Дослідження й обробка технологійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження й обробка технологій- можливість використання досвіду і кадрів

- можл. викор-ня основного устаткування

- можл. викор-ня резервного устаткув.

- можл. викор-ня потужностей, що не використовуються

- можл. викор-ня особливої технології

Правові

- наявність патентів, авторських прав

- належний правовий захист

Фінансові

- кредит

- необхідні фінансові ресурси відповідному капіталові фірми

  1. Методы «страховки» цены

Розробка тактики ціноутворення –кінцевий етап ціноутворення.

1. " страхування ціни" – заходи з метою зменшення ризиків:

- " слизькі ціни" - оплата відповідно до контракту за поточною ціною,

- біржове страхування (хеджування),

- страхування фінансових ризиків у страхових компаніях,

- факторинг.

  1. Запрещенная практика в рекламе

Реклама- неособова форма комунікацій, що здійснюється через мережу платних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування.

Заборонена практика у рекламі:

брехня в обіцянках ( наприкл. повернемо молодість);

неповний опис (опис верхнього шару покриття з дуба з рекламою дуба);

помилкове порівняння ( твердий як діамант);

пропозиція батога і пряника;

складні порівняння; часткове розкриття;

обмеження, написання дрібним шрифтом

№ 13

Основные этапы маркетинговых исследований

Маркетингове дослідження – систематичний процес постановки мети дослідження, збору, аналізу об'єктивної ринкової інформації і розробка рекомендацій для конкретних управлінських рішень щодо продуктово-ринкової стратеги фірми.

Осн. етапи маркетингових досліджень:

1. Визначення мети маркетингового дослідження: аналіз проблем і можливостей; визначення альтернативних рішень; визначення меж дослідження.

2. Визначення дослідницьких завдань: розробка пошукових питань; розробка гіпотез; визначення джерел інформації.

3. Оцінювання цінності маркетингової інформації.

4. Планування дослідження: добір методів дослідження; розробка анкети; планування вибіркового спостереження або експерименту.

5. Збір інформації й обробка даних.

6. Розробка рекомендацій.

7. Презентація результатів.

Подходы, модели и методы сегментации промышленного рынка

У практиці сегментування промислового ринку часто використовують модель Б. Шапиро і Т. Бонома. Модель, в основі якої лежить гніздовий метод поетапного сегментування, вона заснована на п'ятьох групах критеріїв, що діють за принципом вкладених ієрархій, подібно російським матрьошкам. Початок сегментування відбувається з верхніх рівнів, оскільки тут дані більш доступні. Далі виробляється виділення груп промислових споживачів на основі специфічних характеристик організацій-споживачів. Таким чином, якщо в традиційній моделі сегмент і виходить на перетинанні змінних, то в моделі Шапиро-Бонома сегменти виходять у процесі побудови дерева, що росте вниз.

Критерії сегментації промислового ринку:

галузева належність;

тип підприємства;

розмір підприємства (число працівників» обсяги за­купівель, обсяги продажів);

географічне розташування;

використання продукції;

очікувані вигоди;

структура закупівельного центру (централізована, децентралізована, змішана);

особисті характеристики покупців (мотивація, ризик).

персональні риси осіб, що приймають рішення що­до закупівлі товарів.

Классификация товаров.

Мета класифікації — для кожного типу товару ви­ділити його характерні ознаки і визначити специфіку комплексу маркетингу. Товари ділять на СПОЖИВЧІ: --товари повсякденного попиту -- товари попереднього вибору – товари особливого вибору – товари пасивного вибору. та ПРОМИСЛОВІ: 1.Спорудження і капітальне устаткування. 2.Додаткове устаткування. 3.Допоміжне устаткування 4.Деталі і компоненти. 5.Оброблені матеріали та сировина. 7.Промислові послуги.

Товари бувають:

Імпульсивної покупки. Наприклад, шоколадний батончик біля каси.

Для екстрених випадків. Наприклад, снігоходи, гумові чоботи.

Попереднього вибору. Наприклад, меблі, одяг (на основі порівняння характеристик).

Особливого попиту — з унікальними характери­стиками (престижні автомобілі, стереоапаратура).

Пасивного вибору — споживачу не відомо про існування товару.

іПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.015 с.)