Саморегульованістю, що розуміються, звичайно, не в абсолютному, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Саморегульованістю, що розуміються, звичайно, не в абсолютному,а відносному змісті;

• таким рівнем розвитку культури, що знаходить своє

Вираження у виробленні системи норм і цінностей, які лежать в

Основі соціальних зв'язків.

Індустріальне суспільство в соціології Конта.

Індустріа льне суспі льство — суспільство, в якому закінчено процес

Створення великої, технічно розвиненої промисловості (як основи і

Провідного сектора економіки) та відповідних соціальних і

Політичних структур; етап розвитку суспільства, коли основна маса

Населення зайнята на заводах і фабриках (в індустрії).У Західній

Європі перехід від аграрного до індустріального суспільства

Відбувся внаслідок промислової революції, що почалася в 18

Ст. у Великобританії. Основною технологією, яка спричинила такі

Зміни була парова машина, що дозволила організувати масове

Виробництво.

Елвін Тофлер виділяє такі характерні для індустріального

Суспільства

Риси:стандартизація;концентрація;централізація;синхронізація;І

Закон індустріального суспільства — зріст багатства, який

Утверджує або передбачає, врешті-решт, узгодження інтересів. При

Цьому особливого значення він надає приватній власності та її

Концентрації, тобто зростанню багатства.

Соціальна система.Соціальна структура.

Соціальна система — це цілісне утворення, основним елемен-

Том якого є люди, їх зв'язки, взаємодії і відносини. Ці зв'язки, вза-

Ємодії і відносини носять стійкий характер і відтворюються в іс-

Торичному процесі, переходячи з покоління в покоління.

Соціальний зв'язок — це набір фактів, що обумовлюють спільну

Діяльність у конкретних спільностях у конкретний час для досяг-

Нення тих чи інших цілей. Соціальна взаємодія — це процес, у

Якому люди діють і випробують вплив один на одного. Соціальні

Відносини — це відносно стійкі і самостійні зв'язки між індивідами і

Соціальними групами.

Соціальна структура суспільства, її складові.

Соціальна структура - це сукупність взаємопов'язаних та

Взаємодіючих між собою упорядкованих соціальних спільнот, груп,

А також відносин між ними. Суспільство складається з різних

Соціальних спільнот, груп, які займають різні місця у системі

Соціальної нерівності.

Соціальні спільноти - це такі об'єднання людей, які виникають

та формуються на основі:

1. культурно-історичної самобутності (народи, нації);

Родинних зв’язків та схожості стадії життя (сімейні, статево-

Вікові та ін.).

Соціальні спільноти також розрізняються за професійно-

Кваліфікаційними, територіально-регіональними ознаками.

Основні види соціальних спільностей:

За ступенем стійкості:тимчасові, нестійкі (туристична група,

пасажири вагона, мітингова група);середньостійкі (трудовий

колектив заводу, шкільний клас, бригада будівельників);стійкі

(клас, нація). За розмірами:великі (класи, соціальні прошарки,

Верстви населення, нації); середні (мешканці міста, робітники

підприємства-гіганта); малі (сім'я, екіпаж космічного корабля,

колектив малого підприємства). За змістом:

соціально-класові (класи, соціальні групи);

соціально-етнічні (нації, народності та ін.);

Соціально-демографічні (жінки, чоловіки, діти, молодь,

Пенсіонери);соціально-професійні (лікарі, викладачі, шахтарі та

Ін.);соціально-територіальні (мешканці міста, села, району, об-

Ласті, країни)

Соціальна спільність, соціальна група, соціальний інститут,

Соціальна організація.

Соціальні спільноти - це такі об'єднання людей, які виникають та

формуються на основі:

1. культурно-історичної самобутності (народи, нації);

Родинних зв’язків та схожості стадії життя (сімейні, статево-вікові

Та ін.). тимчасові, нестійкі (туристична група, пасажири вагона, мі-

тингова група); середньостійкі (трудовий колектив заводу,

шкільний клас, бригада будівельників); стійкі (клас, нація)За

Розмірами:великі (класи, соціальні прошарки, верстви

Населення, нації); середні (мешканці міста, робітники

підприємства-гіганта); малі (сім'я, екіпаж космічного корабля,

колектив малого підприємства)За змістом:соціально-класові

(класи, соціальні групи);соціально-етнічні (нації, народності та

Ін.);соціально-демографічні (жінки, чоловіки, діти, молодь,

Пенсіонери);соціально-професійні (лікарі, викладачі, шахтарі та

ін.);

Соціально-територіальні.

Соціальна група – це сукупність людей, що мають спільні соціальні

Ознаки, виконують суспільно необхідну функцію у спільній структурі

Суспільного поділу праці. 1)Групи, що займають різне місце у

Системі соціальної нерівності даного суспільства, а також у

диференціації його населення за основними критеріями;

Представники цих груп є суб’єктами різних соціальних інститутів.

Соціальний інститут – усталений комплекс формальних і

Неформальних правил, принципів, норм, установок, що регулюють

Різні сфери людської діяльності і організують їх у систему.

Соціальний інститут існує через необхідність задовільнити

найважливіші життєві потреби. 1) інститут сім*і і шлюбу; 2)

Політичні інститути; 3) економічні інститути; 4) інститут освіти

(наука, культура).; 5) інститут релігії.

Соціальна організація — соціальна група, орієнтована на до-

Сягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високо

Формалізованих структур.

Формальні організації.промислове підприємство, фірма, уні-

Верситет, муніципальна структура (мерія). Неформальні

Організації. любительські групи, відносини лідерства, симпатій

Тощо.

Проблеми громадянського суспільства в Україні.

Актуальність вивчення проблем громадянського суспільства

Пояснюється тим, що воно виступає своєрідним фундатором

Правової демократичної держави. Треба відверто визнати, що

Розвитку громадянського суспільства в Україні заважає стала

Застаріла суперечливість здійснення політичної влади. Головне

Протиріччя – це протиріччя між ідеєю демократії як повновладдя

Народу, проголошеної Конституцією України, та труднощами її

Реалізації. Специфіка проблеми полягає в тому, що вона не має і не

Може мати свого остаточного вирішення. Громадянське суспільство

– надто гнучкий і складний конструкт, щоб мати універсальну

Структуру, а тому переважна більшість поглядів на нього приречена

На тупцювання навколо загальновизнаних істин. А для цього існує

Єдино результативний і констуктивний варіант вирішення цих

Проблем – враховуючи національну специфіку, розкрити потенціал

Власної системи управління та ініціювати стратегічний процесс, що

Дасть можливість поєднати зусилля різних рівнів управління і

Самоуправління в Україні. Громадянське суспільство необхідно для

Затвердження демократії. Чим воно більше розвинуто, тим легше

Громадянам захищати свої інтереси, тим більше у них можливості

Самореалізації в різних сферах громадського життя й тим менша

Небезпека узурпації влади й здійснення повного контролю за

Суспільними процесами. До сьогодні основними шляхами

Побудови громадянського суспільства в Україні є:- розширення

Масової бази влади, підвищення політичної культури населення,

Створення нових можливостей участі громадян в управлінні

Державними і суспільними справами, розвиток різних форм

Громадського самоврядування і самодіяльності.

Соціальна структура суспільства та її основні елементи.

Соціальна структура - це сукупність взаємопов'язаних та

Взаємодіючих між собою упорядкованих соціальних спільнот, груп,

А також відносин між ними. Суспільство складається з різних

Соціальних спільнот, груп, які займають різні місця у системі

Соціальної нерівності.

Соціальні спільноти - це такі об'єднання людей, які виникають

та формуються на основі:

1. культурно-історичної самобутності (народи, нації);

Родинних зв’язків та схожості стадії життя (сімейні, статево-

Вікові та ін.).

Соціальні спільноти також розрізняються за професійно-

Кваліфікаційними, територіально-регіональними ознаками.

Основні види соціальних спільностей:За ступенем

Стійкості:тимчасові, нестійкі (туристична група, пасажири вагона,

мітингова група);середньостійкі (трудовий колектив заводу,

шкільний клас, бригада будівельників);стійкі (клас, нація)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 304; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.148.127 (0.025 с.)