ТОП 10:

Класифікація міжнародних організацій 

Міжнародні організації розрізняють

за складом учасників   за цілями   за функціями   за місцем в інституційному середовищі міжнародного бізнесу   за впливом на міжнародні відносини

 

 


Основні критерії типології міжнародних організацій
членство суб'єктів міжнародних відносин і юридичний статус організації   географічне поширення   функціональна спрямованість   характер діяльності
За складом членів і юридичним статусом організації поділяються на

Міждержавні організації, які утворюються на основі офіційних урядових угод між країнами (Європейський Союз, МВФ, НАФТА)   Неурядові організації, які утворюються на основі індивідуального або колективного членства суб'єктів, які не є офіційними представниками своїх урядів (Міжнародна торговельна палата, Спілка міжнародних ярмарків, Міжнародний кооперативний альянс, Світова конфедерація праці)   Глобальні організації об'єднують країни або інші суб'єкти незалежно від того, де, в якій частині світу вони знаходяться (Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світова торговельна організація (СОТ), Червоний хрест, Римський клуб, Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Регіональні міжнародні організації об'єднують країни, розташовані в якомусь певному регіоні, як правило, компактно, в територіальній близькості (Європейський Союз (ЄС), Північно-американська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)  

 

 

Причини гальмування інтеграційних процесів

 

 

Чисельне зростання й ускладнення міжнародних зв'язків, які не завжди узгоджуються в масштабі світового господарства   Неузгодженість зовнішньоекономічної політики держав, які піклуються про власні інтереси

 

 


 

Міждержавне промислове співробітництво

 

Універсальні міжнародні організації (ООН, яка виконує функції регулювання й нагляду в найважливіших сферах людської діяльності) Політичні організації об'єднують країни, для яких політична мета об'єднання має визначальний характер (Ліга арабських держав, яка головною метою передбачає захист інтересів арабських країн в світі, координацію діяльності для піднесення добробуту, для зміцнення політичної і культурної єдності країн-членів, узгодження дій у військовій сфері) Організації воєнного або оборонного характеру, які тісно пов'язані з політичним типом організацій (Північно- Атлантична оборонна організація (НАТО)

 

За умовами участі в членстві міжнародні організації поділяються на

 

Відкриті, куди може увійти кожна держава, яка поділяє принципи и   Закриті, куди нових членів приймають тільки за
статут організації   запрошенням засновників організації

 

 

В системі міжнародних організацій велика частка належить економічним організаціям

 

 

Міжнародні економічні організації

 

 

Загальноекономічні відають широким спектром економічних проблем (ЄС, СНД, НАФТА, АСЕАН)   Спеціалізовані економічні організації зосереджують увагу на більш вузькому колі проблем (Світовий банк, МВФ, Світова торговельна організація)

 

Групи міжнародних економічних організацій

 

 

Міжнародні економічні організації системи ООН   Міжнародні економічні організації, що не входять до системи ООН   Регіональні економічні організації

 

 


 

Класифікація міжнародних економічних організацій за сферою багатобічного регулювання

Міжнародні економічні організації, що регулюють економічне і промислове співробітництво в галузі світового господарства   Міжнародні економічні організації в системі регулювання світової торгівлі   Регіональні економічні організації в системі регулювання світового господарства   Міжнародні і регіональні економічно організації, що здійснюють регулювання підприємницької діяльності   Міжнародні неурядові організації й об'єднання, що сприяють розвитку міжнародних господарських зв'язків

 

 

Економічні організації, що утворились внаслідок регіональних інтеграційних процесів, поділяються також за ступенем інтеграції

Зона преференційної торгівлі — початковий щабель інтеграції. На цьому етапі держави, що входять в зону, лібералізують між собою торгівлю лише обмеженою кількістю товарів, надають одна одній деякі пільги (СНД)   Зона вільної торгівлі відрізняється тим, що держави- учасниці усувають існуючі між ними торговельні бар'єри, мито відміняється на більшість товарів. Але відносно третіх держав, що не входять в зону, кожний член проводить самостійну митну політику (Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)   Митний союз передбачає усунення митних тарифів в торгівлі між учасниками, а також формування спільної митної політики щодо третіх країн (деякі латиноамериканські інтеграційні об'єднання — ЛАІ, МЕРКОСУР)   Спільний ринок — це вже високий рівень інтеграції. Не тільки товари просуваються без перешкод крізь кордони; знято бар'єри для руху робочої сили, послуг, капіталів   Економічний союз завершує структурну побудову економіки організації як єдиного інтеграційного об'єднання. На цьому етапі здійснюється єдина валютна політика, запроваджується спільна валюта, єдиний емісійний центральний банк (ЄС)

 


 

1.5. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних організацій

Основні етапи розвитку міжнародних організацій

 

І етап (середина XIX ст. — середина 40-х років XX ст.) — становлення системи міжнародних організацій   II етап (середина 40-х років — кінець 50-х років XX ст.) — формування системи Об'єднаних Націй
 
IV етап (початок 90-х років) — трансформація характеру діяльності міжнародних інституцій внаслідок розпаду світової соціалістичної системи   III етап (кінець 50-х років — кінець 80-х років) — активізація процесу утворення и поширення міжнародних регіональних організацій

 

Основні події І етапу

Важливим спонукальним чинником утворення міжнародних організацій була промислова революція, яка завершилась в більшості європейських країн   Розпочався процес упорядкування й у сфері міжнародних валютних відносин   На тлі валютно- кредитних криз, що частішали, все більше відчувалась відсутність наднаціональних постійно діючих організацій, які б координували політику національних банків і фінансових інститутів різних країн   Процес інтернаціоналізації економічної діяльності, що поступово набирав сили,обумовив появу міжнародних регуляторів у сфері промисловості й торгівлі

 

 

Основні події ІІ етапу

           
     


Найголовніша з подій — поява Організації Об'єднаних Націй (ООН) — унікального міжнародного утворення, яке являє собою світовий форум народів, є органом, що регулює практично всі сфери міжнародної діяльності   Важливою подією було утворення в 1948 р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) — організації, що спричинила вплив на міжнародні відносини   На кінець 40-х початок 50-х років припадає становлення системи регіональних організацій

 


 

Основні події III етапу  
Початком цього етапу можна вважати його найважливішу подію — формування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), яке згодом перетворилось на економічний союз   Розгортання діяльності Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), яка сполучила майже всі соціалістичні країни   Третій етап розвитку системи міжнародних організацій характеризується винятковою інтенсивністю процесу регіональної інтеграції   Система регіональних банків розвитку в цілому утворилась саме на третьому етапі, коли були засновані банки Міжамериканський банк розвитку (МаБР, 1959 р,); Центральноамериканський банк економічної інтеграції (1960)   Було утворено різні регіональні фонди і програми допомоги країнам, що розвиваються (Арабський фонд економічного і соціального розвитку, Африканський фонд розвитку)     На третій етап припадає активізація процесу розвитку інституціональної структури міжнародного валютно кредитного ринку   Третій етап характеризується піднесенням процесу утворення й функціонування міждержавних організацій з експорту товарів   Триває удосконалення й розгалуження системи ООН  
                               

 


 

Основні події IV етапу

Все яснішою ставала гостра необхідність економічних і соціально-політичних перетворень в соціалістичних країнах Знаменною віхою в процесі зближення двох систем став Заключний акт Ради з безпеки і співробітництва в Європі, який було підписано в Гельсинкі ще в 1975 р. 90-ті роки - епоха розпаду системи соціалістичних країн, а також зникнення найбільшої соціалістичної держави — СРСР Ліквідуються великі блоки: Організація Варшавського договору та Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ). Натомість утворюються організації, які сполучають як нові незалежні держави, так і колишні соціалістичні країни Європи Другою за значенням подією на цьому етапі розвитку системи міжнародних організацій було переростання Європейського економічного співтовариства в Європейський Союз, що було підтверджено Маастріхтською угодою 1992 року Важливою подією стало перетворення ГАТТ на Світову торговельну організацію (СОТ) із істотним розширенням функцій Значно активізується НАТО Європейський Союз перетворюється на центр тяжіння в європейському інтеграційному процесі Суттєво зростає вплив розвинених країн, в першу чергу, «Великої сімки», на функціонування найважливіших світових організацій В межах СНД відокремлюються локальні угрупування з більш активною мірою співробітництва: Росія — Білорусь; Росія — Киргизія — Узбекистан — Таджикистан.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.006 с.)