Exercise 1 Утворіть 16 похідних займенників і перекладіть їх. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Exercise 1 Утворіть 16 похідних займенників і перекладіть їх.Зразок: some + body = somebody - хтось, хто-небудь

some body

any one

no thing

every where

Exercise 2 Заповніть пропуски займенниками somebody, anybody, nobody або everybody.

1. The question is so difficult that _____ can answer it. 2. _____ left his bag in our classroom yesterday. 3. Has _____ in this group got a dictionary? 4. It is too late. I think there is _____ in the office now. 5. _____ knows that plants like water. 6.1s there _____ here who knows English? 7. You must find _____ who can help you. 8. _____ knew anything about our home task. 9. The question is very easy _____ can answer this question. 10. There is ______ in the next room. I don't know him. 11. Please, tell us the story. _____ knows it. 12. Is there _____ you want to tell me? 13. Has _____ here got a red pencil?

Exercise 3 Дайте відповіді на наступні запитання

1. Have you any brothers or sisters? 2. Have you got any English books? 3. Are there any pictures on the walls of your room? 4. Are there any trees in front of your house?

5. Can any of your friends speak German? 6. Have you read

any English books this year? 7. Did you receive any letters yesterday?

Exercise 3 Перекладіть на англійську мову, вживаючи неозначені (чи заперечні) займенники і їх похідні.

1. Є хто-небудь тут? 2. У саду нікого немає. 3. У нашій кімнаті є хто-небудь? 4. У класі є хтось. 5. У саду є хто-небудь? - Там нікого немає. 6. На столі є що-небудь? - Ні, там нічого немає. 7. У сумці щось є. 8. У цій книзі є що-небудь цікаве? 9. На стіні є які-небудь картини? - Так, там є декілька. 10. У кімнаті є хто-небудь? - Ні, там нікого немає. 11. У нашій бібліотеці є якісь книги англійською мовою. 12. У вашій бібліотеці є які-небудь книги англійською мовою? 13. Мій друг не хоче мені нічого сказати. 14. Візьміть що-небудь для мене почитати у бібліотеці. 15. Якщо ви голодні (to be hungry), пошукайте (look for) що-небудь в холодильнику (fridge). 16. Розкажіть нам усе про вашу подорож. 17. Ніхто ніде не допоміг йому.


МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Модальні дієслова не виражають дії або стану, а лише можливість, необхідність, імовірність, заборону, сумнів, дозвіл, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом. Наприклад, порівняйте:

You can speak English. Ви можете (умієте) говорити англійською.

You must speak English. Ви повинні говорити англійською.

You may speak English. Ви можете говорити англійською. (Вас зрозуміють.)

Як бачимо, в одному і тому ж реченні зміна модального дієслова міняє зміст усього речення, а саме - міняється відношення до дії, вираженої інфінітивом.

Модальні дієслова не мають форм в усіх часах, для цього вживаються їх еквіваленти (замінники).

Питальні і заперечні речення з модальними дієсловами утворюються без допоміжних дієслів: Can you help me? - Yes, I can.- No, I can't. Ви можете допомогти мені? - Так. -Ні.

Після модальних дієслів інфінітив вживається без частки to.

Модальне дієслово can

саn - могти, бути спроможним, could - минулий час

Припускає наявність фізичної, розумової та інших можливостей, що дозволяють зробити що-небудь :

I can swim. - Я можу (я умію) плавати.

I could translate this text. - (Я міг, був в змозі) перекласти цей текст.

Ввічливе прохання можна починати з модального дієслова could :

Could you help me, please! - He могли б ви допомогти мені, будь ласка!

У майбутньому часі у дієслова саn є замінник - конструкція to be able to (бути спроможним що-небудь зробити) : I shall be able to help you when I am free. - Я зможу допомогти тобі, коли звільнюся.

 

Exercise 1 Складіть речення

I He She We You They can cannot (can't) could could not (couldn't) speak German. translate this text without a dictionary. answer this question. repair a television set. skate. see him in the afternoon.

 

Can Can't Could Couldn't I he she we you they speak French? play tennis? solve this problem? lift the box? run 100 metres in 12 seconds? go there by trolley-bus?

 

I He She We You They will shall ’ll (not) be able to break the record. to carry the child. to do this sum. to get there in time. to pay such a sum. to ring you up.

Exercise 2 Поставте питання та заперечення до наступних речень

1. Peter can make a shelf. 2. Ann could go there yesterday. 3. His friends will be able to help him on Sunday. 4. Our pupils can read and speak English. 5. The tourists will be able to reach the village before dark. 6. I can show you the way to the park. 7. He could buy the ticket beforehand. 8. You will be able to catch the train.

Exercise 3 Дайте відповіді на запитання

1. Can you speak German? 2. Can your mother speak English? 3. Could you speak English three years ago? 4. Can you skate? 5. Will you be able to skate tomorrow? 6. Which of your friends can play tennis? 7. Where can you see the films? 8. Will you be able to go to the cinema this evening? 9. Where can you buy books? 10. How can you get to college?

Exercise 4 Перекладіть речення англійською мовою.

1. Ми можемо закінчити цю роботу сьогодні. 2. Моя сестра вміє грати на скрипці. 3. Я не міг відповісти на друге запитання. 4. Ви можете прийти завтра? 5. Цей хлопець уміє кататися на ковзанах. 6. Можна мені взяти твій зошит? 7. Я зможу зробити це завтра. 8. Вони не змогли купити квитки на концерт. 9. Ти зможеш поїхати туди влітку? 10. Вона могла запізнитися на потяг.

Модальне дієслово maу

may - мати можливість, отримати дозвіл (робити що-небудь), минулийчас - might

May I help you? - Можна вам допомогти? - Yes, you may. - Так, можна.

У майбутньому часі у модального дієслова may є замінник - конструкція to be allowed to (отримати дозвіл зробити що-небудь).

Не will be allowed to take the book. Йому дозволять узяти книгу.

 

Exercise 1 Складіть речення

I He She We You They may might be at the theatre now. be ill. come on Friday. be at work. be fond of such films. learned new words.
May I he she we you they take your book? use a dictionary? keep this book till Monday? go to the cinema in the evening? join your excursion? go home?

Exercise 3 Поставте речення у минулий та майбутный час

Example: I may keep this magazine till Monday.— I was allowed to keep this magazine till Monday. — I shall be allowedto keep the magazine till Monday

1. We may occupy this room. 2. He may stay away from school. 3. The tourists may spend the night in the camp. 4. You may see these documents. 5. She may work in the laboratory. 6. The students may go home. 7. I may be present at the meeting.

Exercise 4 Перекладіть реченняї англійською мовою.

1. Можна увійти? 2. Можна розгорнути книжки? 3. Можна мені зачинити вікно? 4. Можна нам іти додому? 5. Можна їй іти в бібліотеку? 6. Можна їм грати в футбол на шкільному подвір'ї? 7. Можна мені писати олівцем? 8. Можна тут голосно розмовляти? 9. Можна мені ввімкнути світло? 10. Можна йому взяти з собою маленького брата?

Exercise 5 Перекладіть реченняї англійською мовою.

1. Я можу дістати квитки заздалегідь. 2. Ми можемо поїхати туди автобусом або залізницею. 3. У нашій школі є спортзал, де учні можуть займатися різними видами спорту. 4. Він може пообідати в їдальні. 5. У нашому місті ви можете побачити будинок, що був побудований у 17 столітті.

Модальне дієслово must

must - повинен, зобов'язаний.

You must write it down now. - Ви повинні написати це зараз.

Замінниками дієслова must є дієслова to have to і to be to, які мають деякі додаткові відтінки значення Дієслово to have to означає повинність, викликану обставинами, вимушену необхідність, тоді як дієслово to be to - повинність, пов'язану з розкладом, планом або заздалегідь зробленою домовленістю.

She had to stay at home. - Вона вимушена була (їй припало) залишитися удома.

The train was to arrive at 8 in the evening - Потяг повинен був прибути о 8 вечора. (За розкладом).

 

Exercise 1 Складіть речення

I He She We You They must get up at six o'clock, learn this poem by heart. go home at once. work hard to know English well. prepare the report by Monday. come to college at a quarter past eight.    

 

Exercise 2 Поставте питання та заперечення до наступних речень

1. You must air the room twice a day. 2. Children must sleep nine hours a day. 3. The pupils must clean their classrooms. 4. She must help her mother about the house. 5. We must read English books every day. 6. Everybody must go in for sports. 7. All children must go to school. 8. You must come to school in time.

 


Exercise 3 Дайте заперечні відповіді на запитання

Example: May I take this book home? No, you mustn't. You must not take it home.

1. May I open the window? 2. May we fish in this pond? 3. May we play football here? 4. May I use this telephone? 5. May the children play in the street? 6. May they smoke in this room? 7. May we hunt in this forest? 8. May I tell my friends about it?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 317; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)