В державах, які об'єдналися в одну державу (ФРН). 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В державах, які об'єдналися в одну державу (ФРН).Проблема обміну духовними цінностями, ідеологізації

Національних культур.

Проблеми відродження національної культури в Україні.

Після здобуття Укр незал. Для укр.культ.чи не вперше зявилась

Перспектива вільного розвитку, для російськомовних – сталося

Певне обмеження можливостей ужитку рос.м. Русиф.стр.чинять

Запеклий опір такій перспективі, практичній р-ції Закону про мови.

Отже, мова є важл. політ. чинником. Проф. культ. тісно звязана зі

Змістом проф д-сті, роллю, яку вона відіграє в сусп., організацією

Роб.місця представників даної професії, на неї справляє великий

Вплив проф.освіта та підготовка.

Проблема сучасної освіти. Профільне навчання. Наразі

Більшість учнів зацікавлені у вивченні тільки обраних ними

Предметів. Саме тому такими популярними стали всілякі технікуми,

Гімназії, ліцеї та колежі — у більшості з них навчання здійснюється

За профільними напрямками. Проблема 2. Зовнішнє тестування.

Чимось ця проблема пов'язана з попередньою. Власне, учні зовсім

Не проти самої концепції зовнішнього тестування, - непокоять чутки

Про наповнення робіт. Страшно навіть подумати, що буде, якщо всі

Писатимуть однакові тести - незважаючи на здібності, нахили,

ухили та профілі... Ну як філолог виконуватиме роботу з

Математики, яку вивчає за скороченою програмою, без поділу на

Алгебру та геометрію?.Проблема 3. Вступ. Для старшокласників ця

Проблема найважливіша, адже саме від успішної (чи не дуже)

Вступної кампанії залежить, без перебільшень, їхнє майбутнє. Ми

Вже наслухалися і про ціни вступу на держбюджет, і про вартість

Потрібного варіанту тестування за тиждень до екзамену та й про

Сам перебіг вступних випробувань. Про хитрі правила подачі на

Апеляцію і про те, як, перш ніж виставити оцінку, екзаменатор

Уважно звіряється з якимось підозрілим списком. Чого хочуть учні?

Це дуже просто: справедливих змагань.Звичайно, проблем в

Українській освіті ще дуже багато. Це і підручники, рекомендовані

Міністерством освіти, з помилками на кожній сторінці. А чого тільки

Варта дванадцятирічна система навчання? Цікаво в нас, між іншим,

Виходить. Спочатку було десять класів, і всім було добре. Але освіту

Зробили одинадцятирічною (тоді за таємничих обставин зник

четвертий клас). А от тепер - аж дванадцять класів... Проблеми, їх

багато, вони різні. От тільки причина їх, як мені здається, одна:

Освітні закони видають теоретики, які ніколи не мали справи з

Живими дітьми.

Завдання вищої освіти України в контексті вимог Болонського

Процесу. 1. Вища освіта України – це достатньо сформована

Система, яка певною мірою відповідає структурі освіти розвинених

Країн світу. 2. З метою адаптації освітньо-кваліфікаційних рівнів

України до вимог Болонського процесу передбачається змінити

Рівень спеціаліста на рівень магістра за галузевою ознакою поряд з

Існуючим рівнем магістра, який відповідатиме європейському

Рівню “master of science”, а рівень молодшого спеціаліста вивести з

Системи вищої освіти. 3. Наявна в Україні система наукових ступенів

Кандидата наук і доктора наук може бути адаптована до системи,

Прийнятій в Європі, після узгодження структури4. Критерії

Визначення якості вищої освіти мають бути розроблені і узгоджені

Для забезпечення контролю якості як для здійснення зовнішнього

Контролю, так і для забезпечення якості на рівні вищого

Навчального закладу, за участю роботодавців і міжнародних

Експертів.6. Для реалізації принципу “освіта через усе життя” в

Україні потрібно удосконалити систему перепідготовки та

Підвищення кваліфікації фахівців шляхом створення навчально-

Науково-виробничих комплексів при вищих навчальних закладах,

Україна активно співпрацює з країнами ЄС щодо впровадження

Європейської тематики у вищу освіту, яка відображена у спільних

Проектах і програмах.Таким чином, Україна проводить активну

Роботу щодо адаптації вітчизняної системи вищої освіти до умов

Болонського процесу з наміром увійти до Болонської співдружності

Соціологія сімї Сім'я або родина — соціальна група, яка

Складається з чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають у шлюбі,

Їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб,

Поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і

Здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного,

Побутового, морально-психологічного укладу, взаємної

Відповідальності, виховання дітей. Це репродуктивна функція, яка

Полягає у відтворенні населення — дітонародженні і духовно-

Моральному відтворенні людини в сім’ї. Розрізняють багатодітну,

Середньодітну і малодітну сімейну орієнтацію.Демографічна

Політика — це система соціальних заходів, спрямованих на

Формування бажаної демографічної поведінки населення,

Насамперед регулювання процесів дітонародження, сприяння його

Зростанню.Ще одна дуже важлива функція інституту сім’ї, яка

Зв’язана з репродуктивною функцією, — функція соціалізації, що

Полягає в навчанні і догляді за дітьми, їх соціальному захисті.

Поряд з виховною функцією важливою є рекреативна функція, яка

Сприяє розвитку особистості в членів сім’ї. Водночас сім’я виконує

Комунікативну функцію, тобто задовольняє потребу людини в

Духовному спілкуванні, яке ґрунтується на взаєморозумінні і

взаємопідтримці.розширена (або складна) сім'я повна

Сім'я,;неповна сім'я,;реконструйована сім'я, де один з батьків

Помер, другий взяв новий шлюб або вони

Розлучилися;патріархальна сім'я матріархальна

Основні проблеми сучасної укр.. молоді. В умовах глибокої

Трансформації суспільних відносин значна частина української

Молоді втратила позитивні життєві орієнтири, можливість реалізації

життєвих планів та прагнень. Ослаблення дії старих регулятивних

Чинників і несформованість нових, спричинили істотне посилення

Негативних явиш, поширення поведінкових стереотипів, хибно

Сприйнятих за вияви свободи особистості. Молодь

Потребує: забезпечення матеріальних потреб для свого розвитку та

Продовження свого роду; повноцінного спілкування, що породжує

Проблему самогубств; важливою є можливість працювати за

Спеціальністю з достойною винагородою за працю.2. Участь у

Суспільному житті та самореалізація молоді. Переважна

Більшість проблем молоді — це складові загальних потреб

Українського суспільства. Значна частина молоді не цікавиться

Політикою й вважає неважливою участь у виборах, не відчуває себе

Господарями своєї держави і не бачить соціальну перспективу в

Україні. 3. Освіта, працевлаштування та забезпечення

Житлом. 4. Сучасний стан здоров’я молоді.

Молодь як специфічна соц..-демогр. Спільнота 16.12.06

У сучасній літературі існує багато визначень молоді. Найбільш

Поширеним є визначення молоді як соціально-диференційованої

Соціально-демографічної групи, котрій притаманні специфічні

Психологічні, фізіологічні та культурні властивості. Ці властивості

Визначаються не лише віковими особливостями, але й тим, що

Соціально-економічне, соціально-політичне становище молоді, її

Духовний світ, система ціннісних орієнтацій перебувають на стадії

становлення.Важливим питанням є визначення вікових параметрів

Молоді. Вони залежать як від історичних особливостей, традицій,

так і від рівня соціально-економічного розвитку країни:• нижня

межа визначається біологічною, статевою зрілістю;• верхня -

Визначається з огляду на юридичне повноліття, закінчення

Навчання, здобуття професії, одруження та набуття економічної

НезалежностіЗа законами України цей вік означується від 14 до 35

Років.Як специфічна соціально-демографічна група суспільства

Молодь визначається не лише віковими межами, а й тим, яке місце

Вона посідає в соціальній структурі суспільства, а також

Особливостями соціального розвитку.У житті молодої

людини умовно можна виділити три основних періоди• період

Пошуку - коли молода людина сама для себе визначає та приймає

рішення стосовно навчання і сфери професійної діяльності;• періодПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 345; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.94.18 (0.005 с.)