Тема II. Мистецтво — чарівне вікно у світ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема II. Мистецтво — чарівне вікно у світУроки 17-18. Яскраве коло

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про красу світу в музичних і танцювальних образах. Ознайомлення із жанром танцю, порівняння з піснею. «Троїсті музики» (склад). Скрипка, сопілка, бубон (ілюстрації).

П: Танець. Народний танець (гопак, козачок тощо).

ХТД: Українська народна пісня «Діду, мій дударику»; А. Мігай «Пі­сенька з дощем». Відтворення пульсу танців, запис і відтворен­ня ритму (бубон або інші інструменти).

СММ: «Козачок», «Гопак» у виконанні «Троїстих музик» (розрізня­ти на слух тембри інструментів). Хореографічні рухи з елемен­тами українських танців.

СВМ: А. Коцка «Гуцулка».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з особливостями живопису. Оптимальне заповнен­ня площини аркуша паперу. Уявлення про хроматичні та ахро­матичні кольори. Формування відчуття кольору шляхом змішу­вання основних та отримання похідних кольорів і відтінків.

П: Колір. Основні та додаткові кольори.

ХТД: Вправи « Різнокольорові кульки, що злетіли у небо » (у тих міс­цях, де зображення кульок частково перетинаються, утворю­ються нові кольори) (акварельні фарби, пензлі).

СВМ: А. Коцка «Гуцулка», А. МаТісс «Червоні рибки»; В. Серов «Дівчинка з персиками»; А. Куїнджі «Березовий гай».

СММ: Танцювальні мелодії у виконанні «Троїстих музик».

Уроки 19-20. Різні барви у природи

Музичне мистецтво

Зміст: Ознайомлення з новими танцювальними жанрами. Бесіда про старовинні танці: полонез, менует тощо (зображення виконав­ців танців). Порівняння музики танців — українських народ­них та старовинних (темп, характер).

П: Темп.

ХТД: Музичне привітання. (30,ВІ,РА); А. Мігай «Пісенька з дощем» (робота над дикцією, артикуляцією).

СММ: Й. С. Бах «Менует», «Полонез»; В. Барвінський «Український танець». Виконання хореографічних рухів до менуету та ко­зачка (у порівнянні). Музична гра «Знайди помилку » (у визна­ченні характеру танців).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття та аналіз творів мистецтва з метою визначення теплих і холодних кольорів. Засвоєння способів отримання теплих та холодних кольорів. Опанування навичками змішу­вання фарб та малювання гуашевими плямами у техніці мо­нотипії. Розвиток уяви, фантазії.

П: Теплі та холодні кольори.

ХТД: Виконання композиції у техніці монотипії з наступним уточ­ненням деталей (за вибором учня) «Кущі бузку», «Маки у жит­ньому полі» (гуаш, пензлі)і

СВМ: Завдання на визначення теплих та холодних кольорів у творах мистецтва: М. Врубель «Бузок»; П. Кончаіювський «Бузок»; І. Шишкін «Жито»; М. Приймаченко «Букет», «Червонімаки».

Уроки 21-22. Різні барви у природи (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про передачу характеру руху в музиці (у порівнян­ні темпу, загального настрою музики).

П: Інструментальний супровід, вступ і закінчення лісні.

ХТД: Поспівка «Кругом женчики, кругом» (інтонування з агогічним відхиленням). М. Красєв «Падає листя» (повторення), Ю. Михайленко «Метелиця-зима» (робота над дикцією при виконан­ні вокальних творів). (30,ВІ,РА). Імпровізація хореографічних рухів («падає листя», «завірюха»). Гра «Добери колір з паліт­ри» відповідно до музичного образу (розвиток уяви).

СММ: Українська народна пісня « Метелиця », Г. Свиридов « Заметіль» («Трійка»).

СВМ: Ф. Манайло «Осінь»; І. Грабар «Зимовий пейзаж».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Порівняння кольорів за колірним тоном. Композиційні засоби передачі руху. Відображення емоційного стану явищ природи засобами живопису та музики. Розвиток аудіовізуальни образних асоціацій. П: Теплі та холодні кольори.

ХТД: Створення двох контрастних композицій за мотивами музич них творів «Танок осіннього листя», «Кружляє заметіль» (акварель «по-мокрому»).

СВМ: Ф. Манайло «Осінь»; С. Шишко «Падолист», «Київська сюїта»; І. Грабар «Зимовий пейзаж».

СММ: А. Вівальді «Осінь»; М. Сільванський «Завірюха». Завдання: порівняти осінні та зимові настрої, відображені у творах музичного та образотворчого мистецтва.

Уроки 23-24. Зимові фантазії

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з танцювальним жанром вальсу. Бесіда про жан­ри пісні і танцю, їх основні ознаки (зіставлення).

П: Вальс. Колискова пісня. Музична фраза.

ХТД: Поспівка «Тихий сон по горах ходить». Укр. народна пісн «Ходить сонко» (робота над кантиленою, диханням); Т. Шутен- ко «Вальс сніжинок». Пульс вальсу, колискової пісні (у порів- 4 нянні). Гра «Викресли зайве» (у словесних характеристиках танців і пісень).

СММ: К. Стеценко «Вечірняпісня»; Г. Свиридов «Заметіль» («Вальс»).; Хореографічні імпровізації «Сніжинкові фантазії» (виражен­ня рухами та жестами — радість, сум, подив тощо).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття музичних та візуальних творів (у порівнянні). Ви­ражальні можливості силуетної форми. Поєднання КІЛЬКОХ; мистецьких технік (вирізування форм та їх декор). Передача напрямку руху образотворчими засобами.

П: Витинанка.

ХТД: Виконання декоративної композиції «Сніжинкові фантазії» (аплікація, білий і кольоровий папір, фломастери, клей ПВА).

СВМ: І. Марчук «Зимовий ранок»; М. Глущенко «Зимовий день».

СММ: Г. Свиридов «Заметіль» («Вальс»). Творче завдання: порівняв ти засоби вираження руху у творах музичного, хореографіч­ного та візуального мистецтва.

Уроки 25-26. Зимові фантазії (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Розвиток музичних, хореографічних та візуальних асоціацій. Бесі­да про зимові свята. Ознайомлення зі складовими українських різдвяно-новорічних обрядів. Виховання поваги до традицій народу.

П: Колядка.

ХТД: «Коляда», «Ой хто Миколая любить». Н. Рубальська «Танок сніговиків» (танцювальні рухи під час виконання). Ритмічні ігри; інструментальний супровід пісні (гра на музичних інс­трументах).

СММ: М. Леонтович «Щедрик» з переглядом фрагменту к/ф «Один дома» («Щедрик»).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток музичних, хореографічних та візуальних асоціацій. Порівняльний аналіз і передача форм та розмірів. Розміщення предметів на аркуші з дотриманням їх взаєморозташування.

П: Цілісність форми предметів.

ХТД: Виконання декоративної колективної композиції «Танок сні­говиків» (гуаш, пензлі, тонований папір).

СВМ: І. Шишкін «Зима»; С. Шишко «Парк узимку».

Уроки 27-28. Новорічна фантастична казка

Музичне мистецтво

Зміст: Формування вміння визначати характер, настрої твору. Уявлення про фантастичні образи в музиці, хореографії, кіно, живопису.

ТІ: Щедрівка.

ХТД: «Щедрівки» (за вибором учителя та учнів).

СММ: Е. Гріг «У печері гірського короля» , «Танок ельфів». Імпрові­зація рухово-пластичних етюдів під музику (метод дзеркал).

СВМ: Перегляд м/ф «Фантазія» У. Діснея (фрагменти) чи іншого м/ф з новорічною тематикою.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Взаємозв'язок форми і частин. Опанування навичками розбілу і затемнення кольору. Емоційно-образна характеристика отриманих сполучень кольорів. Створення художнього обра­зу (розвиток аудіовізуальних асоціацій, фантазії).

П: Розбіл кольору. Затемнення кольору.

ХТД: Відображення характерів «музичних героїв» — «добрий ельф», «грізний гном» — у контрастних композиціях (гуаш, круглі та плоскі пензлі).

СВМ: М. Врубель «Шестикрилий серафим», «Пан».

СММ: Е. Гріг «У печері гірського короля», «Танок ельфів».

Уроки 29-30. Новорічна фантастична казка (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення теми (особливості передачі настроїв образно мовою поезії, музики, хореографії, живопису, графіки, кіномистецтва). П: Музика і слово, музика і рух. ХТД: Новорічна пісня.

СММ: Р. Шуман «Дід Мороз». Гра «Пригадай мелодію» (з мелодії пісень і танців, що вивчалися протягом семестру).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Узгодженість силуетної форми і декору. Порівняння кольорів за світлістю. Узагальнення понять. П: Декор.

ХТД: «Ялинкові прикраси» (художні техніки за вибором учня). СММ: Р. Шуман «Дід Мороз»; В. Косенко «Пісня про ялинку».

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.007 с.)