ТОП 10:

Зміст поняття «міжнародно-правове регулювання» 

Міжнародне право
це особлива система юридичних норм, що регулюють міжнародні відносини шляхом установлення взаємних прав і обов'язків незалежних суб'єктів цих відносин, у якості яких виступає держава

 

Нормоутворення в міжнародному праві відбувається в результаті укладання міжнародних договорів і через формування міжнародних порядків. Великого значення набули резолюції і рішення міжнародних організацій, у першу чергу ООН та її спеціалізованих установ

    Міжнародно-правова система    
         
  Галузі міжнародного права  
       
    Інститути міжнародного права    
Міжнародно-правові норми
             
Норма міжнародного права
Правило поведінки, що визнається державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкового
   
  Зміст норми міжнародного права  
   
  Суб'єкти міжнародного права  
Суб'єкти
Обов'язки


Галузі права

 

       
Міжнародне економічне право     Міжнародне морське право
       
Міжнародне повітряне право     Міжнародне атомне право
  Створення міжнародно- правових норм
  Угоди суб'єктів міжнародного права

 

Угоди суб'єктів міжнародного права
Поява великих груп однорідних правових норм, що пов'язані між собою спільністю об'єкта регулювання
Резолюції ООН та інших міжнародних організацій і міжнародних конференцій

Явно виражені угоди, не визнані юридично обов'язковими
Правила, що містяться в таких документах, отримали назву норм міжнародного «м'якого права»
Міжнародно-правові норми
за методом правового регулювання
Диспозитивні   Імперативні
Диспозитивна норма суб'єкти міжнародного права можуть самі визначати свою поведінку
Імперативна норма взаємні права й обов'язки в конкретних правовідносинах у залежності від обставин, що встановлюють конкретні межі визначеної поведінки
Кодифікація міжнародного права
Систематизація міжнародно-правових норм, що здійснюється суб'єктами міжнародного права, припускає приведення до єдиної системи діючих міжнародно-правових норм, уточнення їх формулювань і відображення в договірній формі міжнародних порядків
Офіційна   Неофіційна

 


 

 
 

 

  У сучасних умовах міжнародне регулювання економічних відносин здійснюється на основі  
   
міжнародних договорів рішень (рекомендацій, постанов) міжнародних організацій рішень між державних економічних конференцій міжнародних порядків
           

 

Принцип міжнародного права це норма міжнародного права, що мас обов'язковий характер для всіх суб'єктів Одним із принципів міжнародного права є принцип співробітництва держав Рішення (рекомендації, постанови) міжнародних організацій з питань економічного співробітництва приймаються органами ООН (Генеральна Асамблея, ЕКОСОР, ЮНКТАД та ін.), а також спеціалізованими установами ООН (ЮНІДО, ВОІС і ін.). Рішення цих органів і установ звичайно не носять юридично обов'язкового характеру, але мають рекомендаційну силу

 

До резолюцій-рекомендацій такого роду зазвичай відносять
1) декларації, що встановлюють нові правила (декларації Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на встановлення нового міжнародного економічного порядку 2) програми розвитку окремої сфери співробітництва 3)кодекси поводження держав в галузі спеціального міжнародно-правового регулювання

 


Програми структурної адаптації, що розроблюється в рамках ВБ й МВФ

містять досить конкретні правила поведінки держав-членів, націлені на негайне регулювання певного кола міжнародних відносин

питання формування фінансової політики держави-члена МВФ   прийняття і виконання програм структурної перебудови національної економіки держави — члена ВБ

 

Програми структурної адаптації, що розроблюється в рамках ВБ й МВФ

Предмет правового регулювання — міжнародні економічні відносини — вимагає особливих методів правового впливу   Процес вироблення рекомендацій Фонду припускає тісне співробітництво міжнародної організації і держави-члена шляхом неформальних консультацій   Регулювання економіки вимагає оперативної зміни нормативної бази, ухвалення обов'язкового рішення звичайно ускладнено процедурними інститутами

 

1.2. Механізм міжнародно-правового регулювання світових господарських зв'язків

Організація Об'єднаних Націй сприяє

        вирішенню міжнародних
загальній повазі і   підвищенню рівня життя,   проблем в економічній
дотриманню прав людини   повної зайнятості населен­   і соціальній областях,
й основних свобод для   ня и умовам економічного   в сфері охорони здо­
всіх, незалежно від раси,   і соціального прогресу і   ров'я, міжнародному
статі, мови і релігії   розвитку   співробітництву в області
        культури

 

 


 

 

Об'єктивна необхідність у міжнародно-правовому регулюванні світових зв'язків обумовлена:
глобалізацією світової економіки:
зростанням інвестиційних потоків і транснаціоналізація виробничої діяльності;
зростанням міжнародних потоків товарів і послуг;
непогодженістю національних законодавств різних країн;
досягненням валютно-фінансової стабільності;
правовою основою і методами вироблення і прийняття управлінських рішень
внутрішньодержавними методами втручання і регулювання, особливо в країнах, що розвиваються;
розвитком міжгалузевого економічного співробітництва на багатобічній основі, що вимагає координації з боку спеціалізованих організацій;
різницею в соціально-економічних умовах життя людей у різних країнах

 

 

Основні задачі міжнародного регулювання

забезпечення стабільності розвитку світової економіки і фінансової сфери розвиток економічного співробітництва між країнами усунення дискримінації в торгово-економічних відносинах між країнами й угрупованнями узгодження і координація макроекономічної політики держав

 

 

Цілі і функції міжнародних економічних організацій

вивчення і вживання заходів щодо найбільш важливих проблем міжнародних економічних відносин;   забезпечення стабілізації валют;   сприяння усуненню торгових бар'єрів і забезпеченню широкого товарообміну між державами;   виділення засобів на додаток до приватного капіталу для надання допомоги технологічному й економічному прогресу;   стимулювання поліпшення умов праці : і трудових відносин;   прийняття резолюцій і рекомендацій в області , регулювання світових господарських зв'язків

 

 


 

Міжнародне регулювання здійснюється за наступними основними напрямками

економічне і промислове співробітництво   співробітництво в галузі інвестицій
 
       
співробітництво в області світової торгівлі     співробітництво в області транспорту
       
науково-технічне співробітництво     співробітництво в області стандартизації і сертифікації продукції
       
співробітництво в області інтелектуальної власності     співробітництво в галузі міжнародної комерційної практики

 

співробітництво у валютно-фінансовій сфері

 

Міждержавне промислове співробітництво

розвиток прямих коопераційних зв'язків в галузі виробництва, розширення спільної виробничої діяльності   залучення іноземних інвестицій у промислову сферу   надання технічної допомоги

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.236.135 (0.008 с.)