Економічними та соціальними суперечностями в одному з 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічними та соціальними суперечностями в одному зНайдавніших осередків земної цивілізації — Палестині.

Послідовники Ісуса Христа — християни — вірять в єдиного Бога,

Який виступає в трьох іпостасях: Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Духа

__________Святого (Свята Трійця). Священна книга християн — Святе Письмо

— Біблія складається з двох частин: Старого Заповіту і Нового

Заповіту. Старий Заповіт включає в себе 50 книг (православні

Вважають канонічними 39, а католики та протестанти — всі 50). У

Новому Заповіті 27 книг.

Іслам є однією з трьох світових релігій. Він виник в західній частині

Аравійського півострова у період розпаду родоплемінного паду. в

Умовах, копи намітилась тенденція до об'єднання арабських

Земель.

Іслам складається з двох частин: теорії — релігійнофілософського

Вчення іман, тобто віри в істинність ісламу, в його догмати тощо, та

Релігійної практики дин, тобто культів, обрядів тощо. Основним

Догматом ісламу є віра в єдиного Бога («Немає Бога, крім Аллаха, і

Мухаммед — пророк Його»). Вважається, що Аллах — єдиний,

Всемогутній, Він — творець всесвіту, землі й неба, всіх форм життя.

В нього немає ні сина, ні дочки, керує світом він один, без його

Відома нічого не відбувається. За непослух, невіру Бог може

Покарати як за життя, так і після смерті. Другий догмат полягає у

Вшануванні пророка Мухаммеда. Третій — віра в передвічність

Корану.

Брестська церковна унія. У 1596 р. в Бресті відбувся собор, який

Проголосив унію (союз) православної і католицької церков.

Братства. Братства - релігійно-національні організації українських

Православних міщан.

Першим найбільшим і найвпливовішим у Львові стало Успенське

Братство (1544 р

Соціологія політики та її особливості в Україні.

Соціологія політики — це спеціальна соціологічна теорія, що

Вивчає соціальні механізми функціонування влади, вмив

Суспільства та окремих соціумів на політичні процеси,

Взаємозалежність політичного життя та інших сфер

Суспільного життя, політичних та інших соціальних

Інститутів.Соціологія політики вивчає наслідки соціальних змін, а

Також вплив політичних інститутів на соціальні процеси і структури.

Зміст політичного життя являє собою реалізацію політичних

Інтересів соціальних спільностей — націй, класів, соціальних груп, а

Також організацій, що їх представляють партій, громадсько-

Політичних об'єднань тощо.Таким чином, предметом соціології

Політики є політична свідомість і поведінка людей, які втілюються у

Діяльності держав і громадсько-політичних організацій, а також

Механізм впливу соціальних спільностей та утворених ними

Політичних інститутів на процеси функціонування політичної

влади.• кризовий стан політичних відносин (коли проголошення

Політичного курсупереходу до демократії і навіть певні конкретні

Заходи в цьому напрямкуще не привели до реального

демократизму всього політичного життя);• нерозвинутість

Політичних відносин і незрілістьбагато-партійноїсистеми (це

Знаходить прояв у негативній оцінці різнимисоціальними групами і

Спільнотами політичних партій; на загалвважається, що ці партії не

Здатні представляти і захищати інтересилюдей, а ведуть лише

боротьбу за владу, впливи і привілеї);• відсутність довіри до

Політичних структур (партій, політичних лідерів,представників

Центрального та місцевих органів влади, депутатівВерховної Ради і

навіть Президента);• відносне зменшення прихильників

Незалежності України (особливо в Криму та в донецькому регіоні,

Де більше третини опитаних у 1994 р. вважали себе громадянами

неіснуючого Радянського Союзу);• зниження політичної активності

Молоді.

Значення релігії для функціонування суспільства.

Взагалі, роль релігії в суспільстві не можна оцінювати однозначно.

Так, релігія відігравала важливу культурно-історичну роль. В межах

Релігійних віровчень формувались єдині зразки почуттів, думок,

Поведінки людей, завдяки чому релігія виступала як могутній засіб

Упорядкування і збереження традицій та звичаїв. У той же час,

Наприклад, у царській Росії синодальне православ'я

Використовувалось як засіб пригноблення трудящих мас.

Однією з історичних місій релігії, що набуває в сучасному світі все

Більшої актуальності, є формування відчуття єдності людського

Роду, значущості неперехідних загальнолюдських моральних норм

І цінностей. Однак релігія може бути виразником зовсім інших

Настроїв, зокрема фанатизму, непримиренності до людей іншої

Віри тощо.

У середні віки церква не тільки володіла монополією у сфері

Ідеології, а й виконувала економічні й політичні функції. У

Капіталістичному суспільстві релігійні організації активно

Втручаються в політичне життя, мають власну систему навчальних

Закладів, займаються благодійницькою діяльністю.

Релігійні організації можуть дотримуватися й прогресивних позицій

З деяких соціальних і політичних питань. У деяких країнах Східної

Європи християнські церкви сприяли боротьбі мас проти іноземних

Загарбників. Монастирі в Європі протягом тривалого часу були

Майже єдиними культурними центрами. Багато релігійних

Організацій і в наш час активно виступають за мир, за ядерне

Роззброєння.

В пострадянських суспільствах релігійні організації сприяють

Національній ідеї. Так, в Україні відродження національних церков

Йде поруч з процесами національного відродження. Таким чином,

релігія — явище багатопланове і багатозначне. Вона виникла як

Результат специфічних закономірностей розвитку суспільства, і

Саме суспільні процеси визначать в кінцевому підсумку її долю.

Отже, релігія є складним духовним утворенням. Зазначимо, що до

Недавнього часу наша література надавала їй вкрай спрощену

оцінку. Релігія визначалась як система "невіглаських" уявлень про

Світ і людину.

Функції і канали висловлювання громадської думки.

Одна з найважливіших характеристик структури громадської

Думки — це канали її висловлення.

Опосередковані канали висловлювання громадської думки — це

Засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення); різні засоби

Освіти, лекції; документи органів управління, засідання органів

Управління та ін. Усі ці засоби характеризуються тим, що через них

Позиція, погляди, оцінки населення висловлюються не

Безпосередньо, а з використанням «фігури ретранслятора». Тобто

Наявне «втручання» у зміст різних «текстів» громадської думки

Прямі канали висловлювання громадської думки — особисті

контакти працівників органів управління з населенням; листи;

Збори та мітинги, демонстрації та страйки, які характеризуються

Прямим, безпосереднім контактом виразника думки з

Представниками органів управління. Тому ця група каналів значно

Надійніша. Справді, на мітингах і зборах, наприклад, можуть

Виступати люди, які далеко не завжди висловлюють думку всього

Населення.

Спеціалізовані канали висловлювання громадської думки — це

Опитування із застосуванням наукових соціологічних методів.

Опитування дають можливість одержувати надійну і

Репрезентативну інформацію, нагромаджувати її з широкого кола

Проблем життя певної території, аналізувати зміни громадської

Думки в динаміці шляхом проведення повторних, так званих

Панельних, опитувань з тих самих проблем, встановлювати і

Прогнозувати закономірності функціонування громадської думки,

Функції Директивна функція громадської думки полягає в ухваленні

Рішень, які мають суто імперативний, обов'язковий характер.

Йдеться про вибори, референдуми, збори трудових колективів.

Спонукальна функція громадської думки (функція тиску на органи

Управління). Суть її у тому, що громадськість у формі мітингів,

Демонстрацій, страйків тощо спонукає органи управління до

Прийняття відповідних рішень,

Консультативна функція громадської думки «дає поради» органам

Управління щодо способів і шляхів розв'язання проблем,

Експресивна функція громадської думки (найширша за своїм

Значенням) полягає в тому, що громадська думка, незалежно від

Того, в яких умовах їй доводиться «діяти», завжди займає певнуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 363; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.151.5 (0.028 с.)