ТОП 10:

Вихідні дані та розрахунок необхідного обсягу реалізації продукції зерновиробництваПоказник Роки
20.. 20.. 20..
Плановий дохід (виручка) від реалізації, тис.грн      
Планові змінні витрати, тис.грн      
Дохід (виручка) від реалізації, тис. грн      
Загальний обсяг реалізації, ц      
Необхідний обсяг реалізації у плановому періоді (за базисний період взято відповідний рік), ц      

 

Визначення необхідного обсягу реалізації продукції для отримання запланованої (цільової) суми чистого прибутку (ЧП) від основної діяльності:

 

(2.18)

 

Метод операційного лівериджу побудовано на зіставленні ви­ручки від реалізації із загальними витратами, а також змінними та постійними витратами. Його зміст полягає у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації продукції породжує ще значнішу зміну прибутку. Даний феномен має назву виробничого (операційного) важеля, сила дії якого визначається за формулою:

(2.19)

 

Проте ступінь такої зміни залежить від співвідношення між постійними та змінними затратами підприємства, що називається коефіцієнтом операційного лівериджу:

(2.20)

Зробимо наступні припущення:

- виробництво зернових у плановому році збільшиться (скоротиться) на __ %,

- загальна сума витрат зменшиться (збільшиться) на __ %,

- ціна реалізації зменшиться (підвищиться) на __ %.

- плановий рівень товарності зернових 100 %

Таблиця 2.7

Вихідні дані для визначення впливу факторів на відхилення фактично отриманого прибутку від планового у процесі реалізації зернових

Показник Роки
базисний плановий
Виробництво продукції, ц    
Реалізація продукції, ц    
Загальна сума витрат, тис. грн    
Постійні витрати, тис. грн    
Змінні витрати, тис. грн    
Ціна одиниці продукції, грн    
Дохід (виручка) від реалізації, тис. грн    
Прибуток, тис. грн    

 

Таблиця 2.8

Розрахунок відхилення фактично отриманого прибутку від планового у процесі реалізації продукції зерновиробництва

Показник Позначення Сума відхилення (+, -)  
 
 
Зміна кількості реалізованої продукції, тис. грн ∆КР    
Зміна ціни реалізації, тис. грн ∆ЦР    

Продовження таблиці 2.8

Зміна рівня повної собівартості реалізованої продукції, тис. грн ∆СР  
Зміна відпускних цін на продукцію, тис. грн ∆ВП1  
Коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю Кр  
Збільшення обсягу чистого доходу в оцінці за базисною собівартістю, тис. грн ∆ВП2  
Коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації в оцінці за відпускними цінами Крв  
Збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції, тис. грн ∆ВП3  
Зміна собівартості реалізованої за рахунок структурних зрушень у складі продукції, тис. грн ∆ВП4  

 

Проведемо оцінку рівня маржинального доходу в базисному та плановому роках (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Вихідні дані та оцінка маржинального доходу від зерновиробництва

Показники Позначення Базисний 20.. рік Плановий 20.. рік
Виробництво продукції, ц      
Реалізація продукції, ц      
Ціна одиниці продукції, грн Ці    
Загальна сума витрат, тис. грн Пв + Зв    
Постійні витрати, тис. грн Пв    
Змінні витрати, тис. грн Зв    
Змінні витрати на одиницю продукції, грн Зві    
Дохід (виручка) від реалізації, тис. грн ВР    
Прибуток, тис. грн П    
Маржинальний дохід, тис. грн МД = ВР - Зв    
Маржинальний дохід, тис. грн МД = П + Пв    
Точка критичного обсягу виробництва, ц ТКО = Пв / Ці - Зві    
Прибуток, тис. грн П = МД - Пв    
Питома вага маржинального доходу у виручці, % Ду    
Маржинальний дохід, тис. грн МД = Вр х Ду    
Прибуток, тис. грн П = Вр х Ду - Пв    

Розрахуємо показники рентабельності виробництва зернових у 20.. році

 

Таблиця 2.10

Вихідні дані та розрахунок показників рентабельності зерновиробництва

 

Показник Позначення 20.. рік  
 
Загальна сума витрат, тис. грн В    
Прибуток, тис. грн П    
Вартість активів (капіталу), тис. грн А(К)    
Чистий дохід, тис. грн ЧД    
Рентабельність виробництва, % Рв = П / В х 100%    
Коефіцієнт окупності Кокуп = В / ЧД    
Коефіцієнт покриття Кпокр = ЧД / В    
Рентабельність активів, % РА(К) = П / А (К) х 100%    
Рентабельність реалізації, % Рр = П / ЧД х 100%    

 

 

Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з бюджетом (для тем № 21, 23, 24)

2.2. Нарахування та сплата ФСП

Таблиця 2.1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.012 с.)