ТОП 10:

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

1. Аналіз активних операцій банку здійснюється з метою:

1) оцінки раціональності фактичної структури активів з погляду забезпечення прибутковості та стабільності роботи банку;

2) визначення шляхів оптимізації структури активів;

3) здійснення узагальнюючої оцінки активів та прогнозу майбутніх результатів і фінансового потенціалу банку;

4) всі відповіді правильні.

 

2. Активні операції банку – це операції, пов’язані із:

1) залученням ресурсів;

2) розміщенням ресурсів;

3) правильні відповіді 1 і 2;

4) диверсифікацією.

3. Основними напрямами аналізу активів банку є:

1) склад і стан активів;

2) якість активів;

3) ефективність використання;

4) всі відповіді правильні.

4. Загальний аналіз активів банку передбачає обчислення та оцінку таких показників:

1) процентних співвідношень окремих показників з агрегованим показником;

2) абсолютної зміни кінцевих показників порівняно з початковими (базисними);

3) темпів зростання або приросту показників в аналізованому періоді;

4) всі відповіді правильні.

5. Визначення питомої ваги активів за їх цільовим використанням, ступенем ліквідності, рівнем дохідності, а також складу та структури кожного виду активів здійснюється у процесі аналізу:

1) горизонтального або трендового;

2) вертикального або структурного;

3) коефіцієнтного;

4) факторного.

 

6. Аналіз, який дає змогу вивчити динаміку активів загалом й окремих їх видів у часі, визначити загальні тенденції їх зміни або тренду називається:

1) горизонтальним або трендовим;

2) вертикальним або структурним;

3) коефіцієнтним;

4) факторним.

 

7. Різниця між активами банку на кінець та початок періоду називається:

1) темпом приросту активів;

2) темпом зростання активів;

3) абсолютним приростом активів;

4) абсолютним значенням 1% приросту.

 

8. Відношення абсолютного приросту активів до вартості активів на початок періоду називається:

1) темпом приросту активів;

2) темпом зростання активів;

3) абсолютним приростом активів;

4) абсолютним значенням 1% приросту.

 

9. Коефіцієнт дохідності активів, який характеризує ділову активність банку з погляду ефективності розміщення ресурсів визначається як:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

10. Відношення активів, зважених за ступенем ризику до сукупних активів банку це показник:

1) ліквідності активів;

2) ризикованості активів;

3) ділової активності;

4) правильна відповідь відсутня.

 

11. До групи активів із ступенем ризику 10 відсотків відносять:

1) кошти в Національному банку;

2) короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам державної влади;

3) боргові цінні папери органів місцевого самоврядування;

4) кредити, які надані фізичним особам.

 

12. До групи активів із ступенем ризику 20 відсотків відносять:

5) кошти в Національному банку;

6) короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам державної влади;

7) боргові цінні папери органів місцевого самоврядування;

8) кредити, які надані фізичним особам.

 

13. До групи активів із ступенем ризику 50 відсотків відносять:

1) кошти в Національному банку;

2) короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам державної влади;

3) боргові цінні папери органів місцевого самоврядування;

4) кредити, які надані фізичним особам.

 

14. До групи активів із ступенем ризику 100 відсотків відносять:

1) кошти в Національному банку;

2) короткострокові та довгострокові кредити, що надані органам державної влади;

3) боргові цінні папери органів місцевого самоврядування;

4) кредити, які надані фізичним особам.

 

15. До активів підвищеного ризику не належать:

1) факторинг;

2) лізинг;

3) інвестиційні вкладення;

4) кошти в Національному банку.

 

16. З метою аналізу ліквідності активів їх поділяють на такі групи:

5) високоліквідні, ліквідні, низьколіквідні, неліквідні;

6) високоліквідні, ліквідні, низьколіквідні, неліквідні, недохідні, квазіактиви;

7) високоліквідні, ліквідні, низьколіквідні, неліквідні, недохідні;

8) високоліквідні, ліквідні, неліквідні.

 

17. До квазіактивів належать такі активи:

1) нараховані доходи банку до отримання;

2) капіталовкладення;

3) цінні папери;

4) вкладення в асоційовані та дочірні компанії.

 

18. Якісний склад активів характеризується:

1) співвідношенням продуктивних активів і витрат на власні потреби;

2) співвідношенням продуктивних і непродуктивних активів і витрат на власні потреби;

3) співвідношенням непродуктивних активів і витрат на власні потреби;

4) правильна відповідь відсутня.

 

19. Якщо питома вага кредитно-інвестиційного портфеля в активах банку становить більше 75%, така політика банку вважається:

1) пасивною;

2) активною;

3) ризиковою;

4) правильні відповіді 2,3.

 

20. До продуктивних активів банку належать:

1) капіталізовані активи;

2) нематеріальні активи;

3) дебіторська заборгованість та збитки;

4) усі операції з клієнтурою та контрагентами банку за кредитно-інвестиційною системою.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.007 с.)