ТОП 10:

НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1. Сутність та класифікація оборотних коштів

1.2. Нормування оборотних коштів у сільськогосподарських підприємствах

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Склад та структура оборотних коштів підприємства

2.3. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

2.4. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві

2.5. Нормування оборотних коштів в інших нормованих елементах сільськогосподарського виробництва

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

БЛОК 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Необхідність та розвиток короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах

1.2. Законодавча база короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В ГОСПОДАРСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Документарне оформлення процесу короткострокового кредитуваннята його етапи.

2.3. Забезпечення короткострокового кредиту та контроль за його погашенням

РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

1.1. Сутність, особливості та необхідність довгострокового кредитування в ринкових умовах

1.2. Законодавчо-нормативна база організації довгострокового кредитування сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ГОСПОДАРСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Етапи процесу кредитування господарства та аналіз його кредитоспроможності

2.3. Форми забезпечення кредиту і контроль за його погашенням

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Необхідність, сутність, форми та види сільськогосподарського кредитування

1.2. Нормативно-правове забезпечення організації кредитування в сучасних умовах

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ В ГОСПОДАРСТВІ (ВКАЗАТИ НАЗВУ)

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Планування потреби в кредиті, умови та порядок його видачі, документарне оформлення

2.3. Форми забезпечення, порядок погашення кредиту та контроль за виконанням кредитної угоди

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

БЛОК 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

1.1. Теоретичні основи сутності основних засобів

1.2. Оцінка основних засобів

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Оцінка наявності та структури основних засобів

2.3. Показники стану та ефективності використання основних засобів

2.4. Знос і амортизація основних засобів

2.5. Фінансування ремонту основних засобів

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів

2.3. Джерела фінансування основних засобів

2.4. Методи нарахування амортизації основних засобів

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Джерела фінансування капітальних вкладень

2.3. Фінансування будівництва

2.4. Фінансування витрат на формування основного стада

2.5. Довгострокове банківське кредитування капітальних вкладень

2.6. Лізинг як специфічна форма фінансування капітальних вкладень

2.7. Показники економічної ефективності фінансування капітальних вкладень

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

БЛОК 9. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану

1.2. Методологічні засади оцінки фінансового стану

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Оцінка активів і пасивів балансу підприємства

2.3. Оцінка фінансової стабільності підприємства

2.4. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Нормативно-правове забезпечення складання фінансової звітності підприємства

1.2. Теоретичні аспекти формування фінансових результатів

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Оцінка фінансових результатів

2.3. Порядок складання фінансової звітності

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОЦІНКА ОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

1.2. Методологічні засади конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Оцінка ринкової позиції підприємства

2.3. Аналіз основних показників конкурентоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

БЛОК 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РИНКОВИХ УМОВАХ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

1.1. Теоретичні засади фінансового планування

1.2 .Методологічні аспекти фінансового планування

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Порядок складання фінансового плану

2.3. Порядок складання платіжного календаря

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ (БІЗНЕС- ПЛАН)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

1.1. Теоретичні засади стратегічного фінансового планування

1.2. Методологічні аспекти стратегічного фінансового планування

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Порядок складання стратегічного плану

2.3. Порядок складання виробничого плану

2.4. Порядок складання фінансово-економічного плану

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.012 с.)