ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема IV. Як митці створюють красуУроки 53-54. Народні майстри та митці-професіонали

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда: композитор — виконавець — слухач. Формування уяв­лень про народну музику, її роль і місце в житті людей, про спосіб передачі й збереження.

П: Народна музика. Троїсті музики. Народний хор.

ХТД: Народні пісні «Вийди, вийди, сонечко» та ін. МГ: «ЗО, ВІ, РА, ЙО, НА»; ритмічний супровід; пульс танців, плас­тичне інтонування. Танцювальні мелодії «Троїстих музик» (згадати склад ансамблю). Слухання народних співаків.

Візуальне мистецтво

Зміст: Створення художніх образів, розвиток фантазії, уяви.

П: Народне мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.

ХТД: Виконання малюнків-імпровізацій у процесі слухання народ­них пісень «Вийди, вийди, сонечко», «Ой» вербо, вербою. (Ак­варель по-мокрому».)

СММ: «Троїсті музики». Українські народні пісні «Вийди, вийди, сонечко», «Ой, вербо, вербо».

Уроки 55-56. Народні майстри та митці-професіонали (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: Познайомити з українськими народними інструментами (бан­дура, кобза, цимбали, сопілка); народні виконавці; навичок виразного чистого виконання.

Я: Українські народні інструменти: кобза, бандура, цимбали, со­пілка.

ХТД: «Два півники», «Котику сіренький».

МГ: Інсценізація; елементи канону; пластичне інтонування. Слу­хання музичних творів у виконанні на українських інстру­ментах та визначення тембрів. Ю. Щуровський «Вечір у сте­пу»; JI. Позен «Лірник», невідомий автор «Кобзаря»; Куїнджі «Вечір на Україні»; І. Левітан «Місячна ніч».

Візуальне мистецтво

Зміст: Сприйняття лінії, форми, кольору через ознайомлення з тво­рами декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Уза­гальнення форми.

Я: Кругла скульптура. Стилізація.

ХТД: Ліплення за мотивами опішнянської та Васильківської іграшок «Щиглик-свистунчик», «Голосистий півник». «Здивова­не цуценя», «Ласкавий котик» (глина, пластилін).

СВМ: Зразки опішнянських та Васильківських народних іграшок. Твори скульпторів І. Васильєва, М. Білика, В. Шишова, І. Гон­чара, І. Кавалерідзе.

СММ: П. Чайковський «Жайворонок». Українська народна пісня «Два півники», «Котику сіренький». В. Верховинець «Щебе­тали горобці».

Уроки 57-58. Народні майстри та митці-професіонали (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда про веснянки. Музика, що створена композиторами (професійні виконавці).

П: Композитор. Консерваторія.

ХТД: Ю. Рожавська «Веснянка». Українські народні веснянки.

МГ: Хороводи, пластичне інтонування; М. Лисенко «А вже весна» (з опери «Зима і Весна»).

Візуальне мистецтво

Зміст: Передача основного характеру об'ємної форми. Засвоєння спо­собів декорування поверхні (нанесення фактури, виготовлен­ня рельєфу).

П: Майстер народної творчості.

ХТД: Ліплення за мотивами косівської та димківської іграшок « У пер­тий баранчик», «Ведмежатко», «Матрьошки» (глина, плас­тилін);

СВМ: Твори скульпторів-аніматорів. І. Сфімов «Лань». Зразки косівських та димківських народних іграшок.

СММ: В. Косенко «Купили ведмедика»; Л. Колодуб «Лялька співає».

Уроки 59-60. Народні майстри та митці-професіонали (продовження) Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда про роль виконавців у музичній культурі. Вокальне, інструментальне, вокально-інструментальне виконання.

П: Професійні виконавці: співаки, піаністи, скрипалі та ін.

ХТД: «Котику Сіренький». О. Антонюк — А. Орел «Як складається пісенька».

МГ: Музикування. Е. Гріг «Ранок» (музичні приклади різних ви­конавців (вокальне, інструментальне)). Д. Жилінський «Грає С. Ріхтер».

Візуальне мистецтво

Зміст: Ознайомлення із зразками української національної вишив­ки, різьблення по дереву.

П: Ритм. Орнамент. Геометричний орнамент.

ХТД: Створення виразної орнаментальної композиції «Гармонія ритму» в смужці, квадраті, за мотивами вишивки, різьблен­ня по дереву (фломастери, олівці).

СВМ: Зразки українських національних рушників та виробів із де­рева народних майстрів Закарпаття.

СММ: Гуцульські мелодії.

Уроки 61-62. Подарунок ветерану

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда про День Перемоги. Виховання поваги до подвигу сол­датів — захисників Вітчизни; виховання почуття патріотизму. Активна роль слухача у сприйнятті музики, розвиток уміння висловити власне ставлення до музики.

П: Слухач (інтерпретатор). Музикант-педагог.

ХТД: А. Філіпенко «Вічний вогонь» або Н. Фаттах «У роки слави грозової»

МГ: Ритмічний супровід (відтворення ритму).

Візуальне мистецтво

Зміст: Ознайомлення із зразками розпису декоративних тарілок. Ово­лодіння прийомами та навичками народного декоративного розпису. Симетричне та асиметричне зображення в розписі.

П: Рослинний орнамент.

ХТД: Ескіз розпису декоративної тарілки (акварельні фарби, гуаш).

СВМ: Розписи Г. Собачко, К. Білокур, П. Глущенко.

СММ: Українські народні пісні,

Уроки 63-64. Мистецтво мультиплікації

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення основних ознак мультфільмів (пригадування переглянутих фільмів протягом року).

П: Звукооператор у кіно. Художник-мультиплікатор.

ХТД: Перегляд м/ф «Великий вальс» (обговорення).

МГ: Рухи, пульс вальсу.

СММ: Й. Штраус «Казки Віденського лісу».

Візуальне мистецтво

Зміст: Емоційне сприйняття музичних та художніх творів. Відтворен­ня стану природи та власного емоційного настрою у живопис­ній пейзажній композиції. Опанування елементарними понят­тями про перспективу (зменшення видимих розмірів предметів із віддаленням від спостерігача, загороджування, плановість.)

П: Художник. Пейзаж. Лінія горизонту.

ХТД: Інтерпретація музичних творів засобами образотворчого мистец­тва: «Квітуче дерево». «Мелодія весни», «Весняний вітерець», «Весняна мозаїка» (гуаш, штамп).

СВМ: Т. Яблонська «У квітні»; М. Глушенко «Квітучийсад».

СММ: В. Верменич «Іде весна»; Й. Штраус «Казки Віденського лісу», П. Чайковський «Весна», «Підсніжник»; Е. Гріг «Весною»; С. Майкапар «Навесні».

Уроки 65-66.Свято букваря

Музичне мистецтво

Зміст: Підготовка до театралізованого свята букваря. О. Білащ — І. Чубач «Свято букваря».

П: Режисер.

Візуальне мистецтво

Зміст: Опанування засобами графічної виразності. Виражальні можливості кольору. Створення композиції «Моя улюблена літе­ра» (матеріал на вибір учня).

СВМ: Г. Нарбут «Українська абетка»; Т. Мавріна «Казкова азбука».

Уроки 67-68. Урок-концерт, Урок-вернісаж

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнюючий урок року.

Візуальне мистецтво

Зміст: Емоційне сприйняття та відтворення краси довкілля.

П: Узагальнення провідних понять року.

ХТД: Створення колективної декоративної композиції «Чарівний віночок» (аплікація, кольоровий папір, картон, тканина, різнофактурні матеріали). СВМ: Фотоілюстрації квітів г

СММ: П. Чайковський «Вальс квітів»; В. Гречанінов «Іде весна».

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.006 с.)