ТОП 10:

Тема 3. Міжнародні економічні організації в системі регулювання економічного співробітництва й галузей світового господарства3.1. Організації системи ООН.

3.2. Організації системи ОЕСР.

3.3. Міжнародні організації загальної компетенції та їхня діяльність в галузі еко­номічного співробітництва.

Організації системи ООН

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

 

Мета заснування ПРООН
Заснована з метою об'єднання в одну програму Розширеної програми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду. Бона являє собою найбільшу організацію системи ООН, шо фі­нансує багатогалузеву економічну і технічну допомогу

 

 

 

Допомога ПРООН надається тільки урядам або через їхнє посередництво. ПРООН є основною організацією системи ООН з надання технічного сприяння країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою. Щорічні ресурси ПРООН дорівнюють приблизно 1 млрддол. США

 

ПРООН

 

Цілі   ОЕСР

 

надання допомоги країнам, що розвиваються
 
сприяння країнам, що розвиваються, у досягненні більш високого рівня економічного і соціального добробуту населення
надання консультаційних і експертних послуг
 
новаторські й ефективні шляхи зміцнення власного зосередження зусиль на ключових аспектах «стійкого людського розвитку»
 
підготовка національних управлінських кадрів
 
надання допомоги в надзвичайних ситуаціях

 


Джерела фінансування по лінії ПРООН

 

3 центрального бюджету програми починаючи з 1997 р. 55% усіх ресурсів складають державні програмні ресурси, що поділяються між країнами у відповідності з прийнятою шкалою   Важливою складовою частиною загальної фінансової політики ПРООН в останні роки є розробка стратегії мобілізації фінансових коштів третіх сторін

 

Джерела додаткових ресурсів

 

участь у цьому процесі ПРООН значно підвищує шанси уряду на одержання таких коштів

 

 

 

 

стр. 47
уже виділені на багатобічній основі «непрацюючі» позикові засоби на цілі розвитку
 
державні і приватні інвестиції в проекти ПРООН
 
пошук нових донорських чи позикових коштів
 
бюджетні засоби самої держави-одержувача
 
забезпечення використання можливостей фінансування національних програм розвитку

 

 

Керівним органом Програми є Виконавча Рада — ВР
Складається з представників 36 країн, що обираються терміном на 3 роки. Головною посадовою особою ПРООН є Адміністратор, що призначається Генеральним секретарем ООН після відповідних консультацій із членам ВР. Його призначення терміном на 4 роки затверджується Генеральною Асамблеєю. Виконавча рада представляє доповіді ЗКОСОР і через її посередництво — Генеральній Асамблеї. Рада розглядає і затверджує проекти і програми, розподіляє кошти, розробляє загальні керуючи принципи і директиви для ПРООН у цілому і для регулярних програм технічного співробітництва. Діяльність Програми охоплює тепер більш ніж 150 країн, у яких здійснюється понад 6500 проектів

3.1.2. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку —ЮНІДО

 

Головні органи ЮНІДО

 

Генеральна конференція (Конференція)   Рада з промислового розвитку — РПР (Рада)   Секретаріат   Генеральний директор

 

 

 

 

ЮНІДО заснована в 1966 р.; з 1986 р. є спеціалізованою установою системи ООН. У складі ЮНІДО 168 членів

 

Цілі   Напрямки діяльності

 

здійснення координуючої ролі в області промислового розвитку
 
сприяння індустріалізації країн, що розвиваються
 
надання країнам, що розвиваються, технічної допомоги
 
сприяння промисловому розвитку
 
надання допомоги країнам з перехідною економікою і країнам, що розвиваються
участь в індустріалізації країн, що розвиваються
 
сприяння впровадженню в країнах, що розвиваються сучасних методів виробництва, програмування і управління
 
здійснення багатобічної технічної допомоги країнам, що розвиваються
 
сприяння розвитку міжнародного промислового співробітництва

 

 

Ключові програми ЮНІДО

 

спеціальні програми промислового розвитку в арабських країнах і країнах АТР   регіональна програма співробітництва з метою розвитку країн Латинської Америки   програма інтеграції жінок у процеси промислового розвитку

 

 

Інформація, яку надає ЮНІДО

 

з питань промисловості   з питань бізнесу і технологій   з питань системи обміну технологічною інформацією   з питань баз даних, також різних публікацій

 

 

 

 

Витрати на оперативну діяльність ЮНІДО фінансуються:
• за рахунок добровільних внесків: • шляхом участі в ПРООН на тій же основі, що й інші послуги даної програми, що використовують організації; • за рахунок використання ресурсів регулярної програми технічної допомоги ООН
Загальний цільовий фонд ЮНІДО і Фонд промислового розвитку ООН. Загальний обсяг близько 100 млн дол. СІІ1А

 

 

3.1.3. Міжнародне агентство з атомної енергії — МАГАТЕ

 

МАГАТЕ

Створено у 1957 р. Є автономною міжурядовою організацією, що входить до системи ООН і діє на основі свого Статуту відповідно до цілей ООН

 


Цілі Напрямки діяльності

 

 


здійснення програми технічного
співробітництва
 
забезпечення системи гарантій
 
надання консультацій і інформації
з всіх аспектів ядерної науки і
технологи

 

сприяння розвитку атомної
енергетики і практичному
застосуванню атомної енергії в
мирних цілях
 
сприяння реалізації політики
роззброювання в усьому світі
 
забезпечення гарантії того, щоб
ядерні матеріали и устаткування,
призначені для мирного
використання, не застосовувалися
у військових цілях
 
здійснення системи контролю за
нерозповсюдженням ядерної зброї

 

 

 

 

 


 

промисловому використанню атомної енергії — проведенню іспитів, що нечинять збитку населенню
радіаційній обробці
виробництву ізотопних індикаторів
проведенню вимірів на основі ядерної технології
створенню і використанню дослідницьких реакторів
розвитку радіоізотопного і радіофармацевтичного виробництва
Особлива увага МАГАТЕ приділяється

 

 

Система гарантій заснована переважно на контролі використання ядерних матеріалів
і установок, проведеному на місцях інспекторами МАГАТЕ. Угоди про надання гарантій були укладені з 118 державами, серед яких 102 країни, шо підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) від 1968 р. (з 1995 р. безстрокове продовження)
Під гарантіями Агентства в 1995 р. знаходилося 850 ядерних установок, що містять ядерний матеріал. Контроль МАГАТЕ поширюється на десятки країн світу, включаючи держави з розвиненою атомною промисловістю. У добровільному порядку під гарантії Агентства поставили ядерні установки США, Великобританія, Франція, Китай, Росія. Гарантії МАГАТЕ поширюються також на 95 % ядерних установок за межами п'яти вищезгаданих держав

 

Система гарантій МАГАТЕ

 


 

звітність — надання державами зведень про місцезнаходження матеріалів, що розщеплюються, які   технічні засоби контролю   інспекції, які припускають, що інспектори Агентства перевіряють показання приладів і записують в
знаходяться під їх контролем; про запаси палива і відпрацьованого палива і про обробку і переробку ядерних матеріалів   за контейнерним збереженням   журналах обліку, щоб визначити відповідність даних про наявність палива записам у журналі обліку
 

 

 

 

 

 

Надання консультацій і інформації з всіх аспектів ядерної науки і технології здійснюється Агентством через Міжнародну систему ядерної інформації у Відні, що охоплює інформацію з усього світу про мирне використання досягнень ядерної науки і технології, економічних і екологічних аспектах інших джерел енергії

 

 

Система інформації про енергетичні реактори
Інформаційна система атомних і молекулярних даних
Міжнародна система інформації із сільськогосподарських наук і технології
«Червона книга», що містить інформацію про ресурси, виробництво урану і попит на нього
Інформаційна система ядерних даних
Інформаційні системи МАГАТЕ

 

 

Органи керівництва МАГАТЕ
Рада керуючих
Генеральна конференція
Оперативне керівництво діяльністю МАГАТЕ
Розглядає будь-які питання в рамках Статуту, пов'язані з повноваженнями і функціями будь-якого органу МАГАТЕ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.009 с.)