Організація розрахунків з покупцями та замовниками (для теми № 9)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація розрахунків з покупцями та замовниками (для теми № 9) 

2.2. Організація розрахунків з покупцями

Таблиця 2.1

Склад дебіторської заборгованості у розрізі термінів її виникнення (станом на 01.01.20... р. 01.01.20... р. 01.01.2011 р.), тис.грн

Покупці Дебіторська заборгованість
до 1 місяця від 1 місяця до 1 року понад 1 рік Загальна дебіторська заборгованість
         
         
Разом        

 

Таблиця 2.2 (3, 4)

Форми розрахунків з постачальниками у 20... р. (20... р.,20... р.), %

Види готівкової продукції Готівкова Безготівкова Бартерна У рахунок оплати праці Разом
Зерно          
………..          
Разом          

 

Таблиця 2.5

Склад та структура зерна (соняшнику, молока, м’яса, яєць)

 

Покупці 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. до 20... р
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
                 
                 
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

Таблиця 2.6

Динаміка реалізації продукції у господарстві

Місяць 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. до 20... р
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
січень                
…..                
грудень                
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

 

Таблиця 2.7

Динаміка реалізації зерна (соняшнику, молока, м’яса, яєць)

Місяць 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
січень                
…….                
грудень                
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

2.3. Організація розрахунків із замовниками (аналогічно до п. 2.2).

 

 

Організація готівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств (до теми № 10)

2.3. Механізм проведення касових операцій

Таблиця 2.1

Динаміка готівкових розрахунків господарства*

Місяць 20... р. 20... р. 20... р.
Надійшло до каси Вибуло з каси Надійшло до каси Вибуло з каси Надійшло до каси Вибуло з каси
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Січень                        
……                        
Грудень                        
Разом   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

*без оборотів з поточним рахунком

 

Таблиця 2.2

Канали надходження коштів до каси

Канали надходження 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
З поточного рахунку            
За реалізовану продукцію            
За надані послуги            
Повернення підзвітних сум            
Інші надходження            
Разом   100,0   100,0   100,0

Таблиця 2.3

Канали надходження коштів до каси у розрізі місяців

Рік, місяць Канали надходження
З поточного рахунку За реалізовану продукцію За надані послуги Повернення підзвітних сум Інші надходження Всього
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
20... рік
Січень                        
……                        
Разом за 20... рік   100,   100,0   100,0   100,0   100,   100,0
20... рік
Січень                        
…….                        
Разом за 20... рік   100,   100,0   100,0   100,0   100,   100,0
20... рік
Січень                        
……                        
Разом за 20... рік   100,   100,0   100,0   100,0   100,   100,0
                           

 

Таблиця 2.4

Канали видатків коштів з каси

Канали видатків 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
На поточний рахунок            
За товари (роботи, послуги)            
Оплата праці            
Підзвітні суми            
Інші видатки            
Разом   100,0   100,0   100,0

Таблиця 2.5

Канали видатків коштів з каси у розрізі місяців

Рік, місяць Канали видатків
На поточний рахунок За товари (роботи, послуги) Оплата праці Підзвітні суми Інші видатки Всього
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
20... рік
Січень                        
……                        
Разом за 20... рік   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
20... рік
Січень                        
…..                        
Разом за 20... рік   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
20... рік
Січень                        
…….                        
Разом за 20... рік   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

 

 

Організація безготівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств (до теми № 11)

2.2. Розрахунки господарства в установах банків, їх призначення та порядок проведення операцій на них

Таблиця 2.1

Оцінка вартості послуг з розрахунково-касового обслуговування

Послуги розрахунково-касового обслуговування Банк господарства Банк А Банк Б
За перерахування коштів з рахунку, %      
За надходження коштів на рахунок, %      
За обробку платіжного документа, грн      
За переведення коштів у готівку, %      

 

Таблиця 2.2

Динаміка безготівкових розрахунків господарства *

Місяць 20... р. 20... р. 20... р.
Надійшло на рахунки Вибуло з рахунків Надійшло на рахунки Вибуло з рахунків Надійшло на рахунки Вибуло з рахунків
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
січень                        
…….                        
Разом                        

* без оборотів з касою

Таблиця 2.3

Канали надходження коштів на банківські рахунки господарства

Канали надходження 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
З каси            
За реалізовану продукцію            
За надані послуги            
Інші надходження            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.4

Надходження коштів на банківські рахунки господарства за каналами у розрізі місяців

 

Місяць, рік Канали надходження
З каси За реалізовану продукцію За надані послуги Інші надходження Всього
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
20... рік
січень                    
…….                    
Разом за 20...р.   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
20... рік
січень                    
……                    
Разом за 20...р.   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
20... рік
січень                    
……                    
Разом за 20...р.   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

 

 

Таблиця 2.5

Канали видатків коштів з банківських рахунків господарства

Канали видатків 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
До каси            
За товари (роботи, послуги)            
Податки та обов’язкові платежі            
Інші видатки            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.6

Видатки коштів з банківських рахунків господарства за каналами у розрізі місяців

Місяць, рік Канали видатків
До каси За товари (роботи, послуги) Податки та обов’язкові платежі Інші видатки Разом
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
20... рік
січень                    
…….                    
Разом за 20...р.   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
20... рік
січень                    
…….                    
Разом за 20...р.   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0
20... рік
січень                    
……..                    
Разом за 20...р.   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

 

2.3.Основні форми безготівкових розрахунків та порядок їх проведення

 

Таблиця 2.7

Форми безготівкових розрахунків господарства

Форми безготівкових розрахунків 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Платіжне доручення            
Договірне списання            
…………………            
………………...            
Разом   100,0   100,0   100,0

Організація розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств (до теми № 12)

 

2.2. Формування фонду оплати праці, нарахування заробітної плати та організація її виплати

Таблиця 2.1

Формування фонду оплати праці в господарстві

Складові фонду оплати праці 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Основна оплата праці, у т.ч.:            
- відрядна оплата праці            
- погодинна оплата праці            
Додаткова оплата праці, у т.ч.:            
- премії та доплати            
- заохочувальні виплати            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.2

Формування фонду оплати праці в розрізі місяців у господарстві

Місяць, рік Доходи, тис.грн Фонд оплати праці Перевищення ФОП над доходами, тис.грн
тис.грн %
20... рік
січень        
…...        
…..        
Разом за 20...р.     100,0  
20... рік
січень        
……        
……        
Разом за 20...р.     100,0  
20... рік
січень        
……        
……        
Разом за 20...р.     100,0  

 

Таблиця 2.3

Формування фонду оплати праці господарства у розрізі категорій працівників

Оплата праці 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Основних працівників            
Сезонних працівників            
Тимчасових працівників            
Інші            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.4

Формування фонду оплати праці господарства у розрізі галузевих напрямків

Галузевий напрямок 20... р. 20... р. 20... р.
Доходи, тис.грн Фонд оплати праці Частка ФОП у доходах,% Доходи, тис.грн Фонд оплати праці Частка ФОП у доходах, % Доходи, тис.грн Фонд оплати праці Частка ФОП у доходах, %
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Рослинництво                        
Тваринництво                        
Переробна промисловість                        
Обслуговуючі виробництва х     х х     х х     х
АУП х     х х     х х     х
Служба збуту х     х х     х х     х
Інші                        
Разом     100,0       100,       100,0  

Таблиця 2.5

Середньорічні розміри оплати праці у господарстві

Галузевий напрямок 20... р. 20... р. 20... р.
Середньо-річний розмір оплати праці, грн Відсотків до середнього по госпо-дарству, % Середньо-річний розмір оплати праці, грн Відсотків до середнього по госпо-дарству, % Середньо-річний розмір оплати праці, грн Відсотків до середнього по госпо-дарству, %
Рослинництво            
Тваринництво            
Переробна промисловість            
Обслуговуючі виробництва            
АУП            
Служба збуту            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.6

Стан заборгованості з оплати праці у господарстві, тис. грн

Станом на 1 січня Заборгованість
до 1 місяця від 1 місяця до 1 року понад 1 рік Разом
20... р.        
20... р.        
Разом        

Таблиця 2.7

Динаміка нарахування та виплати заробітної плати в господарстві

Місяць 20... р. 20... р. 20... р.
Нараховано, тис.грн Виплачено, тис.грн Виплачено у % до нарахованого Нараховано, тис.грн Виплачено, тис.грн Виплачено у % до нарахованого Нараховано, тис.грн Виплачено, тис.грн Виплачено у % до нарахованого
січень                  
…….                  
Разом                  

 

Таблиця 2.8

Форми виплати заробітної плати у господарстві

Форма виплати 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Готівка            
Натуральна плата            
Перерахування на особисті рахунки            
Перерахування на кредитні картки            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.9

Оцінка розрахунків з оплати праці натуральною формою в господарстві

Види продукції 20... р. 20... р. 20... р.
Ціна реалізації, грн/кг(л) Собівартість, грн/кг(л) Ціна реалізації, грн/кг(л) Собівартість, грн/кг(л) Ціна реалізації, грн/кг(л) Собівартість, грн/кг (л)
в середньому працівникам в середньому працівникам в середньому працівникам
Зерно                  
……..                  

2.3. Утримання із заробітної плати

Таблиця 2.10

Нарахування на фонд оплати праці, тис. грн

Нарахування 20... р. 20... р. 20... р.
До Пенсійного фонду      
До Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності      
До Фонду соціального страхування на випадок безробіття      
До Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві      
Разом      

Таблиця 2.11

Податки, збори та інші вирахування із заробітної плати в господарстві

Показники 20… р. 20… р. 20… р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Фонд оплати праці до вирахувань   100,0   100,0   100,0
Відрахування до Пенсійного фонду            
Відрахування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності            
Відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття            
Податок на доходи фізичних осіб            
Профспілковий внесок            
Аліменти            
Інші утримання            
Всього утримано            
Фонд оплати праці після утримань            

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.015 с.)