Тема: Поняття та сутність ризику, його місце у загальній системі менеджменту підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Поняття та сутність ризику, його місце у загальній системі менеджменту підприємстваМета: знати визначення ризику в законодавчих актах України; сутність ризику як історичної та економічної категорії; основні; риси і функції економічного ризику, а також терміни і визначення ризик-менеджменту; вміти обґрунтувати визначення ризику робочої групи Міжнародної організації з розробки стандартів ISO термінології в області ризик-менеджменту; визначати ситуації непередбачуваності, ризику та невизначеності, а також наслідки ігнорування ризиків в економічній діяльності.

.Питання для обговорення

1. Загальний огляд понять ризику. Ризик як економічна категорія

2. Основні терміни і визначення ризик-менеджменту

3. Риси і функції економічного ризику

Питання для самостійного вивчення

1. Поняття "надійність системи" і його взаємозв’язок з поняттям "ризик у менеджменті" . Поняття "відмовіність" і "бізвідмовність" системи, умови визначення цих станів системи.

Завдання 1. Виконайте реферат на одну із тем:

1. Класична і неокласична теорії ризику

2. Невизначеність, конфлікт і зумовлений ними ризик

Завдання 2. Дайте письмово відповіді на питання:

1. Зробіть аналіз різних визначень поняття "ризик". Результати оформіть у таблицю.

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика визначень поняття "ризик"

№ з/п Прізвище автора Визначення поняття "ризик" Недоліки
       

Яке з визначень, на вашу дум­ку, найбільше відображає суть ризику? Яке визначення вам най­більше подобається?

2. Наведіть приклади ризикових ситуацій як у побуті, так і у ви­робничій сфері.

3. У березні поточного року фірма-постачальник повідомила фірму-споживача про те, що у вересні будуть зменшені обсяги поставок сировини (запасних частин) внаслідок скорочення видобування відповідних сировинних ресурсів. Фірма-споживач передбачає також можливе непостачання запасних частина через поглиблення енергетичної кризи. Поясніть яка з вказаних ситуація є ризикованою і чому.

Завдання 3. Виконайте практичні завдання:

Розгляньте практичну ситуацію і дайте письмово відповіді на поставлені питання

СИТУАЦІЯ №3

Може статися так, що в розробку новацій вкладаються великі кошти, які не відшкодовуються внаслідок несприятливої кон’юнктури ринку. Або, навпаки, зразки нової техніки користуються підвищеним попитом, який повністю не задовольняється, внаслідок чого втрачається частина прибутку.

ЗАПИТАННЯ

1. З якими функціями ризику пов’язана ця ситуація?

2. Наскільки неминуча реалізація цієї функції ризику?

Завдання 4. Виконайте практичне завдання: Використовуючи тест визначте вашу здатність до ризику

Чи здатні ви йти на ризик?

Бізнес частково нагадує азартну гру, тому найбільших успіхів досягає той підприємець, який може одночасно тверезо прорахувати або ж інтуїтивно визначити ступінь ризику і, не дивлячись на можливість невдачі, зуміти виправдано ризикнути. За американськими стандартами, всі люди поділяються на дві категорії – ризикованих і більш обережних, які йдуть на ухвалення рішень тільки з мінімальними шансами на ризик. Готуючись стати менеджерами важливо знати, до якої саме категорії людей ви відноситеся.

Наведемо тест з журналу «Fortune». Відповідно до американської специфіки, він стосується, в першу чергу, ризику в інвестуванні коштів в різні проекти та цінні папери. Але, як приклад, він може бути використаний для нашої мети.

Відзначте ту відповідь, яка відповідає вашому уявленню.

I. Ви є переможцем телевізійної гри-шоу. Який приз ви собі оберете?

1) 2 тис. доларів готівкою (1 бал)

2) 50-процентний шанс надалі виграти 4 тис. дол. (3 бали)

3) 20-процентний шанс виграти 10 тис. дол. (5 балів)

4) 2-процентний шанс виграти 100 тис. дол. (9 балів).

II. Ви програли в азартну гру 500 дол. Скільки б ви поставили на гру, щоб відіграти свої 500 дол.?

1) Більше 500 дол. (8 балів)

2) 500 дол. (6 балів)

3) 250 дол. (4 бали)

4) 100 дол. (2 бали)

5) Нічого – ви вирішили змиритися з програшем відразу ж (1 бал).

III. Через місяць опісля після покупки вами акцій їх курс несподівано піднявся на 15%. Що ви робитимете, не маючи додаткової інформації?

1) Триматиму ці акції без додаткових придбань або продажів (3 бали)

2) Продам їх і отримаю різницю (1 бал)

3) Куплю ще більше цих же акцій – можливо, їх курс ще більше виросте (4 бали).

IV. Курс ваших акцій несподівано став падати через місяць після їх придбання. Але основні показники корпорації, акції якої ви купили, виглядають переконливо. Що ви робитимете?

1) Куплю ще. Якщо ці акції виглядали привабливо при колишній ціні, то при більш низькій вони стали ще більш вигідними (4 бали)

2) Триматиму тільки ці акції і почекаю, поки ціна повернеться до колишнього рівня (3 бали)

3) Продам їх, щоб уникнути ще більших втрат (1 бал).

V. Ви є провідним фахівцем в тільки-но створеній компанії. Ви можете вибрати два способи отримання в кінці року своїх преміальних. Який з них ви оберете?

1) 1500 дол. готівкою (1 бал)

2) Замість готівки візьму опціон (документ, який дає право на придбання нових акцій), який дає право на придбання як премії акцій компанії, які можуть принести мені дивіденди в 15 тис. дол. наступного року, якщо компанія досягатиме успіху. Але я знаю, що ці акції нічого мені не принесуть, якщо компанія потерпить невдачу (5 балів).

Якщо Ви набрали від 5 до 10 балів – Ви надто обачні і не схильні до ризику.

Якщо Ви набрали від 11 до 20 балів – Ви ризикуєте, тільки добре все обдумавши.

Якщо Ви набрали від 21 до 20 балів – Ви схильні до ризику.

Завдання 5. Дайте відповіді на тестів:

1.Можливість отримання певного результату це...

1. імовірність

2. ризик

3. подія

4. невизначеність

2. Основні риси економічного ризику – це …

1. суперечливість

2. альтернативність

3. імовірність

4. всі відповіді правильні

3. До основних моментів, що характеризують ризикову ситуацію належать:

1. випадковий характер події

2. наявність альтернативних рішень

3. наявність бізнес-плану

4. імовірність виникнення збитків

4.До функцій ризику відносяться:

1. інноваційна

2. регулятивна

3. стимулююча

4. захисна

5. мотивуюча

5. Неможливість оцінки майбутнього розвитку подій, як з погляду їх реалізації, так і виду прояву – це …

  1. імовірність
  2. ситуація ризику
  3. збиток
  4. невизначеність

6. Функція ризику, що має суперечливий характер і виступає в двох формах: конструктивній і деструктивній – це …

1. інноваційна

2. регулятивна

3. стимулююча

4. захисна

7. Об’єктом економічного ризику є:

Керована економічна система, ефективність та умови функціонування якої точно невідомі;

1. підприємець;

2. держава;

3. немає вірної відповіді

8. Ненавмисне скорочення вартості об’єкта в результаті небезпеки – це …:

1. втрата

2. збиток

3. ризик

4. невизначеність

9. Функція економічного ризику яка полягає в пошуку нетрадиційних шляхів вирішення економічних проблем, які постають перед підприємством - це:

1. аналітична функція;

2. захисна функція;

3. регулятивна функція;

4. інноваційна функція.

10. Функція економічного ризику яка полягає в аналізі всіх можливих альтернатив, варіантів рішень – це:

1. Аналітична функція;

2. Захисна функція;

3. Регулятивна функція;

4. Інноваційна функція.

11. Функція економічного ризику яка полягає в природному ставленні до невдач, адже для підприємця ризик це природній стан:

1. Аналітична функція;

2. Захисна функція;

3. Регулятивна функція;

4. Інноваційна функція.

12. Міра очікуваної невдачі, небезпека настання несприятливих наслідків, можливий збиток або невдача в комерційній справі – це:

1. невизначеність

2. ситуація ризику

3. ризик

4. збиток

Інформаційні джерела

Основна література:. 1-7,

Додаткова література: 8, 10, 12,14, , 31, 42

ТЕМА 3. Фактори ризику підприємства

Алгоритм вивчення теми

1. Вивчення цієї теми доцільно розпочати з комплексу питань, які допоможуть з’ясувати джерела і систему факторів виникнення ризиків. Підприємство – це складна система, яка підлягає впливу різноманітних внутрішніх та зовнішніх причин виникнення ризику.

Згідно матеріалів періодичних опитувань національної асоціації виробників США серед тисяч найбільших компаній за списком “Forchun-4” із метою з’ясування найважливіших чинників, які часто зустрічаються і негативно впливають на діяльність цих компаній відзначено, що в середньому близько десяти разів на рік компанії були у скрутній ситуації, при цьому найбільш часто згадувалися такі причини кризових ситуацій: рекламації і штрафи за браковану продукцію; аварії на підприємствах та поломки устаткування; поломка комп’ютерів; вплив необґрунтованих чуток.

Але умови підприємницької діяльності в Україні значно відрізняються від умов у країнах із сформованою ринковою економікою. Тому основні причини критичних ситуацій значно відрізняються від зазначених вище. Аналіз сучасного стану економіки нашої країни та результати опитування вітчизняних підприємців дає змогу виділити ряд основних причин, що збільшують рівень ризику: нечіткість і безупинна мінливість законодавчих та нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність; значні темпи інфляції; політична нестабільність; непомірно високі податки; хабарництво в структурах державної влади; низький професіоналізм державних чиновників; криміналізація суспільства; нерозвиненість банківської сфери; відсутність інвестицій.

Всі вищеперераховані чинники впливають на підприємство, створюючи для нього певну загрозу.

Фактор (чинник) ризику – це причини або рушійні сили, які породжують ризикові процеси.

Аналіз сучасного стану нашої економіки і результати опитування вітчизняних підприємців дав змогу виділити ряд основних причин (факторів), що збільшують рівень ризику сучасного підприємства:

- спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха

- наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів (від воєн до конкуренції між партнерами)

- імовірнісний характер НТП

- обмеженість і недостатність ресурсів

- неможливість однозначного пізнання об’єкту, процесу, явища

- відносна обмеженість свідомості діяльності підприємця, розбіжності в соціально-психологічних установках, оцінках, стереотипах поведінки

- незбалансованість основних компонентів господарського механізму

- нечіткість і безупинна мінливість законодавчих і нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність

- значні темпи інфляції

- політична нестабільність

- непомірно високі податки, хабарництво у владних структурах

- низький професіоналізм державних чиновників

- криміналізація суспільства

- недосконалість банківської сфери

- низький рівень інвестицій

Всі вище перераховані чинники впливають на підприємство, створюючи для нього певну загрозу

Конкретних причин виникнення ризику в діяльності сучасних підприємств є безліч. Так чи інакше вони завжди мають місце, саме тому, ризик є неминучим, а тому особливої уваги з боку керівників потребують об’єкти, які можуть піддаватися загрозам.

Найбільш важливим в ринковій економіці є такі фактори ризику, як: непередбачуваність кон’юнктури ринку, попиту; цін; а також фактори неринкового типу: порушення договірних умов, недотримання правилі норм ведення господарської діяльності

В самому загальному вигляді всі фактори виникнення ризиків класифікуються за ознакою їх походження на внутрішні фактори, що виникають в процесі діяльності підприємства та зовнішні фактори.

Під зовнішніми чинниками варто розуміти ті умови, які підприємство, як правило, не може змінити, але враховувати їх повинно, оскільки вони позначаються на стані його справ.

Всі основні зовнішні чинники, які впливають на рівень ризику представлені в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1.

Система зовнішніх чинників, що впливають на рівень ризику

Зовнішні чинники, які впливають на рівень ризику
Чинники прямого впливу Чинники непрямого впливу
Законодавство, яке регулює підприємницьку діяльність Економічний стан галузі діяльності
Непередбачені дії органів державного управління та місцевого самоуправління Міжнародні події
Податкова система Стихійні лиха
Взаємовідносини партнерів Економічний стан країн діяльності
Конкуренція між підприємствами Політична нестабільність
Корупція і рейдерство  

Вплив чинників ризику непрямої дії не такий помітний, але може бути значним, тому підприємець зобов’язаний враховувати їх у своїй діяльності.

Не менш численні і внутрішні чинники ризику, які впливають на його рівень. Відомий економіст Філіпп Нельсон за результатами аналізу діяльності невеликих фірм виділив 12 проблем, які загрожують успіху діяльності підприємств. Ці проблеми, на його думку, можна об’єднати в дві наступні групи.

Категорія внутрішніх проблем Прояв внутрішніх проблем
1. Помилки недогляду (невірне прогнозування, відсутність досвіду): відсутність чітких планів щодо уникнення зростання заборгованості; постійні зміни позиції на ринку; запізніла реакція на технологічні зміни, що відбуваються на ринку, де працює підприємство; дезінтеграція ключових відносин (втрати основних клієнтів, джерел фінансування).
2. Помилки, пов’язані з делегуванням повноважень надто велика кількість представників (працівників, відділів, продуктів); застосування великої кількості засобів для досягнення мети (відсутність концентрації на найважливіших із них); над диверсифікація; надто велика залежність від покупця, споживача чи продукту, які можуть раптово зникнути або змінити свою поведінку; неадекватна система контролю (відомості про облік виробничої звітності не дають відповіді на запитання, які вас цікавлять саме зараз); неузгодженість дій управлінського персоналу; рівень вашого бізнесу досягнув межі вашої компетентності; брак лідерських якостей керівника підприємства.

 

2. Підготуватися до практичного заняття №3, для чого потрібно опрацювати основні літературні джерела і підготуватися до розгляду питань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватися до тестування і дати відповіді на тести за темою, а також виконати завдання, які передбачені для самостійної роботи.

3. Під час роботи на практичному занятті Вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань, де особливу увагу звернути на наступні ключові аспекти теми: сутність факторів і джерел виникнення ризиків, основні причини, що збільшують рівень ризику сучасного підприємства; об’єкти загроз в економічній діяльності підприємства; класифікацію факторів ризику підприємства; зовнішні фактори виникнення ризику та сутність їх впливу; характеристику факторів ризику прямого впливу та опосередкованого впливу; внутрішні чинники ризику підприємства: їх види та вплив.

4. Контроль знань за темою проводиться відповідно до встановлених вимог та критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення та за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи, а також за результатами заключного тестування з теми підчас практичного заняття.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 224; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)