробництва тортів в залежності від сукупної виручки і сукупних витрат 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір обсягів виробництва тортів в залежності від сукупної виручки і сукупних витратQ FC VC TC TR1 EP1 TR2 EP2 TR3 EP3
- -20 - -20 - -20
-15 -17 -21
-10 -14 -22
-5 -11 -23
-8 -24
-5 -25
-2 -26
-9 -37
-10 -26 -58

Наприклад, підприємець розпочав виробництво тортів, тоді з табл. 9.1 вип-ливає, що якщо ринкова ціна одного торта буде 15 грн., то валова виручка(TR1) при виробництві 5-7 тортів даватиме економічний прибуток (EP1). Макси-мальний прибуток (10 грн.) підприємець отримає, якщо вироблятиме 6 тортів.

При ціні 13 грн. за торт, валова виручка ні при яких обсягах виробництва не перевищуватиме сукупних витрат, отже підприємець понесе збитки. Однак зовсім припиняти виробництво недоцільно, адже сукупна виручка(TR2) перевищує змінні витрати (VC), тобто відбувається зменшення збитків порівняно з постійними витратами (FC). Найменший збиток буде при виробництві 6 тортів – 2 грн. (порівняйте, при повній зупинці виробництва збиток складе 20 грн.). Цю ситуацію можна розглядати лише як тимчасову: підприємцеві необхідно якомога швидше вдосконалити виробництво, щоб зменшити витрати і отримати прибуток або якнайшвидше згорнути вироб-ництво (з найменшими втратами), щоб розпочати новий бізнес в іншій галузі.


Реалізація тортів по ціні 9 грн. робить виробництво взагалі недоцільним: при будь-якому обсязі випуску збитки не стають меншими постійних витрат, тобто чим більше тортів виробляється, тим більшим стає збиток.

Вибір виробником варіантів поведінки на основі порівняння сукупних витрат і сукупної виручки можна представити графічно (рис. 9.3)

Якщо лінія сукупної виручки (TR1) перетинає криву сукупних витрат (ТС) і деяка її ділянка знаходиться вище ніж крива, то обсяги виробництва, що відповідають цій ділянці приноситимуть підприємцеві економічний прибуток.

Якщо лінія валової виручки (TR2) лежить нижче кривої сукупних витрат, але вище кривої змінних витрат (VC) (на деякій ділянці), то виробник вирішує завдання мінімізації збитків.

Якщо ж лінія сукупної виручки розміщена навіть нижче за криву змінних витрат, то найменші збитки підприємець матиме тоді, коли взагалі припинить виробництво.

2. Граничний аналіз.

Тепер порівняємо граничну виручку і граничні витрати (табл. 9.2).

Таблиця 9.2.

Вибір обсягів виробництва тортів в залежності від граничної виручки і граничних витрат

Q FC VC TC AFC AVC ATC MC MR1 MR2 MR3
- - - -
9.5 12.5
6.7 16.7
10.5 15.5
11.2 15.2
3.3 12.2 15.5
2.9 13.6 16.5
2.5 15.6 18.1

Якщо ціна одного торта 15 грн., то продаж кожного з них принесе підприємцю 15 грн. додаткової виручки (MR1) при додаткових (граничних) витратах (МС) – 10 грн. на перший торт, 9 – на другий, 11 – на третій і т. д. Але, починаючи з шостого торта, витрати на виробництво кожного наступного торта перевищують додаткову виручку, отриману від його продажу.


Тому доцільно виробляти будь-яку одиницю продукції, гранична виручка від продажу якої перевищує граничні витрати на її виробництво (MR > MC). Аналогічно, якщо гранична виручка менше граничних витрат (MR < MC), то виробництво доцільно зменшувати.

Рівновага виробництва досягається тоді, коли гранична виручка зрівняється з граничними витратами (MR = MC), а підприємець отримає найбільший прибуток чи найменший збиток.

 

-

Графічне порівняння граничної виручки, граничних та середніх витрат приведено на рис. 9.4

1. Якщо лінія граничної виручки перетинає криву середніх сукупних витрат, то фірма вирішує проблему максимізації прибутку. Його максимальний розмір досягається у точці К, де перетинаються лінія граничної виручки і крива граничних витрат (рис. 9.4).  

 


 

R1 К

C1 А

C2 В

R2 М

 

 

Сукупний обсяг прибутку визначається як площа прямокутника АКR1C1, який утворюють вісь цін, лінія обсягу виробництва, лінія, що відповідає середнім витратам при цьому обсязі виробництва та лінія граничної виручки

2. Якщо лінія граничного доходу проходить нижче, ніж крива середніх сукупних витрат, то фірма вирішує проблему мінімізації збитків. Вони будуть найменшими в точці М, де перетинається крива граничних витрат з лінією граничної виручки (рис. 9.4). Обсяг цих збитків можна визначити через площу прямокутника МВС2R2.

3. Якщо лінія граничного доходу не перетинає криву середніх змінних витрат, то фірмі потрібно відмовитись від виробництва, та шукати шляхи усунення постійних витрат, що в даній ситуації дорівнюють збиткам.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.007 с.)