ТОП 10:

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА БАЗА:

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-111 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua].3. Закон України «Про відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784 – ХIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].4. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. №504/96 - ВР ( зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua]5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (№ 1576-ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].6. Закон України «Про заставу» від 02 жовтня 1992р. № 2654-XII (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua].7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 № 959-ХІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua].8. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464 [Електронний ресурс] [http //zakon.rada.gov. ua].9. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р. № 723/97 – ВР (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].10. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374-111 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].11. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95р. № 108/95-ВР (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua]12. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887 – ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].13. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (№ 698-ХІІ (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].14. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001р. № 2346-ІІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].15. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 14 січня 1999р. № 394-XIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua].16. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. № 507-ХІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].17. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон : Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 13 вересня 1998 № 59 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].18. Інструкція «Про порядок реєстрації виданих, повернених та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей» :Затверджена Наказом МФУ від 16.05.96 р. № 99 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].19. Інструкція зі статистики заробітної плати : Затверджена Наказом Міністерства статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].20. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» : Затверджена Постановою Правління Національного банку України 21 січня 2004 р. № 22 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].21. Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» : Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].22. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможності підприємств і організацій : Затверджена Наказом Агентства по питаннях запобігання банкрутства підприємства та організацій від 27 червня 1997 року № 81 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].23. Методичні рекомендації щодо проведення фінансового аналізу : Затверджено Наказом Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 року № 29 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].24. Методичні рекомендації по виявленню ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій по прихованню банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства : Затверджено Наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].25. Методичні рекомендації з встановлення штатної чисельності керівників, професіоналів та фахівців підприємств сільського господарства. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 128 с.26. Методичні рекомендації з мікронормування праці в сільському господарстві. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 76 с.27. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001р. № 135 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//www.rada.ua].28. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Держкомітет промислової політики України. – К., 2000. – 245 с.29. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. – К., 2000. – 215 с.30. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755 [Електронний ресурс] [http // zakon.rada.gov. ua].31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал»: Затверджено Наказом № 87 Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України віз 18 жовтня 1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. № 237 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» : ЗатвердженоНаказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 (зі змінами і доповненнями)[Електронний ресурс] [http//www.rada.ua]

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції»:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 353 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999р. № 176 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» :Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

49. Положення про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів : Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

50. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004р. № 637 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

51. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України : Затверджено Правлінням Національного банку України від 16 грудня 2002 року № 508 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

52. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : Затверджено Наказом Міністерством фінансів України, Фондом державного майна України від 26 січня 2001 р. № 49/121 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

53. Положення про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням : Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

54. Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку : Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 9 лютого 2005р № 32 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

55. Про порядок подання фінансової звітності : Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

56. Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття : Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 279(зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

57. Рекомендації щодо визначення фінансового стану позичальників : Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29 вересня 1997 р. № 323 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] [http//zakon.rada.gov.ua].

58. Україна. Закони. Законодавство України про працю : збірник нормативно-правових актів / Україна. Закони ; упоряд. Чанишева Г. І. – Х. : Одіссей, 2006. – 948 с.

59. Україна. Конституцiя. Конституцiя України / Україна. Конституцiя. - Х. : Одiссей, 2007. - 48 с.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель. — [3-тє вид., допов. і перероб.]. — К. : Знання, 2009. — 299 с.

2. Андріанова І.І. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / І.І. Андріанова, В.А. Ісайко. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. — 274с.

3. Аранчій В.А. Фінанси підприємств : [навч.посібник] / В.А.Аранчій. — К.:Професіонал, 2004. — 265 с.

4. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : [навч. посібник] / Б. Є. Бачевський. —К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 396 с.

5. Бачевський Б. Є. Відшкодування зносу основних засобів : [навч. посібник] / Б. Є. Бачевський. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 176 с.

6. Безугла В.О. Соціальне страхування : [навч. посібник] / В.О. Безугла. — К. : Центр навч. літ-ри, 2011. — 208 с.

7. Бєлявцев М. І. Маркетингова цінова політика : [навч. посібник] / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 332 с.

8. Бердар М. М. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / М. М. Бердар. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 350 с.

9. Бечко П. К. Основи оподаткування : [навч. посібник] / П. К. Бечко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 168 с.

10. Білик М. Д. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / М. Д. Білик. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 196 с.

11. Бланк, І. О. Управління фінансами підприємств і об'єднань : [навч. посібник] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. — К.: КНТЕУ, 2007. — 183 с.

12. Бобирь О.І. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення: [монографія] / О.І.Бобирь, С.О.Смирнов. — Д. : Наука і освіта, 2008. — 215 с.

13. Брюховецька Н. Ю. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / Н.Ю.Брюховецька.— Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 215 с.

14. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : [навч. посібник] / В.О. Василенко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2004. — 400 с.

15. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : [навч. посібник] / В.О. Василенко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 504 с.

16. Ватуля І. Д. Організація обліку у фермерських господарствах : підручник / І. Д. Ватуля. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. —312 с.

17. Верига Ю. А. Звітність підприємств : [навч. посібник] / Ю. А. Верига. — [2-ге вид., допов. і перероб.]. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 774 с.

18. Верига Ю.А. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства : [навч. посіб.] / ( Ю.А.Верига, А.М. Волошин); під ред. Ю.А. Вериги. — [2 вид., перероб. і доп.]. — К. : Комп'ютерпрес, 2008. — 472 с.

19. Власова Н. О. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / Н. О. Власова. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 272 с.

20. Внукова Н.М. Соціальне страхування : [навч. посібник] / Н. М. Внукова. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 410 с.

21. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : [навч. посібник] / Я. В. Воловець. — К. : Алерта, 2007. — 199 с.

22. Герасименко О.В. Фінанси підприємств: термінологічний словник для студ. екон. спец. / О.В. Герасименко, Г.О. Роганова.— Краматорськ : ДДМА, 2007. — 148c.

23. Головко В. І. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз і безпека : [навч. посібник ] / В. І. Головко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. — 448 с.

24. Гольцова С. М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування) : [навч. посіб.] / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 292 с.

25. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. — [3-тє видання, доповнене та перероблене]. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 384 с.

26. Григораш Г.В. Системи соціального страхування зарубіжних країн / Г.В. Григораш. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 144 с.

27. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. — [3-тє видання, доповнене і перероблене]. — К. : Знання, 2006. — 423 с.

28. Гусак Н. Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств : [навч. посібник] / Н. Б. Гусак. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 320 с.

29. Давидович І.Є. Управління витратами : [навч. посібник] / І.Є. Давидович. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 316 с.

30. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях / О.Д. Данілов, Т.В.Паєнтко. — К. : КНТУ, 2009. — 272 с.

31. Дахно І. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : [навч. посібник] / І. І. Дахно. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 328 с.

32. Дікань Л.В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз : [монографія] / Л.В. Дікань, О.О. Вороніна. — Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. — 92 c.

33. Дєєва Н. М. Оподаткування в Україні : підручник / Н. М. Дєєва. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 540 с.

34. Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : [навч. посібник] / А. О. Длігач. – К. : Професіонал, 2006. – 304 с.

35. Дмитрук Б. П. Спільне підприємництво у сільському господарстві : [навч. посібник] / Б.П. Дмитрук. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 288 с.

36. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка : підручник / О.К. Добикіна. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 208 с.

37. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : [навч. посібник] / І. З. Должанський. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. — 360 с.

38. Должанський І. З. Бізнес-план: технологія розробки : [навч. посібник] / І. З. Должанський. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 382 с.

39. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : [навч. посібник] / Л. І. Донець. — К. : Центр навчальної літ-ри, 2006. — 320 с.

40. Єлецьких С. Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств : [навч. посібник] / С. Я. Єлецьких. — К. : ЦУЛ, 2007. — 192 с.

41. Законодавче забезпечення соціального страхування в Україні : [навч. посібник];під ред. О.В.Криченко. —Львів : Львівська політехніка, 2007. — 643 с.

42. Зоріна В.Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства : [навч. посібник] / В.Н. Зоріна. — К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 240 с.

43. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : [навч. посібник] / І.В Зятковський, Л. І.Зятковська, М. В.Романів. — Чернівці : Золоті литаври, 2007. — 274 с.

44. Зятковський І.В. Фінанси суб'єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень / Зятковський І.В. — Т. : Економічна думка, 2006. — 384с.

45. Іванюта С.М. Антикризове управління : [навч. посібник] / С.М. Іванюта. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 488 с.

46. Іванюта П.В. Управління ресурсами та витратами : [ навч. посібник ] / П. В. Іванюта. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 488 с.

47. Клівець П.Г. Стратегія підприємства : [навч. посібник] / П.Г. Клівець. — К. : Академія, 2007. — 320 с.

48. Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс : [навч. посібник] / Ю. Г. Козак. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 286 с.

49. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс : [навч. посібник] / Ю. Г. Козак. — [4-те видання, доповнене і перероблене]. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 288 с.

50. Колесников О.В. Ціноутворення : [навч. посібник] / О.В. Колесников. — [4-ге видання доповнене і перероблене]. — К. : Центр навч. літератури, 2010. — 156 с.

51. Колчина Н. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Н. В. Колчина. — [4-е изд., перераб. и доп.]. — Юнити, 2007. — 383 с.

52. Кондрашихін А. Б. Теорія та практика підприємницького ризику : [навч. посібник] / А. Б. Кондрашихін. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 224 с.

53. Кондрашихін А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств : [навч. посібник] / А. Б. Кондрашихін. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 256 с.

54. Кондрашихін А. Б. Управління фінансовою санацією підприємства : [навч. посібник] / А. Б. Кондрашихін. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 438 с.

55. Копилюк О. І. Фінансова санація та банкрутство підприємств : [навч. посібник] / О. І. Копилюк. — К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 168 с.

56. Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика : [навч. посібник] / В.Л. Корінєв. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 200 с.

57. Корецька С.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : [навч. посібник] / С.О.Корецька. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2005. — 159 с.

58. Котельніков Д. Фінансова санація промислових підприємств : [навч. посіб. до самост. занять] / Д. Котельников, О. Ващенко. — Чернігів : ЧЦНТЕІ, 2005. — 197 с.

59. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : [навч. посібник] / О. М. Кравчук. — К. : Центр навч. літ-ри, 2010. — 504 с.

60. Кропівцова Н.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : [навчальний посібник] / Н.І. Кропівцова. — Харків : ХДУХТ, 2008. — 326 с.

61. Круш П. В. Капітал та основні засоби підприємства : [навч. посібник] / П. В. Круш. - [2-ге видання доповнене і перероблене]. — К. : Центр навч. літератури, 2008. — 328 с.

62. Круш П. В. Внутрішній економічний потенціал підприємства : [навч. посібник] / П. В. Круш. — К. : Центр навч. літератури, 2008. — 206 с.

63. Кузенко Т. Б. Фінанси підприємств : [конспект лекцій для студ. усіх спец. всіх форм навчання] / Т.Б.Кузенко, Є.Ю. Кузькін, Н.В.Сабліна. — Х. : ВД ІНЖЕК, 2007. — 168 с.

64. Лайко П.А. Фінанси підприємств : підручник [для студ. вищ.навч.закл.] / П.А.Лайко, М.В.Мних. — К. : Знання України, 2004. — 428 с.

65. Лень В. С. Звітність підприємств : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. — К. : Каравела, 2010. — 664 с.

66. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія. — К.: КНТЕУ, 2004. — 580 с.

67. Лігоненко Л.О. Фінанси підприємств : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк, Г.в. Ситник. — К.: КНТЕУ, 2007. — 491 с.

68. Лук’янова В. В. Економічний ризик : [навч. посібник] / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. — К. : Академія, 2007. — 464 с.

69. Любенко Н. М. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / Н. М. Любенко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 262 с.

70. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підручник / Т.В. Майорова. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 470 с.

71. Македон В.В. Бізнес-планування : [навч. посібник] / В.В. Македон. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 236 с.

72. Макогон Ю. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : [навч. посібник] / Ю. В. Макогон. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. — 424 с.

73. Мартюшева Л. С. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : [коспект лекцій] / Л.С. Мартюшева, Л.О.Меренкова. — Х. : ВД Інжек, 2006. — 184 с.

74. Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком : [навч. посібник] / А.В. Матвійчук. — К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 220 с.

75. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції : [навч. посіб.] / Мілай А. О. — К.: МАУП, 2004. — 204 с.

76. Мороз О.В. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах / О.В. Мороз, О.А. Сметанюк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 167 с.

77. Немченко В. В. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : [навч. посібник] / В. В. Немченко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 474 с.

78. Непочатенко О.Л. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / О.Л.Непочатенко. — К. : ЦУЛ, 2011. — 328 с.

79. Нестеренко Ж. К. Економічний аналіз фінансово-господарського стану підприємства : підручник / Ж. К. Нестеренко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 168 с.

80. Непочатенко О. П. Фінанси підприємств : [ навч. посібник ] / О. П. Непочатенко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2011. — 328 с.

81. Олійник О.В. Фінансова санація і банкрутство підприємств : [конспект лекцій] / О.В.Олійник, В.В.Макогон — Х. : ХНАУ, 2008. — 78 с.

82. Онисько С М. Фінанси підприємств : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.М.Онисько, П. М. Марич. - [2-ге видання, виправлене і доповнене]. — Львів : Магнолія Плюс, 2006. — 326 с.

83. Оспіщев В.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств / В.І.Оспіщев, Л.І. Лачкова. — Харків: ХДУХТ, 2006. — 362 с.

84. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання й управління економічними ризиками : [навч. посібник] / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. — ЦУЛ, 2011. — 256 с.

85. Партин Г. О. Фінанси підприємств : [ навч. посібник ] / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. - [2-ге вид., допов. і перероб.]. — К. : Знання, 2006. — 379 с.

86. Пріб К.А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : [навч. посіб. для дистанційного навчання] / К.А. Пріб. — К. : Університет "Україна", 2007. — 321 с.

87. Пташченко Л.О. Управління корпоративними фінансами : [навч. посібник] / Л.О. Пташченко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2008. — 296 с.

88. Рогов Г. К. Фінанси підприємства : [навч. посібник] / Г.К.Рогов, І.А. Воробйова, Т.В.Селікова. — Миколаїв : НУК, 2007. — 135 с.

89. Рудницька О.М. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / О.М. Рудницька, О. Й Вівчар, Р.Й Желізняк. — Львів : Львівська політехніка, 2007. — 208 с.

90. Салига С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством : [навч. посібник] / С.Я. Салига. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 288 с.

91. Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах : [навч. посібник] / Г. А. Семенов. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 480 с.

92. Семенов Г. А. Організація і планування на підприємстві : [навч. посібник] / Г. А. Семенов. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. — 560 с.

93. Соколовська А.М. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / А.М. Соколовська, Т.І. Єфименко, І.О. Луніна, Р.А. Балакін. — К. : НДФІ, 2006. — 320с.

94. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : підручник / Р. А. Слав’юк. — К. : Знання, 2010. — 550 с.

95. Слиньков В. Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия : [учебное пособие] / В. Н. Слиньков. - [3-е изд.]. — К. : Алерта, 2006. — 520 с.

96. Стасюк Г. А. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / Г.А.Стасюк. — Херсон : Енді-плюс, 2004. — 480 с.

97. Тарасюк Г. М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз : [ навч. посібник ] / Г. М. Тарасюк. — К. : Каравела, 2008. — 280 с.

98. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства : [навч. посібник] / Г. М.Тарасюк, Л.І. Шваб. — К. : Каравела, 2009. — 352 с.

99. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності : [навч. посібник] / Г. М. Тарасюк. — К. : Каравела, 2008. — 400 с.

100. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. — [3-те вид., допов. і перероб.]. — К. : Алерта, 2008. — 926 с.

101. Турило А.М. Управління витратами підприємства : [навч. посібник] / А.М. Турило. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. — 210 с.

102. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : підручник / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема. — К. : Алерта, 2009. — 496 с.

103. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : [навч. посібник] / Г. І. Філіна. — К. : Центр навч. літ-ри, 2007. — 320 с.

104. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Л.О.Омелянович., О.В. Чайковська., Г. Є. Долматова та ін.]. — [2-ге вид., перероб. і доп.]. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 281 c.

105. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : [навч.-метод. посібник] / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А.П. Куліш, та ін.]. — К. : КНЕУ, 2006. — 312 с.

106. Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / В.М. Гончаров, С. І..Непочатов, Г.В. Пчелинська, А.В.Путінцев. — Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. — 185 с.

107. Фінанси підприємств : [навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 0501 «Економіка і підприємництво» у вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації] / [М.Я. Дем'яненко, Н.М.Левченко, В.П. Шевчик та ін.] — К., 2007. — 371 c.

108. Фінанси підприємства : підручник / [Л.О Лігоненко., Н. М Гуляєва., Н. А Гринюк. та ін.]. — К. : КНТЕУ, 2007. — 491 с.

109. Фінанси підприємств : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни] / [Партин Г.О., Білецька Н.П., Тимощук М.Р., Гирик О.С.]. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 112 с.

110. Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / [Гончаров В.М., Непочатов С.І., Пчелинська Г.В., Путінцев А.В.]. — Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. — 185 с.

111. Фінанси підприємств : підручник / (Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.); під. ред. А.М.Поддєрьогіна. — [6 вид., перероб. та доп.]. — К. : КНЕУ, 2006. — 552 с.

112. Фінанси підприємств : тести, задачі, методичні рекомендації : [навч. посіб.] / (В. З. Потій, Н. Д. Бабяк., Г.Ю. Жолнерчик., Є. В. Вакуленко., Я. І. Невмержицький); під ред. В.З. Потій. — К. : КНЕУ, 2005. — 244 с.

113. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : [теоретично-практ. посіб.] / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, С. С.Боровська, В. В. Барабанова. — К. : Професіонал, 2006. — 288 с.

114. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами / [Семенов А.Г., Єропутова О.О., Перекрест Т.В., Линенко А.В.]. — К. : КПУ, 2008. — 188 с.

115. Фінансова складова корпоративного управління : [навч. посіб.] / [Циба Т.Є., Саленко О.Ф., Загірняк Д.М., Сокур М.І.]. — Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. — 204 c.

116. Фінансова стратегія підприємства : [опорний конспект лекцій] / уклад. І.О. Бланк, Г.В. Ситник. — К.: КНТЕУ, 2007. — 77 с.

117. Фінансова звітність: консультації. Роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база: практичне керівництво / Авер'янова Є., Верхогляд В., Діброва Н., Єрохін К., Пархоменко В. — Д. : Баланс-Клуб, 2005. — 221 с.

118. Циба Т.Є. Фінансова складова корпоративного управління : [навч. посіб.] / Т.Є. Циба, О.Ф. Саленко, Д.М. Загірняк. — Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. — 204 c.

119. Цигилик І.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : [навч. посібник] / І.І. Цигилик. — К. : Центр навч. літ-ри, 2005. — 160 с.

120. Чупіс А.В. Фінансова санація підприємств : [навч. посібник] / А.В.Чупіс, К. В.Багацька., Л. І. Катан. — Суми : Довкілля, 2006. — 326 с.

121. Шило В. П. Фінанси підприємств : [навч. посібник] / В. П. Шило. — Професіонал ВД, 2006. — 288 с.

122. Юрій С.І. Соціальне страхування : [навч. посібник] / С.І. Юрій. — К. : Кондор, 2006. —462 с.

123. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / За ред. Яремко І.Й. — Л. : Каменяр, 2006. — 176 с.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ:

1. Газета «Праця і зарплата»

2. Газета «Сільські вісті»

3. Газета «Урядовий кур’єр»

4. Журнал «Актуальні проблеми економіки»

5. Журнал «Банківська справа»

6. Журнал «Бухгалтерський облік і аудит»

7. Журнал «Відомості Верховної Ради України»

8. Журнал «Вісник економічної науки України (Донецьк)»

9. Журнал «Вісник Національного банку України»

10. Журнал «Вісник пенсійного фонду України»

11. Журнал «Економіка АПК»

12. Журнал «Економіка України»

13. Журнал «Економіка. Фінанси. Право»

14. Журнал «Економіст»

15. Журнал «Збірник урядових нормативних актів України»

16. Журнал «Податкове планування»

17. Журнал «Соціальний захист»

18. Журнал «Страхова справа»

19. Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами»

20. Журнал «Фінанси України»

21. Журнал «Формування ринкових відносин в Україні»

 

 

ДОДАТКИ


Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.025 с.)