Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків монополії в короткостроковому періоді . 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків монополії в короткостроковому періоді .Проблема максимізації прибутку фірми монополіста розглядається трохи іншим способом, ніж у випадку з конкурентною фірмою. Головна відмінність полягає в тому, що монополіст повинен прийняти рішення як щодо обсягу випуску, так і щодо ціни, у той час як конкурентна фірма визначає тільки обсяг.

Монополіст максимізує прибуток, виробляючи таку кількість продукції, при якому граничні витрати дорівнюють граничному доходу. Ціна, яку фірма встановлює на свою продукцію, визначається висотою кривої попиту, а не висотою кривої граничного доходу в точці випуску, що дає максимум прибутку.

Правило оптимального випуску для усіх видів ринкових структур:

MR=MC

Тобто, монополіст нарощує виробництво продукції до такого обсягу, при якому граничний дохід дорівнює граничний витратам.

У зв'язку з тим, що в монополії граничний дохід нижче ціни, тому умови максимізації прибутку для монополії:

MR=MC <P

Мал.58. Вибір оптимального обсягу виробництва і ціни продукції.

Графічно PMможна визначити, провівши перпендикуляр від точки QMвгору до кривої попиту, а досягнувши її, повернути на 90°і провести до вертикальної осі.

Як бачимо, ця ціна буде набагато вище граничної вартості MC тому принцип ціноутворення монополіста для максимізації прибуток на короткостроковому тимчасовому інтервалі можна назвати принцип «вартість +».

Якщо ринкові умови несприятливі, (економічний спад, зменшення доходів населення) то монополія буде не в змозі досягати прибутку у межах короткострокового тимчасового інтервалу.

Мал. 59 Короткострокові збитки монополії

У цьому випадку крива попиту знаходиться нижче кривої середніх сукупних витрат. Найкраще, що залишається в цій ситуації фірмі-монополісту, це мінімізувати збитки. Для цього виробництво повинне обмежитись обсягом випуску, що відповідає точці перетину кривих граничного доходу і граничних витрат (MC=MR).

Незважаючи на те, що випускаючи 10 одиниць продукції фірма несе збитки, вони все ж таки мінімальні. Ціна, рівна 4 гривням більш ніж достатня для компенсації середніх змінних витрат. Монополія, (як і досконало конкурентна фірма) буде продовжувати випуск доти, поки ціна продукції буде більше середніх змінних витрат. Якщо падіння ціни фірма не зможе компенсувати навіть середні змінні витрати, єдиним варіантом короткострокової стратегії мінімізації збитків буде тимчасове припинення діяльності підприємства.

 

 

Информация Кобыляцкой:

Метою фірми на ринку монополістичної конкуренції є максимізація прибутку чи мінімізація збитків у короткостроковому періоді і винятково максимізація прибутку в довгостроковому періоді.

 

Рис. 70. Вибір оптимального обсягу і ціни продукції фірмою, яка максимізує прибуток

 

По-перше, звертає на себе увагу крива попиту (D). Вона задовольняє умову недосконалої конкуренції – попит має негативний нахил. Фірма, що діє в умовах монополістичної конкуренції, завдяки диференціації продукту у своєму сегменті ринку має монопольну владу, тому і крива попиту здобуває характерний негативний нахил: збільшення обсягу реалізації досягається за рахунок зниження ціни.

По-друге, механізм визначення фірмою оптимального розміру виробництва в умовах монополістичної конкуренції полягає в тому, що фірма максимізує прибуток, визначаючи обсяг, за якого MC = MR.

Іншими словами, фірма нарощує виробництво доти, доки додаткові витрати, пов’язані з випуском ще однієї одиниці продукції, не починають перевищувати додатковий дохід від її реалізації. Відповідно точка перетину MC і MR на графіку дає той обсяг випуску продукції Q, продаючи який за ціною Р фірма максимізує свій прибуток (рис. 70) чи мінімізує збитки (рис. 71).

Умови максимізації прибутку для фірми на ринку монополістичної конкуренції такі:

 

MC = MR < P

 

У разі зміни ринкової ситуації (зниження попиту і, відповідно, зниження ціни) у фірми в короткостроковому періоді можуть виникнути збитки. У разі якщо ціна перевищує середні змінні витрати (AVC), продовжуючи випуск, фірма мінімізує збитки. Якщо ж ціна нижче середніх змінних витрат, варто тимчасово призупинити виробництво.

 

Рис. 71. Вибір оптимального обсягу випуску і ціни продукції фірмою у разі мінімізації витрат

 

Припустимо, що продавець на монопольно-конкурентному ринку безалкогольних напоїв прагне максимізувати прибуток. Його товар відрізняється від товарів продавців-конкурентів за смаком і тому що він має більше натуральних домішок. У такому разі продавець може підняти ціну без падіння рівня продажів до нуля, тому що знайдуться покупці, які готові платити підвищену ціну за цей продукт (інше залежить від еластичності попиту на цей товар, тобто покриє прибуток від збільшення ціни втрати від скорочення продажів чи ні).

Попит і граничний дохід залежать також від цін, встановлених конкуруючими фірмами. Якби вони знизили свої ціни, то фірма безалкогольних напоїв продала б менше за даною ціною. Протилежне було б справедливо, якби конкуренти підняли свої ціни. Але, як уже говорилося раніше, монопольна конкурентна фірма не враховує реакції конкурентів, коли встановлює ціни або орієнтири з обсягів продажу.

 

 

Рис. 72. Короткострокова рівновага фірми безалкогольних напоїв

 

Короткострокову рівновагу фірми безалкогольних напоїв представлено на рис. 72. Обсяг випуску, за якого максимальний прибуток становить 2000 л на місяць, і відповідає точці, у якій MR = MC. Щоб продати цю кількість товару, фірма встановлює ціну 3 гривні за літр. За такою ціною обсяг попиту відповідає точці A на кривій попиту.

Середні витрати на щомісячний випуск 2000 літрів становлять 2 гривні за літр. Отже, прибуток з одиниці випуску становить 1 гривню. Загальний місячний прибуток представлений на графіку заштрихованою площею і дорівнює 2000 гривень. Це означає, що фірми отримують більше, ніж нормальний прибуток.

Отже, власники фірми одержать більше від факторів виробництва, якими вони володіють і які самі надають, ніж вони могли б здобути, функціонуючи на ринку досконалої конкуренції.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 805; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.007 с.)