ТОП 10:

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ 

1. До інших активно-пасивних операцій банку не належить:

1) лізинг;

2) факторинг;

3) форфейтинг;

4) емісія цінних паперів.

2. Рівень дохідності лізингових операцій визначається:

1) ;

2) ;

3) ;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

3. Дохід від лізингових операцій являє собою суму фактично отриманої орендної плати, яка включає:

1) суму амортизації майна, що орендується; дохід лізингодавця за послуги, що надаються (лізингову маржу); ризикову премію;

2) дохід лізингодавця за послуги, що надаються (лізингову маржу); ризикову премію;

3) суму амортизації майна, що орендується; дохід лізингодавця за послуги, що надаються (лізингову маржу);

4) первісну вартість майна, що орендується; дохід лізингодавця за послуги, що надаються (лізингову маржу);

 

4. Зіставлення питомої ваги прибутку від лізингових операцій у загальній сумі прибутку банку з питомою вагою лізингових операцій у загальній сумі активу балансу банку – це показник, який дозволяє охарактеризувати:

1) прибутковість лізингових операцій;

2) витратність лізингових операцій;

3) доцільність проведення лізингових операцій для банку;

4) правильна відповідь відсутня.

 

5. Відношення фактично отриманої до нарахованої орендної плати – це показник:

1) повноти отримання орендної плати;

2) дохідності лізингових операцій;

3) ризиковості операцій фінансового лізингу;

4) правильні відповіді 1 і 3.

 

6. Показниками, які характеризують рух лізингового майна, придбаного для передання в оренду є:

1) коефіцієнт повноти використання лізингового майна, загальний коефіцієнт повноти використання лізингового майна;

2) коефіцієнт повноти отримання орендної плати, коефіцієнт повноти використання лізингового майна;

3) коефіцієнт повноти отримання орендної плати, загальний коефіцієнт повноти використання лізингового майна;

4) коефіцієнт повноти отримання орендної плати.

 

7. Головною метою аналізу факторингових операцій банку є визначення:

1) значимості факторингу в діяльності банку;

2) доцільності проведення факторингових операцій;

3) невикористаних резервів з підвищення їх ефективності;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

8. Коефіцієнт якості портфеля факторингових кредитів визначається як:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

9. Відношення наданих факторингових кредитів до залишку факторингових кредитів на кінець періоду – це коефіцієнт:

1) співвідношення наданих та повернутих факторингових кредитів;

2) надання факторингових кредитів;

3) повернення факторингових кредитів;

4) якості факторингових кредитів.

 

10. Відношення сум, відшкодованих платниками до залишку факторингових кредитів на початок періоду – це коефіцієнт:

1) співвідношення наданих та повернутих факторингових кредитів;

2) надання факторингових кредитів;

3) повернення факторингових кредитів;

4) якості факторингових кредитів.

 

11. За ступенем ризику факторингові операції класифікують на такі групи:

1) стандартні, сумнівні, безнадійні;

2) стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні;

3) під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні;

4) стандартні, субстандартні, безнадійні;

 

12. Факторингова операція, за якою існує прострочена заборгованість до 90 днів відноситься до групи ризику:

1) стандартні (2%);

2) субстандартні (20%);

3) сумнівні (50%);

4) безнадійні (100%);

 

13. До особливостей формування резерву за факторинговими операціями належить врахування:

1) лише строку погашення зобов’язання;

2) класу позичальника і строку погашення зобов’язання;

3) класу позичальника;

4) обсягу факторингових операцій.

 

14. Дохід від факторингових операцій включає:

1) суму комісійних зборів банку;

2) суму процентів за наданий кредит фактор-банком;

3) суму комісійних зборів банку, премію за ризик;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

15. Рівень дохідності факторингових операцій визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

де: ‑ дохід від проведення факторингових операцій; ‑ сума, що перерахована фактор-банком постачальникам за торговельно-комісійними операціями.

 

16. На відміну від інших операцій, форфейтингові операції банку є:

1) більш трудомісткими та дорогими;

2) менш трудомісткими, однак дорожчими;

3) менш трудомісткими та дешевими;

4) більш трудомісткими, однак дешевшими.

 

17. Структурний аналіз форфейтингу проводиться в розрізі:

1) видів валют;

2) країн учасників форфейтингових операцій;

3) галузевого спрямування;

4) всі відповіді правильні.

 

18. Аналіз економічної доцільності форфейтингових операцій банку здійснюється на основі:

1) дохідності форфейтингових операцій; частки доходу від форфейтингових операцій у загальній сумі доходів банку;

2) доходу від форфейтингових операцій на 1 грн. активів банку;

3) прибутковості форфейтингових операцій;

4) всі відповіді правильні.

 

19. Дохідність форфейтингових операцій це відношення:

1) доходу від форфейтингових операцій до обсягу форфейтингових операцій;

2) обсягу форфейтингових операцій до доходу від форфейтингових операцій;

3) доходу від форфейтингових операцій до активів банку;

4) всі відповіді правильні.

 

20. Індекс форфейтингу визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) правильна відповідь відсутня.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.006 с.)