ТОП 10:

ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ 

1. Основними показниками оцінки прибутковості банку є:

1) прибутковість активів, прибутковість капіталу;

2) коефіцієнт прибутковості дивідендних виплат банку;

3) коефіцієнт прибутковості цінних паперів власної емісії;

4) чистий дохід на одного працівника та коефіцієнт прибутковості цінних паперів власної емісії.

 

2. Чиста маржа операційного прибутку розраховується за формулою:

1) (процентні доходи – процентні витрати) / власний капітал;

2) (операційні доходи – операційні витрати) / власний капітал;

3) (процентні доходи – процентні витрати) / активи;

4) (операційні доходи – операційні витрати) / активи.

3. Чиста непроцентна маржа розраховується за формулою:

1) (непроцентні доходи – непроцентні витрати) / власний капітал;

2) (операційні доходи – операційні витрати) / власний капітал;

3) (непроцентні доходи – непроцентні витрати) / активи;

4) (операційні доходи – операційні виграш) / активи.

4. Чиста процентна маржа розраховується за формулою:

1) (процентні доходи – процентні витрати) / власний капітал;

2) (операційні доходи – операційні витрати) / власний капітал;

3) (процентні доходи – процентні витрати) / активи;

4) (операційні доходи - операційні витрати) / активи.

 

5. Чистий спред розраховується за формулою:

1) (процентні доходи – процентні витрати) / власний капітал;

2) процентні доходи / доходні активи – процентні витрати / підпроцентні пасиви;

3) (непроцентні доходи – непроцентні витрати) / активи;

4) (процентні доходи – процентні витрати) / (доходні активи – підпроцентні пасиви).

6. Чистий спред дозволяє визначити:

1) мінімально необхідну різницю між ставками за активними та пасивними операціями, яка дасть змогу банку покрити витрати, але не принесе прибутку;

2) мінімально необхідну різницю між ставками за активними та пасивними операціями, яка дасть змогу банку покрити витрати та максимізувати прибуток;

3) максимальну різницю між ставками за активними та пасивними операціями, яка дасть змогу банку забезпечити максимальний прибуток;

4) всі відповіді правильні.

7. Який економічний зміст має показник спреда:

1) вимірник доходності для акціонерів банку;

2) показник ефективності роботи менеджерів;

3) показник ефективності посередництва між вкладниками і позичальниками;

4) фінансовий важіль.

8. Показником, який характеризує рівень покриття витрат банку і ризику, в тому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод є:

1) чистий спред;

2) чиста процентна маржа;

3) процентний дохід;

4) дохідність від іншої операційної діяльності.

9. Мінімальне значення чистої процентної маржі, за якого робота банку вважається ефективною:

1) 2 %;

2) 4,5 %;

3) 10 %;

4) 15,5 %.

10. Прибутковість роботи банку зростатиме, коли:

1) темпи зростання показників дохідності вищі, ніж темпи зростання відповідних показників витратності;

2) темпи зростання показників витратності уповільнюються;

3) темпи зростання показників дохідності зростають;

4) показники дохідності зростають у такому ж темпі, що й показники прибутковості.

11. Мінімальне значення чистого спреду, за якого роботу банку можна вважати ефективною:

1) 10 %;

2) 5 %;

3) 2,5 %;

4) 1,25 %.

12. Показник ROA відображає:

1) прибутковість капіталу банку;

2) рівень прибутку банку;

3) прибутковість активів банку;

4) прибутковість витрат банку.

 

13. Показник ROE відображає:

1) прибутковість капіталу банку;

2) рівень прибутку банку;

3) прибутковість активів банку;

4) прибутковість витрат банку.

 

14. Мінімальне значення прибутковості активів (ROA), за якого роботу банку можна вважати ефективною:

1) 1 %;

2) 5 %;

3) 15 %;

4) 20 %.

 

15. Мінімальне значення прибутковості капіталу (ROЕ), за якого роботу банку можна вважати ефективною:

1) 1 %;

2) 5 %;

3) 15 %;

4) 20 %.

 

16. Рентабельність роботи обмінного пункту валюти розраховується:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

17. Показник «мультиплікативний ефект капіталу» як критерій оцінки ефективності залучення і використання платних грошових коштів дає змогу охарактеризувати:

1) якість вхідних та вихідних фінансових процентних потоків або рівень управління спредом;

2) ефективність структури власного і залученого капіталу банку;

3) ліквідну позицію банку;

4) правильні відповіді 1 і 2.

 

18. Додана вартість як загальний показник рентабельності і якісних змін у діяльності банку виступає критерієм оцінки рівня і якості управління:

1) активами;

2) пасивами;

3) активами і пасивами;

4) ризиками.

 

19. Показник доданої вартості визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

де ‑ власний капітал банку; ‑ відношення чистого прибутку до власного капіталу; ‑ відношення процентних витрат банку до платного залучення капіталу (підпроцентних зобов’язань).

20. Чистий прибуток банку за умови, що: доходи банку становлять 79510 тис. грн., операційний прибуток – 14712 тис. грн., витрати на безнадійні та сумнівні борги – 3710 тис грн., податок на прибуток – 2312 тис грн. дорівнюватиме:

1) 8690 тис. грн.;

2) 73488 тис грн.;

3) 88200 тис грн.;

4) 58890 тис грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.006 с.)