Стратегії конкуренції в галузях. Глобальні галузі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стратегії конкуренції в галузях. Глобальні галузі.Конкуренція в глобальних галузях. Промисловий ринок по своїй природі глобальний і промисловим підприємствам часто приходиться працювати в глобальних галузях.

Глобальна галузь - це галузь, у якій стратегічні позиції підприємств-конкурентів у рамках національних ринків піддаються фундаментальному впливові їхніх позицій на міжнародному ринку, ринках інших країн. Прикладом глобальних галузей є виробництво комп'ютерів, складної побутової електронної й електротехнічної продукції, авіаційна, автомобільна. Хоча конкуренція на світовому ринку істотно відрізняється від конкуренції на національних ринках, проте, структурні і ринкові фактори залишаються такими ж у глобальних галузях, як і на внутрішніх ринках. До основних відмінних рис конкуренції в глобальних галузях, у порівнянні з конкуренцією в рамках національних ринків, необхідно віднести наступне: ●конкуренти знаходяться в різних країнах, мають різні ресурси, законодавство, культуру, традиції; ●аналізуючи конкуренцію необхідно аналізувати взаємозв’язки між компанією та владою; ●закупівельна політика сильно залежить від політичних факторів; ●глобалізація веде до більш високого техніко-економічного рівня в-ва.

Джерелами глобальних конкурентних переваг є відносні переваги(менші витрати, краща якість), економія за рах масштабів в-ва,глобальний досвід, економія за рах матеріально-технічного забезпечення, товарна диференціація, „економія на маркетингу”.

Для глобалізації існують законодавчі та ряд екон обмежень(витрати на перевозу, неможливість доступу до каналів розподілу, суттєві відмінності в потребах клієнтів, недостатній попит на світовому ринку). Одне з головних рішень,яке повинна приймати компанія, яка працює на даному типу ринку, - вести глобальну конкуренцію чи використати переваги локалізації і зайняти конкурентну нішу.

№ 34

1. Роль маркетингу в плануванні д-ті п-ва.

1.Розробка ринкової стратегії

А) аналіз ринкової стратегії (фактори мікро і макро ринкового середовища; типи ринків; ринкова інформація; моделі споживчого поводження)

Б) добір цільових ринків (сегментація ринків; позиционирование товарів; визначення ємності ринків)

2. Розробка продуктової стратегії

А) розробка комплексу маркетингу ( опис товару; визначення типу попиту; визначення диверсификационного набору фірми; ЖЦТ; розробка нових товарів; Упакування, марки, товарні знаки; стратегія ціноутворення; стратегія збуту; стратегія просування)

3. Реалізація маркетингової стратегії

А) Керування маркетингом (планування маркетингу; організація форми правління; контроль)

2. Ринковий попит. Показники попиту та їх зв'язок з маркетинговою старегією компанії

Спрос – это платежеспособная потребность, которая проявляется в форме потребности на продукцию или услугу со стороны покупателей, которые принимают участие в рыночных отношениях на этом рынке.

Виды спроса:отрицательный, отсутствие спроса, скрытый (потенциальный), падающий, нерегулярный, полноценный, чрезмерный, нерациоанльнй

Спрос характеризируется двумя основными показателями:

(1) уровнем спроса – то-есть количеством товара или услуги, на которую предъявляет потребность потребитель и которая выражается в ценовых или натуральных показателях.

(2) Структурой – то-есть на какие именно товары потребитель выставляет свои потребности.

Емкость рынка – потенциальное количество товара, которое может поглотить рынок за определенный период времени.

Показатели: Первичный уровень спроса (Vo)– уровень спроса без применения методов стимулирования; Текущий рыночный потенциал (Pt)– предел, к которому стремится уровень рыночного спроса при приближении маркетинговых затрат к такой величине, что их дальнейшее увеличение не приводит к увеличению спроса при данных неуправляемых факторах маркетинговой среды; Абсолютный рыночный потенциал (Pa)– предел рыночного потенциала при нулевой цене, т.е. то максимальное количество товара, на которое выставляется требование исходя из существующего развития потребностей; Емкость рынка (Vp)– это то максимальное количество товара, которое способен поглотить рынок на данных условиях (неуправляемых (макро) и управляемых (микро) факторах маркетинговой среды).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.019 с.)