Відмінювання кількісних числівниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмінювання кількісних числівників1. Числівник один, одно ( одне ), одна відмінюються так:

 

  Однина чол. рід жін. рід   середн. рід Множина  
Н. Р. Д. З. О. М. Один Одного Одному Н. або Р. Одним (на) Одному (-ім) Одна Одної (однієї) Одній Одну Одною(однією) (на) Одній Один Одного Одному Н. або Р. Одним (на) Одному (-ім) Одні Одних Одним Н. або Р. Одними (на) Одних

 

2. Числівники два, дві, обидва, обидві відмінюються як прикметники твердої групи.

3. Числівники три, чотири відмінюються за зразком:

 

Н. Р. Д. З. О. М. Три Трьох Трьом Н. або Р. Трьома (на) Трьох Чотири Чотирьох Чотирьом Н. або Р. Чотирма (на) Чотирьох

 

4. Числівники від п’яти до десяти відмінюються так:

 

Н. Р. Д. З. О. М. П’ять П’яти, п’ятьох П’яти, п’ятьом П’ять, п’ятьох П’ятьма, п’ятьома (на ) П’яти, п’ятьох Шість Шести, шістьох Шести, шістьом Шість, шістьох Шістьма, шістьома (на) Шести, шістьох
Н. Р. Д. З. О. М. Сім Семи, сімох Семи, сімом Сім, сімох Сьома, сімома (на) Семи, сімох Вісім Восьми, вісьмох Восьми, вісьмом Вісім, вісьмох Вісьма, вісьмома (на) Восьми, вісьмох

 

Як п’ять або шість відмінюються числівники дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять.

5. Складні числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком:

Н. сімдесят

Р. сімдесяти, сімдесятьох

Д. сімдесяти, сімдесятьом

З. сімдесят, або сімдесятьох

О. сімдесятьма , сімдесятьома

М. (на) сімдесяти, сімдесятьох

6. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюються за такими зразками:

 

Н. Р. Д. З. О. М. Двісті Двохсот Двомстам Двохсот, двісті Двомастами (на) Двохстах Шістсот Шестисот Шестистам Шістсот, шестисот Шістьмастами, шістьомастами (на) Шестистах

 

7. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: з чотирьохсот вісімдесяти дев’яти тисяч шестисот п’ятдесяти дев’яти (гривень).

8. Числівники сорок, дев’яносто, сто відмінюються так:

Н. Р. Д. З. О. М. Сто Ста Ста Сто Ста Ста Сорок Сорока Сорока Сорок Сорока Сорока

 

9. Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від два, оба, три: двох, обох, трьох; двом, обом, трьом.

10. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

11. Збірні числівники четверо, п’ятеро та іншів непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чотирьом…, п’ятьох, п’ятьом…

12. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

13. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п’ять: кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома.

Відмінювання порядкових числівників

1. Числівники, що мають закінчення –ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший

( перша, перше ), другий…, дванадцятий…,двадцятий…, сотий…, тисячний, двохтисячний, трьохтисячний ( і тритисячний ), чотирьохтисячний ( і чотиритисячний ), п’ятитисячний…, мільйонний; числівник третій відмінюється як прикметник м’якої групи:

 

Н. Р. Д. З. О. М. Сотий Сотого Сотому Сотого Сотим (на) Сотому(-ім) Двохмільйонний Двохмільйонного Двохмільйонному Двохмільйонного Двомільйонним (на) Двохмільйонному(-ім)

 

2. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого, тисяча дев’ятсот дев’яносто першого ( року ).

 

Відмінювання дробових числівників

1. Дробові числівники читаються так: 1/2 - одна друга, 1/3 – одна третя, 5/2 – п’ять других, 2/3 – дві треті, 3/4 - три четверті, 4/3 – чотири треті, 2/7 – дві сьомі, 9/10 – дев’ять десятих.

Відмінюються вони як звичайні числівники: двом третім, трьома п’ятими, ділити на одну двадцяту.

2. Числівники півтора ( чол. і сер. рід – карбованця, відра ), півтори ( жін. рід – тисячі ), півторастане відмінюються, проте вони вимагають біля себе іменників різних форм:

 

Н. Р. Д. З. О. М. Півтора аркуша Півтора аркуша Півтора аркушам Півтора аркуша Півтора аркушами (на) Півтора аркушах Півтораста кілометрів Півтораста кілометрів Півтораста кілометрам Півтораста кілометрів Півтораста кілометрами (на) Півтораста кілометрах

 

Питання 3. Зв’язок числівників з іменниками

 

Правило Приклади
Одинузгоджується з іменником у роді, числі, відмінку Один рік, одна година, одне правило
Кількісний іменник раз у сполученні з числівником та іменником половинамає форму рази Якщо цей дробовий числівник виражений десятковим дробом, то раз має форму Р.в. Три з половиною рази Три й п’ять десятих раза
Два має дві форми роду Два дні, дві квартири
Два, три, чотири, обидвасполучаються з іменником в Н.в. мн. Два плани, три зміни, чотири накази
Якщо іменник вказує на приблизність і стоїть перед числівником, то перед два, три, чотиривін ставиться в Р. в. мн. Років три, днів чотири, тижнів два
При сполученні із цими числівниками іменників із суфіксом –ин-, який зникає у формах множини, останні набувають форми Р. в. Три громадянина, тридцять два тернополянина
У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидваузгоджуються з іменниками. Означення може бути у формі Н. в. мн. або Р. в. мн. Два старі ( старих ) плани
П’ятьі далі вимагають від іменника форму Р. в. мн. Шість працівників, сто сорок працівників
У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменниками Двадцяти шести слухачів
Сотня, десяток, дюжина, копа, пара, сила, маса, юрба, табунсполучаються з іменником в Р. в. мн. Сотня козаків
Тисяча, мільйон, мільярдвимагають від іменника форму Р. в. мн. у всіх формах Мільйон людей, мільйона людей
Половина, третина, чвертьвимагають від іменника іменника форму Р. в. одн. і мн. Половина групи, чверть плану
Неозначено-кількісні, збірнівимагають від іменника форму Р. в. мн. Декілька хвилин
Дробові числівникивимагають від іменника форму Р. в. одн. Дві третини часу
У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю, характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину Два з половиною кілометри
Півтора, півтори, півторастасполучаються з Р. в. одн. Півтора метра, півтори години
Порядкові числівникиузгоджуються з іменниками у роді, числі, відмінку Шостий ряд, восьмого числа
Керування складених числівників визначається останнім словом Двадцять шість слухачів

 

 

Числівники як компоненти складних іменників і прикметників

  Числівник одину складних словах має форму одно- Одногрупник, однолюб
Дво-, три-, чотири-виступають у словах, другий компонент яких починається на приголосний Двокімнатний, триповерховий, чотиритомний
Двох-, трьох-, чотирьох- сполучаються з основами, що починаються на голосний Двохелементний, трьохактний
Форми родового відмінка вживаються у прикметниках, що закінчуються на –тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а також слова, компонентом яких є складений числівник Двохтисячний, двохмільярдний, тридцятип’ятирічний
Числівники п’ять- десять, числівники на –дцатьі –десят у складі іменників і прикметників мають форму Р. в. ( із закінченням –и) Семигодинний, двадцятиметровий
Числівники дев’яносто, сто в складних словах зберігають форму Н. в. Сторічний, дев’яностометровий
Числівники сорок, двісті – дев’ятсотвиступають у складних словах у формі Р. в. Сорокаріччя, трьохсотліній
Числівник тисячавходить до складу іменників і прикметників у формі тисячо- Тисячолітній

 

 

Питання 4. Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники.

Прийменники української мови вживаються з такими значеннями:

- мети: для, з метою, на предмет, в ім’я, ради, заради, задля;

- причини: завдяки, через

Потрібно запам’ятати:кричати від (з) болю, плакати з (від) радості, підскочити від (з) несподіванки.

- часу: паралельно вживаються конструкції:

на ту пору – в ту пору;

за всіх часів – у всі часи;

за давніх часів – у давні часи;

під час зборів – за час зборів;

протягом години – у продовж години (не вживається форма:на протязі);

через 10 хвилин – за 10 хвилин;

- відповідності: відповідно до, згідно з, залежно від, виходячи з, у світлі, у дусі, у розрізі;

- допустових відношень: незважаючи на;

- об’єктивних відношень: стосовно, стосовно до, щодо.

 

Вживаючи у діловому мовленні прийменники, ми часто допускаємо помилки, особливо при перекладі з російської мови конструкцій з прийменником по, тому враховуйте для себе в майбутньому такі російсько-українські паралелі:

 

Російська мова Українська мова
По По почте, называть по фамилии, по единой форме, по поручению, по состоянию здоровья За За адресою, називати за прізвищем, за єдиною формою, за дорученням, за станом здоров’я
По По случаю, по инициативе, учебник по химии, агент по снабжению З З нагоди, з ініціативи, підручник з хімії, агент з постачання
По Называть по имени и отчеству, по заказу На Називати на ім’я і по батькові, на замовлення
По По ошибке, по недоразумению Через Через помилки, через непорозуміння
По По счастливой случайности Завдяки Завдяки щасливому випадку
По По праздникам, по выходным дням, вызвать по делам службы У У свята, у вихідні дні, викликати у службових справах
По Комиссия по составлению резолюции, мероприятия по улучшению Для Комісії для складання резолюції, заходи для поліпшення
По Мероприятия по улучшению Щодо Заходи щодо поліпшення
По По прибытии поезда, по истечении срока Після Після прибуття поїзда, після закінчення строку
По По дороге, по вечерам, послать по почте, старший по возрасту, подниматься по лестнице, по крайнй мере Без прийменника Дорогою, вечорами, поштою, старшого віку, підніматися сходами, щонайменше ( принаймні )
По По октябрь включительно До До жовтня включно
 
По

Не по силе

До Не під силу
По По 5 литров, дежурный по этажу, Послать по почте По По 5 літрів, черговий по поверху, послати по пошті.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.011 с.)