Exercise 4 Заповніть пропуски потрібною формою дієслова to be і перекладіть. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Exercise 4 Заповніть пропуски потрібною формою дієслова to be і перекладіть.1. Не ____ born in 1985. 2. We ____ students now. 3. We ____ good friends at the college.

4. It ____ an interesting book. 5. Who ____ absent today? 6. He ____ a student. 7. What ____ he? 8. ____ he a doctor? 9.These ____ my pencils. 10. Where ____ this book? It ____ on the table. 11. What ____ their names? 12. Mary ____ a girl. 13. Who ____ he? 14. What ____ you? 15. This man ____ in the room. 16. How ____ she? 17. How ____ you? I ____ fine. 18. How ____ your friend? 19. ____ he your son? 20. Tomorrow we ____ at home. 21. ____ you a sportsman? 22. There ____ no book on the table. 23. It ____ my parents' car. 24. There ____ 15 students in our group now.

Exercise 5 Перекладіть наступні речення англійською мовою:

1. Вона - вчитель? - Так. 2. Ви - не діти. Ви - студенти. 3. Вони зараз в класі? - Ні. 4.Хто ви? - Я - студент. 5. Вона - мій друг. 6. Він - не лікар. 7. Це мої діти. 8. Що це? Це - нова книга. 9. Де він був минулого тижня? 10. Ми - друзі.

 

Exercise 6 Вставте дієслово to be в потрібній формі:

1. Where ____ you from?

2. How old ____ you? How old ____ your brother?

3. What ____ your name?

4.1 ____ glad to see you. How ____ you?

5. The dog ____ in the garden.

6. My parents ____ workers.

7. ____ your father a teacher? — No, he ____ a doctor.

8. He ____ (not) a student, he ____ a doctor.

9. That book ____ (not) very interesting.

10. The book ____ on the table.

11. Kyiv ____ the capital of Ukraine.

12. ____ you students?

13. What ____ the weather like today?

14. What ____ on the table?

15. ____ Boris a good football player?


ЧИСЛІВНИК

(THE NUMERAL)

 

Числівники означають кількість предметів або порядок предметів при лічбі.

Числівники діляться на кількісні, які відповідають на питання «скільки?» і порядкові, які відповідають на питання «який?».

Кількісні числівники від 13 до 19 утворюються додаванням суфікса -teenдо основи.

Числівники, що означають десятки, мають суфікс -ty. Порядкові числівники окрім перших трьох (first, second, third) утворюються додаванням суфікса -thабо -ethдо відповідних кількісних числівників. Вони завжди вживаються з означеним артиклем.

 

Кількісні числівники Порядкові числівники
1 one — один 2 two — два 3 three — три 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty the first перший the second другий the third третій the fourth the fifth the sixth the seventh the eighth the ninth the tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth
Десятки: Складені числівники:
20 twenty—the twentieth 30 thirty — the thirtieth 40 forty — the fortieth 50 fifty — the fiftieth 60 sixty — the sixtieth 70 seventy—the seventieth 80 eighty — the eightieth 90 ninety — the ninetieth twenty-two—the twenty-second thirty-three — the thirty-third forty-four — the forty-fourth fifty-five — the fifty-fifth sixty-six — the sixty-sixth

Числівники від 100 і більше:

100 — a (one) hundred 100th — the hundredth
101 —a (one) hundred and one 101st — the one hundred and first
200 — two hundred 200th — the two hundredth
1000 — (one) thousand 1000th — the thousandth
1001 — a (one) thousand and one 5,550 — five thousand five hundred and fifty 5,000,000 — five million 1500 — fifteen hundred  

Прийміть до уваги, що числівники hundred, thousand, million не мають закінчення -s, коли перед ними стоїть інший числівник. Коли числівники означають невизначену кількість, вони вживаються у множині із закінченням -s, за яким слідує прийменник of. Порівняєте:

Hundreds of books two hundred books

Thousands of books five thousand books

Millions of people 2 million people

Номера сторінок, будинків, квартир, транспорту, позначаються не порядковими, а кількісними числівниками. У цих випадках іменники вживаються без артикля: page 15, house 40, flat 13, bus 72.

Exercise 1 Прочитайте англійською:

1. Кількісні числівники:

3, 5,11,12,13,24,69, 325,1005, 530425,1.745.033.

 

2. Порядкові числівники:

1, 2,15, 23, 84,149,150, 208,1000, 2.000.000.

 

Exercise 2 Утворіть прочитайте та напишіть порядкові числівники

a) 7; 4; 8; 9; 5; 12; 3; 2; 1; 13; 15; 11; 10.

b) 20; 21; 30; 32; 40; 43; 50; 54; 60; 75; 80; 98.

c) 100; 120; 125; 200; 230; 231; 300; 450; 563; 892.

Exercise 3 Дайте відповіді на наступні запитання

1. How much is 17 plus 19? 2. How much is 25 plus 32? 3. How much is 120 plus 205? 4. How much is 13 minus 4? 5. How much is 200 minus 45? 6. How much is 7 multiplied by 8? 7. How much is 42 divided by 6?

Як читати дати?

Числівник, який означає рік, ділиться на дві частини - число сотень, а потім - число десятків і одиниць.

1900 - nineteen hundred, in (the year) nineteen hundred

2000 - two thousand, in (the year) two thousand

1905 nineteen(hundred and) five, in (the year) nineteen five

Дати читаються таким чином:

April 12, 2001 1) on the twelfth of April, two thousand one

2) on April the twelfth, two thousand one

 

Exercise1 Напишіть цифрами наступні дати:

a) The first of March nineteen seventy-six.

b) The fifth of December two thousand.

c) The sixteenth of May nineteen five.

d) The third of July nineteen hundred.

in (the year) nineteen ninety-seven

in (the year) nineteen hundred eighty-one

in (the year) two thousand five.

Exercise 2 Напишіть англійською:

1) 7 березня 1999 року; 2) 1 вересня 1974 року; 3) 22 квітня 1911 року; 4) 11 березня 1951 року; 5) 12 грудня 2024 року.

Exercise 3 Прочитайте дати англійською

17/XII. 1812; 22/IV.1990; 9/V. 1945; 23/11. 1928; 12/IV.1961; 27/X. 1977; 30/XI. 2005.

Як читаються дробові числівники?

Прості Десяткові
1/2 — a (one) half 1/4 — a (one) quarter 2/3 — two thirds 0.1 — 0[ou] point one 2.45 — two point four five 35.25 — three five (або: thirty- five) point two five 1.5 — one and a half

Exercise 1 Напишіть цифрами дробові числа:

Прості:

1) A (one) half 2) two thirds 3) a (one) quarter 4) three fourths 5) two and a (one) half 6) five and one sixth 7) a (one) fifth.

Десяткові:

1)Zero (nought/ou) point two 2) two point four five 3) four point five 4) three four (thirty four) point one zero two 5) nought point nought one 6) six point three five 7) fifty eight point three nought five.

Exercise 2 Прочитайте та напишіть прописом дробові числа

a) 1/7; 1/5; 1/9; 1/3; 1/12; 1/15; 1/25; 3/8; 2/5; 4/7; 9/23; 3/4; 5/9; 1 3/40; 1 3/5; 2 5/7; 5 1/3; 4 1/6.

b) 3.5; 2.34; 12.3; 52.51; 0.1; 0,25; 0,302, 132.054; 5.37; 6.4

Для визначення часу

Якщо хвилинна стрілка (the long hand) знаходиться в правій частині циферблату (а face) - використовується прийменник past.

It's ten pasteleven. 10 хвилин на дванадцяту.

It's а quarter past eleven. Чверть на дванадцяту.

It's half past eleven. Половина дванадцятого.

Якщо хвилинна стрілка знаходиться в лівій частині циферблату, то використовується прийменник to.

It's ten to twelve. Без десяти дванадцять.

It's а quarter to twelve. За чверть дванадцята.

It's twenty minutesto twelve. За двадцять хвилин дванадцята.

It is eleven sharp. Рівно одинадцята.

Час до полудня позначається a.m. (від лат. ante meridiem), а пополудні p.m. (від лат. post meridiem).

Наприклад: 10 a.m. - Десята година ранку.

6 р.m - Шоста година вечора


Exercise 1 Скажіть англійською час:

А) 8.05, 8.10, 8.15, 8.20, 8.25, 8.30

8.35,8.45,8.50,8.55,9.00

 

Б) 1. Без двадцяти дванадцять.

2. За чверть третя.

3. Половина п'ятого.

4. Чверть на сьому.

5. Десять хвилин на другу.

6. Рівно дванадцята година.

 

Exercise 2 Скажіть, котра година

1. It is eleven sharp. 2. It is five minutes past three. 3. It is ten past two. 4. It is a quarter past twelve. 5. It is three o'clock. 6. It is half past eight. 7. It is twenty five minutes to four. 8. It is three fifteen. 9. It is two thirty. 10. It is a quarter to nine.

Відрізки часу

second - секунда

minute - хвилина

hour - година

week - тиждень

month - місяць

year - рік

century - століття

 

Дні тижня (вживаються з прийменником on)

Monday - понеділок

Tuesday - вівторок

Wednesday - середа

Thursday - четвер

Friday - п'ятниця

Saturday - субота

Sunday - неділя

 

Місяці (вживаються з прийменником in)

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

 

Пори року(вживаються з прийменником in):

spring - весна

summer - літо

autumn - осінь

winter - зима

Запам'ятаєте наступні слова і вирази:

а watch - годинник (наручний, кишеньковий), а clock - годинник (настінний, настільний), an alarm-clock - будильник

My watch is five minutes fast. - Мій годинник поспішає на 5 хвилин.

My watch is five minutes slow. - Мій годинник відстає на 5 хвилин.

What day is it today? - Який сьогодні день (тижня)?

What date is it today? - Яке сьогодні число?

What time is it now? - Котра година?

What is the time? - Котра година?

 

Запам'ятаєте вирази, пов'язані з часом:

Yesterday — вчора

The day before yesterday - позавчора

Today - сьогодні

Tonight - сьогодні увечері

Tomorrow - завтра

The day after tomorrow - післязавтра

A fortnight - два тижні

from 10 till 12 - з 10 до 12

half an hour - півгодини

10 days ago - 10 днів тому

It's time to... - пора (робити що-небудь)

in an hour's time - протягом години

in time - вчасно (не надто пізно; так, щоб встигнути)

on time - вчасно (точно за планом)

in the middle of... - в середині

this week (month, year) - на цьому тижні (цього місяця, року)

next week - наступного тижня

last week - минулого тижня

 

Exercise 1 Скажіть час англійською:

It is... 11.30; 20.00; 12.00; 9.10; 8.50; 17.40; 10.15; 10.45; 18.30.

Exercise 2 Скажіть англійською:

• Котра зараз година? Зараз ...

• Яке сьогодні число? Сьогодні...

• Мій годинник квапиться на 10 хвилин.

• Взимку, влітку, навесні, восени.

• У жовтні, в листопаді, в травні, в серпні.

• Який сьогодні день (тижня)?

• На цьому тижні (цього місяця, року)

• 10 днів тому.

• минулого тижня

• з 12 до 14

• два тижні тому

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)