ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якій частині балансу відображаються ощадні сертифікати банку?1) активі;

2) зобов’язаннях;

3) поза балансом;

4) капіталі.

 

12. У якій частині балансу відображені депозити, внесені до іншого банку:

1) активі;

2) зобов’язаннях;

3) поза балансом;

4) капіталі.

 

13. Відношення суми достроково вилучених коштів до загальної суми депозитів – це:

1) коефіцієнт використання депозитів;

2) коефіцієнт нестабільності депозитів;

3) рівень осідання депозитних вкладень;

4) рівень диверсифікації депозитів.

 

14. Приплив на рахунки банківських вкладів визначається як різниця між:

1) залишками на вкладі;

2) оборотами з надходження і видачі коштів з вкладу;

3) внеском вкладника та залишком на вкладі;

4) поповненням вкладу та залишком на вкладі.

 

15. Відносна витратність депозитів визначається як:

1) відношення процентних витрат за депозитними вкладами до середніх залишків депозитних вкладень;

2) відношення процентних витрат за депозитними вкладами до процентних доходів банку;

3) відношення обороту по видачі вкладів (дебетового) до середнього залишку вкладів;

4) відношення суми достроково вилучених депозитів до їх загальної суми.

 

16. Коефіцієнт плинності клієнтів ( ) визначається за формулою:

1) ;

2)

3) ;

4) правильна відповідь відсутня.

 

17. Коефіцієнт залучення клієнтів ( ) визначається як:

1) ;

2)

3) ;

4) .

 

18. Коефіцієнт розширення( ) клієнтської бази розраховується як:

1) ;

2)

3) ;

4) .

 

19. Коефіцієнт постійності клієнтів визначається як:

1) ;

2)

3) ;

4) .

 

20. Показник, який показує межу, в рамках якої можливе спрямування короткострокових ресурсів на середньо- і довгострокове кредитування називається:

1) рівнем диверсифікації депозитів;

2) коефіцієнтом трансформації короткострокових позик у довгострокові;

3) умовним вивільненням (залученням) ресурсів;

4) середнім терміном використання депозитів.

 

21. Показником, який характеризує кількість оборотів депозитних вкладень за певний період є:

1) тривалість одного обороту;

2) рівень осідання депозитних вкладень;

3) середній термін використання депозитів;

4) оборотність депозитних вкладень.

 

22. Чим більшим є значення показника тривалості одного обороту депозитних вкладень, тим ресурсна база банку є:

1) нестабільнішою;

2) стабільнішою;

3) диверсифікованішою;

4) правильна відповідь відсутня.

 

23. Показник, який розраховується шляхом ділення кількості днів у звітному періоді на оборотність вкладу називається:

1) тривалість одного обороту;

2) рівень осідання депозитних вкладень;

3) коефіцієнт нестабільності депозитів;

4) оборотність депозитних вкладень.

24. Оборотність на рахунках банківських вкладів визначається відношенням:

1) обороту з видачі коштів до середнього залишку на рахунку;

2) середнього залишку, обчисленого за середньою хронологічною до обороту з видачі коштів вкладів;

3) середнього залишку до обороту з надходження коштів на вклади;

4) правильні відповіді 1 і 2.

25. Термін зберігання коштів на рахунках банківських вкладів визначається відношенням кількості днів у періоді до:

1) осідання на вкладах;

2) оборотності на вкладах;

3) приросту на вкладах;

4) середнього залишку коштів на вкладах.

26. Стабільність ресурсної бази банку буде вищою, коли:

1) оборотність депозитних вкладень зростатиме;

2) оборотність депозитних вкладень уповільнюватиметься;

3) оборотність депозитів більша, ніж оборотність кредитів;

4) швидкість оборотів депозитних вкладень не змінюється.

27. Коефіцієнт нестабільності депозитів розраховується за формулою:

1)

2)

3)

4)

28. Умовно-закриті рахунки банківських вкладів – це різниця між:

1) усіма відкритими рахунками та їх залишком на початок періоду;

2) усіма відкритими рахунками й оборотністю на рахунках;

3) усіма відкритими рахунками та їх приростом у періоді;

4) правильна відповідь відсутня.

29. Депозитна база банку вважається хорошою за умови, якщо частка строкових депозитів становить:

1) не менше 20%;

2) не менше 30%;

3) не більше 30;

4) не більше 20%.

30. Як називається перевищення видач коштів з рахунку вкладу над надходженням на вклад:

1) приріст;

2) приплив;

3) відплив;

4) нестабільність.

31. Факторний аналіз зміни процентних витрат банку за строковими депозитами проводиться за такою факторною моделлю:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

де ‑ процентні витрати, ‑ обсяг залучених депозитів; ‑ відносна вартість депозитів.

 

32. Показник, який визначається як відношення середніх залишків за кредитними вкладеннями до середніх залишків за всіма залученими коштами це:

1) рівень осідання депозитних вкладень;

2) оборотність депозитних вкладень;

3) коефіцієнт використання депозитів;

4) коефіцієнт нестабільності депозитів.

 

33. Оцінка ефективності використання банком своїх зобов’язань здійснюється на основі:

1) ефективності використання платних пасивів;

2) ефективності використання сукупних зобов’язань;

3) правильні відповіді 1 і 2;

4) правильна відповідь відсутня.

 

34. Ефективність використання платних пасивів банку визначається, виходячи із співвідношення:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

35. Ефективність використання сукупних зобов’язань банку визначається як:

5) ;

6) ;

7) ;

8) .

 

36. Показник, який розраховується як відношення витрат на залучення кожного виду ресурсів до середньорічних залишків ресурсів називається:

1) відносною вартістю (витратністю) ресурсів;

2) ефективністю використання сукупних зобов’язань;

3) ефективністю використання платних пасивів;

4) коефіцієнтом ефективності активів.

 

37. Структура зобов’язань вважається ризикованою, якщо на частину міжбанківського кредиту припадає:

1) 50% і більше;

2) 60% і більше;

3) менше 50%;

4) менше 60%.

 

38. Коефіцієнт дохідності використання міжбанківських кредитів визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

39. Коефіцієнт ефективності активів визначається виходячи із співвідношення:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

40. Умовами забезпечення оптимальної структури ресурсів банку є:

1) максимальна стабільність ресурсної бази за її мінімальної вартості;

2) максимальна стабільність ресурсної бази за її середньої вартості;

3) максимальна ліквідність ресурсної бази за її мінімальної вартості;

4) максимальна ліквідність ресурсної бази та мінімізація ризику;

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.011 с.)