Аналіз впливу зміни цін на сукупну виручку підприємств за умов різної цінової еластичності попиту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз впливу зміни цін на сукупну виручку підприємств за умов різної цінової еластичності попиту.Відповідно до закону попиту, у відповідь на зниження ціни споживачі стануть купувати більше продукту. Проте ступінь сприйнятливості споживачів до зміни цін буває дуже різна, в залежності від продукту, а також в залежності від діапазону зміни ціни на той самий продукт. Рівень чутливості зміни попиту від зміни ціни вимірює показник еластичності. Еластичність попиту за ціною - відношення відсоткової величини попиту на товар до даної процентної зміни його ціни. Рівень цінової еластичності вимірюється за допомогою коефіцієнта Еd, який показує, на скільки відсотків зміниться попит при зміні ціни на 1% і розраховується за формулою:

Для виміру сприйнятливості споживачів до зміни цін застосовуються відсоткові, а не абсолютні величини. Від'ємна крива попиту демонструє зворотну залежність, існуючу між ціною і величиною попиту. Це означає, що ціновий коефіцієнт еластичності попиту буде завжди мати негативне значення. Проте в економічних розрахунках використовується абсолютна величина коефіцієнта еластичності. Ціновий коефіцієнт еластичності пропозиції позитивний, оскільки ціна продукту величина його пропозиції пов'язані між собою прямо пропорційною залежністю.

Еластичний попит. Попит на товар вважається еластичним, якщо дана відсоткова зміна ціни призволить до відносно більшої відсоткової зміни величини попиту. У цьому разі Еd буде більше одиниці. Еd > 1.

Нееластичний попит. Якщо дана відсоткова зміна ціни супроводжується відносно меншими відсотковими змінами величини попиту, то попит вважається нееластичним. У цьому разі Еd є меншим за одиницю. Еd < 1

Одинична еластичність. Між еластичним і нееластичним попитом відбувається гранична ситуація, коли відсоткове зміни ціни та супроводжуючі його відсоткові зміни попиту, рівні між собою. Цей спеціальний випадок називається одиничною еластичністю, оскільки Еd = 1.

Абсолютно нееластичний попит. Говорячи про нееластичний попит, не можна мати на увазі абсолютну нечутливість покупців до зміни цін. Проте існує крайній випадок, який позначається терміном „абсолютно нееластичний попит”, коли зміна ціни взагалі не приводить ні якої зміни величини попиту. Прикладами можуть служити попит хворих діабетом на інсулін, або ж попит наркоманів на героїн. Графічно таку ситуацію описує крива попиту, паралельна вертикальної осі координат, така, як D на мал. 17 Г).

Абсолютно еластичний попит. Крива попиту D на мал. 17 Д) відповідає абсолютно еластичному попиту. Збільшення ціни викликає зниження попиту до нескінченності. Крива попиту приймає такий вид, коли фірма продає свою продукцію виключно на конкурентному ринку.

Мал.17. Цінова еластичність попиту.

Чинники які впливають на цінову еластичність попиту:

1) Кількість замінників;

2) Питома вага в доході споживача;

3) Предмети розкоші і предмети першої необхідності;

4) Фактор часу.

1. Кількість замінників. Чим більше у конкретного продукту хорошого замінників, тим еластичніший попит на нього. Якщо один з багатьох конкуруючих продавців моркви чи картоплі підвищить ціну на свій продукт, покупці негайно переорієнтовуються на легкодоступні ідеальні замінники, запропоновані його численними конкурентами. Проте попит діабетиків на інсулін чи наркоманів на героїн найвищою мірою нееластичний: у цих продуктів немає близьких замінників. Еластичність попиту на продукт залежить від того, наскільки вузько він визначається. Попит на машинне масло конкретної марки (скажімо, Quaker State), безперечно, більш еластичний, ніж попит на машинне масло взагалі. Масло “Quaker State” можна легко замінити маслом багатьох інших марок, тоді як в цілому у машинного масла немає хорошого замінника.

2. Питома вага в доході споживача. При інших рівних умовах, чим більше місце займає вартість продукту в бюджеті споживача, тим більш еластичним є попит на нього. Зростання цін на олівці чи жувальну гумку на 10% виразиться лише в кількох центах і практично не позначиться на величині попиту на ці продукти. Водночас у 10%-не зростання цін на автомашини чи житлові будинки становитиме, скажімо, 2 тис. і 10 тис. дол. відповідно. Подібне підвищення цін виражає дуже істотну частку річного доходу багатьох сімей, тому можна очікувати значного скорочення величини попиту цих товарів Цінова еластичність попиту на такі товари зазвичай буває досить високою, тому сам попит буде еластичним.

3. Предмети розкоші і предмети першої необхідності. Попит на предмети першої необхідності, як правило, нееластичний; а попит на предмети розкоші зазвичай еластичний. Хліб і електроенергія - загальновизнані предмети першої необхідності. Підвищення цін не призведе до істотного скорочення споживання хліба чи електрики для освітлювання й інших побутових потреб. (Дуже низька цінова еластичність попиту цих товарів в табл. 3.) Ніхто не відмовиться від операції під час гострого нападу апендициту через те, що плата за медичне обслуговування щойно підвищилася. Проте круїз по Карибському морі, і смарагди є предметами розкоші, від яких можна відмовитися без особливих труднощів. Попит на сіль зазвичай вкрай нееластичний з кількох причин. Це предмет першої необхідності, замінників солі практично немає, і, зрештою, сіль займає незначне місце в сімейному бюджеті

В табл. 3 показані оцінки цінової еластичності попиту на деякі товари.

Цінова еластичність попиту

Таблиця 3

Товар чи послуга Коефіцієнт цінової еластичності попиту   Товар чи послуга Коефіцієнт цінової еластичності попиту
1. Житло 0,01 1. Бензин 0,60
2. Електроенергія 0,13 2. Молоко 0,63
3. Хліб 0,15 3. Побутові прилади 0,63
4. Білети на баскетбол 0,23 4. Кінофільми 0,87
5. Телефонні послуги 0,26 5. Пиво 0,90
6. Цукор 0,30 6. Взуття 0,91
7. Медичне обслуговування 0,31 7. Автомобілі 1,4
8. Яйця 0,32 8. Яловичина 1,27
9. Юридичні послуги 0,37 9.Столові прилади 1,54
10. Ремонт автомобілів 0,40 10. Ресторанне обслуговування 2,27
11. Одяг 0,49 11. Баранина та ягнятина 2,65

4. Фактори часу. Еластичність попиту за ціною оцінюється для короткострокового та довгострокового періодів. Як правило, попит більш еластичний у довгостроковому періоді, оскільки у людей є більше часу на пошук замінників товару, ціна якого зростає, крім того розробляється більша кількість замінників. А можливість більш тривалих пошуків замінників і збільшення їх доступності у довгостроковому плані зроблять попит більш еластичним. У таблиці 4 наведено емпіричні оцінки еластичності попиту за ціною в залежності від факторів часу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 660; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.006 с.)