ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи створюються резерви на покриття втрат і збитків за кредитними операціями між установами в системі одного банку?1) так;

2) ні;

3) з 01.01.2004р.

4) частково.

14. Коефіцієнт надання кредитів розраховується як:

1) відношення наданих кредитів до залишку кредитних вкладень на кінець періоду;

2) відношення наданих кредитів у періоді до залишку кредитних вкладень на початок періоду;

3) відношення наданих кредитів до повернутих кредитів;

4) відношення наданих кредитів до залишку на початок періоду плюс залишок на кінець періоду.

 

15. Виберіть кращу ситуацію для банку:

1) швидкість обертання кредитних вкладень уповільнюється;

2) швидкість обертання кредитних вкладень більша, ніж обертання депозитів;

3) швидкість обертання кредитів збільшується;

4) швидкість обертання кредитів менша, ніж обертання депозитів.

 

16. Зважені класифіковані позички визначаються:

1) множенням суми кредитів кожної галузі на їх питому вагу;

2) множенням суми кредитів кожної групи ризику на відповідний коефіцієнт ризику;

3) діленням суми кредитів кожної групи ризику на відповідний коефіцієнт ризику;

4) множенням загальної суми кредитів, наданих на відповідний коефіцієнт ризику.

 

17. Оборотність кредитів визначається:

1) відношенням кредитного обороту з надання кредитів (дебетового обороту за позиковими рахунками) до середніх залишків кредитних вкладень за період;

2) відношенням кредитного обороту з повернення кредитів (кредитового обороту) до середніх залишків кредитних вкладень за період;

3) відношенням кредитного обороту з погашення кредитів до залишків кредитних вкладень на кінець періоду;

4) відношенням дебетового та кредитового обороту за позичковими рахунками.

18. Коефіцієнт (рівень) захищеності кредитних вкладень від втрат розраховується як:

1) відношення суми кредитів за звітний період до суми резерву на кінець періоду;

2) відношення суми резерву до суми кредитів за звітний період;

3) відношення суми резерву до суми збиткових кредитів;

4) відношення суми збиткових кредитів до суми забезпечення всіх кредитів.

19. Резерви під можливі втрати від неповернення нестандартних кредитів відображаються:

1) в балансі в розділі „власний капітал”;

2) в балансі в розділі „зобов'язання”;

3) в активі балансу;

4) в звіті про власний капітал.

20. На розмір коефіцієнту, з яким сума забезпечення береться до розрахунку резервів під кредитні ризики не впливає такий фактор:

1) категорія кредитної операції;

2) вид забезпечення;

3) валюта забезпечення;

4) клас позичальника.

За даними оборотно-сальдового балансу визначте заборгованість клієнта перед банком за умови: сальдо початкове – 20 124 грн., надійшло в погашення кредиту – 1560 грн., нараховані щомісячні відсотки – 427 грн.

1) 18 991 грн.;

2) 21 257 грн.;

3) 18 137 грн.;

4) 22 427 грн.

22. Коефіцієнт резервування за субстандартним кредитом становить:

1) 1 %;

2) 5 %;

3) 20%;

4) 50%.

 

23. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента не може перевищувати:

1) 10%;

2) 25 %;

3) 30 %;

4) 50%.

 

24. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, не має перевищувати:

1) 25 % регулятивного капіталу;

2) 25 % статутного капіталу;

3) 30 % регулятивного капіталу;

4) 30 % статутного капіталу.

 

25. Наявність у позичальника/контрагента банку передумов для отримання кредиту та його здатність повернути кредит і відсотки за ним у повному обсязі та в обумовлені договором строки називається:

1) діловою репутацією;

2) кредитоспроможністю;

3) діловою активністю;

4) платоспроможністю.

 

26. При класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику не враховується:

1) клас позичальника;

2) строки погашення основного боргу і відсотків за ним;

3) оцінка обслуговування боргу позичальником;

4) наявність забезпечення.

 

27. Банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно під наявності застави за кредитами:

1) позабалансовими;

2) сумнівними;

3) безнадійними;

4) пролонгованими.

 

28. Коефіцієнт резервування за кредитом «під контролем» становить:

1) 1 %;

2) 5%;

3) 20 %;

4) 50 %.

 

29. Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента вважається великим, якщо:

1) вартість кредиту більше 1 млн. дол.;

2) вартість кредиту більше 500 тис. Євро;

3) сума всіх вимог банку до цього контрагента становить 10 % і більше регулятивного капіталу банку;

4) сума всіх вимог банку до цього контрагента становить 25 % і більше регулятивного капіталу банку.

 

30. Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитами, то оцінка обслуговування позичальником боргу ґрунтується:

1) на кожній кредитній заборгованості окремо;

2) на кредитній заборгованості, що віднесена до нижчої групи;

3) на кредитній заборгованості, що віднесена до вищої групи;

4) на середньозваженій оцінці.

 

31. Обслуговування боргу позичальником за виданими кредитами може бути:

1) задовільне, добре, стандартне;

2) добре, стандартне, незадовільне;

3) добре,

4) добре, слабке, незадовільне.

 

32. Оцінку стану обслуговування боргу банки зобов'язані здійснювати:

1) щоденно;

2) щомісяця;

3) щоквартально;

4) щотижня.

 

33. Відношення зважених класифікованих позик до капіталу банку це:

1) коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2) коефіцієнт проблемних позик;

3) коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4) коефіцієнт збитковості позик.

 

34. Відношення зважених класифікованих позик до загальної суми позик це:

1) коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2) коефіцієнт проблемних позик;

3) коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4) коефіцієнт збитковості позик.

 

35. Відношення позик із простроченою виплатою відсотків та основної суми до загальної суми позик це:

1) коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2) коефіцієнт проблемних позик;

3) коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4) коефіцієнт збитковості позик.

 

36. Відношення збитків за позиками, отриманими за аналізований період до середнього залишку заборгованості за кредитами це:

1) коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик;

2) коефіцієнт проблемних позик;

3) коефіцієнт покриття класифікованих позик;

4) коефіцієнт збитковості позик.

 

37. Визначте рівень погашення клієнтом позички перед банком за умови, що заборгованість клієнта перед банком становить 124 750 грн., нараховані відсотки за користування позичкою – 25 418 грн., надходження коштів від клієнта у погашення позички – 42 412 грн.:

1) 34,0%;

2) 28,2%;

3) 13,3%;

4) 39,1%.

 

38. Дохідність кредитних вкладень визначається, виходячи із співвідношення:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

 

39. Про ефективність процентної політики банку можна зробити висновок на основі:

1) відношення процентних доходів від кредитів до процентних витрат на залучення ресурсів;

2) відношення процентних витрат на залучення ресурсів до процентних доходів від кредитних операцій;

3) відношення процентних доходів від кредитних операцій до сумарних доходів банку;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

40. На прибуток від кредитних операцій банку впливають такі чинники:

1) обсяг наданих кредитів та зміна їх структури;

2) зміна процентної ставки за кредит (ціна кредиту);

3) зміна процентної ставки за депозитами (собівартість залучених ресурсів);

4) всі відповіді правильні.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.011 с.)